Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Proposta regidora signada Slide 1 Proposta regidora signada Slide 2
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Proposta regidora signada

Download to read offline

medalla d'or raul cuenca

Proposta regidora signada

  1. 1. ntlAJUNTAMENT PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROTOCOL AL PLE DE LA CORPORACIÓ Vist el palmarés esportiu del suecá Raül Cuenca Monrabal, jugador i president del Club Billar Sueca, medalla d'or i campió d'Europa de Billar al Quadre 71/2, bronze en el campionat d'Europa a la banda i en el Campionat d'Europa al quadre 47/2, celebrats recentment a Brandemburg. Vist que s'ha qualificat a Raül Cuenca com un dels millors esportistes de la história de la Ribera, consideració que está refrendada pels vint-i-tres campionats d'Espanya a nivell individual i a nivell europeu, per les diverses participacions i medalles a nivell individual i per equips; en la actualitat está en el número 1 del ránquing a nivell mundial, tot un éxit esportiu i personal per a un gran jugador de 37 anys, que s'ha format en el seu club de sempre, el Club Billar Sueca. Vist que, a banda de tots els éxits aconseguits per aquest jugador, que s'ha fet des de la base en un esport minoritari com el billar, que requereix moltes hores d'entrenannent i molta concentració, se suma la personalitat de Raül, una persona humil, treballadora i entregada al seu club, el club Billar Sueca, del qual és president i en el qual continua formant a joves jugadors. Vist que en reconeixement a totes aquestes qualitats, en acord plenari de 6 de juliol de 2017 es va iniciar l'expedient per tal d'atorgar-li la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca. Vist que en el període d'infornnació pública obert per l'Ajuntament s'han presentat escrits d'adhesió a la proposta de concessió del títol esmentat per part de diversos clubs esportius així com persones físiques a títol particular, tal i com consta en l'expedient. Vist que, recaptats els antecedents necessaris per a fonamentar l'esmentada proposta, i a la vista deis mérits que concorren en la persona proposada, el regidor d'Esports, com instructor de l'expedient, formula proposta de nomenament en data 1 de setembre de 2017. Atés que ha transcorregut el termini de quinze dies des de l'exposició al públic de l'esmentada proposta sense que s'hagen presentat reclamacions ni suggeriments, i de conformitat amb el que prescriu l'article 18 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, la regidora que subscriu proposa al Ple de la Corporació l'adopció deis següents ACORDS PRIMER.- Que es concedisca la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca en favor de Raül Cuenca Monrabal, en reconeixement a la seua trajectória i éxits en l'esport del billar.
  2. 2. c1--VP`M La reqidora de Protocol co o SEGON.- Que es fixe el proper dia 27 d'octubre com a data en qué la Corporació Municipal fará lliurament solemne de la Medalla d'Or de la Ciutat en favor de Raül Cuenca Monrabal. TERCER.- Que es publique el present acord en el BOP de Valéncia per al seu general coneixement. QUART.- Que un extracte del present acord s'inscriga en el Llibre d'Honors de l'Ajuntament de Sueca, amb indicació de les circumstáncies a qué fa referéncia l'article 19 del Reglannent Municipal d'Honors i Distincions. Sueca, 25 de setembre de 2017 2
  • clubbillarsueca

    Sep. 28, 2017

medalla d'or raul cuenca

Views

Total views

240

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×