Janina Andersson: corporate responsibility communications (in Finnish)

648 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Janina Andersson: corporate responsibility communications (in Finnish)

 1. 1. 1Copyright Perjantai Group Oy 2013 Kilpailuetua yhteiskuntavastuusta Kiasma 3.10. Janina Andersson Perjantai Markkinointiviestintä Oy
 2. 2. 2Copyright Perjantai Group Oy 2013 1) Kehittää mainekuvaa ja kasvattaa brändin arvoa 2) Parantaa henkilöstön ja potentiaalisten työntekijöiden kannalta työnantajamielikuvaa 3) Lisää toiminnan tehokkuutta 4) Auttaa riskien vähentämisessä ja hallinnassa 5) Tuo suoria taloudellisia vaikutuksia 6) Tukee liiketoiminnan kasvua 7) Luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia 8) On keino erottautua edukseen kilpailijoista Lähde: Doughty Centre Corporate Responsibility 2011 Vastuullinen liiketoiminta
 3. 3. 3Copyright Perjantai Group Oy 2013 Viisi askelta Vastuullisuuteen ja viestintään
 4. 4. 4Copyright Perjantai Group Oy 2013 1. Johdon sitoutuminen vastuullisuuteen on kaiken a ja o.
 5. 5. 5Copyright Perjantai Group Oy 2013 2. Määritelkää, kenen vastuulla yhteiskuntavastuu ja siitä viestiminen on. Tehtävää voi hoitaa myös muun työn ohessa, mutta vastuuhenkilön on hyvä olla mukana yrityksen päätöksenteossa. Tarvittavaa apua raportointeihin, varmennuksiin ja viestintään voi ostaa ulkopuolelta.
 6. 6. 6Copyright Perjantai Group Oy 2013 3. Viestimisessä tärkeintä on kuuntelu. Oma henkilökunta on avainasemassa, kun pohditaan toimintaa taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Jos yritys viestii ulospäin sellaista, jota henkilökunta ei ole valmis allekirjoittamaan, on olemassa riski.
 7. 7. 7Copyright Perjantai Group Oy 2013 Yritysvastuu alkaa arvoista, johtamisesta ja toimintatavoista 61 % 33 % 6 %
 8. 8. 8Copyright Perjantai Group Oy 2013 4. Selvittäkää eri sidosryhmienne teille asettamat odotukset. Yrittäkää vastata tänä vuonna ainakin pariin olennaiseen kysymykseen ja laajentakaa ”raportointianne” ensi vuonna muillakin tärkeiksi koetuilla mittareilla.
 9. 9. 9Copyright Perjantai Group Oy 2013 - Kenelle viestimme, miksi ja mistä? - Ketkä ovat yritysvastuun näkökulmasta tärkeimmät sidosryhmämme? -Ketkä ovat kiinnostuneita? -Kenellä on valtaa? - Keihin toimintamme vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti? - Ketkä vaikuttavat meihin? > Hyvin tärkeää on, että yritysvastuun viestintä kertoo niistä asioista, joista sidosryhmät haluavat kuulla. Vastuuviestintä tuo uusia näkökulmia
 10. 10. 10Copyright Perjantai Group Oy 2013 5. Vastuuviestintä vaatii avoimuutta ja rehellisyyttä. Kukaan ei ole täydellinen, eikä heti valmis. Tätä ei odotetakaan. Kertokaa, mitä olette jo tehneet ja mitä tavoitteita olette toiminnallenne ja sen vaikutuksille asettaneet. Keskittykää toimialanne sekä toimintanne kannalta olennaisiin kysymyksiin.
 11. 11. 11Copyright Perjantai Group Oy 2013 Huiput erottuvat Hyödyntäminen yrityskuvassa Omaehtoinen ennakoiva ja innovatiivinen vastuullisuus Sidosryhmien esittämiin odotuksiin vastaaminen Lainsäädännön ja vastaavien yleisten sitoumusten noudattaminen LÄHDE: Markku Jussila 2010
 12. 12. 12Copyright Perjantai Group Oy 2013

×