Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jenis jenis stok dan buku rekod

7,880 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jenis jenis stok dan buku rekod

 1. 1.  Buku Rekod Kerosakan Alatan  Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi.  Sebarang kerosakan perlu direkodkan. Rekod kerosakan dan kehilangan alatan/bahan bengkel Kemahiran Hidup
 2. 2.  Pentadbiranpejabatdiuruskan melalui rekodbertulis dan suratmenyurat merupakanaspek penting.
 3. 3.  Melayani surat-surat yang diterima. Memeriksa surat-surat masuk. Memasukkan surat-surat ke dalam fail.
 4. 4.  Daftar surat-surat yang diterima Daftar surat-surat berpengelasan peringkat keselamatan (a) rekod tarikh tanda tangan pengirim surat (b) no. fail surat dimasukkan
 5. 5.  Jelas Kepala surat rasmi Salaman No. rujukan fail Tajuk No. perenggan dan lampiran Satu perkara sahaja Lampiran ditandakan Tanda nama ringkas penulis
 6. 6.  Jabatan lain Orang ramai atau perseorangan Firma/Badan Berkanun/ Pertubuhan Peguam
 7. 7.  Dihantar dengan tangan Secara berdaftar
 8. 8.  Pastikan bahan/peralatan disusun dalam keadaan baik, bersih, sempurna dan teratur. Alat Pemadam Api dari jenis yang betul, sempurna, diperiksa dan diperakukan oleh Jabatan Bomba secara berkala. Sistem gas, elektrik, air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada dalam keadaan optimum sebelum digunakan.
 9. 9.  Peralatan dan bahan hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan. Penyimpanan peralatan dan bahan ke tempat simpanan yang betul. Ruangan Bilik Persediaan KH hendaklah dibersihkan setelah selesai semua aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan. Memastikan bengkel-bengkel KH dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai sesi pembelajaran dijalankan. Aspek keceriaan bengkel-bengkel KH dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

×