Επιπρόσθετες δραστηριότητες 2012-13

1,081 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
514
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Επιπρόσθετες δραστηριότητες 2012-13

 1. 1. !"#$%&ί"&( )*+*#ό&-)./0 1#"&.(#+$.ή./03".ά .( &5$6+3ή 5#$0+ά 2012-13Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Μαρκάκηmarkakischool.blogspot.gr
 2. 2. 7#ή&( .)50$6$8ί"9&) ό6" ." .:ή:"."
 3. 3. ;0ά80/&( (6)3.#$0+3ώ0 =+=6ί/0
 4. 4. !"#$%ί( )*ά *,- $-ά#-.%,/01232ί,%, *24 wiki *24%526ί24 1718ά #1$$-$#-ώ%1(Projects #)ά*$ :$-*$%ί$;5ό61$ %*$ )$=,*18ά blogs/-ά"*,%, video %*$ blogs>"16ή@1(/ 3"1#"$:έ(%8,-ώ-
 5. 5. ;0."66"8ή emails :)>ά66$%9 :"-(.έ9
 6. 6. @ έ3-)&(&.( *#άA(!Τα καλύτερα emailsεκτυπώθηκαν και πλέοναποτελούν μέρος του portfolioτων μαθητών.
 7. 7. B+"8/0+&:$ί "0ά80/&(9:) .$%9 >ά66$%9 :"-(.έ9
 8. 8. C)6+3ό9 1+"8/0+&:ό9"0ά80/&(9
 9. 9. Dί0.)$ *$% &%0$1)ύ)+ .$ 3)ί:)0$
 10. 10. C$ *"+50ί1+:έ&" &.$:ά-(:"Με αυτόν τον τρόπο, μαθητέςόλων των ηλικιών όχι μόνοδιασκεδάζουν, αλλά μαθαίνουνπολύ ευκολότερα. Λιγότεροάγχος συνεπάγεταιαποτελεσματικότερη μάθηση.
 11. 11. F0-ά##%0&(B(:+$%#8ί"9Δείγματα εργασιών θα βρείτεστο ιστολόγιό μας στα Αγγλικά,αλλά και στα Ελληνικά.
 12. 12. G"-(.+3ά+&.$6ό8+"Η αυτοέκφραση σε ηλεκτρονικήμορφή! Πρωταγωνιστικό ρόλοανάμεσα στα μαθητικά blogsαυτή τη χρονιά είχαν:"iends-eng.blogspot.grbitsandpieces-english.blogspot.grmarkaki-literature.blogspot.grΌΌλα τα ιστολόγια μαθητών μαςεδώ.
 13. 13. Hά0$0."98+$#.+0ό:ά-(:"!Γιορτάσαμε με τραγούδια, χορόκαι σχετικές εργασίες εντός καιεκτός τάξης τα Χριστούγεννα,το Πάσχα και το αγαπημένομας Ha$oween!
 14. 14. ;4B,*ή%1( ))#$6ύ*"24()$=,*έ(Ειδικές παρουσιάσεις γιαθέματα έκθεσης, όπως ηανεκτικότητα, η φτώχεια και ηπαγκόσμια πείνα.
 15. 15. !31*45ί( %7136ώ)$*$#-.%*ώ-3$-31%*,)ί.-Ενδεικτικά διαβάστε:ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOEFL
 16. 16. B+"3#ί&)+9 .$% &5$6)ί$%.( 5#$0+ά 2012
 17. 17. IJ#"8ί1" H"6ή9 K(J+"3ή9 !#"3.+3ή9;*$ 36$ί%1$ *24 έ"#24 Dά=,%,2.0 plus: E$1-2*2)18έ(3".*2F246ί( -έ.- 8$1 8$6έ(3"$8*18έ( #1$ *,- $01232ί,%,*.- G1$718*4$8ώ- !"#$6ί.-8$1 E21-2*ή*.- %*2- *2)έ$ *,(!83$ί74%,( 8$1 *,( G1ά Hί24Dά=,%,(, *2 %526ί2 )$(*1)ή=,8 ) *, %:"$#ί7$ 8$6ή(@,:1$8ή( 3"$8*18ή( #1$ *,-83$ί74%,.
 18. 18. D#"=)ί$ MEDEAJ1 71$718*4$8έ( "#$%ί( 324έ524) 3"$#)$*2321ή%1 )*24( Kά6624( )$=,*έ( *,(8$=,#ή*"1$( Aniella Lebeauέ6$F$- 71ά8"1%, %*2-71$#.-1%)ό 324 712"#$-ώ=,8$3ό *,- 1%*2%6ί7$ #1$83$174*182ύ( $-ά *2- 8ό%)2,MEDEA Awards ) *,-432%*ή"10, *,( !4".3$L8ή(Έ-.%,(.
 19. 19. !"#$%&+ά&)+9 8+" .$ TESOL GreeceN,- E4"1$8ή 4 O2)F"ί24 8$*ά *2 BigSig 324 712"#$-ώ=,8 $3ό *2-%ύ662#2 8$=,#,*ώ- /##618ή(#6ώ%%$( TESOL, ί5$) *,- 48$1"ί$-$ 7,)124"#ή%24) 83$174*18ά1%*26ό#1$ % έ-$ 43"%ύ#5"2-2"#$%*ή"12 43262#1%*ώ- 8$1 -$)21"$%*2ύ) 17έ( #1$ *,- $01232ί,%ή*24( ) *24( -"#,*182ύ(%4))*έ52-*(. P %4-έ51$ $4*ή( *,(ό)2":,( %4Bή*,%,( έ#1- %*2)#$6ύ*"2 ##2-ό( #1$ 8$=,#,*έ(%*,- !66ά7$, %*, 71,)"ί7$*24 TESOL Greece *2- Dά"*12.
 20. 20. I%::).$5ή &.$ iTDi;4))*έ524) %*2 G1=-έ(Q-%*1*2ύ*2 !31)ό":.%,(E$=,#,*ώ- (InternationalTeacher DevelopmentInstitute -iTDi), *2 232ί2 έ517,)124"#,=ί $3ό 32662ύ(#-.%*2ύ( 3$#82%)ί.(  8$=,#,*έ(, bloggers,%4##"$:ί( F1F6ί.- 8$183$174*έ( 8$=,#,*ώ-.

×