Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com es llegeix el llatí

448 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Com es llegeix el llatí

  1. 1.  L’alfabet llatí consta de vint-i-tres lletres:ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUXYZ L’alfabet que utilitzem normalment consta de vint-i-sis lletres.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
  2. 2.  La c es pronuncia sempre [k] Ex. Locatio. La g sempre sona feble [g] Ex. Infregi. La u es pronuncia també en els grups gu, qu [gw, kw] Ex. Augur, Equinus. La ll es pronuncia com una ela geminada [ll] Ex. Medulla. La v es pronuncia [u] Ex. Silvae. La x es pronuncia [ks] Ex. Exedra. La z es pronuncia [dz] Ex. Zona.
  3. 3.  Síl·labes llargues: Contenen una vocal llarga o diftong. Síl·labes breus: contenen una vocal breu.
  4. 4.  Els diftongs sempre són llargs. Els quals són: ae, au, oe, eu Ex: in-aū-gur Una vocal que va seguida de una o dos consonats és llarga. Ex: an-cī-lla Una vocal que va seguida d’una altra vocal és breu. Ex: me-mo-rῐ-a
  5. 5.  En llatí no hi ha accent gràfic. L’accent està marcat per la quantitat de la penúltima síl·laba. Si la penúltima síl·laba és llarga, la paraula és plana. Si la penúltima síl·laba és breu, la paraula es esdrúixola. No hi ha paraules agudes.
  6. 6. Alba B,Montse F, Luz L iAyoub E

×