Mga Uri ng Pagtatanong

31,539 views

Published on

Published in: Education, Technology
5 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
671
Comments
5
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga Uri ng Pagtatanong

 1. 1.  ?
 2. 3. Pagtatanong <ul><li> ito ay isang sining sapagkat naipapakikita dito ng guro ang kanyang istratehiya kung paano niya magaganyak ang kanyang mga mag-aaral na lumahok o makibahagi sa isang talakayan. </li></ul><ul><li> Katulad ng isang pagsusulit, ito ay isang mabisang pagtataya sa mga kaalaman at kasanayang dapat matamo ng mga mag-aaral. </li></ul>
 3. 4. Mga Dahilan ng isang guro kung bakit kailangan ang pagtatanong sa kanyang mga mag-aaral: <ul><ul><li> Ibig ng gurong maging masigla ang talakayan sa kanyang klase. </li></ul></ul><ul><ul><li> Nais ng gurong makatiyak kung naging mabisa ang kanyang pagkakalahad sa kanyang aralin. </li></ul></ul><ul><ul><li> Ibig ng gurong makatiyak kung natamo niya ang layunin ng pagtuturo. </li></ul></ul><ul><ul><li> Nais matuklasan ng guro kung anong damdamin ang namamayani sa dibdib ng kanyang mga mag-aaral matapos matalakay ang aralin . </li></ul></ul>
 4. 5. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong <ul><li>10 Commandments: </li></ul><ul><li>Stop Talking </li></ul><ul><li>Put the talker at ease. </li></ul><ul><li>Show him that you want to listen. </li></ul><ul><li>Remove distractions. </li></ul><ul><li>Emphatize w/ him. </li></ul><ul><li>Be patient. </li></ul><ul><li>Hold your temper. </li></ul><ul><li>Go easy on argument/ criticism. </li></ul><ul><li>Ask questions. </li></ul><ul><li>Stop Talking. </li></ul><ul><li>Naar 1 RULES OF PROF. Ben-Hur </li></ul>
 5. 6. <ul><li>TANONG NA ANG SAGOT AY “OO” o ”HINDI” </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>ito ang pinakamalimit gamitin ng guro sa pagtatanong. </li></ul><ul><li>Ang sagot dito ay mabilis na naipupukol sa guro sa dahilang hindi ito nangangailangan ng pagbubuo ng mga pangungusap. Tinatawag itong “One- Finger Question” sa Ingles. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>  TANONG NA ANG SAGOT AY MAY DALAWANG PAGPIPILIAN: </li></ul><ul><li>Ang kasagutang sa katanungang ito ay malimit na magkasalungat. </li></ul><ul><li>Ang mga mag-aaral ay mag-iisip ng malalim at makatwiran upang maipaliwanag o mai-depensa ang kani-kanilang panig. </li></ul><ul><li>Maaaring pangkatin ng guro ang kanyang klase at magkaroon ng isang ehersisyo gaya ng “debate”. </li></ul>
 7. 8. 3. TANONG TUNGKOL SA MGA TAO, BAGAY, LUNAN o PANGYAYARI. <ul><li> </li></ul><ul><li>Ang mga tanong ay nagsisimula sa Sino, Ano, Alin, Saan o Kailan. </li></ul><ul><li>Sa mga katanungang ito ay mahahasa o magagamit ng mga mag-aaral ang kasanayang umunawa ng paksang tinalakay. </li></ul>
 8. 9. 4. TANONG NA BAKIT <ul><li> </li></ul><ul><li>Sa pagtatanong na ito ang mga mag-aaral ay nagagamit ang kasanayang magpaliwanag. </li></ul><ul><li>Sa pagpapaliwanag, nagagamit ng mga mag-aaral ang kani-kanilang wasto at malalim na pagkukuro o pagpapaliwanag batay sa kanilang naunawaan sa paksang tinalakay ng isang guro. </li></ul><ul><li>Karaniwang nagsisimula sa kasi, dahil sa, mangyari, paano, kung hindi ko gagawin ‘yon e ‘di… </li></ul>
 9. 10. 5. TANONG NA PAGTITIMBANG <ul><li>Sa katanungang ito ay nagangailangan ng pagkukuro’t pag-iisa-isa sa mga bagay na magpapaliwanag kung ano ang magiging kapasyahan. </li></ul><ul><li>Sinasanay dito ang mag-aaral na mangatwiran ayon sa mga impormasyong alam niya at batay na rin sa pansarili niyang kaalaman. </li></ul>
 10. 11. 6. TANONG NA HUMIHINGI NG PALAGAY <ul><li>Ito’y nasasagot sa pamamagitan ng pagbibigay ng kuro-kuro batay sa nakita, nabasa o naranasan ng sumasagot. </li></ul><ul><li>Dito mahihinuha ng guro kung malinaw o hindi ang pagkakatalakay sa kanyang aralin. </li></ul>
 11. 12. Ang Pagtatanong: Tungo sa Pagpapataas ng Kaisipan ng Mag-aaral <ul><li>Sa pagtatanong ng guro ay nais lamang niyang matutukoy hindi lamang ang mga kaalamang natutuhan ng kanyang mga mag-aaral kundi maging ang mga kasanayan at kakayahang pangkognitib ng mga ito. </li></ul>
 12. 13. Coronel, (1990) mga salik na makatutukoy sa ipagkatututo ng mga mag-aaral na kung saan ay may malaking bahagi tungo sa ipagkatututo ng mga ito: <ul><li> Ang mga katangian ng mga-aaral. </li></ul><ul><li> Ang mga katangian at resorses ng paaralan. </li></ul><ul><li> Ang mga katangian at resorses ng komunidad. </li></ul>
 13. 14. … dahil dito ay naging malaganap ang “ CLASSROOM-CENTERED RESEARCH” na ang pokus ay ang mga nagaganap sa loob ng klasrum habang isinasagawa ang pag-aaral gaya ng: <ul><li>Paksang pinag-aaralan; </li></ul><ul><li>Interaksyong pangklase; </li></ul><ul><li>Estilo ng partisipasyon ng mga mag-aaral; </li></ul><ul><li>Estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral atbp… </li></ul>
 14. 15. Ang mga sumusunod naman pagtatanong ay napatunayang may mababang antas sa pagkatuto ng mga mag-aaral sapagkat layunin lamang nito na makapagpalabas o makapagbigay ng konsepto ang mga mag-aaral mula sa dati nilang natutuhan: <ul><li>pangmemorya </li></ul><ul><li>restricted </li></ul><ul><li>kognitib/pangmemorya, komberdyent </li></ul><ul><li>paktwal </li></ul><ul><li>display </li></ul>
 15. 16.  Mga Tanong na may mataas na antas sapagkat nangangailangan ito ng mas mataas na kakayahan sa pag-iisip upang masagot ang mga katanungan ng isang guro: <ul><li>pampukaw pag-iisip; </li></ul><ul><li>ekspanded o pinalawak </li></ul><ul><li>dayberdyent, pang-ebalwasyon </li></ul><ul><li>reperensyal </li></ul><ul><li>sa antas ding ito ay mahalagang mapag-ugnay-ugnay ang mga dati nang natutuhan (stock knowledge) upang makapagbigay ng panibago at pansariling ideya. </li></ul>
 16. 17. TAKSONOMIYANG PANGKOGNITIBO NI BLOOM (1956) ANTAS NG TANONG KAKAYAHAN/ GAWAIN 1.Kaalaman  Nanghihingi ng isang tiyak na impormasyon.  Nagpapaulit ng dati nang natutuhan o naranasan. 2. Pang-unawa Nagpapabigay-kahulugan saa isang bagay na natutunan sa pamamagitan ng:  Pagsasalin sa ibang porma o anyo  Pagpapahayag sa sariling paraan o pananalita  Pagbibigay-kahulugan sa nabasa o narinig  Paghahambing <ul><li>Aplikasyon </li></ul> Nagpapagamit ng natutuhang impormasyon upang malunasan ang isang suliranin.
 17. 18. ANTAS NG TANONG KAKAYAHAN/ GAWAIN 4. Pagsusuri Nangangailangan ng kakayahan:  Matukoy ang mga dahilan ng isang pangyayari  Masusuri ang mga impormasyon upang makagawa ng isang konklusyon o inperensya  Masuri ang isang konklusyon para makapagbigay ng ebidensya na umaayon o sumasalungat dito. 5. Sintesis Nangangailangan ng kakayahang gumawa ng orihinal at malikhaing pag-iisip sa pamamagitan ng:  Pagbuo ng orihinal na komunikasyon o komposisiyon  Paggawa ng prediksyon  Pagsagot sa mga suliranin na ginagamitan ng iba’t ibang kaparaanan. 6. Ebalwasyon  Nanghihingi ng sariling kuro-kuro, pagpapahalaga o pagpapasya batay sa isang kraytirya o sukatan o pansariling sistema ng paniniwala o kahalagahan.
 18. 19. Maraming Salamat po! <ul><li>Inihandang ulat nina: </li></ul><ul><li>Rey Clifford A. Marollano </li></ul><ul><li>Rosemarie L. Belen </li></ul><ul><li>BSED 2-O </li></ul><ul><li>Educ. 5 </li></ul>

×