Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qué som i qué fem

117 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Qué som i qué fem

  1. 1. Qué som i qué femEl Club Social, és un espai estable de trobada, polivalent, diferenciat i autònom, amb vidasocial i cultural pròpia, adreçat a persones usuàries i ex/usuàries dels diferents serveisd’atenció en salut mental del sector Nord (CSM, SRC/CD, Servei Prelaboral,...) No obstant,tenim socis que no resideixen en aquest sector i que han arribat al club per raons deproximitat amb la Fundació (assistència a serveis de la mateixa no sectoritzats) o relacióimportant amb persones prèviament sòcies del club. Obert a la comunitat, amb relació decol·laboració i coordinació amb les xarxes associatives i de voluntariat del territori.L’àmbit d’intervenció és l’oci en totes les seves dimensions positives: creativa, lúdica,festiva, ecològica, solidaria, productiva, consuntiva, preventiva i terapèutica. Amb unobjectiu global: el de promoure la inclusió en l’oci comunitari dels socis del club.Les activitats són força diverses i poden anar variant en funció de les demandes dels socis i ladisponibilitat dels espais i els professionals en cas de que necessitin algú de suport.Els caps de setmana es realitzen activitats amb acompanyament i sense, les noacompanyades, són de dos tipus, aquelles que organitzem entre tots, des del club i aquellesque alguns grups que s’han format per interessos, organitzen pel seu compte, sense capindicació professional.Es funciona en base a comissions/petit grup segons activitat. Aquestes comissions organitzen(amb el suport i acompanyament dels professionals) aquelles activitats que es volenrealitzar.La línea de treball tal com hem comentat, és la de col·laborar amb la xarxa associativa delterritori, per aquest motiu, la majoria de tallers, els realitzem en equipaments comunitarisque ens cedeixen els seus espais (centre cívic, biblioteca, espai de joves...) promoventd’aquesta manera que les persones sòcies realitzin activitats d’oci allà on la resta dels seusveïns acostumen a realitzar-les.Els tallers s’han anat configurant al llarg del temps a partir de les propostes dels socis/es,altres propostes noves poden sorgir des de l’assemblea, la comissió de gestió o elsprofessionals. L’especialitat dels tallers dependrà dels interessos dels socis i del número depersones interessades. Alguns d’ells tenen més continuïtat que d’altres segons l’acceptacióque hagin tingut, però el plantejament és que poden anar canviant sempre que així hodemandin els socis. Intentem comptar amb persones expertes en les matèries escollides i nonecessariament amb els professionals de plantilla del club.Alguns exemples de tallers realitzats:Abaloris i bijuteria.Música i percussióCurtmetratge
  2. 2. Respiració i relaxacióFotografiaDibuix i pinturaInformàticaCuinaTeatreAnimacióVideoDjIogaCosturaFutbolL’esforç de l’equip esta posat en que els propis socis construeixin el club que volen tenir,promovent, en la mesura del possible una alta diversitat d’activitats, així com una ocupaciódel temps lliure, sana, responsable, autonoma i sostinguda en el temps; intentant no caureen l’activisme, respectant els temps de cadascú i la seva capacitat de decidir.Col·laborem molt estretament amb diverses entitats a traves del Pla Comunitari gestionatper la plataforma Carmel Amunt de la qual la Fundació Tres Turons, n’és membre actiu.

×