Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur skapar vi framgångsrika intranät?

675 views

Published on

Ett genomtänkt och väl fungerande intranät är en tillgång för vilken organisation som helst och har potential att leverera hög affärsnytta och driva bolagets utveckling framåt. Trots detta prioriteras inte intranätet av ledningen i ens hälften av Sveriges alla bolag. Gammal teknik, otydligt syfte och små resurser gör att långt ifrån hälften av dagens intranät inte används som det är tänkt, och bidraget till bolaget blir därmed marginellt - i bästa fall. Medarbetare vänder istället ryggen till och väljer andra verktyg för internkommunikation. Hur kan man vända trenden och skapa ett framgångsrikt intranät?

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hur skapar vi framgångsrika intranät?

 1. 1. Hur skapar vi framgångsrika intranät? Alexander Kafkaletos, affärsutvecklare Jesper Andersen, Art Director Frukostseminarium
 2. 2. Agenda • Internkommunikationens roll • Intranätets roll • Affärsnytta • Syfte, mål och effekt • Användarupplevelse • Arbetsätt
 3. 3. Ett icke framgångsrikt intranät Ett framgångsrikt intranät • Oengagerande • Saknar tydligt syfte • Spretigt • Nedprioriterade • För stort eller för litet • En kostnadspost • Upplevs som irrelevanta • Bidrar inte med affärsnytta • Används inte • Etc. • Kompetenshöjande • Tydligt syfte som gagnar verksamheten och individen • Prioriterat av ledning • Fokuserade • En investering • Affärsdrivande • Bidrar stort med verksamhetsnytta • Engagerande • Etc.
 4. 4. Internkommunikationens roll
 5. 5. Intranätets roll
 6. 6. Steve Jobs 1955-2011
 7. 7. Affärsnytta
 8. 8. Vad är affärsnytta? • Kostnadsbesparingar • Intäktsökningar • Kvalitativ nytta (ex. kundnöjdhet, goodwill, trivsel etc.
 9. 9. Högre effektivitet Affärsutveckling Utökat erbjudande Högre tillgänglighet Större räckvidd Kortare ledtider Förtydligad differentiering Optimering av processer Högre kundnöjdhet Ökad kundlojalitet Bättre rekrytering Leadsgenerering Bättre spridning av varumärke och erbjudande etc. Definition av konkret och mätbar affärsnytta
 10. 10. Syfte, mål och effekt
 11. 11. 1/3 av alla intranät idag har ett otydligt syfte” Web Service Awards 2014
 12. 12. Vad är ett syfte? Talar om varför någonting existerar eller sker
 13. 13. Praktiskt exempel: 1. Vi behöver ha ett forum på intranätet 2. Vi behöver ett utrymme där medarbetarna kan diskutera problem och lösningar 3. Vi behöver kunna stimulera medarbetarnas interna kunskapsdelning och kompetensutveckling 4. Vi måste säkerställa bolagets kompetenskapital och utnyttja detta bättre för att bli mer kostnadseffektiva
 14. 14. S.M.A.R.T • Specifik • Mätbart • Accepterat • Realistiskt • Tidsatt Mät!
 15. 15. Effektkarta
 16. 16. Beslutsfattare "Jag tar övergripande beslut innan byggen startas" Behöver starka argument och en bred informationsbas att basera beslut på. Söker efter kostnadseffektiva lösningar. Djupdykaren "Jag tycker det är roligt att förstå" Drivs av en kunskapstörst. Vill inte bara veta att, utan mer varfö.r 1 2 3 4 5 0 Ef fektkarta/ Den skeptiske "Jag har ett intresse, och vill bli övertygad till att bygga med trä" Behöver bli informerad över fördelarna med att bygga med trä samt se hur enkelt det faktiskt är att bygga med. Samt att det inte behöver bli dyrt! Utförar e "Jag jobbar hands-on med bygget" Utföraren kan vara en hantverkare eller byggentreprenör med mycket erfarenhet, men även en "gör-det-självare" som letar byggebeskrivningar. Instruktören "Jag detaljerar byggarbetet" Till exempel en arkitekt eller konstruktör som söker information. Skissar upp detaljer till utföraren. Alla behovsgrupper
 17. 17. Att nå fram till användarna
 18. 18. UX User Experience
 19. 19. Användare
 20. 20. Design för känslor?
 21. 21. Design för behov?
 22. 22. Användare är inte designers…. - användare är bra på att definiera ett behov - men inte på att lösa dem.
 23. 23. Beslutsfattare "Jag tar övergripande beslut innan byggen startas" Behöver starka argument och en bred informationsbas att basera beslut på. Söker efter kostnadseffektiva lösningar. Djupdykaren "Jag tycker det är roligt att förstå" Drivs av en kunskapstörst. Vill inte bara veta att, utan mer varfö.r 1 2 3 4 5 0 Ef fektkarta/ Den skeptiske "Jag har ett intresse, och vill bli övertygad till att bygga med trä" Behöver bli informerad över fördelarna med att bygga med trä samt se hur enkelt det faktiskt är att bygga med. Samt att det inte behöver bli dyrt! Utförar e "Jag jobbar hands-on med bygget" Utföraren kan vara en hantverkare eller byggentreprenör med mycket erfarenhet, men även en "gör-det-självare" som letar byggebeskrivningar. Instruktören "Jag detaljerar byggarbetet" Till exempel en arkitekt eller konstruktör som söker information. Skissar upp detaljer till utföraren. Alla behovsgrupper
 24. 24. Behovstrappa (maslow)
 25. 25. Intranät?
 26. 26. Socialt intranät?
 27. 27. Arbetssätt
 28. 28. Arbetssätt Se det inte som ett projekt utan som en långsiktig och kontinuerlig process som syftar till att hela tiden leverera bättre och bättre företagsnytta. 1. Projekt har en början och ett slut 2. Kvalitét som levererar hellre än kvantitet som inte gör det 3. Budgetera långsiktigt 4. Involvera användarna
 29. 29. Polisen och pust
 30. 30. Polisen och pust
 31. 31. Polisen och pust
 32. 32. Sammanfattning • Hur kan intranätet skapa affärsnytta för er? • Syften - Varför finns intranätet? • Sätt mål - Vad ska ni uppnå? När? • Effektkartläggning - ger en actionplan och hjälper er att prioritera • Individen i fokus • Designa för funktion • Utgå från användaren • Involvera medarbetare/användare
 33. 33. Q&A

×