Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Què és el salari?<br />Tal com defineix l’estatut de treballadors, el salari és la totalitat de les percepcions econòmique...
Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anajodilorena Eco.Empresa (1)

362 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anajodilorena Eco.Empresa (1)

  1. 1. Què és el salari?<br />Tal com defineix l’estatut de treballadors, el salari és la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors en diners o espècie, per a la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè, ja sigui, com a retribució per el treball efectiu o pels períodes de descans computables com a treball.<br />Com a fonament bàsic, el treball que realitza aquesta persona es remunerat, ja que l’empresa compensa la persona treballadora per la seva contribució a la producció aquesta producció té un valor econòmic quantificable.<br /> <br />És aquella part del salari que es rep en bens o serveis susceptibles de valoració econòmica, com allotjament, vehicles, productes de serveis, etc. No pot superar al 30% de totes les percepcions salarials.<br />Salari mínim interprofessional (SMI)<br />Es una remuneració mínima que pot tenir una persona treballadora que realitzi una jornada completa per qualsevol tipus de professió o ofici. Està fixat per l’Estat.<br />Ara per ara, el salari mínimes de 600€ distribuïts en 14 pagues anuals aquesta paga és unitat indispensable ja que una persona hauria poder viure dignament.<br />Garanties del salari (són una sèrie de mesures de protecció) <br />FOGASA(fons de garantia salarial) organisme públic que depèn del Ministeri de treball i Afers Socials. Les seves funcions principals la suspensió de pagaments, fallida o concurs de creditors de l’empresa i amb caràcter subsidiari, garantir als treballadors la percepció dels salaris. Està finançat amb l’aportació de les empreses a través de la cotització corresponent.<br />Preferència dels salaris no pagats per l’empresa sobre altres deutes de l’empresa en cas de que no pugui fer front a les seves obligacions econòmiques.<br />Inembargabilitat de l’SMI: en cas que el salari de la persona treballadora hagi de ser embargat, nomès es podra fer una determinada proporció que excedeixi l’import de l’ SMI.<br />COMPOSICIÓ DEL SALARI<br />El salari està format per dos components bàsics: el salari base ( remuneració principal de la persona treballadora i es fixa en la funció de la seva categoria professional acordada al conveni col·lectiu de l’empresa o del sector,es pot expressar en unotat de temps o per unitat de obra) i els complements salarials ( quantitat de diners que s’afegeixen als salaris base en concepte de les característiques personals del treballador, de les característiques del lloc de treball, pel rendiment del treballador o per altres conceptes diversos: <br />Antiguitat: valorar positivamnet la permanencia del treballador.<br />Creixements especials: que milloren el treball de la persona i beneficien l’empresa conseqüentment.<br />Penositat, toxicitat, perillositat, tonicitat o nocturnitat: compensen el treballador per les incomoditats que generen aquestes característiques especials.<br />Incentius, primes de productivitat, assistència o puntualitat que valora el superior rendiment que té el treballador a nivell quantitatiu i qualificatiu.<br />Hores extraordinàries que compensen les hores treballades de més.<br />Gratificacions extraordinàries: et treballador té dret a un mínim de dues pagues extraordinàries a l’any d’un import mínim equivalent a trenta dies de salari base, encara que és habitual que per l’acord en el conveni col·lectiu s’hi afegeixin complements com l’antiguitat.<br /> <br />

×