Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emerita Augusta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emerita Augusta

 1. 1. EmeritaAugusta Nom: Rocío S. Curs: 4ºA
 2. 2. Estructura de la ciutat• Emerita Augusta, més coneguda actualment com Mèrida, era la capital de la província de Luisitania.• Al tenir el riu Guadiana al costat, la ciutat es va anar formant a la dreta d’ell i es va anar estenent.• La ciutat tenia forma de sabata i seguia la estructura de una típica ciutat romana (model hipodàmic), que estava protegida per tot un seguit de turons que l’envoltaven.
 3. 3. Fòrums Al centre de la ciutat, hi havia el fòrum, envoltat pel cardo maximus i el decumanus maximus. • Al ser capital de província, Emerita Augusta posseïa dos fòrums, el Provincial i el Municipal, comunicats entre si per el Arc de Trajano ( arc d’entrada, que estava situat al cardo maximus i estava recobert de marbre). Fòrum Provincial • Era on hi havien els edificis dedicats a l’administració de la província i al culte religiós. Hi havia un Temple basilical.Arc de Trajano Hipotètica planta del Temple del Fòrum Provincial
 4. 4. Fòrum Municipal• Estava situat enmig de la ciutat, envoltat per el cardo maximus i el decumanus maximus. Es va construir a mitjans del segle I d.C.• Al seu voltant hi havia el Temple de Diana (anomenat així erròniament en el seu descobriment), de culte imperial, les termes públiques i una basílica, que era un lloc per l’administració de la justícia. Temple de Diana• També hi va haver un Pórtico, amb una façana interior provista d’obertures on es van situar les efígies de benefactors notables de la ciutat, entre elles la de Marco Agripa, patró de la colonia. Fòrum Municipal
 5. 5. Termes• Hi havien termes privades (balneum) i públiques (thermae). Algunes, tenien la particularitat d’estar duplicades, un sala per a homes i un altra per a dones.• Termes de San Lázaro• Termes de la C/ Reyes Huertas: Utilitzades pels romans com a pou de neu i termes d’aigua freda.• Termes d’Alenge: Situades a 18 Km de la ciutat. La planta era rectangular i estava formada per dues càmeres circulars coronades per una cúpula amb “oculus”, apertura superior de ventilació e il·luminació. En el seu centre es situava la piscina amb grades perimetrals d’accés i seient.
 6. 6. Teatre, Les activitats de lleure com el amfiteatre i el teatreAmfiteatre i estaven al final de la ciutat, darrere únicament hi havia la muralla. En canvi, el circ, estava Circ fora de les muralles i allunyat de la ciutat. Teatre AmfiteatreEntrada al Teatre Circ
 7. 7. Teatre • En el seu centre i part més baixa es situava• Es va començar a construir al segle 16 a.C. i la orchestra, també semicircular, amb lestenia un diàmetre de gairebé 96 metres. tres grades de la poedria, reservades per• El seu disseny es basava, com gairebé tots l’alta societat emeritense i delimitades ambels teatres romans, en els models vitruvians. un muret semicircular de separació o• Contenia una graderia semicircular per 5.800 "balteus".persones dividida en tres altures: • El frons scaenae, o front de l’escena era - La ima: 22 grades i 6 portes. l’element més conegut del conjunt. Entre - La media: 5 grades columnes corinties de gairebé 30 metres, - La summa cavea: 5 grades. es situaven estatues imperials divinizades,A aquestes déus i personatges clàssics: Ceres, Plutó,graderies Júpiter, Proserpina...s’accediamitjançant13 portes quecomunicaven Columnes delamb els Frons Scaenaevomotorium. •En la darrera part de l’escena, fora del teatre en si, es va construir un jardí porticat, presidit per una petita càmera consagrada al culte imperial. Plànol del • En temps de Trajano es va sustituir part de Teatre la graderia central, en la ima cavea, per un santuari -sacrarium- de culte imperial.
 8. 8. Amfiteatre• La seva inauguració va ser en l’any 8 a.C., segons les inscripcions del podium.• De planta elíptica amb el disseny habitual dels amfiteatres romans: una graderia amb ima, media i summa cavea, i una arena central. La graderia podia albergar uns 15.000 espectadors. La ima cavea disposava d’una fila reservada per autoritats i altres 10 per al públic en general, a Plànol del Amfiteatre més, de dues tribunes situades una sobre el passadís de l’entrada principal, i l’altra davant.• L’arena disponia de fossa bestiaria, en forma de creu en el seu centre, que va servir per emmagatzemar les gàbies de les feres que eren ultilitzats en les lluites d’aquestes contra gladiadors, venationes.• A l’interior de l’amfiteatre hi havien temples d’adoració als déus i s’hi accedia desde 16 portes exteriors, de les quals la principal estava situada en el front occidental.• El podium va ser decorat amb unes pintures alusives a les activitats de l’amfiteatre: tigres contra senglars, gladiadors contra lleons, etc.• Amb els anys, l’amfiteatre es va anar abandonant i les últimes graderies van ser utilitzades com a material de construcció, i va acabar desapareixent la summa cavea.
 9. 9. Circ• Va ser edificat a uns 500 metres fora de la muralla, facilitant així la construcció de la seva extensió i graderia. La seva data de construcció és complicada, es suposa que el seu inici va ser cap a l’any 20 d.C. i la seva inauguració cap al 50 d.C.• La seva estructura era com la dels amfiteatres, però la planta era diferent. La planta del circ era casi rectangular, amb semiarcs en els costats menors.• L’entrada d’accés monumental s’anomenava Porta Pompae o porta de les desfilades, en ella existeixen les restes de 12 carceres o aparcaments de carros, que eren rectangulars. Desde aquests recintes Plànol del s’accedia a les posicions de sortida de Circ les carreres.• L’arena mesurava 400 metres de llarg per 95 metres d’ample. En el seu centre es trobava el mur de separació –spina-, que va ser decorat amb obeliscs, pilars i escultures. Al voltant d’ell corrien els carros, bé de dos cavalls, bigas, o de quatre, cuadrigas. Els conductors de carros anomenats aurigas eren personatges populars i molts d’ells van ser inmortalitzats en pintures i mosaics.• La graderia tenia una capacitat per a uns 30.000 espectadors. En ells s’ubicaven dos palcs, un per als jutges –tribunal iudicium- i un altre, el presidencial, per a les autoritats.
 10. 10. • Domus de l’Alcazaba: Tenia un pristilum (pati porticat) com eix Vivendes de distribució de les estancies, unes termes, i un triclinium pavimentat amb “opus sectile”.• Domus de l’Hort d’Otero: Aquesta domus també tenia un peristilum a dos nivells com element de distribució. Tenia una gran zona termal privada distribuida en dos pisos.• Domus dels Màrmols: Estava situada en la muralla, ja que una de les seves façanes esta inclosa en ella. Tenia un peristilum que comunicava amb algunes habitacions que tenien absis i la domus també tenia unes termes.• Domus del Mitreo: Era anomenada així per la seva proximitat a unes restes relacionades amb el culte a Mitra. Aquesta casa disposava de tres patis de distribució, il·luminació i ventilació. En el primer pati es trobava un gran mosaic, el anomenat Mosaic Cosmològic, en el que es representava el Cosmos, la seva creació i evolució. A partir d’un passadís s’arribava Plànol de la a un dormitori decorat amb un mosaic y una figura central domus del d’Eros. En aquest mateix passadís, hi havien unes escales Mitreo que baixaven a unes estancies subterrànies, possiblement habi- tacions d’estiu. La domus tenia unes termes privades que es van construir fora de la muralla. Mosaic d’Eros
 11. 11. • Domus de l’amfiteatre: Era anomenada així per la seva proximitat a l’amfiteatre. Era una vivenda molt gran, per això, es creu que són dues vivendes comunicades per un passadís. En el seu centre es podia trobar un pou i els passadissos estan pavimentats amb mosaics com les habitacions importants. El triclinium principal conté mosaics amb representacions de la vendimia i de Venus i Cupido, i al triclinium de recepció, els mosaics representaven escenes marines amb diversos peixos. Plànol de la domus de l’amfiteatreMosaic Peristilum• Domus del Teatre: Era anomenada així perquè estava localitzada darrere de la escena del Teatre. Al voltant d’un peristilum s’obrien les habitacions, dos d’elles amb absis -stibadeion-. I per aquest motiu i per les pintures murals, la van confudir amb una basílica. Plànol de la domus del Teatre
 12. 12. Ponts AqüeductesPont sobre el Guadiana Aqüeducte de Aqüeducte Rabo los Milagros de Buey-San LázaroPont sobre el Albarregas EmbassamentsPont de la Alcantarilla Embassament de Embassament de Cornalvo Proserpina
 13. 13. Altres llocs d’interés• Muralla: La ciutat estava envoltada per una muralla amb la estructura habitual de les muralles romanes que consisteix en dos murs de “opus incertum” o de “opus quadratum”.• Xenodoquium: Hospital de peregrins.• Castellum aquae: Era el final de l’Aqüeducte de Los Milagros i el començament de la distribució de l’aigua per tota la ciutat.• Columbarios: Conjunt d’edificacions que alberguen restes incinerades i depositades en urnes, de almenys dos families.
 14. 14. Webgrafia• http://www.google.es/imgres? q=mapa+emerita+augusta&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&tbnid=oRecvP6PsRZzMM:&im grefurl=http://www.educa.madrid.org/web/ies.garciamorato.madrid/Dep_Griego/trabajos_webquest/emerit a.html&docid=_SKvnyfc0u2mjM&imgurl=http://www.educa.madrid.org/web/ies.garciamorato.madrid/Dep_ Griego/trabajos_webquest/images/emerita_clip_image002.jpg&w=606&h=434&ei=EIWsUJibPMjK0QWO koDQBA&zoom=1&biw=1024&bih=571&iact=rc&dur=469&sig=116600241091550640490&page=1&tbnh= 114&tbnw=159&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71&tx=60&ty=40• http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/ciudad_emeritaaugusta.html• http://es.wikipedia.org/wiki/Augusta_Emerita• http://www.educa.madrid.org/web/ies.garciamorato.madrid/Dep_Griego/trabajos_webquest/emerita.html#f oro• http://www.google.es/imgres? q=circo+de+merida&num=10&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=589&tbm=isch&tbnid=M3T4_cIy9vr- QM:&imgrefurl=http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/ludi-circenses-en-el- circo&docid=IsDz7aIALNpe9M&imgurl=http://api.ning.com/files/6i2zuFNHrbEUp0cOjEMBhyVRh92*2mY1 EfgjqfRf2501pFogQLhscE339sjx63f89GkgtMVOKcfFn28uyRaNL2ObRzkB1GTM/Vistaareadelcircoroman odeMrida.jpg&w=542&h=291&ei=r9m7UP7BO82U0QXs- 4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=131&dur=985&hovh=164&hovw=307&tx=213&ty=101&sig=10410 6864620973801347&page=1&tbnh=142&tbnw=266&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:153• http://www.google.es/imgres? q=domus+del+anfiteatro+mosaicos+de+merida&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=589&tbm=isch&tbnid=j5uo RyJTZRdhmM:&imgrefurl=http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php%3Ff%3D43%26t %3D11234&docid=elfapMJtnEX_2M&imgurl=http://www.foroxerbar.com/files/posted_images/user_50_13 mosaico__casa_del_anfiteatro__m_rida__badajoz.jpg&w=660&h=365&ei=69q7UPLfA4HD0QXAkoG4Dg &zoom=1&iact=hc&vpx=838&vpy=136&dur=72&hovh=167&hovw=302&tx=120&ty=103&sig=1041068646 20973801347&page=1&tbnh=134&tbnw=260&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93• http://www.redextremadura.com/turismo/Que_Hacer/default.asp?accion=pagina&CosaQueHacer_ID=3• http://www.google.es/imgres? q=embalse+de+proserpina+en+merida&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=589&tbm=isch&tbnid=- LIOfTnqnOBSxM:&imgrefurl=http://www.culturaclasica.com/%3Fq %3Dnode/2763&docid=RrF4UVkw_eObMM&imgurl=http://www.culturaclasica.com/files/presa- proserpina.jpg&w=500&h=375&ei=Nt27UKaoDcjA0QWwqICYDA&zoom=1&iact=rc&dur=309&sig=10410

×