Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organisatorisk laering

822 views

Published on

Slides til "Vidensdeling i organisationer" d. 14.4.2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organisatorisk laering

 1. 1. Organisatorisk læring Christian Dalsgaard
 2. 2. SpørgsmålHvordan lærer og udvikles en organisation?Hvilke organisationsformer understøtter organisatorisk læring ogudvikling?Hvilke koblinger er der mellem organisatorisk læring og vidensdeling?
 3. 3. Organisatorisk læringSocial karakter af organisatorisk læringSamlet forståelse af arbejde, læring og innovation/udvikling (Brown &Duguid)”Noncanonical practice”Historier/fortællingerUdvikling af mindre formel tilgang til organisatorisk læringEn praksisorienteret tilgang til fællesskabet i organisationen => Læring skal tænkes sammen med organisationsarkitektur
 4. 4. Kobling af organisatorisk læring og vidensdelingLæring skal tænkes sammen med organisationsarkitektur/-former• Vidensdeling som led i sociale processer• Vidensdeling som fælles konstruktion af ny viden = organisatorisk læring (næsten)
 5. 5. Organisatorisk læringKritik af læring som deltagelse i praksisfællesskaber- mangler beskrivelse af læreprocesser (og individet)Lad medarbejderne deltage i udviklingen af egen arbejdsplads ogpraksis=> Development organization
 6. 6. Informationsteknologiens rolleTeknologi skal understøtte organisatoriske forhold- ikke til direkte vidensdeling- ikke som redskab til informationsbehandling• It skal relatere sig til og integreres i social kontekst• It skal anvendes til at facilitere praksisfællesskaber• It skal understøtte kommunikation og social interaktion
 7. 7. Boundary objectsHvordan kan boundary objects understøtte vidensdeling? “... simultaneously concrete and abstract, specific and general, conventionalized and customized” (Star & Griesemer 1989)Boundary objects er objekter, der arbejdes med på tværs kontekstBoundary objects har forskellige betydninger på tværs af kontekstBoundary objects er ikke videnBoundary objects er ikke kanaler for vidensdeling mellem kontekster => Boundary objects som en form for fælles referenceramme
 8. 8. Eksempel på principper: UdviklingsaktiviteterLæring og udvikling i en organisation forudsætter:1) individets bevidsthed om egne mål2) individets bevidsthed om egne redskaber3) individets indsigt i andre individers aktiviteter4) individers løsning af et fælles problem på baggrund af overlappendeaktiviteter
 9. 9. Udviklingsaktiviteter Genstande Aktiviteter Redskaber Motiv Virksomhed Metodik/Teori Ny organisa- tionsformIndivid Mål Handlinger Model Nye arbejds- former Betingelser Operationer Værktøjer Nye råvarer, materialer, etc.
 10. 10. Principper for udviklingsaktiviteter• Udgangspunkt i identifikation af problemer i organisationen• Fælles udvikling• Overlappende aktiviteter• Deltagelse af den enkelte medarbejder med sit speciale• Inddragelse af eksterne konsulenter
 11. 11. GruppearbejdeVidereudvikling af principperFokus på relationer, (sam)arbejdsformer, aktiviteter (eks. CoP)- hvilke aktiviteter/processer skal understøttes?- hvilken praksis?- hvad er midlerne til at gøre det?

×