7 november 2008

643 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 november 2008

  1. 2. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>10:00 zaal open voor deelnemers en ontvangst en informatiemarkt </li></ul><ul><li>10:30: opening van het Congres door mevr. Lia Donkers </li></ul>
  2. 3. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>10:00 zaal open voor deelnemers en ontvangst en informatiemarkt </li></ul><ul><li>10:30: opening van het Congres door mevr. Lia Donkers </li></ul>
  3. 4. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>10:45: Drs. Frank de Mink : Mobbing: verloop, kosten, verklaringen en preventie </li></ul><ul><li>11:30: koffiepauze </li></ul>
  4. 5. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>11:45: Mevr. Mr. Riek Vilters : Zij is senior consultant Integriteit bij Pentascope en heeft een brede achtergrond als manager, projectleider integriteit, voorzitter van klachtencommissies Ongewenst Gedrag en trainer. Zij is tevens (plaatsvervangend) lid van de Commissie Gelijke Behandeling. </li></ul><ul><li>Zij richt zich op onderzoek en organisatieontwikkeling. Haar visie is:Integriteit is een van de grondslagen van een succesvolle organisatie, evenals efficiency en effectiviteit. Niet integer gedrag vormt een risico voor een organisatie. Fraude en seksuele intimidatie bijvoorbeeld kunnen aanzienlijke schade opleveren, zowel financieel als voor het imago van een bedrijf. Een optimaal integriteitklimaat kan veel schade voorkomen. </li></ul>
  5. 6. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>12:30: lunchpauze met informatiemarkt </li></ul><ul><li>13:30: Dhr. Bob Koning (VNO-NCW) De kern van zijn betoog zal zijn </li></ul><ul><li>Werkgevers hebben een groeiend belang bij het behoud van inzetbaarheid van gezonde werknemers. Veilige en gezonde werkomstandigheden zijn daarbij van vitaal belang. Psychosociale arbeidsrisico's zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Psychisch geweld is een opkomend risico. De arbowetgeving is adequaat, maar in de praktijk kan in het voorkomen en beheersen van risico's nog wel een stap gezet worden. </li></ul>
  6. 7. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>14:15: Mevr mr. Iris Meijer : is sinds 2002 advocaat bij Munneke Lourens Advocaten. Vorig jaar heeft zij samen met haar twee collega-advocaten het kantoor overgenomen en voert derhalve nu de gezamenlijke directie over het advocatenkantoor in Alphen aan den Rijn. </li></ul><ul><li>Iris is gespecialiseerd op het gebied van letselschade en verhaalsrecht. Daarnaast beoefent zij het arbeidsrecht. Iris treedt met name op aan de kant van de “zwakkere partij”. Voor letselschade is dit het slachtoffer van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of anderszins en bij arbeidsrecht vaak de werknemer. Op dit congres zal zij het juridisch aspect benaderen van psychisch letsel dat opgelopen wordt op de werkvloer en de gevolgen hiervan, alsmede de mogelijkheden op het gebied van schadevergoeding en ontslag. </li></ul><ul><li>15:00: koffie/theepauze </li></ul>
  7. 8. www.mobbingexpertsplatform.nl <ul><li>15:30: Mevr. Lia Donkers : Coach en eigenaar van Coaching aan den Rijn. </li></ul><ul><li>Psychisch geweld op het werk is door de Franse psychoanalytica Marie-France Hirigoyen heel helder beschreven. Voor ieder slachtoffer is haar boek verhelderend want zij beschrijft het vernietigende gedragspatroon waarin het slachtoffer wordt meegetrokken. Deze herkenbaarheid kan een aanknopingspunt zijn voor organisaties, bedrijven, coaches, loopbaanbegeleiders en andere betrokkenen om psychisch geweld op het werk te gaan herkennen en eventuele tips en handvatten om hier adequaat op te reageren. </li></ul><ul><li>16:15: Afsluiting van het congres door Drs. Frank de Mink </li></ul><ul><li>16:30: netwerkborrel </li></ul>

×