Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang rebolusyong idustriyal

23,825 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang rebolusyong idustriyal

 1. 1. Ang Rebolusyong Idustriyalay nagsimula noon sa Great Britain Noong 1760
 2. 2. Ang Bakal ay nakatulong sa pagunlad ngRebolusyong Industrial. Malaki ang naiambagnito dahil kinailangan ngmaraming bakal para sa pag gawa ng mga makina
 3. 3. Ang Bakalay nakatulong sa pagunladng Rebolusyong Industrial. At ang Uling naman ay Malaki ang naiambag nito naging panggatong para dahil kinailangan ng sa pagpapainit ng mgamaraming bakal para sa pag bakal gawa ng mga makina
 4. 4. Ang Bakalay nakatulong sa pagunlad ng Rebolusyong Industrial. Malaki ang naiambag nito At ang Uling naman aydahil kinailangan ng maraming naging panggatong para s bakal para sa pag gawa ng pagpapainit ng mga mga makina bakal Ngunit dahil dito ay mabilis na naubos ang mga puno sa kagubatan
 5. 5. Ang Bansa ay may mainam nalokasyon kung kayat mainam na daungan ito ng barko at iba pa.
 6. 6. Nakatulong ang pagiging matatag at pagunlad ng Ekonomiya ng Britain.Nakatulong din ang pagtatag ng hukbong pandagat .
 7. 7. Ang Kalakalan ay nakatulong sa pagunlad ng Ekonomiya at ang nagsilbing pamilihan ay Kolonya Ilan lamang ito sa mga Dahilan kung paano naitatag ang Rebolusyong Industriyal.
 8. 8. Ito ang Flying Shuttle
 9. 9. Ito ang Flying Shuttle Si John Kay angnakaimbento ng Flyng Shuttle
 10. 10. Spinning Jenny noong 1764ni James Hargreaves
 11. 11. James Hargreaves Spinning Jenny noong 1764ni James Hargreaves
 12. 12. Sumunod ang naman ang Spinning Framenakilala ito sa tawag na Water Frame
 13. 13. Richard Arkwright Sumunod ang naman ang Spinning Framenakilala ito sa tawag na Water Frame
 14. 14. Spinning Mule niSamuel Crompton
 15. 15. Spinning Mule niSamuel Crompton Samuel Crompton
 16. 16. Power Loom niEdmund Cartwright
 17. 17. Power Loom ni Edmund CartwrightEdmund Cartwright
 18. 18. Umunlad din ang Agrikulturadahilmas dumam ang mga ani
 19. 19. Performance Task In Araling Panlipunan IIIIpinasa ni:Clariz Ann A. Bernardo Ipinasa kay: G. Ceasar Ulanday

×