Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordenances fiscals 2010

654 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordenances fiscals 2010

 1. 1. Grup Municipal de CiU Ajuntament de Rubí O r denances F i scals 2010 www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 2. 2. Ordenances Fiscals 2010 Ajuntament de Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí Context econòmic i tributari a Rubí Proposta fiscal de l’equip de govern Sentit del vot de CiU Proposta alternativa de CiU
 3. 3. Ordenances Fiscals 2010 Ajuntament de Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 4. 4. Context econòmic i tributari a Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí 2008/2009 - Crisi econòmica i financera L’IPC previst al 4,5 finalment és de 1,6 Les Ordenances Fiscals 2009 pugen 4,5%
 5. 5. Context econòmic i tributari a Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí 17/12/2008 17/12/2008 CiU alerta del decalatge entre l’IPC i l’augment de les Ordenances Fiscals al Ple Municipal del mes de desembre. El diferencial és de 2,9 punts de pujada de la pressió fiscal. L’alcaldessa Carme García es compromet a ajustar la situació al 2009: “Crec que sí que haurem de fer un replantejament si és cert que l’IPC ha canviat, té el nostre compromís”.
 6. 6. Context econòmic i tributari a Rubí 2008 : Diferencial de 2,9 punts entre el conjunt de les ordenances fiscals i l’IPC Setembre de 2009 : -1% IPC / Incompliment del compromís: Congelació d’impostos i tributs En dos anys: Pujada de la pressió fiscal de gairebé 4 punts per damunt de l’IPC
 7. 7. Context econòmic i tributari a Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 8. 8. Context econòmic i tributari a Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 9. 9. Context econòmic i tributari a Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí <ul><li>Més impostos, menys IPC, l’Ajuntament ingressa entre 1 milió i 1.200.000 euros més del que pertocava per evolució de preus . </li></ul><ul><li>El regidor d’Hisenda ha manifestat que els ajuts i bonificacions han estat de 314.000 €: </li></ul><ul><li>200.000 via ordenança </li></ul><ul><li>114.000 per subvenció </li></ul><ul><li>L’Ajuntament ha cobrat 1.200.000 € més del que pertocava i només ha destinat 314.000 € a mesures de bonificació i suport a les famílies. </li></ul>
 10. 10. Ordenances Fiscals 2010 Ajuntament de Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 11. 11. www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí L’equip de govern anuncia que congela els impostos i tributs. Per tant, les Ordenances Fiscals 2010 seran les mateixes que les del 2009. Però, això vol dir que els ciutadans pagaran el mateix? Doncs no . Per què? D’entrada perquè si l’IPC és de -1%, aleshores 0 equival a un punt de pujada d’impostos . Proposta fiscal de l’equip de govern
 12. 12. Proposta fiscal de l’equip de govern www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí En segon lloc perquè a la llei de pressupostos normalment s’incrementen els valors cadastrals, si puja el valor cadastral s’incrementa la quota de l’IBI. Cal tenir en compte, en quant a la congelació, que l’equip de govern juga en alguns casos amb el terme, ja que en el cas de la taxa de Vehicles i sobre la Construcció (ICIO) , ja els tenim al màxim , al límit permès per la llei.
 13. 13. www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí D’altra banda, la mort d’un familiar de primer grau és més cara a Rubí que en moltes ciutats del nostre entorn. Això va en contra dels patrimonis familiars, de l’estalvi de les famílies treballadores. I finalment, pujarà la fiscalitat de la taxa de clavegueram , senzillament perquè no s’ha aplicat aquest darrer any i per tant al 2010 els ciutadans ho notaran. Proposta fiscal de l’equip de govern
 14. 14. Ordenances Fiscals 2010 Ajuntament de Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 15. 15. Sentit de vot de CiU
 16. 16. www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí La política fiscal pot ser un instrument d’estimulació econòmica i d’ajut a les persones. La proposta de l’equip de govern no permetrà ni una cosa ni l’altre. Per frivolitat en l’aprovació i per desídia a l’hora d’estudiar una tributació pel 2010 pensada en els problemes de la gent , el vot de Convergència i Unió és: NO Per aquest motiu CiU ha presentat una proposta alternativa, aquesta sí, pensada en la gent. Sentit de vot de CiU
 17. 17. Ordenances Fiscals 2010 Ajuntament de Rubí www.ciu.cat/rubi - Pl. Catalunya 14, 1r Rubí
 18. 18. Proposta alternativa de CiU És evident que un Ajuntament no pot solucionar l’actual situació de crisi, però sí que podem modificar els impostos i tributs a la nostra ciutat. La gent ha de rebre el missatge del seu Ajuntament, via reducció d’impostos , de que treballa per ajudar a que, entre tots, sortim d’aquesta crisi econòmica el més aviat possible. Per això CiU proposa un seguit de mesures pensades en:
 19. 19. Una proposta pensada en... <ul><li>Incrementar la partida destinada a bonificacions i subvencions en IBI i la taxa d’escombraries a les persones en atur de llarga durada. </li></ul><ul><li>Incrementar la base econòmica dels que poden rebre l’ajut (amb un import inferior ). </li></ul>Les famílies
 20. 20. <ul><li>Incrementar la bonificació mortis-causa del 15% al 30% fins arribar progressivament al 50% que tenen algunes ciutats del nostre entorn. </li></ul><ul><li>Reduir el tipus d’IBI del 0,89% actual fins el 0,87%. Reducció d’un 2%. </li></ul>Proposta alternativa de CiU
 21. 21. Una proposta pensada en... <ul><li>Taxa de vehicles: A Rubí hi ha molts transportistes autònoms, un sector que està patint la crisi de valent. La taxa de vehicles a Rubí està al màxim permès per llei. </li></ul><ul><li>Proposem que la taxa de camions i autocars baixi del 2 al 1,90. </li></ul><ul><li>Reducció d’un 10%. </li></ul>Els autònoms
 22. 22. Una proposta pensada en... <ul><li>Hem d’enviar un missatge als emprenedors i empresaris de Rubí que tributen IAE. </li></ul><ul><li>Proposem una baixada del IAE per ajudar l’activitat econòmica, evitar expedients de regulació temporals de les empreses de la nostra ciutat i fer la nostra ciutat competitiva per els emprenedors. </li></ul>Les empreses
 23. 23. Una proposta pensada en... <ul><li>Canviant els coeficients geogràfics d’ubicació de les empreses rubinenques. Que el coeficient 1 passi a coeficient 2 i que el coeficient 3 passi a coeficient 4. </li></ul><ul><li>Una reducció mínima del 5%. </li></ul><ul><li>La rebaixa de l’IBI també beneficia a les empreses que tributen pels seus edificis d’oficines i naus industrials. </li></ul>
 24. 24. Una proposta pensada en... En definitiva, una proposta constructiva de rebaixa selectiva de les Ordenances Fiscals amb uns objectius concrets i una declaració de valors i actituds de suport a les empreses, els autònoms i a les famílies de Rubí. Rubí
 25. 25. Grup Municipal de CiU Ajuntament de Rubí O r denances F i scals 2010

×