Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material necessari per a fer un hort urbà

788 views

Published on

És senzill i molt de t

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Material necessari per a fer un hort urbà

  1. 1. 1. El recipient per cultivar Pot ser un test, una jardinera gran, una taula de cultiu, … Recorda que ha de tenir algun forat a sota que deixi córrer l’aigua.
  2. 2. 2. La terra: Ha de ser subtrat de terra amb adob orgànic.
  3. 3. 3. La llavor o el planter: La llavor la pots comprar o treure d’un fruit que tinguis. El planter són plantes cultivades, que ja han començat a germinar. La pots trobar en un centre de jardineria o fer tu mateix el planter.
  4. 4. 4. Les eines: Una rasclet de mà Una pala petita Un aixadell Tisores d’esporgar
  5. 5. 5. Aigua:

×