Successfully reported this slideshow.

Rantai makanan

7,813 views

Published on

Sains Tahun 5

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rantai makanan

 1. 1. RANTAI MAKANAN<br />Sainstahun 5<br />
 2. 2. HaiwandanMakanannya.<br />Semuahaiwanmemerlukanmakananuntukhidup<br />Haiwantidakmembuatmakanannyasendiri, <br />tetapimemakantumbuhndanhaiwan lain<br />3. Haiwan yang berbezamemakanjenismakanan<br /> yang berbeza<br />4. Haiwandikelaskanberdasarkanjenismakannanya.<br />
 3. 3.
 4. 4. HERBIVOR<br />Hanyamakantumbuhansahaja<br />4<br />5<br />1<br />2<br />3<br />6<br />
 5. 5. KARNIVOR<br />Hanyamakanhaiwan lainsahaja<br />4<br />5<br />2<br />3<br />6<br />1<br />
 6. 6. OMNIVOR<br />Makantumbuhandanhaiwan lain<br />3<br />2<br />1<br />4<br />
 7. 7. RantaiMakanan<br />Berdasarkan rajah diatas,<br />Tumbuhanmembuatmakanannyasendiridenganbantuancahayamatahari<br />Tumbuhandimakanolehkerbau ( herbivor )<br />Kerbaudimakanoleh ( karnivor )<br />Rantaimakananialahhubunganantarapengeluardan<br />pengguna<br />2. Rantaimakananbermuladengantumbuhanhijau.<br />3. Tumbuhandikenalisebagaipengeluarkeranatumbuhan<br />bolehmembuatmakanannyasendiri<br />4. <br />Bermaksuddimakanoleh<br />
 8. 8. Pengeluar<br />HerbivoratauOmnivor<br />KarnivoratauOmnivor<br />KarnivoratauOmnivor<br />
 9. 9. Contohrantaimakanan<br />Padang sekolah<br />rumputbelalangkatakayam<br />b) Kolam<br />rumpai air beruduikankecilitik<br />
 10. 10. c) Hutan<br />pucukkayurusaharimau<br />d) Kebunbunga<br />bungarama-rama pipit helang<br />
 11. 11. SEDIA UNTUK <br />MENJAWAB KUIZ<br />

×