Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20150514-Jornada tècnica Agricultura de precisió com a eina vitivinícola-JMCaballero_TAMIC

1,404 views

Published on

Presentació de José María Caballero de l'empresa TAMIC en la Jornada Tècnica: Agricultura de precisió com a eina vitivinícola - 14/05/2015 Vilafranca del Penedès.
"Sistemes de mesura i control per a l'agricultura"

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20150514-Jornada tècnica Agricultura de precisió com a eina vitivinícola-JMCaballero_TAMIC

 1. 1. TAMIC TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. 14 DE MAIG DEL 2015 Sistemes de mesura i control per a l'agricultura.
 2. 2. ÍNDEX 1- L’EMPRESA. - MISSIÓ. - ON SOM. 2- EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. - EL MILDIU. - RECURSOS ACTUALS. - PER QUÈ REDUÏR TRACTAMENTS.. 3- EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. - SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES A LA VINYA. - MODELITZACIÓ DE LA MALALTIA. - SUPORT A LA PRESSA DE DECISIONS. 4- EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. - INSTAL·LACIONS PILOT. - RESULTATS. 5- CONCLUSIONS.
 3. 3. L’EMPRESA. MISSIÓ  MILLORAR LA PRODUCTIVITAT DE LA INDÚSTRIA AGRÍCOLA LOCAL AMB EL SUPORT DE TECNOLOGIES EMERGENTS © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 4. 4. L’EMPRESA. MISSIÓ © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Reducció Tractaments Fitosanitaris Ús eficient energia Ús eficient de l’aigua
 5. 5. INCAVI D.O. Penedès Innovi - Proximitat a les companyies més importants del sector - Prop de 200 empreses elaboradores de vi i cava. - Proximitat a les principals institucions de la comarca i del sector. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. L’EMPRESA. ON SOM?
 6. 6. EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. EL MILDIU. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. • Malaltia causada pel fong, Plasmopara Viticola Berl. i Toni que ataca tots els òrgans verds del cep. • A l'hivern, el fong es troba entre les restes de la vegetació i sobre el terreny en forma de oòspora. • A la primavera, les oòspores germinen per formar esporangis que alliberen zoòspores. Sota unes condicions climàtiques favorables aquestes zoòspores causen infeccions primàries. • La malaltia es manifesta en forma de "taques d’oli" en fulls, o per curvatura en forma de S als raïms, juntament a l'enfosquiment de la raquis i el recobriment de pelussa blanquinosa. • Les posteriors infeccions secundàries poden tenir conseqüències desastroses en la collita, pel que és una de les malalties més combatudes pels productors. 1-Detall d'un esporangi i una zoòspora amb el tub germinatiu 2-Penetració de la zoòspora 3-Desenvolupament de hifes intercel·lulars i haustoris secundaris. (Font: DuPont Global Website http://www2.dupont.com/Crop_Protection/es_ES/Noticias_y_Eventos/Informacion_Tecnica/C urzate_modo.html )
 7. 7. EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. RECURSOS ACTUALS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Presa de decisions en el control de malalties. Experiència dels mateixos viticultors Assessorament en gestió de malalties Avisos fitosanitaris Servei de Sanitat Vegetal.
 8. 8. EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. RECURSOS ACTUALS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Presa de decisions en el control de malalties. Experiència dels mateixos viticultors Assessorament en gestió de malalties Eines de predicció de l’estat epidemiològic de la parcel·la. Avisos fitosanitaris Servei de Sanitat Vegetal. Nou
 9. 9. EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. PER QUÈ REDUIR TRACTAMENTS?. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu y del Consell, per la que s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible de plaguicides. Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Pla d’Acció Nacional per a l’ús sostenible de productes fitosanitaris. Octubre 2009 Setembre 2012 Novembre 2012 1- Canvis Normatius.
 10. 10. EL PROJECTE. NECESSITAT A COBRIR. PER QUÈ REDUIR TRACTAMENTS?. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. 2- Augment de la producció de vi ecològic. • Hectàrees dedicades a la vinya ecològica: 455 (2000)-9472 (2014) • Productors de vins i caves ecològics: 13 (2000) - 165 (2014) (Dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 2014) Evolución viticultura ecológica en Cataluña:
 11. 11. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES A LA VINYA. APLICACIÓ DE CLOUD COMPUTING EN LA GESTIÓ DE PLAGUES (TEMPERATURA, HUMITAT RELATIVA, HUMITAT FOL·LIAR, PLUVIOMETRIA) MODEL EPIDEMIOLÒGIC (PREDICCIÓ METEOROLÒGICA) Dades Externes EPI (Estat Potencial de Infecció) Ajust Manual KPI’s Ajust Automàtic Paràmetres TRACTAMENTS (PLAGUES) (DESPESES) © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 12. 12. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES A LA VINYA. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Medició Emmagatzematge local Emmagatzematge web Accés web Presentació Anàlisi Mota: Sensor Humitat Relativa Sensor Temperatura Ambient Sensor Humitat Fol·liar Pluviòmetre Panells Solars + Bateria Mota Antena GPRS Gateway + Batería Modem GPRS
 13. 13. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. MODELITZACIÓ DE LA MALATIA. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. • Representació del risc d’atac per una plaga o malaltia en el temps. • Es fonamenta en la biologia del paràsit y en factors ambientals que determinen el seu desenvolupament. • El model pot preveure el comportament del patogen en funció de les dades ambientals y assistir al viticultor en la selecció del millor moment per dur a terme un tractament. Ciclo biológico del Mildiu (Fuente: Diputación Foral de Álava, Servicio de Viticultura y Enología)
 14. 14. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. MODELITZACIÓ DE LA MALALTIA. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Estados del ciclo de vida de la Plasmopara vitícola. Fuente: ROSSI, V., CAFFI, T., GIOSUÈ, S. and BUGIANI, R., 2008. A mechanistic model simulating primary infections of downy mildew in grapevine. Ecological Modelling, 212(3–4), pp. 480-491.
 15. 15. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. MODELITZACIÓ DE LA MALATIA. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Presència d'oòspores Oòspores morfològicament madures Oòspores fisiològicament madures Oòspores germinades Alliberament de zoòspores Dispersió de zoòspores Infecció primària Taques d’oli a les fulles
 16. 16. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. SUPORT A LA PRESSA DE DECISIONS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 17. 17. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. SUPORT A LA PRESSA DE DECISIONS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 18. 18. EL PROJECTE. INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES. SUPORT A LA PRESSA DE DECISIONS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 19. 19. EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. INSTAL·LACIONS PILOT. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Parcel·la A Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) -Parés Baltà- Parcel·la B La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) -Centre Vitícola del Penedès- Parcel·la C Mora la Nova Ribera d’Ebre -Torres-
 20. 20. EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Parcel·la A Parcel·la B Parcel·la C Processos de germinació iniciats 63 59 93 Processos de germinació finalitzats 57 57 84 Processos que alliberen zoospores 39 30 76 Processos que dispersen zoospores 19 14 73 Processos que provoquen infecció 5 0 56 *Dades a 03/05/2015
 21. 21. Parcel·la C Parcel·la B Parcel·la A EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 22. 22. Parcel·la C Parcel·la B No risc de infecció Parcel·la A EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 23. 23. Parcel·la A EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Germinació Oòspores Alliberament, dispersió i infecció zoòspores Incubació Data prevista de infecció: 21 de Març. No risc d’infecció donat que no hi havien brots a la data prevista
 24. 24. Parcel·la C Parcel·la B No risc d’infecció Parcel·la A No risc d’infecció EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 25. 25. Parcel·la C EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L. Germinació Oòspores Alliberament, dispersió i infecció zoòspores Incubació Data prevista de infecció: 27 d’Abril. Risc de infecció donat que no hi havien brots a la data prevista Data prevista de infecció: 21 de Març. No risc d’infecció donat que no hi havien brots a la data prevista
 26. 26. Parcel·la C Risc d’infecció primària Parcel·la B No risc d’infecció Parcel·la A No risc d’infecció EL PROJECTE. IMPLEMENTACIÓ. RESULTATS. © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 27. 27. • N’hi ha necessitat d’ajustar el nombre de tractaments contra el míldiu al mínim imprescindible. És una demanda del mercat i es reflecteix en la normativa europea. • La informació és una eina fonamental per la lluita contra aquesta malaltia. La recollida i tractaments de dades a nivell de parcel·la complementa els mètodes actuals per assistir als gestors en la pressa de decisions eficients. • El nombre de tractaments, els productes a utilitzar, el millor moment per tractar (protegir contra infeccions primàries o només contra secundàries i saber quan és probable que es produeixin), són decisions que es poden arribar a prendre amb l’eina de predicció. • Factors que afavoreixen ara la introducció de les noves tecnologies: • Reducció de costos de desenvolupa men t (eines obertes de disseny HW i SW). • Reducció del cost de la t r a n s m i s s i ó , e m m a g a t z e m a t g e i processat de dades. • Cloud Computing , una eina essencial (augment de la capacitat de càlcul a menor cost, possibilitat d'agregació de dades de diferents fonts, escalabilitat del sistema, manteniment). • Oportunitats de col·laboració entre Centres de Recerca i Empresa per millorar la productivitat del sector: • Modelitzac i ó de processos (p.e ., la malura). • Validació i ajust dels sistemes de predicció. • Disseny d'eines d'anàlisi de dades. • ... CONCLUSIONS © TÈCNIQUES AVANÇADES DE MESURA I CONTROL, S.L.
 28. 28. GRÀCIES!

×