Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Контури Російської політики

Мета дослідження полягає у визначенні ключових тенденцій внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації, що включає в себе аналіз взаємодії основних акторів у рамках системи державної влади, стану економічних показників, соціальних процесів та дій країни на міжнародній арені.

У роботі визначено основні виклики та проблемні аспекти, вирішення яких матиме визначальне значення для російського керівництва впродовж наступних п'яти років, надано власні оцінки вірогідним сценаріям розвитку ситуації.

Головний акцент здійснено на можливих модальностях організації транзиту влади у 2024 році, у виробленні нової ідейно-політичної парадигми, стійкості економіки під дією різноманітних факторів, лінії поведінки в зовнішньополітичних відносинах та у формуванні політичного курсу на українському напрямі.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×