El treball en_equip-1

535 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El treball en_equip-1

 1. 1. EL TR EB A LL EN EQUIP Treball elaborat per:  Elisabet Parés Castells  Antoni Picó Aguiló  Juan Ramon Mateu i Torandell  Oleguer Gomar Tudela
 2. 2. DIFIC ULTA TS QUE C OMPORTA EL TREB A LL EN EQUIP EN UN C ENTRE EDUC A TIU  No se té prou cultura de treball en equip.  Suposa un esforç afegit al treball individual.  No es disposa de temps suficient.  Es necessiten habilitats per treballar en equip.  Shan de tenir bones competències comunicatives i habilitats socials.  Sovint es donen actituds que dificulten el treball en equip.  Interiorment sempre esperem que la resta de companys també col·labori i simpliqui.  Es necessita una estructura complexa de persones integrades en equips.  Cada mestre té les seues motivacions, factors mentals diferents...  És difícil harmonitzar els objectius grupals amb els individuals.  És possible que les feines sempre les facin els mateixos i es cansin.
 3. 3. JUS TIFIC A C IÓ. NEC ES S ITA T DIMPLA NTA R ELTREB A LL EN EQUIP A TOT EL C ENTR E EDUC A TIU.  Perquè dos, tres, quatre pensen millor que un tot sol.  Perquè és més democràtic i representatiu del grup  Perquè atorga coherència i unitat de criteri a lorganització.  Perquè afavoreix el sentiment de pertinença i didentificació al grup.  Perquè representa la suma desforços de tots en pro dun objectiu comú.  Perquè afavoreix el bon clima en el grup.  Perquè afavoreix la cohesió dins del grup.  Per crear un discurs comú: idees i valors compartits.  Per promoure el compromís amb un projecte comú.  Perquè dóna força i més credibilitat al projecte col·lectiu.  Perquè atorga seguretat al grup.
 4. 4. FA C TORS INHER ENTS QUE C OMPOR TA TOT B ON EQUIP Existència dun lideratge que afavoreixi, faciliti i canalitzi el bon treball en equip. Bona predisposició al treball en equip. Bona comunicació entre els integrants del grup. Que els interessos del grup santeposin als individuals. Valoració i reconeixement de tots els components. Voluntat en la resolució de problemes. Predisposició al diàleg per prendre acords. Implicació en la coordinació desforços i actuacions. Constructivisme. Generositat. Creació dun bon clima de treball, deixant de banda les diferències personals. Bones condicions ambientals, despai i de temps. Tenir uns objectius clars. Actitud de millora. Partir duna bona planificació. Tenir un mètode de treball. Assumpció de rols i responsabilitats. Moderació a lhora de construir un discurs comú.
 5. 5. C OM MILLORA R EL NOS TRETREB A LL EN EQUIP A UN C ENTRE EDUC A TIU Treballar en equip implica que hi hagi una bona comunicació entre els membres: transparència, sinceritat... És important dissenyar un Pla de comunicació: canals de comunicació, rutines de treball en equip, responsabilitats... També seria important millorar les actituds dels components. En aquest apartat veurem: Exemples de canals de comunicació Algunes rutines de treball Millorar les competències comunicatives Actituds personals
 6. 6. C A NA LS DE C OMUNIC A C IÓ Vies de comunicació digital: per penjar coses interessants de lescola; com documents interns, notes informatives, convocatòries de reunions, enllaços, comunicacions internes, propostes de millora metodològica. Des de la direcció també es poden fer propostes de temes per tractar-los en properes reunions. Algunes vies que es podem fer servir:– EDMODO– BLOCS– G-MAIL– GOOGLE DRIVE– GOOGLE CALENDAR Altres canals de comunicació:– Reunions– Taulells informatius– Bústies de suggeriments– Qüestionaris de satisfacció: per mestres, alumnes i famílies.
 7. 7. RUTINES DE TREB A LL en equip És molt important tenir protocols en el treball en equip. Mira el següent vídeo i entendràs perquè. http://www.youtube.com/watch?v=9-9StQjFgXQ Algunes rutines de treball: Claustres pedagògics: espai per compartir experiències metodològiques, activitats realitzades i recursos. També per parlar i “filosofar” de qualsevol aspecte relacionat amb leducació. Important aprendre dinàmiques de grup (per exemple: es volen fer propostes de millora sobre algun aspecte, i es fan grups de tres amb el següent protocol: 1) de forma individual, 2) posada en comú petit grup, 3) posada en comú gran grup). Comissions de treball o grups de projectes específics, on els/les mestres per interès personal, ajuden a que lescola sigui més de tots. Existència dun/a moderador/a en les reunions, i que aquesta sigui una tasca rotativa. Tenir cura del bon ambient: fer dinars, canals de comunicació informals (amb acudits, bromes, retalls de premsa divertits, resultats de la lliga de pàdel dels profes... Practicar la lloança privada i pública. Hauríem de procurar tenir el costum de fer-ho, públicament o personalment. I al mateix temps mostrar la nostra autoritat, quan hi ha mestres amb una actitud passiva o negativa.
 8. 8. MILLORA R LES C OMPETÈNC IES C OMUNIC A TIVES Lequip directiu ha de procurar millorar les competències comunicatives de tot el claustre. Això pot ser viable a través duna formació. Donat que són habilitats difícils dinterioritzar, és necessari compromís, personal i grupal. Segons Teixidó, algunes de les competències comunicatives que més necessitaríem millorar són: Habilitat per afrontar resistències. Habilitat per acceptar crítiques. Habilitat per motivar els demés. Habilitat per fer crítiques. Habilitat per sintetitzar qüestions. Habilitat descolta activa. Escoltar amb atenció els companys, permetent que acabin el seu discurs. Mostrar interès, a través de la mirada i el gest. Quan hagin acabat, preguntar sobre allò que no ens ha quedat massa clar amb un llenguatge positiu i respectuós.
 9. 9. A C TITUDS PERS ONA LS És el factor clau per tenir èxit. Influeix en el clima de treball, en la cohesió del grup i en el treball cooperatiu. Algunes actituds importants: Participació en la presa de decisions. Implicació en un projecte comú. Assumpció de responsabilitats. Practicar la lloança. La prudència. La recerca de la complicitat.

×