Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Full pre -incrip__temporada_11-12[1]

146 views

Published on

FULL PRE-INSCRIPCIO 2011-2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Full pre -incrip__temporada_11-12[1]

  1. 1. FULL DE PRE - INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2011 - 2012 NOM COGNOMS ADREÇACODI POSTAL POBLACIÓ D.N.I DATA NAIXAMENT EQUIP ACTUAL TELÈFON MÒBIL E-MAIL El/la Sr./Sra.…………………………………………….......................................... Autoritza al seu fill/a a entrenar i jugar els partits que organitzi el Club Bàsquet Mollerussa la temporada 2011-2012. Autoritza a aparèixer la seva imatge a la web del club i altres publicacions. Firma Pare / Mare / Tutor i D.N.I. : …………………….. Mollerussa………………de…………………………. De 2011 + info: Pavelló Municipal de Mollerussa C/ Tarragona , 11. Telef: 651039020 Director Tècnic : Ramon Bordas dir.tec.mollerussa@hotmail.com www.cb mollerussa.com� Correu electrònic: clubasquetmollerussa@gmail.com �

×