Debat Ordenances Fiscals 2009

533 views

Published on

Propostes de CiU al debat d'Ordenances Fiscals 2009 a Rubí, Catalunya

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Debat Ordenances Fiscals 2009

 1. 1. Grup Municipal de CIU Ajuntament de Rubí
 2. 2. Sis mesures de CIU del Vallès Occidental per lluitar contra la crisi
 3. 3. <ul><li>Finançament local . Donar suport a les negociacions que les entitats municipalistes de Catalunya conjuntament amb les de l’Estat, estan portant a terme amb el govern espanyol per a donar una resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament pels Ajuntaments. </li></ul><ul><li>Fiscalitat. No traslladar la disminució d’ingressos dels ajuntaments a una major pressió fiscal envers els ciutadans. </li></ul><ul><li>Gestió. Implementar una millor gestió de la despesa pública amb criteris d’eficàcia i eficiència. </li></ul><ul><li>Activitat econòmica. Prendre totes aquelles mesures al nostre abast per afavorir l’activitat econòmica, entre d’altres, la millora de la gestió dels polígons industrials, la reducció dels tràmits administractius, foment del comerç, aposta per la recerca, la innovació i la formació… </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Austeritat pressupostària. Implementar tot un seguit de mesures d’austeritat pressupostària encaminades a reduir en els pressupostos municipals de 2009 totes aquelles partides destinades a despeses sumptuaries, publicitat en campanyes institucionals, premsa i publicacions, despeses en protocol,…i totes aquelles despeses no destinades directament al servei dels ciutadans i ciutadanes. </li></ul><ul><li>Rigor salarial. Congelació dels sous i complements corresponents als càrrecs públics, alcalde i regidors. </li></ul>Respostes de CIU a la crisi
 5. 5. Propostes fiscals per Rubí
 6. 6. <ul><li>Rebaixa del coeficient del 0,91 al 0,87. Rubí té un dels índex més importants del coeficient de l’IBI, està per damunt del 0,60 de Sant Cugat, que ara baixarà al 0,58 o el 0,64 de Sant Quirze que serà del 0,62 o els 0,68 de Montacada i Reixac. </li></ul><ul><li>Extensió de la bonificació fiscal per família nombrosa a tots el habitatges de Rubí sense límit de valor catastral. És injust que una família nombrosa per què visqui amb una vivenda d’un valor superior al que fixa la normativa es vegin privades d’un ajut. Les despeses d’una família nombrosa són prou importants com per què ho tinguem en compte. </li></ul><ul><li>Bonificació per energies renovables . Reducció del 10% durant 5 anys en aquelles vivendes que adoptin sistemes d’energies renovables, sempre i quan no siguin obligatòries per llei. Per habitatges ja construïts, els nous estan subjectes al nou codi tècnic. </li></ul>Impost sobre Bens Immobles (IBI)
 7. 7. <ul><li>Bonificació universal per motiu mortis-causa del 50%. En un moment en que a tot arreu es qüestiona l’impost de succesions i donacions, on la tributació mortis-causa va a la baixa, cal afavorir la transmisió patrimonial mortis-causa en la tradició de mantenir els patrimonis familiars que s’han anat generant per l’estalvi de les famílies. </li></ul><ul><li>Increment de la bonificació per residència habitual del 75% al 85%. </li></ul><ul><li>Increment de la bonificació per cessió de l’habitatge a la borsa municipal de lloguer del 85% al 95% </li></ul>Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana (Plusvàlua)
 8. 8. <ul><li>Una bonificació del 50% a aquelles empreses que hagin incrementat en un 10% el promig de contractes indefinits de treballadors residents al municipi. Si l’increment és del 20% la bonificació seria del 65%. </li></ul><ul><li>Una bonificació del 20% a aquelles empreses que estableixin un Pla de Transport pel treballadors que tingui per objecte reduïr el consum d’energia i emissions i la utilització de sistemes de transport col·lectiu. </li></ul>Impost sobre l’activitat econòmica (IAE)
 9. 9. Propostes de gestió: eficàcia i eficiència
 10. 10. <ul><li>Àmbits de millora de la gestió municipal </li></ul><ul><li>El 25 de maig del 2007, des de CIU varem fer arribar a l’equip de Govern nou propostes de conveni entre l’Ajuntament i els diferents operadors per la regulació de les activitats extractives , que garantien el seu control i la seva recuperació i el que és més important, que es reconeixien els impostos i taxes que no s’havien fet efectius. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Àmbits de millora de la gestió municipal </li></ul><ul><li>A les urbanitzacions no es paguen guals. CIU proposa la regulació d’aquests guals i la destinació de l’import recaptat a les obres de millora i de manteniment de les voreres, vies, zones verdes, equipaments esportius i torrenteres de les urbanitzacions. Amb l’objectiu de dotar-les dels equipaments que necessiten. Segons CIU l’import de la recaptació podria arribar a prop de 500.000 euros anuals. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Àmbits de millora de la gestió municipal </li></ul><ul><li>Segons els nostres càlculs la taxa de residus arriba al 91% de tot el cost. Les dades de cost que justifiquen el canvi de model parlen d’un cost global (recollida i tractament) de 4.113.000 euros. Actualitzada, la recaptació és de 3.796.000 euros. Segons CIU les dades de cost del nou model de gestió de residus són superiors, ja que la planta de triatge encara està en funcionament i els costos de portar els residus a l’ECOPARC de Vacarisses no estan actualitzats. Demanem que la regidoria faciliti els costos reals del nou model de gestió de residus. </li></ul>
 13. 13. Acord CIU - PSC per l’aprovació de les Ordenances Fiscals
 14. 14. <ul><li>Rebaixar el coeficient de l’IBI del 0,91 al 0,88. Això representa uns 20€ de mitjana per habitatge. </li></ul><ul><li>Extensió a tots els habitatges de la bonificació del 50% en IBI per família nombrosa amb un màxim de 250€ per família. </li></ul><ul><li>Bonificació del 10% en IBI per la implantació d’energies renovables i per un periode de 5 anys. </li></ul><ul><li>Bonificació del 15% universal en l’impost de Plusvàlues en casos de defunció. </li></ul><ul><li>Ampliació del 75% al 85% de la bonificació en Plusvàlues en els casos d’herències del habitatge habitual. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Ampliació del 85% al 95% de la bonificació en Plusvàlues en casos de defunció si es cedeix el pis a la borsa d’habitatge de lloguer municipal. </li></ul><ul><li>Bonificació del 50% en IAE que pot arribar fins al 65% a aquelles empreses que incrementin un 10 o un 20% el promig de contractes indefinits. </li></ul><ul><li>Bonificació d’un 20% a aquelles empreses que elaborin un Pla de Transport pels seus treballadors. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Compromis de revisió del rebut de l’aigua tenint en compte el nombre de persones que viuen en un mateix pis i establir un mínim per persona. </li></ul><ul><li>Compromis per que a partir del 2010 s’incrementi la bonificació del 15% en Plusvàlues en cas de defunció, fins arribar a un màxim del 50% que havíem proposat inicialment. </li></ul><ul><li>Compromis d’estudiar conjuntament aquelles mesures de millora en la gestió municipal que permetin generar nous ingressos. </li></ul>

×