Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pengurusan Kos & KewanganBengkel Memperkasakan Sistem Pengurusan dan PengeluaranBumiputera di dalam Sektor PembuatanOleh:M...
Pengurusan KosPengurusan Kos adalah suatu proses di mana organisasi menggunakanperakaunan kos (cost accounting) bagi melap...
PROSES PERNIAGAANFAKTORINPUTPROSESTAMBAHNILAI(PROSESPENGELUARAN)OUTPUTJUALANUNTUNG
Fungsi - fungsi Perniagaana) Pengeluaranb) Pemasaranc) Kewangand) Sumber ManusiaPengurusan Kos bukanlah satu konsep yang a...
Pengurusan Kos mengikut aktiviti perniagaan
 Aktiviti utama mendapatkan bahan mentah ( input ), tukarkan kepadabarang siap ( proses pengeluaran ) dan menghasilkan ba...
Jualan :- Output / produk yang telah siap akan dijual kepadapelanggan dan pengusaha atau peniaga bagi mendapatkan hasil da...
Barang Niaga dan Perkhidmatana) Barang Niaga- Produk fizikal yang boleh disentuh, dipegang dapat dilihatdan boleh dinikmat...
c) Konsep Keuntungan- Matlamat utama perniagaan- Diperolehi setelah hasil tolak belanja- Kayu pengukur dalam perniagaan da...
Keuntungan dapat dilihat daripada pelbagai perspektif yang berbeza.Antaranya adalah : Keuntungan Perniagaan : Untung = Ha...
Keuntungan dapat dilihat daripada pelbagai perspektif yang berbeza.Antaranya adalah : Keuntungan Perniagaan : Untung = Ha...
Umumnya konsep faedah dan kepuasan adalah :- pengguna mempunyai keperluan semulajadi terhadap keperluanharian dan kehendak...
Kepentingan Perniagaan Kepada Pihak BerkepentinganKepentingan PerniagaanPenuhi KeperluanmasyarakatMeningkatkan peluangpeke...
Fungsi-fungsi Perniagaana) Pengeluaran- satu proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai.- Dikenali sebaga...
b) Pemasaran- Meliputi aktiviti yang luas seperti penyelidikan pemasaran,produk, harga, pengedaran dll.- Ianya merupakan s...
c) Kewangan- Melibatkan aktiviti menguruskan sumber dana seperti mendapatkansumber dana dan perancangan kewangan yang lain...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengurusan kos & kewangan

847 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengurusan kos & kewangan

 1. 1. Pengurusan Kos & KewanganBengkel Memperkasakan Sistem Pengurusan dan PengeluaranBumiputera di dalam Sektor PembuatanOleh:Md Silmi Abd RahmanMATRADE21 Julai 2009
 2. 2. Pengurusan KosPengurusan Kos adalah suatu proses di mana organisasi menggunakanperakaunan kos (cost accounting) bagi melaporkan atau mengawal kos-kos yangterlibat dalam menjalankan perniagaan.Pengurusan Kos pada amnya menerangkan halatuju serta aktiviti pengurusandalam perancangan jangka masa pendek serta panjang, yang dapat meningkatkannilai kepada pelanggan dan menurunkan kos produk atau perkhidmatan.Cth: - Menentukan jumlah dan jenis bahan dalam produk- Mengubah proses-proses dalam pembuatan- Perubahan pada rekabentuk produkKata Kunci = Kawalan kos yang berterusanWalaubagaimanapun, satu faktor yang tak dapat dipisahkan dari kawalan kosialah; untuk meningkatkan perolehan serta keuntungan, pengurusan akan secarasengaja berbelanja dengan lebih, justeru akan menambahkan lagi kos. Antaranyaialah kos promosi dan pengubahsuaian produk.
 3. 3. PROSES PERNIAGAANFAKTORINPUTPROSESTAMBAHNILAI(PROSESPENGELUARAN)OUTPUTJUALANUNTUNG
 4. 4. Fungsi - fungsi Perniagaana) Pengeluaranb) Pemasaranc) Kewangand) Sumber ManusiaPengurusan Kos bukanlah satu konsep yang asing, tetapi menjadi implimentasipenting dalam strategi asas pengurusan perniagaanBanyak konsep Pengurusan Kos telah sebati dengan konsep-konsep pembuatandan pengeluaran seperti lean accounting, value chain analysis, throughputaccounting, theory of constraints dan juga BPI.Asas-asas Pengurusan Kos yang baik• Kenalpasti kos-kos dalam setiap projek• Pastikan setiap pembelian/perbelanjaan mendapat kelulusan• Simpan segala rekod berhubung kos
 5. 5. Pengurusan Kos mengikut aktiviti perniagaan
 6. 6.  Aktiviti utama mendapatkan bahan mentah ( input ), tukarkan kepadabarang siap ( proses pengeluaran ) dan menghasilkan barang siap(output)Input :- Mendapatkan bahan mentah untuk menjalankan aktivitipemprosesan- Ianya terdiri daripada tanah, buruh, modal, usahawan danlain-lain.Proses Pengeluaran :- Tukar bahan mentah kepada barangan siap- Gabungjalinkan mesin, kemahiran pekerja,bahan mentah dan sbgnya.Output :- Hasil terakhir dari aktiviti pemprosesan samaada dalambentuk produk atau perkidmatan dan dinilai dlm bentukkuantiti,berat dan sbgnya.InputProsesPengeluaranOutput
 7. 7. Jualan :- Output / produk yang telah siap akan dijual kepadapelanggan dan pengusaha atau peniaga bagi mendapatkan hasil dankeuntungan dari jualan produk tersebut . Pertukaran nilai akanberlaku setelah jualan dibuat di mana penjual memperolehi wangmanakala pelanggan atau pengusaha memperolehi produk.Untung:- Perbezaan diantara hasil yang diperolehi denganperbelanjaan yang telah dikeluarkan. Keuntungan yang diperolehiakan digunakan untuk membeli bahan mentah / input dan jugapembayaran hal – hal yang berkaitan gaji, utiliti , sewa dansebagainya.
 8. 8. Barang Niaga dan Perkhidmatana) Barang Niaga- Produk fizikal yang boleh disentuh, dipegang dapat dilihatdan boleh dinikmati.- Dihasilkan bagi bertujuan untuk dijual kepada pelangganbagi memenuhi keperluan dan kehendak serta citarasapelanggan; contohnya bas, pakaian, makanan, minuman.b) Perkhidmatan- Sesuatu produk yang tidak boleh dilihat atau disentuh secarafizikal tetapi boleh dirasai bila menggunakannya- Menawarkan faedah dan kemudahan kepada pelanggancontohnya; perkhidmatan hospital, salun kecantikan
 9. 9. c) Konsep Keuntungan- Matlamat utama perniagaan- Diperolehi setelah hasil tolak belanja- Kayu pengukur dalam perniagaan dan mampu bersaing dalampasaran ;- Sumber hasil meliputi jualan, hasil sewa, faedah simpanan,dividen saham.- Sumber kos/belanja meliputi belian bahan, bayaran sewa,eletrik, air.Untung = jumlah hasil - jumlah kos/belanja(Harga x Kuantiti) – ( Kos tetap + kos berubah)
 10. 10. Keuntungan dapat dilihat daripada pelbagai perspektif yang berbeza.Antaranya adalah : Keuntungan Perniagaan : Untung = Hasil - Belanja Keuntungan Ekonomi : Untung = Hasil – Belanja – Kos Lepasd) Konsep Faedah dan Kepuasan Faedah :- Manfaat yang diperolehi dari pengunaan sesuatu baranganatau perkhidmatan.- Pengguna akan memperolehi faedah bila membeli danmengguna produk atau perkhidmatan tersebut contohnya;membeli motosikal dapat memudahkan pergerakan. Kepuasan;- Tercapai apabila prestasi barangan memenuhi jangkaan/persepsi pengguna.- Ianya memberi penilaian berbeza oleh individu bagimenilai tahap kepuasan contohnya; Kereta kancil adapelanggan rasa selesa bila menggunakannya dansebaliknya.
 11. 11. Keuntungan dapat dilihat daripada pelbagai perspektif yang berbeza.Antaranya adalah : Keuntungan Perniagaan : Untung = Hasil - Belanja Keuntungan Ekonomi : Untung = Hasil – Belanja – Kos Lepasd) Konsep Faedah dan Kepuasan Faedah :- Manfaat yang diperolehi dari pengunaan sesuatu baranganatau perkhidmatan.- Pengguna akan memperolehi faedah bila membeli danmengguna produk atau perkhidmatan tersebut contohnya;membeli motosikal dapat memudahkan pergerakan. Kepuasan;- Tercapai apabila prestasi barangan memenuhi jangkaan/persepsi pengguna.- Ianya memberi penilaian berbeza oleh individu bagimenilai tahap kepuasan contohnya; Kereta kancil adapelanggan rasa selesa bila menggunakannya dansebaliknya.
 12. 12. Umumnya konsep faedah dan kepuasan adalah :- pengguna mempunyai keperluan semulajadi terhadap keperluanharian dan kehendaknya adalah berbeza.- kehendak pelanggan tiada had kerana perubahan persekitaran- pengeluar perlu memastikan dapat memenuhi keperluan dankehendak pengguna dengan pengeluaran pelbagai barangan danperkhidmatan
 13. 13. Kepentingan Perniagaan Kepada Pihak BerkepentinganKepentingan PerniagaanPenuhi KeperluanmasyarakatMeningkatkan peluangpekerjaanMemenuhi kehendakPeluang globalTingkatkan PembangunanEkonomi & Negara
 14. 14. Fungsi-fungsi Perniagaana) Pengeluaran- satu proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai.- Dikenali sebagai pengurusan operasi.- Melibatkan aktiviti perancangan, penyusunan, pengstafan,pengarahan dan pengawalan dalam menguruskan operasipengeluaran produk.- Pengeluar harus memastikan produk yang dikeluarkan memenuhikehendak dan citarasa pengguna.
 15. 15. b) Pemasaran- Meliputi aktiviti yang luas seperti penyelidikan pemasaran,produk, harga, pengedaran dll.- Ianya merupakan satu bidang yang berkembang pesat dan mestiseiring dengan teknologi terkini.- Melalui aktiviti pemasaran, produk yang ditawarkan olehpengeluar kepada pengguna akan dinikmati oleh pengguna.
 16. 16. c) Kewangan- Melibatkan aktiviti menguruskan sumber dana seperti mendapatkansumber dana dan perancangan kewangan yang lain.- Jika kewangan tidak diuruskan dengan baik, matlamat kewanganperniagaan tidak dapat dicapai.d) Sumber Manusia- Menguruskan sumber manusia (pekerja) organisasi bagi menggerakjentera operasi pengeluaran, pemasaran dan kewangan.- Contoh pampasan, latihan, pemilihan pekerja dan sebagainya .

×