Proekt

726 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proekt

 1. 1. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. Проектна документация
 2. 2. 1. Проект- определение и основни понятия• А) определение- полагане на временни усилия от група хора, за да се създаде уникален продукт• Б) цел- крайно състояние, което трябва да се постигне с проекта• В) ресурси- хора, листи, книги, интернет
 3. 3. 1. Проект- определение и основни понятия• Г)целева група- тези, които ще се възползват от проекта• Д) дейности- какво и в каква последователност ще се извършва• Е) проектен екип- група хора, които се събират за да изпълнят задачите на проекта• Ж) Бюджет и срокове
 4. 4. При работа в екип ниеучастваме в една социалнамрежа (пак мрежи). В нея имахора и организации с отно-шенията между тях (да работятзаедно, да се харесват или да несе харесват).
 5. 5. При работа в екип може да сеналожи да работим и с човек,когото не харесваме или дорис някой който ни е билприятел, а вече не е....Но, основното за екипа е даизпълни “мисията” си, т.е.целта, която му е поставена(или която сам екипът си епоставил).
 6. 6. 2. Основни стъпки при изготвяне на групов проект• А) Изготвяне на подробен план и поставяне на срокове• Б) Търсене и подбор на ресурсни материали• В) Провеждане на наблюдения или експерименти• Г) Описание и анализ на резултатите• Д) Изготвяне на документация• Е) Представяне на резултатите
 7. 7. За успешно реализиране напроекта е редно всеки екип да сиима правила, които да следва.Най-общо какво е позволено икакво е забранено на всеки отучастниците му. Примерно:Да не обижда другите Да не им вреди да си изпълнятзадачитеДа работи съвместно с останалите
 8. 8. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Председател/ лидер/- определя цели и дава основни насоки в работата на екипа. Следи екипните процеси, развива знанията и уменията на членовете, дава обратна връзка за изпълнението на задачите.
 9. 9. Лидерството не е да накарашхората да сторят това, което искат.Ако те искаха да го сторят, виенямаше да сте им нужен за лидер.Вместо това лидерство е данакараш хората да направят онова,което не искат (или мислят, че немогат да направят) - и при това дабъдат изцяло въодушевени да говършат.
 10. 10. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Направляващ- енергичен, дина- мичен и предизвикателен човек, който насочва екипните усилия в посока на активното действие и експедитивната работа.• Човек идея- изобретява, дава оригинални и нестандартни пред- ложения.
 11. 11. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Анализатор- трезв и аналитичен човек, който най-добре преценява всички “за” и “против” на една идея и дали тя има смисъл и рационално съдържание. Понякога е прекалено скептичен или критичен към чужди идеи
 12. 12. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Контактен човек- подбира чужди идеи, доразвива ги, предлага екипния продукт на външния свят и убеждава в ползите от продукта. Работи успешно с хора.
 13. 13. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Съекипник- създава неформални връзки с колегите от екипа, изгражда добра атмосфера. Работи успешно с всички, слуша добре, развива екипните взаимоотноше- ния и морал
 14. 14. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Търговец- води преговори вътре и вън от екипа, с цел постигане на съгласие по целите, задачите, сроковете и ресурсите. Убедителен е и има самочувствие. Често пъти е манипулативен или се стреми да угажда на околните
 15. 15. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Практик- допринася за екипната работа чрез уменията си да състави план, да постави крайни срокове, да изготви графици, да прецени какви ресурси ще са необходими за постигане на крайната цел
 16. 16. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Изпълнител- действен, изпълни- телен и лоялен човек, на когото може да се разчита, че ще свърши всяка една поставена му задача. Работи качествено, следи за спазване на сроковете и внимава с детайлите
 17. 17. 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Експерт- с богат опит и подходяща квалификация. Изключително гра- мотен и информиран в своята област. Уверен в себе си.
 18. 18. Екипна роля УченикПредседателНаправляващЧовек идеяАнализаторКонтактенчовекСъекипникТърговецПрактикИзпълнителЕксперт
 19. 19. 4. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.• А) документиране на процеса на изпълнение• Б) документиране на резултата• В) средства за документиране- водене на бележки, писане на отчети, анкети, заснемане, записване на звук или видео
 20. 20. 4. Изготвяне на документацияза използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.• Г) средства за популяризиране- публикации в училищен или други вестници, репортаж по телеви- зията, публикации в Интернет, плакат, листовка, пресконферен- ция
 21. 21. Примерни теми за проектI. Проект Перперикон- Потърсете и съхранете в текстов документ колкото се може повече информация за Перперикон- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя забележител- ностите на комплекса
 22. 22. Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст за отделните части на комплекса/ брошура/ 3) уеб сайт с информационен характер за Перперикон- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 23. 23. Примерни теми за проектII. Проект Белоградчишки скали- Потърсете и съхранете в текстов документ колкото се може повече информация за Белоградчишки скали- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя забележител- ностите на комплекса
 24. 24. Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст за отделните части на комплекса/ брошура/ 3) уеб сайт с информационен характер за Белоградчишки скали- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 25. 25. Примерни теми за проектIII. Проект Празници на България- Потърсете и съхранете в текстов документ информация за поне 5 големи празника- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя празниците на България
 26. 26. Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст представящ различните празници 3) уеб сайт с информационен характер за празниците на България- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 27. 27. Примерни теми за проектIV. Проект Моят роден град- Потърсете и съхранете в текстов документ информация за миналото и настоящето на родния си град- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя града ви
 28. 28. Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст представящ забележителностите на вашия град 3) уеб сайт с информационен характер за родния ви град- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й

×