Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduce CLB Internet NVH TNTP

273 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Introduce CLB Internet NVH TNTP

 1. 1. CÂU LẠC BỘ INTERNET NVH TNTP Chương Tiên Phát
 2. 2. Nội dung  Lược sử CLB  Các hoạt động  Các nhóm
 3. 3. Lược sử  11/1999: sân chơi offline cho cư dân online  2008: tìm kiếm và chia sẻ  Từ 2011 đến nay: kết nối và chia sẻ
 4. 4. Một số hình ảnh
 5. 5. Một số hình ảnh
 6. 6. Sinh nhật CLB Internet
 7. 7. Sân chơi Công Nghệ Thông Tin
 8. 8. Sân chơi Công Nghệ Thông Tin
 9. 9. Chuyên đề tiền sảnh
 10. 10. Một số đời chủ nhiệm (2007 - 2013) Trần Mạnh Huy Business Development Director Flexidata.vn Trần Quí Thường Hữu Nhơn Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - MASECO.
 11. 11. Một số đời chủ nhiệm (2007 - 2013) Lý Trọng Văn Technology Director Flexidata.vn Chương Tiên Phát Assistant Consultant Flexidata.vn
 12. 12. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2013-2014 Chương Tiên Phát
 13. 13. CÁC HOẠT ĐỘNG CLB  Sinh hoạt tại phòng A2  Website  Design  Event
 14. 14. Sinh hoạt CLB Internet - Website
 15. 15. Sinh hoạt CLB Internet - Design
 16. 16. Sinh hoạt CLB Internet - Event
 17. 17. CÁC HOẠT ĐỘNG CLB  Ngoại khóa  Trại sông nước miền Tây  Thách thức biển Đông  Giải quyết mâu thuẫn
 18. 18. Trại Sông nước Miền Tây
 19. 19. Trại Sông nước Miền Tây
 20. 20. Hội trại mừng sinh nhật Nhà văn hóa
 21. 21. Thách thức biển Đông
 22. 22. Thách thức biển Đông
 23. 23. Thách thức biển Đông
 24. 24. Bán hoa gây quỹ 8/3
 25. 25. Bán hoa gây quỹ 8/3
 26. 26. Giao lưu đội nhóm
 27. 27. «Du học» tại Barcamp 2013
 28. 28. «Du học» tại Techcamp 2014
 29. 29. «Du học» tại Code for change
 30. 30. «Du học» tại Code for change
 31. 31. CÁC HOẠT ĐỘNG CLB  Hoạt động thiện nguyện  Niềm vui cho em  Tết Quê Em
 32. 32. Niềm vui cho em
 33. 33. Niềm vui cho em
 34. 34. Niềm vui cho em
 35. 35. Tết Quê Em 2013
 36. 36. Tết Quê Em 2013
 37. 37. Tết Quê Em 2013
 38. 38. Tết Quê Em 2013
 39. 39. Tết Quê Em 2013
 40. 40. Tết Quê Em 2013
 41. 41. Tết Quê Em 2013
 42. 42. Bạn sẽ được gì khi vào CLB Internet ? 1. Phát triển kỹ năng áp dụng công nghệ 2. Thách thức những giới hạn của bản thân 3. Rèn luyện sinh hoạt và làm việc nhóm 4. Kết thân những đồng đội chân thành 5. Góp phần phát triển một CLB Internet thuộc NVH TNTP
 43. 43. Bạn sẽ mất gì khi vào CLB Internet ? 1. Thời gian và tiền bạc 2. Chấp nhận phát triển bản thân 3. Làm việc có kế hoạch và trách nhiệm 4. Đón nhật thất bại và tìm hướng khắc phục 5. Chia sẻ và huấn luyện cho các thành viên mới
 44. 44. Định hướng sắp tới 1. Tổ chức các Topic/ Sân chơi trong và ngoài NVH 2. Tổ chức các lớp học online chia sẻ kiến thức công nghệ theo chủ đề 3. Liên kết hoạt động với các tổ chức đội nhóm 4. Hỗ trợ các đội nhóm khác áp dụng CNTT trong việc phát triên đội nhóm 5. Xây dựng và phát triển CLB Internet ngày một chuyên nghiệp và chất lượng hơn
 45. 45. http://clbinternet.info

×