Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aukce ČTÚ

995 views

Published on

Výběrové řízení (aukce) na kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aukce ČTÚ

 1. 1. Výběrové řízení (aukce)na kmitočty v pásmech800, 1800 a 2600 MHz TK ČTÚ k zahájení veřejné konzultace výběrového řízení 19. března 2012
 2. 2. Vyhlášení veřejné konzultace• ČTÚ vyhlašuje veřejnou konzultaci podmínek veřejného výběrového řízení na kmitočty 800,1800, 2600• Plný text vyhlášení bude k dispozici na webových stránkách ČTÚ dne 20.3. 2012• Veřejná konzultace je plánována v souladu se zákonem o el. komunikacích na dobu 30 dnů
 3. 3. Východiska VŘ (aukce)• Politika rádiového spektra (Rozhodnutí EK a Evropského parlamentu)• Strategie správy spektra - 3S Strategie (rok 2010)• Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu => Usnesení vlády č. 78 /2011• Digitální program pro Evropu => Státní politika „Digitální Česko“
 4. 4. Cíle VŘ Výnos z 4G rollout Rozvoj prodeje konkurence spektra● Rychlý rozvoj ● Efektivní alokace ● Důraz na nových 4G sítí spektra dlouhodobý (LTE-A) přínos aukce pro ● Zajištění trh než na● Zajištění pokrytí konkurence na okamžitý výnos z ČR mobilním trhu 4G vč. prodeje spektra vysokorychlostním motivace Internetem výstavby nové sítě
 5. 5. Základní podmínky VŘ – I.• Kmitočty nabízené ve VŘ: – 800 MHz: 60 MHz (2x30 MHz) – 1800 MHz: 49,8 MHz (2x24,9 MHz) – 2600 MHz: 190 MHz (2x70 MHz, 1x50 MHz)• Ucelená společná nabídka kmitočtů z pásem pro pokrytí (800 MHz) i kapacitu (1800 a 2600 MHz)• Omezení max. dosažitelného množství spektra v jednotlivých pásmech (Spectrum caps) => příležitost pro nového hráče získat obdobné množství kmitočtů jako současní MNO
 6. 6. Základní podmínky VŘ –II.• Výhradní nabídka bloku 2x15 MHz v pásmu 1800 MHz pro nového hráče• Povinnost / právo národního roamingu => podpora pro nového hráče při výstavbě sítě• Povinnost / právo velkoobchodní nabídky služeb• Rozvojová kritéria pro rychlou nabídku služeb a rozvoj nových sítí (s odkladem 1 roku pro nového hráče)• Forma VŘ = AUKCE typu SMRA-S (souběžná vícekolová aukce)
 7. 7. Shrnutí nabízeného spektra Nabídkové Minimální Vyvolávací cena Aktivitní bodyKategorie Frekvenční pásmo Frekvence Spectrální limit bloky rozsah nabídky (mil. Kč/1 blok) (body/1 blok) A 800 MHz 791 - 821 MHz 6 bloků 2 x 15 MHz není stanoven 1 100 4 párové spektrum 832 - 862 MHz 2 × 5 MHz B1 1 blok 450 4 1805 - 1880 MHz 2 × 15 MHz 2 x 23 MHz 1800 MHz 1710 - 1785 MHz 1 blok včetně stávajících B2 (nealokov aná část není stanoven 24 1 párové spektrum 2 × 0,8 MHz přídělů v pásmu 1800 spektra) 9 bloků MHz B3 30 1 2 × 1 MHz C 2600 MHz 2500 - 2570 MHz 14 bloků 2 x 20 MHz 2 x 10 MHz 100 1 párová část spektra 2620 - 2690 MHz 2 × 5 MHz 2600 MHz 9 bloků D 2570 - 2595 Mhz není stanoven 1 x 15 MHz 50 0,5 nepárová část spektra 1 x 5 MHz • Bloky jsou draženy jako abstraktní (s výjimkou B1 a B2) – po aukci následuje samotné rozdělení kmitočtů • Pořadí subjektů při výběru kmitočtů je dáno podle výše nabídek na právo přednostního výběru (obálková metoda) • Platnost přídělu - 31. března 2028 (15 let)
 8. 8. Závazky přebírané ve VŘZejména:1.Rozvojová kritéria2.Národní roaming3.Velkoobchodní nabídka
 9. 9. 1. Rozvojová kritériaPásmo 800 MHz:Definována na základě dokumentu MPO „Návrh rozvojových kritériípro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790–862 MHz“ A. Pouze za každý pokrytý okres ze skupiny A (řídce osídlené oblasti) může držitel přídělu pokrýt okres ze skupiny B (hustě osídlené oblasti) B. Pokrytí 95% okresů ze skupiny A nejpozději do 30 měsíců C. Pokrytí všech okresů do 5/6 let (1 rok navíc pro nový subjekt) Pokrytí železničních koridorů a dálnic do 5/6 let.Pásmo 1800 MHz (pouze pro držitele bloku 15 MHz): – Pokrytí 50% populace do 6 letPásmo 2600 MHz: – Pokrytí 30% populace do 5/6 let (1 rok navíc pro nový subjekt)
 10. 10. 2. Národní roamingPovinná nabídka přístupu k sítiPovinný subjekt: – Každý subjekt, který získá min. 2 x 10 MHz v pásmu 800 MHz (tj. min. 2 nabízené bloky) – Do povinnosti jsou zahrnuty následující sítě: • 4G (LTE) = sítě využívající kmitočty získané ve VŘ • 2G (GSM) = sítě využívající kmitočty v pásmu 900 a 1800 MHz • V případě dobrovolného poskytnutí národního roamingu i na síti 3G (UMTS) budou subjektu započteny 3G sítě i do plnění rozvojových kritérií podle bodu BOprávněný subjekt: – Nový subjekt, který získá blok B1 v pásmu 1,8 GHz nebo 2x20 MHz v pásmu 2,6 GHz (min. na 10 let) – Nový subjekt, který získá přídělu v pásmu 800 MHz (min. na 5 let) – Nárok vzniká až při dosažení pokrytí 20% populace ČR kmitočty získanými v aukci
 11. 11. 3. Velkoobchodní nabídkaPovinná velkoobchodní nabídka služebPovinný subjekt: – Všechny subjekty, které získají příděl v rámci VŘ – Do povinnosti jsou zahrnuty služby na sítích 4G (LTE) = sítě využívající kmitočty získané ve VŘOprávněný subjekt: – Kterýkoliv subjekt bez omezení Povinnost není uplatněna na služby 2G ani 3G sítí - Vysoké riziko právního zpochybnění takové podmínky a tím celého výběrového řízení - Souběžný proces ustavení nového velkoobchodního relevantního trhu „mobilní originace“ (proces zahájen na podzim 2011) => předpoklad řešení v rámci ex-ante regulace
 12. 12. Plánované lhůty VŘ (kvalifikační fáze)
 13. 13. Plánované lhůty VŘ(příprava a provedení aukce)
 14. 14. Další postup ČTÚ• Zahájení veřejné konzultace návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení (ČJ a AJ verze) => předpoklad 20. března 2012• Zahájení otevřeného zadávacího řízení na dodavatele vlastní aukce (nadlimitní zakázka) => předpoklad 20. března 2012• Informace vládě o aktuálním stavu přípravy výběrového řízení (stav k datu zahájení konzultace návrhu Vyhlášení) => cestou MPO na začátku dubna 2012 => s návrhem vyčlenit část z výnosů aukce (1,5 mld. Kč) pro podporu budování NGA sítí v ČR (vazba na cíle Digitálního Česka)
 15. 15. Dotazy k aukci???

×