Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 1 - Imatge digital

705 views

Published on

Presentació unitat 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 1 - Imatge digital

 1. 1. Clara Gómez Macias 4B U.1. Imatge Digital
 2. 3. <ul><li>Les Fonts d'imatges són llocs d'on podem treure imatges </li></ul>per poder-les tenir al ordenador. El més conegut i utilitzat a internet és el cercador de google. Pero també hi ha d'altres fonts d'imatges : L'impressió de tota Pantalla, Escàner, Càmera digital... Les Fonts
 3. 4. <ul><li>És un dispositiu compost per una carcassa, amb l’interruptor per posar-lo en funcionament i amb altres botons per diferents funcions del escàner. </li></ul>EL escàner permet &quot;escanejar&quot; o &quot;digitalitzar&quot; imatges o documents, i el tradueix en senyals elèctriques per al seu processament i sortida o emmagatzematge. Escàner
 4. 5. <ul><li>Amb la càmera digital pots crear imatges digitals a partir de la realitat. </li></ul>Per que et surti una bona fotografia tens que tenir en compte uns elements bàsics: L'enquadrament, La composició i El punt de vista. Càmera digital
 5. 6. <ul><li>L’enquadrament és allò que el fotògraf situa dins de la fotografia, la porció d’escena que escolleix captar. La tria de l'enquadrament és el primer pas per aconseguir una bona fotografia. Les càmeres digitals vénen equipades amb un zoom, que gràcies a això pots escollir la zona que vols captar. </li></ul>Hi ha 3 tipus de plans. <ul><li>Plans generals
 6. 7. Plans mitjans
 7. 8. Primers plans </li></ul>L'enquadrament
 8. 9. <ul><li>La composició es refereix a la manera a com estan repartits els subjectes dins d'una fotografia. </li></ul>La norma de composició estàndard és la regla dels terços. La composició
 9. 10. <ul><li>La regla dels terços divideix una imatge en nou parts iguals. Aquestes es divideixen per dues línies imaginàries iguals, dues de forma horitzontal i dues més de forma vertical. Els quatre punts formats per les interseccions d'aquestes línies poden ser utilitzats per efectes d'alineació en fotografia. </li></ul>La regla dels terços
 10. 11. <ul><li>El punt de vista de la càmera es fa referència a la posició on es troba situada en funció de la qual s'obtindrà un resultat determinat. </li></ul>Si la càmera és més alta que el subjecte el resultat serà un pla picat . Si es troba a la mateixa alçada que la cara del subjecte el pla resultant serà natural . Si es troba per sota del subjecte obtindrem un pla contrapicat . El punt de vista
 11. 12. <ul><li>La imatge digital la podem manipular i retocar gràcies a un programari lliure anomenat Gimp. </li></ul>Edició de Imatge
 12. 13. <ul><li>El format de la imatge és la manera com es codifica la informació de la imatge en un fitxer. Hi ha dues grans famílies d'imatges: els gràfics vectorials i els mapes de bits. </li></ul><ul><li>Els gràfics vectorials: *.eps , *.cdr , *.dfx , *.wmf... te més qualitat d'imatge, no surten gairebé els pixels. </li></ul><ul><li>Els mapes de bits: *.xcf, *.bmp, *.tif, *jpg, *.gif, *.png... </li></ul>menys qualitat d'imatge, surten molts pixels. El Format
 13. 14. <ul><li>És una aplicació de Gmail on és poden guadar les imatges. Si volem retocar o manipular les imatges directament del Albums web de Picasa ho podem fer amb Picnik. </li></ul>Albums web de Picasa

×