Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Si Pele, ang Diyosa ng Apoy at Bulkan

18,026 views

Published on

Ang mitolohiyang ito na mula sa Hawaii ay isa sa mga akdang pampanitikan na tinatalakay sa Grade 10 o Ikasampung Baitang, Ikalawang Markahan, sa tulong ng Batayang Aklat na Pinagyamang PLUMA 10 ng Phoenix Publishing House, Inc.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Si Pele, ang Diyosa ng Apoy at Bulkan

 1. 1. Ang Diyosa ng Apoy at Bulkan
 2. 2. • Haumea -> Diyosa ng Kalupaan • Kane Milohai -> Diyos ng Kalangitan Sila ay may 6 na anak na babae at 7 lalaki.
 3. 3. • Namaka -> Diyosa ng Tubig • Pele -> Diyosa ng Apoy • Hi’iaka -> Diyosa ng hula at ng mga mananayaw at bunsong kapatid na babae nina Pele
 4. 4. • Apat (4) na Diyosa ng Niyebe -> sa sobrang pagkainis ng mga ito kina Pele at Hi’iaka dahil lagi na lamang sila ang binibigyan ng atensyon ng mga tao, gumawa sila ng paraan para mapaalis ang pamilya ng dalawa sa kanilang isla
 5. 5. • Ohi’a -> lalaking kinahumalingan ni Pele • Lehua -> asawa ni Ohi’a  Silang dalawa ay ginawang puno at halaman ni Pele.
 6. 6. • Hopoe -> isang mortal at matalik na kaibigan ni Hi’iaka • Lohi’au -> bagong kasintahan ni Pele na lihim na inibig ni Hi’iaka
 7. 7. • Kane-milo -> kapatid din ni Pele na may kakayahang maibalik ang kaluluwa ng taong namatay sa pamamagitan ng pagkuha nito sa kailaliman ng lupa.
 8. 8. Sa paanong paraan nawala ang kapayapaan at katahimikan sa pamilya nina Pele at Namaka?
 9. 9. Kung ikaw ang magulang nina Pele at Namaka, ano ang gagawin mo upang hindi na humantong sa kaguluhan ang kalagayan ng inyong pamilya?
 10. 10. Paano rin nakaapekto sa iba ang pagiging selosa at mainitin ang ulo ni Pele?
 11. 11. •Sina Cain at Abel •Ang Puma at ang Adidas •Si Lee Kun Hee
 12. 12. •Bakit kailangang maging maayos ang relasyon ng magkakapatid?
 13. 13. Sa isang short bond paper, gumuhit ng isang bagay na maaaring magsimbolo sa katangian mo bilang kapatid.
 14. 14. • Kung ang apoy ang simbolo ni Pele bilang kapatid, ano naman ang inyong simbolo sa inyong mga kapatid? Gumuhit ng isang simbolismo na siyang naglalarawan sa inyo bilang kapatid. Gawing batayan ang rubric na nasa susunod na slide.
 15. 15. Mga Pamantayan Laang Puntos Aking Puntos Konsepto ng pagkakabuo o pagkakapili sa simbolismo. 10 puntos Makulay, mapanlikha at malikhain . 10 puntos Kabuoang Puntos 20 puntos

×