Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So do tu_duy

707 views

Published on

Sơ đồ tư duy

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/hpKYX ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

So do tu_duy

 1. 1. Sơ đồ tư duy 1
 2. 2. Khái niệmKỹ thuật hình hoạKhai phá tiềm năng bộ nãoKết hợp các năng lực tư duySử dụng hiệu quả quỹ thời gian 2
 3. 3. Sơ đồ tư duy 3
 4. 4. 40-50 nghìnsuy nghĩmỗi ngày 4
 5. 5. Suy nghĩ & 5
 6. 6. Mọi thứ rối tung 6
 7. 7. Lịch sửTony Buzan 7
 8. 8. Lịch sửHàng triệungườisử dụng 8
 9. 9. Ýc Ý on ch 2 1 ín Ý conÝc on h 1 Ý con h 2 3 chín on Ý Ýc Ý con 4 h ín ch Ý Ý Ý CHỦ ĐỀ ch co n1 Ý con 1 ính 2 on Ý 3 c coÝ 3 n Ý 2 on co Ýc n 3 9
 10. 10. 10
 11. 11. Hứngthú!!! 11
 12. 12. Sáng tạoý tưởngkhả thi 12
 13. 13. Tập hợp & Lưu giữDữ liệu khổng lồ 13
 14. 14. Khi có sơ đồ tư duyHạn chế?Khổ giấy 14
 15. 15. Số lượng haykết nối? 15
 16. 16. Hàng trăm nghìn ý tưởng 16
 17. 17. Hệ thống ý tưởng 17
 18. 18. Tăng khả năngGhi nhớ 18
 19. 19. KÕt hîp hai b¸n cÇu n·o 19
 20. 20. Thuận tiệnNhìnĐọcSuy ngẫmGhi nhớ 20
 21. 21. Người đi học Ghi nhớ Ghi chép Viết luận Viết báo cáo Thuyết trình Suy nghĩ Tập trung 21
 22. 22. Cá nhân Lên kế hoạch Tổ chức Phân tích vấn đề Giải quyết vấn đề Khởi tạo ý tưởng Lập danh sách ... 22
 23. 23. Trong tổ chức Lên kế hoạch Làm dự án Tổ chức Đàm phán Hội họp Đào tạo Phỏng vấn Đánh giá Miêu tả khái quát 23

×