Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project 1 module 1-9kl

357 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project 1 module 1-9kl

 1. 1. Проект 1: Изготвяне на бюлетини Модул 1: Цензуриране на свободата на изразяване
 2. 2. Цензуриране на свободата на изразяване • Контрол и цензура на медиите • Представяне на бюлетините • Статии с новинарски качества • Редакционни решения
 3. 3. Контрол и цензура на медиите • Как ви се отразява цензурата на медиите? • Можете ли да дадете пресен пример за цензура? • Съгласни ли сте с цензурата върху медиите? • Трябва ли децата да бъдат “защитени” срещу определени видове медии? • Докъде трябва да стига цензурата? • По какви стандарти трябва да бъдат регламентирани медиите?
 4. 4. Основни права - 1 “Всеки има право на свобода на мнението и изразяването; това право включва свободата за отстояване на мнение без външна намеса и търсене, получаване и разгласяване на информация и идеи чрез всякакви медии, независимо от границите между държавите”. (Всеобща декларация за човешките права, Член 19)
 5. 5. Основни права - 2 1. Всеки има правото да отстоява мнението си без външна намеса. 2. Всеки има правото на свобода на изразяването; това право включва правото да търси, получава и разпространява информация и идеи от всякакъв характер, независимо от границите между държавите, както устно, така и писмено или печатно, под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други медии по негов избор.
 6. 6. Основни права - 3 “Конгресът няма да приема закони, които установяват или забраняват свободното изповядване на каквато и да било религия, ограничават свободата на словото, свободата на пресата или правото на хората да се събират мирно и да се обръщат с петиции към Правителството за отстраняване на несправедливости.” (Първа поправка към конституцията на САЩ)
 7. 7. Свободи IFEX: Международна свобода на изразяването eXchange http://www.ifex.org/ Vigilant.TV: http://vigilant.tv/article/3252 Център за Първата поправка http://www.firstamendmentcenter.org/
 8. 8. Представяне на бюлетините • Каква е целта на всеки бюлетин или новинарско списание? • Коя е целевата аудитория? • Какъв вид информация се представя обикновено? • Какви елементи на дизайна и оформлението се използват, за да се създаде визуално привлекателен продукт?
 9. 9. Упражнение 1.2: Представяне на бюлетините Име на електронния бюлетин: Целева аудитория: Цел: Вид информация, която се предоставя: Визуално привлекателни елементи на оформлението и дизайна:
 10. 10. Статии с новинарски качества • Защо това събитие или проблем са важни или не? • Кого касае или кой се интересува от събитието или проблема? • Какви ще бъдат реакциите на читателите? • Тази статия ще подпомогне ли взимането на решения от страна на читателите?
 11. 11. Упражнение 1.3: Дефинирайте “достойна за публикация новинарска статия” За да бъде “достойна за публикация”, една статия трябва:
 12. 12. Редакционни решения • • • • Каква е ролята на един вестник? Каква е ролята на редактор във вестника? Трябва ли винаги да се казва цялата истина? При какви обстоятелства правото на обществото да узнае дадена информация влиза в конфликт с правото на неприкосновеност на личността? Вие сте редактора
 13. 13. Упражнение 1.4: Ти си редактора • учениците записват своите редакторски решения и основанията за казуса / казусите, който разглеждат • учениците преглеждат редакторските решения, които са били взети от професионалните вестникари, и обсъждат своите реакции.
 14. 14. Упражнение 1.5: Трябва ли свободата на изразяване да бъде контролирана или цензурирана? • Вие какво мислите?

×