Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การโค้ชผู้บริหาร - นิด้า

1,412 views

Published on

สไลด์การสอนวิชา "การโค้ชผู้บริหาร" ที่ HRD นิด้า 25 มิ.ย. 2559

Published in: Education
 • Login to see the comments

การโค้ชผู้บริหาร - นิด้า

 1. 1. Executive Coaching Workshop NIDA 25 มิ.ย. 59 @ 09:00-12:00 น.
 2. 2. 2 ¡ÒÃâ¤éª¼ÙéºÃÔËÒÃ
 3. 3. เข้าใจว่าการโค้ชผู้บริหาร จะมีส่วนในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร
 4. 4. นำความรู้ไปแชร์ให้คนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคน
 5. 5. 5 1. What/Why/How 2. Example 3. Practice 4. Clinic หัวข้อ
 6. 6. 1. การโค้ชผู้บริหารคืออะไร
 7. 7. การโค้ชผู้บริหาร คือการชวนผู้บริหาร ให้พัฒนาความคิด ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 7
 8. 8. บทบาทของโค้ชผู้บริหาร คือเพื่อนชวนคิด เพื่อน = เสมอภาค ชวน = ใช้คำถาม คิด = ทำให้ความคิดชัดเจนขึ้น 8
 9. 9. 9 เพื่อนชวนคิด
 10. 10. ฉากที่ 1 10
 11. 11. โจ้เพิ่งซื้อแอปเปิ้ลทีวีมา 11
 12. 12. เขาอยากอวดผม 12
 13. 13. จึงชวนผมไปที่โฮมเธียเตอร์ที่บ้านเขา 13
 14. 14. เมื่อไปถึงปรากฎว่าหารีโมทไม่เจอ 14
 15. 15. ผมจึงเข้าไป “ช่วย” เขาหารีโมท 15
 16. 16. ผ่านไป 15 นาที เราสองคนก็ถอดใจ 16
 17. 17. ผมเลยขอลากลับด้วยความผิดหวัง 17
 18. 18. ฉากที่ 2 18
 19. 19. เมื่อไปถึงปรากฎว่าหารีโมทไม่เจอ 19
 20. 20. “โจ้ ครั้งสุดท้ายใช้เมื่อไร” “เมื่อคืนนี้ แล้วก็วางไว้บนโต๊ะนี่แหละ” “เคยเกิดเหตุการณ์คล้าย ๆ กันบ้างไหม” “ตอนซื้อรุ่นก่อน ลูกชายดูแล้วเอารีโมทไปทิ้งในครัว” เขารีบวิ่งไปที่ห้องครัว แล้วตะโกนบอกว่า “ผมเจอแล้ว” 20
 21. 21. เราก็เลยได้ดูแอปเปิ้ลทีวีกันอย่างเพลิดเพลิน 21
 22. 22. บทบาทของโค้ชผู้บริหาร คือ “เพื่อนชวนคิด” ไม่ใช่ “เพื่อนช่วยคิด” 22
 23. 23. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 24. 24. 2. ทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ช
 25. 25. “สิ่งหนึ่งที่คนทำได้ไม่ดีคือการมอง ตนเองอย่างเช่นคนอื่นมองเขา” เอริก ชมิดต์ ยูทูป 6 ธ.ค. 2553 25
 26. 26. “ผมก็อาศัยโค้ชเหมือนกัน เพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งทุกอย่าง ไม่ได้รู้ทุกอย่าง” เทวินทร์ วงศ์วานิช กรุงเทพธุรกิจ 7 ส.ค. 2558 26
 27. 27. a. คนที่เก่งแล้วต้องการเก่งขึ้นไปอีก b. คนที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับระดับที่สูงขึ้น c. Sounding Board ทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ช 27
 28. 28. a. คนที่เก่งแล้วต้องการเก่งขึ้นไปอีก 28
 29. 29. b. คนที่ต้องการ เตรียมตัว เพื่อให้พร้อมสำหรับ ระดับที่สูงขึ้น ในเวลาที่น้อยลง 29
 30. 30. c. Sounding Board 30
 31. 31. a. คนที่เก่งแล้วต้องการเก่งขึ้นไปอีก b. คนที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับระดับที่สูงขึ้น c. Sounding Board ทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ช 31
 32. 32. 3. ขั้นตอนในการโค้ชทำอย่างไร
 33. 33. 33 ขั้นตอนในการโค้ช 1. Checking Chemistry 2. Diagnosis 3. Design 4. Dialogue 5. Destiny
 34. 34. 1. Checking Chemistry 34
 35. 35. 2. Diagnosis 35
 36. 36. 36
 37. 37. สัมภาษณ์คนรอบตัวหกคน คนละ 1 ชั่วโมง 37
 38. 38. Boss! Peer 1! Coachee! Sub.1! Sub.2! Sub.3! Peer 2! 38 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 39. 39. รายงานข้อมูลย้อนกลับ: จุดแข็ง สิ่งที่ควรหยุด สิ่งที่ควรเริ่ม (3S: Strength Stop Start) 39
 40. 40. 3. Design 40
 41. 41. X X 41 ก.ค. 2559
 42. 42. 4. Dialogue
 43. 43. ระหว่างการโค้ช การสนทนาจะ เกี่ยวกับเรื่อง “ภาวะผู้นำ” 43
 44. 44. ภาวะผู้นำครอบคลุมถึง... 1. วิสัยทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์ และค่านิยมร่วม 2. การแปลงสิ่งที่กล่าวมาเป็นแผนงาน 3. การขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฎิบัติ 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 44
 45. 45. 45 ภาวะผู้นำ ทักษะที่ผู้บริหารใช้ 1. วิสัยทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์ และค่านิยม การคิด การเขียน การวิเคราะห์ การถาม และการฟัง 2. การแปลงสิ่งที่กล่าว มาเป็นแผนงาน การเขียน และการพูด 3. การขับเคลื่อน แผนงานไปสู่การปฎิบัติ การเขียน การโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ และการต่อรอง 4. การบริหาร การเปลี่ยนแปลง การสังเกต การฟัง การพูด การเขียน การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 46. 46. ทักษะที่โค้ชใช้คือ การถาม 30% การฟัง 50% การพูด 20% 46
 47. 47. แหล่งข้อมูล 47
 48. 48. 5. Destiny
 49. 49. 1. รู้จักตนเองมากขึ้น 2. รู้ว่าพฤติกรรมตนมีนัยกับคนอื่นอย่างไร 3. มุมมองใหม่ในการสื่อสารและประสานงาน 4. มุมมองใหม่ในการบริหารผลงานของทีม 5. ตระหนักและใช้จุดแข็งตนและทีมมากขึ้น 6. โค้ชทีมงานของตนโดยการใช้คำถาม ประโยชน์ที่โค้ชชี่ได้จากการโค้ช 49
 50. 50. 50 ขั้นตอนในการโค้ช 1. Checking Chemistry 2. Diagnosis 3. Design 4. Dialogue 5. Destiny
 51. 51. Ask Tell Client as Expert You as Expert Coach Mentor Manager Trainer Relationship of coaching and other fields Stephen Fairley - 2003 Facilitator
 52. 52. 52 1. ขออาสาสมัคร 3 คน 2. โค้ช Chemistry-Checked 3. โค้ชเลือก 1 อาสาสมัคร 4. โค้ชสาธิตการโค้ช หัวข้อ: IDP, พัฒนาจุดแข็ง, Business Dilemma โค้ชให้ดูเป็นตัวอย่าง
 53. 53. 53 1. จับคู่ 2. ฝึกการโค้ชจุดแข็ง / IDP/ Dilemma จับคู่ฝึกการโค้ช
 54. 54. 54 1. สิ่งที่โค้ชทำได้ดีคืออะไร 2. หากย้อนกลับไปใหม่ได้จะทำต่างไปอย่างไร 3. คำถามอะไรที่สงสัย Coaching Clinic
 55. 55. 55 Q&A

×