Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tribeca Şirket Tanıtım Sunumu

18,413 views

Published on

 • Be the first to comment

Tribeca Şirket Tanıtım Sunumu

 1. 1. “Vizyonumuz bilgi yönetimine odaklıstratejik iletişim danışmanlığışirketi olmak. ”
 2. 2. “Misyonumuz işini iyi yapmak, sürekligeliştirmek ve bunu yaparken müşterilerinin itibarınakatkı sağlamak.”
 3. 3.  15 yıllık deneyim Müşterilerle uzun soluklu işbirliği (ortalama 5 yıl) Uluslararası kurumlarla çalışma alışkanlığı 2012 2002 23 müşteri 24 çalışan 1997 AB İletişim Projesi Kurucular: Koordinatörlüğü A. Cem İlhan Soli Özel
 4. 4. Uzmanlık Alanımız İtibar Pazarlama Yönetimi Yönelimli İletişim Danışmanlığı Medya Yönetimi Stratejik İletişim Yönetimi
 5. 5. Neden Stratejik İletişim?Stratejik iletişim yaklaşımı; tek ve tekil bir iletişim stratejisinden ziyade bütünsel bir «yönetim modeli» ortaya koyar, farklı değişkenlerin hesaba katıldığı, kararların gerekçelere dayandırıldığı bir plan içerir, uzun dönemli stratejik amaçların ve planların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereken yapının kurulmasını sağlar ve bu yapının ilgili paydaşlar nezdinde şirketin bütünlüğü, güvenilirliği ve itibarını da sağlayacak ve koruyacak biçimde işlemesini garantiler.
 6. 6. Neden Stratejik İletişim?Stratejik iletişim yaklaşımı; şirketin kendine belirlediği misyon veya amaçlar ile dış paydaşlardan aldığı etkileşimler arasında dengeyi gözetir, iletişimi anlık bir faaliyetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuçları ölçülen ve sürekli gelişen bir «süreç» olarak tanımlar, iletişim başarısını ilgili tüm paydaşların iletişim yönetiminin sonuçları ve etkilerinden tatmin olmasını sağlamak olarak görür.
 7. 7. Çalışma Yaklaşımımız Öğrenme Temel önceliğimiz, Odaklı müşterileri anlamak. Temel sorumuz, İş Odaklı “iletişimle nasıl değer katarız?” Hizmet Temel kaygımız, Odaklı müşterilerimizin beklentilerini karşılamak.
 8. 8. Çalışma Şeklimiz Stratejik Proje Planlama Geliştirme Uygulama Medya İlişkileri İçerik Üretimi Etkinlik Yönetimi
 9. 9. Farkımız Güçlü ve deneyimli ekip Stratejik düşünme ve analiz yeteneği Çok farklı sektörlerde bilgi ve tecrübe birikimi Hızlı, etkin ve verimli içerik üretimi Kapsamlı medya bilgisi İstikrarlı ve odaklı hizmet becerisi Güçlü teknolojik altyapı
 10. 10. Müşteri Portföyümüz
 11. 11. Sunduğumuz Hizmetler İtibar Yönetimi • İtibar ve Algı Araştırmaları Stratejik İletişim Konu Yönetimi Danışmanlığı • Paydaş İlişkileri Yönetimi Kriz İletişimi • Kamu İlişkileri Yönetimi İç İletişim Danışmanlığı • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı • Mesaj ve İletişim Öyküsü Oluşturma Medya İlişkileri Yönetimi • Liderlik İletişimi Danışmanlığı Sosyal Medya İletişimi İletişimi Danışmanlığı Pazarlama Yönelimli Kurumsal Marka İletişimi • Ürün Tanıtım ve Lansman Kampanyaları Medya İlişkileri Yönetimi • Tüketici Bilgilendirme Kampanyaları Sosyal Medya İletişimi • Kurumsal Müşterilere Ürün ve Hizmet Tanıtım Çalışmaları Satış Ekibi ve Bayii İletişimi
 12. 12. Stratejik İletişim Danışmanlığıİtibar YönetimiKonu YönetimiKriz İletişimiİç İletişim DanışmanlığıMedya İlişkileri YönetimiSosyal Medya İletişimi
 13. 13. İtibar Yönetimi • Yüksek KaliteÜrünler ve • İnovasyonHizmetler • Uygun Fiyat • Güçlü Destek İtibarınız Neye Bağlı ? • İyi Yönetim • İyi Çalışma Ortamı İş Ortamı • Etkin Çalışanlar • İş faaliyetlerinde çevreye ve topluma Sosyal saygılı Duygusal HayranlıkSorumluluk • Çevresel ve toplumsal sorunların çözümüne destek Bağ Duygu Güven İTİBAR • Ekonomik fırsatları İyi Gözleyen ve Yerine Vizyon & Göre Hareket Eden Liderlik • Mükemmel Liderlik • Açık Vizyon • Rakiplerden Daha Yüksek Performans Finansal • KarlıPerformans • Düşük Risk • Büyüme Potansiyeli
 14. 14. Duygusal Yakınlık Sempati Sempati Yakınlık Yakınlık Hayranlık Hayranlık İ Saygı SaygıÜrünler ve Hizmetler tMali Performans Uzmanlık i Güven DürüstlükVizyon ve Liderlik Meşruiyet bÇalışma Ortamı a BilinirlikSosyal Sorumluluk Şöhret Farklılık / Özgünlük r
 15. 15.  Geleneksel halkla ilişkiler ve marka iletişimi çalışmaları itibar yönetimi için tek başına yeterli değildir. İtibarın sürdürülebilirliği, onu destekleyen gerçek bir içerikle mümkündür. Algılama • Kurumun yönetim politikaları, uygula maları, yönetim • Paydaşların sistemleri ve kurumu nasıl performansı algıladığı Gerçek
 16. 16.  Kurumsal kimlik, kurumsal iletişim ile kurumsal imaja ve kurumsal itibara dönüşür. Kurum Kimliği Temsilciler (CEO, Kİ yöneticisi, vd.) Müşteri Çalışan İmajı Yatırımcı İmajı Toplum İmajı İmajı Kurum İtibarı
 17. 17. • Kurumsal kimlik, istenen kimlik ve kurumsal imaj arasındaki boşluk ya da mesafe arttıkça, itibar zarar görür. Kurumsal Kimlik Arzu Edilen Kurumsal Kimlik İmaj
 18. 18.  İtibar yatırımcılar ve toplumun geneli gibi paydaşlarının kanaat, algı ve tutumlarının sentezinden ortaya çıkar Kurumsal itibarı şirketin tüm paydaşların beklentilerini karşılayabilme kapasitesidir. Hissedarlar Toplumun Çalışanlar geneli Kurumsal Yerel İtibar Tedarikçiler topluluklar Potansiyel STK’lar yatırımcılar
 19. 19.  Şirket itibarının izlenmesi ve yönetilmesi büyük ölçüde dış paydaşların değerlendirmelerine dayanır:  dış paydaşları tanımlamak, anlamak, ilişki kurmak ve ilişkileri yönetmek,  itibar yönetimini asimetrik bir halkla ilişkiler etkinliği olmaktan çıkarıp simetrik bir uzlaşı ve uyum sürecine dönüştürmek gerekir. Tanımla Anla Yönet İZLE
 20. 20.  İtibar yatırımcılar ve toplumun geneli gibi paydaşlarının kanaat, algı ve tutumlarının sentezinden ortaya çıkar. Kurumsal itibar, şirketin tüm paydaşların beklentilerini karşılayabilme kapasitesidir. KSS KURUMSAL İTİBAR KURUMSAL İLETİŞİM
 21. 21. Nasıl Bir KSS Yaklaşımı? Kurumsal itibar çerçevesinde değerlendirilen İtibara katkı sağlama hedefleri olan Paydaş İlişkileri yönetimini gözeten Salt etkinlik ve yüksek görünürlük beklentisinden oluşmayan Hedefleri doğrultusunda sonuçları izlenen, ölçülen ve değerlendirilen İtibara Topluma KSS Katkı Fayda
 22. 22. Konu Yönetimi Konu yönetimi, kurumsal çıkarlar ile paydaşların beklentileri arasındaki boşluğu kapatabilmek üzere yürütülen stratejik planlama ve iletişim faaliyetleridir. Kurumların kendilerini etkileyebilecek sorunları önceden belirlemesi ve bu sorunlara stratejik bir planlama ile müdahale etmesini sağlayan proaktif yönetim biçimidir. Kurumun yönetim politikaları, uygulamaları, Toplumun ve diğer yönetim sistemleri ve paydaşların beklentileri performansı
 23. 23. Konu Yönetimi Neden Önemli?Potansiyel Faz Konunun Gelişim Aşaması Kriz Aşaması Uyku Aşaması Oluşum Aşaması Kriz Anı Konuların Saptanması Değerlen Önceliklen dirme dirilmesi Strateji Uygulama Geliştirme Konu yönetimi, şirketi krize götürme potansiyeli bulunan konuların saptanması, önceliklendirilmesi ve yönetilmesine dayanan bir stratejik iletişim yöntemidir. Şirketleri krizden koruyan proaktif bir yönetim biçimidir.
 24. 24. Kriz İletişimi Kriz, paydaşların beklentilerini tehdit eden, kuruluşun performansını ciddi şekilde etkileyen ve olumsuz sonuçlar yaratan beklenmedik olayların yarattığı algıdır. Kriz, farlı paydaşları birbirinden farklı bir şekilde etkiler. Farklı paydaşların birbirinden ayrışan beklentilerini ve algılarını yönetebilmek gerekir.Kriz iletişimi, negatif olayın yarattığı zararı minimize etmek üzere, kuruluşunpaydaşlarıyla diyalog geliştirmek üzere uyguladığı stratejiler ve taktiklerdir.
 25. 25. Kriz Evreleri Kriz içinde diğer krizler Kriz Krizin fırsata içinde dönüşümü kriz ve avantajlar Kriz Kriz yönetimi SoğumaKriz geliyorum der!
 26. 26. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ? Krize yol açabilecek konuları saptarız, Konuların etki edebileceği paydaşları belirleriz, Paydaşlarla ilişki geliştirme ve iletişim planı hazırlarız, En etkin iletişim planı olduğundan emin oluruz! Bu problemlere farklı cevapKurumun sosyal veren grupların/sosyalpaydaşları ile paydaşların segmentasyonu Bu iletişim Üç temel parametre: İletişimilişkilerinde programlarının - Sorun hakkında bilinirlik planlaması içinpotansiyel etkilerinin seviyeleri hedeflerin tespitiproblemlerin değerlendirilmesi - İlgi düzeyleritespit edilmesi - Hareket kabiliyetleri
 27. 27. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ? Krizin gelişi engellenemezse kriz anını, kurumun itibarına minimum zarar verecek şekilde yönetiriz.Negatif haberlerin Paydaşlara eşitkarşısında kurum Diğer sosyal paydaşlarla mesafede, beklentileyaklaşımının yer iletişimin sıkılaştırılması ri dikkate alarakalmasının sağlanması cevap üretilmesi
 28. 28. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ? Kriz sonrasını da takip edilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak görürüz.Sosyal Kriz planının nasılpaydaşların tavır Krizin yol açtığı Gerekli çalıştığının, yönetalışlarının zararı azaltmak hallerde, medyaya imin veizlenmesi, için uzun vadeli dönük çalışanlarıngerekirse bu iletişim bilgilendirmeyi duruma ne tepkikonuda özel stratejilerinin sürdürülmesi verdiğininaraştırmanın geliştirilmesi değerlendirilmesigerçekleştirilmesi
 29. 29. İç İletişim Danışmanlığıİç İletişimin 4 boyutu: Çift yönlü Çalışanları simetrik iletişim Çalışanların Çalışanları kurum amaç ve içerisinde motivasyonunukurum amaç ve hedefleri çalışanlar ile ve kurumahedefleriyle ilgili doğrultusunda kurum arasında bağlılığı artırmak bilgilendirmek ikna etmek karşılıklı anlayış için eğlendirmek birliği yaratmak
 30. 30. Nasıl Bir Hizmet Sunuyoruz? Çalışan “odak grup” İç iletişim bağlılığı ve çalışması ve akışının iletişim birebir incelenmesi tatmini görüşmeler ölçümü İç iletişim İç iletişim Kurumun aktiviteleri ve planının hedef ve prosedürleri hazırlanması, politikaları nelerdir? uygulanması ve nelerdir? (yatay ve dikey) ölçümleme
 31. 31. İç İletişim Planı Yol Haritası Stratejik planlama Hedef kitle segmentasyonu •Amaç ve hedefler •Taktik planlama Üst yönetim •Mavi yaka •Beyaz yaka ve desteğinin diğer. alınması Mevcut durum analizi Araştırma •İletişim Audit’i
 32. 32. Medya İlişkileri Yönetimi Faaliyetler Çıktılar Getiriler • Basın bültenleri • İhtiyaca ve • Bilinirlik • Basın toplantıları beklentiye uygun • İtibar • Özel röportajlar haber, uygun • İş hedeflerine mecra katma değer • Sohbet yemekleri • Nitelikli haber • Özel haber çalışmaları • Diğer yansımalar • Olumsuz haberleri önleme ve yönetme • İlişki kurma / geliştirme
 33. 33. Sosyal Medya İletişimiSosyal medya ajanslarının yaygın hizmetleri: Beğeni, yayılma oranı, gösterim, tıklanma sayısı gibi niceliksel hedefler, takipler ve ölçümler.En büyük eksiklikleri: Toplumsal bakış açısı (hangi gruplar neyi beğenir, neye tepki verir, sosyal medyadaki kanaat önderleri kimler, bunlar tepkileri nasıl yönlendiriyor, vb.) Müşteriyi tanıyamama, müşterinin beklentisine, markanın kimliğine ve imajına göre içerik sunamama.Biz Nasıl Bir Hizmet Sağlıyoruz? Müşterinin beklentisine, iletişim ihtiyacına uygun içerik yönetimi Sosyal medya rehberleri Sosyal medyada stratejik iletişim planı Sosyal medyada gündem takibi, konu yönetimi, kriz iletişimi
 34. 34. Pazarlama Yönelimli İletişim DanışmanlığıKurumsal Marka İletişimiSatış Ekibi ve Bayii İletişimiMedya İlişkileri YönetimiSosyal Medya İletişimi
 35. 35. Neden Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler? Tek bir kanaldan, tek iletişim disiplininin kullanılması yerine, bütünlüklü bir iletişim modeli sunar.Halkla ilişkiler uygulamalarının pazarlama iletişimi içindedaha fazla kullanılması; markaya ve ürüne güven sağlar, reklamın, promosyonun, doğrudan pazarlamanın gücünü arttırır, reklamdan önce yeni ürüne yer açar, hiç reklam yapmadan marka yaratabilir, özel hedef gruplara ulaşabilmeyi sağlar.
 36. 36. Kurumsal Marka İletişimi • Araştırma • İK ve kurumsal iletişim • İK ve üst yönetimle departmanı ile görüşmeler çalıştaylar • İç ve dış odak grup • Proje geliştirme toplantıları • Kanalların, materyaller • Yapılandırılmış in ve etkinliklerin derinlemesine belirlenmesi görüşmeler Keşfetme Strateji ve Analiz Geliştirme Ölçümleme Uygulama • İç tepkilerin ölçülmesi • Lansman • Memnuniyet ve • Etkinlik yönetimi bağlılık araştırması • Medya yönetimi • Algı araştırması • İçerik üretimi
 37. 37. Sosyal Medya İletişimi• Çok-yönlü (marka müşteri, müşteri müşteri)• Katılımcı• Kapsamlı ve bütünleşik medya Sosyal Medya karması Pazarlaması• Kullanıcının oluşturduğu içerik• Tek-yönlü (marka müşteri)• Sınırlı medya karması• Denetim, kontrollü içerik• Markanın oluşturduğu içerik Doğrudan Marka Pazarlama Pazarlaması
 38. 38. Size Ne Sağlarız? Bilinirlik Güven İşlem 360 ° İletişim Tatmin Kararlılık Taraftarlık

×