Ouderen en techniek

375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ouderen en techniek

  1. 1. www.i-maintain.nl 08 12 Risicomanagement haalt druk van de ketel NEGENDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS e 16,- iMaintain Nr. 08 - 2012
  2. 2. Arbeid en onderhoudOuderen doen niet ondervoor de jongere werknemer‘Het maakt ons niet uit hoe oud onze werknemers zijn. Wij vinden binnenkort heel wat kwijt aan de pensioen-het veel interessanter hoe vitaal men is, en wat iemand kan toevoe- kant. Het vooroordeel dat oudere sollicitan- ten de plek innemen van jongere werkzoe-gen aan de dienstverlening aan onze klanten.’ Dat zegt Frank kenden geldt niet voor onze branche. BijSnijders, algemeen directeur van de Numac Groep in Venray. Het Numac komt het regelmatig voor dat webedrijf won een aantal jaren geleden de Senior Power Prijs voor met mensen - als ze vitaal zijn - na hunhun baanbrekende werk de organisatie op alle fronten en in alle pensioen 0-urenovereenkomst afsluiten.’ Dat oudere werknemers duurder zoudenleeftijdsgroepen vitaal te houden. Tekenend is de uitspraak: ‘Op zijn dan jongere medewerkers vindtmachines schrijf je af, op mensen schrijf je bij.’ Ingrid Rompa Snijders niet belangrijk. ‘Je moet niet alleen 55-plussers aannemen, maar een goede mix maken van leeftijden, capaciteit etSnijders wil niet telkens worden geïdentifi- Vandaar dat Numac heel actief is met het cetera. Ze hebben beide hun waarde en datceerd als een bedrijf dat het met name met praktijk-leercentrum, de Numacademy, is veel belangrijker dan alleen maar over deouderen goed voor heeft, laat hij onmiddel- waar ervaren senioren in de mentorrol kosten te gaan lopen zeuren. Dat doen welijk weten. ‘Ik wil dat Numac een inspire- naast leerlingen staan. ‘We hebben hier het dus niet.’rend voorbeeld is voor anderen op het afgelopen schooljaar 35 stagiaires over degebied van oudere werknemers, maar ook vloer gehad en dat werkt heel mooi’, kniktvoor jongere werknemers.’ Hij vindt het Snijders. ‘Het is een investering in de toe- ‘Op machines schrijf je af,belangrijk dat er een goede mix van leeftij- komst en dat werpt nu al zijn vruchten af in op mensen schrijf je bij.’den in het bedrijf is vertegenwoordigd. de vorm van een aantal nieuwe medewer-‘Maar dat is in het technische vak best las- kers.’tig, want naast de vergrijzing hebben we De gemiddelde leeftijd van het technisch Machineonderhoudkeihard te maken met de ontgroening waar- personeel ligt rond de veertig. ‘Dat is nog Numac is een middelgroot bedrijf, voorna-door van de technische scholen maar klei- relatief jong, maar we hebben wel een uit- melijk actief in machineonderhoud. Dene hoeveelheden potentiële medewerkers daging naar de toekomst om de aanwas Numacgroep bestaat uit vier bedrijven metbinnenkomen.’ van onderaf op te vangen, want we raken er in totaal zo’n 750 mensen. Bij Numac wer- ken zo’n vijfhonderd mensen. ‘Wij bieden dienstverlening aan industriële bedrijven in de vorm van technische mensen, auto- matisering en advies. Ervaring speelt hier- bij een grote rol. We hebben gemerkt dat iemand van 50 die gepokt en gemazeld is in het vak veel waarde heeft in de dienst- verlening naar onze klanten toe. Sterker nog, er zijn klanten die zeggen: onder de 45 jaar hoef je me niet eens iemand te sturen want die beschikt niet over de kennis en het vakmanschap van een 45-plusser. Dat geeft wel aan dat die mensen absoluut niet hoeven worden afgeschreven.’ Snijders vindt het wel heel belangrijk dat men, ongeacht de leeftijd, vitaal is. ‘Ik bedoel mentaal vitaal - dat hij zijn vak heeft bijgehouden - en fysiek vitaal. Dat onder- werp komt regelmatig naar voren tijdens64 MaintNL 08 – 2012
  3. 3. Het aantal werkloze 55-plussers groeit. Gelukkig zijn er bedrijven die de waarde zien van oudere werknemers.‘Ouderen doen in ieder geval niet onder voor de jongere werknemer.’persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. leid. Daar werd veelal mee bedoeld: oude- weg te duur zijn in aanschaf. Als deze gere-Onze technici hebben een relatief zwaar renbeleid. Wij waren het enige bedrijf zon- pareerd moeten worden, hebben ouderevak, en dat betekent dat als ze bij klanten der deze projecten. Wij vinden het namelijk technici meer ervaring met dergelijke appa-niet fit genoeg zijn, ze bepaalde taken of net zo normaal dat iemand van 59 op een raten dan jongeren. Die hebben tijdens hunwerkzaamheden niet zouden kunnen doen. cursus gaat om een stukje vaktechniek bij opleiding geen kennis gemaakt met dieWe ondersteunen ze daarbij met diverse te leren als iemand van 38. Dat maakt niet generatie machines.’trainingen, eventueel ook fysieke trainin- uit. Als dat iets toevoegt aan de rugzak van Nog een voordeel van een 55-plussers is,gen. Er moet voor beide kanten een win- de werknemer, waardoor die werknemer dat ze in een andere levensfase zitten danwin-situatie zijn. Van de werknemer mag voor ons van meer waarde is, dan is leeftijd jongeren. ‘Ze hebben vaak geen kinderenworden verwacht dat hij er alles aan doet geen issue. Hetzelfde geldt voor aanname meer thuis wonen en daardoor zijn ze veelom fit te blijven. Dat is een stukje eigen van personeel, mits ze allebei vitaal zijn. flexibeler. Er wordt ook gezegd dat oudereverantwoordelijkheid. Maar het begint bij Laten we nou alsjeblieft geen mensen tus- werknemers vaker ziek zijn dan hun jon-het bespreekbaar maken. Ik vind dat je dat sen de 50 en 60 af gaan schrijven omdat ze gere collega’s. Uit onderzoek blijkt dat zeniet uit de weg moet gaan als werkgever’ niet meer waardevol zouden zijn voor deze over het algemeen wat langer ziek zijn,Jongeren worden meestal als flexibeler en maatschappij. Kom op zeg!’ maar niet vaker.’ Ook het feit dat oudereproductiever gekenschetst. Snijders is het werknemers duurder zijn dan jongeredaar niet mee eens. ‘Doordat 55-plussers Waardevol werk­zoekenden ontkracht Boerma: ‘Ouderenniet zoveel sociale verplichtingen hebben - Anne Boerma, marketeer bij uitzendorgani- nemen vaak genoegen met een lager sala-bijvoorbeeld kleine kinderen - vinden ze het satie en loopbaanspecialist Oudstanding is ris. Als ze maar aan de slag kunnen. Dat isvaak niet erg om in de ploegendienst te het helemaal met Snijders eens. ‘De oudere de belangrijkste motivatie voor deze groepgaan. Ik ga het niet als plus of min kwalifi- werknemers zijn wel degelijk waardevol mensen.’ceren, maar ouderen doen in ieder geval voor de arbeidsmarkt’, knikt ze. De 55-plussers kunnen met hun ervaring, flexi-niet onder voor de jongere werknemer. Oudstanding Groep investeert in de duur- biliteit en loyaliteit een belangrijke bijdrageGevoelsmatig ligt dat gelijk aan elkaar.’ zame inzetbaarheid van de ‘ervaren genera- leveren op de werkvloer, meent Boerma.Het maakt Numac dus niet uit of een werk- ties’. ‘Wij kijken onder meer naar vitaliteit ‘Daarom willen wij ze zo lang mogelijk aannemer oud is of jong, benadrukt Snijders en inzetbaarheid.’ het werk houden. Dat doen we niet alleennogmaals. ‘Wat mij opviel bij de nominatie De groep van 55-plussers is juist hard door arbeidsbemiddeling, loopbaanbege-voor die Senior Power Prijs is dat alle bedrij- nodig, meent Boerma. ‘Om een voorbeeld leiding en generatiemanagement. Maarven waarmee we in de race waren projecten te noemen; in bedrijven staan vaak wat vooral door de werkgevers ervan te overtui-deden voor leeftijdsbewust personeelsbe- oudere machines, omdat nieuwe gewoon- gen dat de oudere generatie werknemers MaintNL 08 – 2012  65
  4. 4. echt niet is uitgerangeerd, maar een sterke ten, lijkt het alsof ze ‘dood’ zijn voor de dagen en we geven diverse trainingen opschakel is in het hele proces. Zij verdienen arbeidsmarkt. Ook als je kijkt naar het aan- het gebied van solliciteren, social media eneen plek op de arbeidsmarkt om hun kennis tal vacatures in Nederland – er zijn tussen netwerken.’ Voor 55-plussers is het aan-en ervaring ten volle te benutten en door te de 600.000 en 700.000 vacatures – zie je gaan van een gesprek bij een werkgever hetgeven aan jongere collega’s. Ervaren gene- dat maar twee procent wordt ingevuld door allerbelangrijkste. Dat kost vaak moeite,raties zijn in onze optiek de verbindende 55 plussers.’ Dat het lijkt alsof ze minder maar als zo’n gesprek vrijblijvend is, zie jefactor.’ hard nodig zijn voor de arbeidsmarkt is dat de werkgever een andere mindset krijgt. zonde, meent Stoks. ‘Ze hebben jarenlang Het leuke is, dat als we mensen vanuit zo’nWerkzoekenden geïnvesteerd in zichzelf, en ook hun werk- netwerktraining bij een werkgever plaat-Momenteel staan zo’n 110.00 werkzoeken- gevers hebben dat gedaan. Er zit hartstikke sen, 98 procent goed blijft functioneren.de 55-plussers ingeschreven bij UWV veel ervaring en vakmanschap. Het zijn heel 55-plussers zijn heel flexibel, moduleer-Werkbedrijf. ‘En het aantal groeit gestaag’, bruikbare krachten.’ baar en loyaal. Ze doen graag water bij dewaarschuwt Peter Stoks, landelijk arbeids- wijn qua salaris, arbeidsinhoud en reisaf-marktprojectleider bij UWV Werkbedrijf. ‘De stand. Voor ons is het een heel makkelijklaatste drie maanden lieten een groei zien ‘Ervaren generaties bemiddelbare groep.’van zes procent in vergelijking met vorig zijn in onze optiek de Stoks ziet bovendien steeds meer ouderenjaar om deze tijd. Een groot deel van hen zit in een ZZP-constructie schuiven. ‘Ze gaanin de WW, maar de groep mensen van 55+ verbindende factor.’ vaak voor tijdelijke activiteiten en klussen;met een bijstandsuitkering is ook nog niet meer voor volledige functies. Die ten-steeds groeiende.’ Het vooroordeel dat ze te duur zijn, is een dens zie je op dit moment ontstaan. Als eenHet is sowieso lastig op de arbeidsmarkt, relatief begrip meent Stoks. ‘Ze hebben een 55-plusser door middel van zo’n constructieknikt Stoks. ‘Jongeren komen wat sneller heel korte inwerkperiode omdat ze zoveel uit de WW kan, begeleiden wij hem daaraan de slag via uitzendorganisaties of deta- ervaring hebben en het zijn geen jobhop- ook bij. Je ziet tegenwoordig maar weinigcheringbureaus. Bij ouderen is het op dit pers, dus als een werkgever in ze inves- werknemers die een vast contract krijgenmoment aan het stagneren.’ Volgens Stoks teert, is dat geen weggegooid geld. Ze zor- bij hun werkgever. Dat zie je bij jong énheeft dat vooral te maken met de beeldvor- gen bovendien voor een stabiele factor oud. Mensen boven de 55 hebben vaakming van werkgevers over oudere werkne- binnen het bedrijf.’ zoiets van: als ik nu kan kiezen, dan wil ikmers. ‘En dat blijf ik een heel vreemd feno- iets doen waar mijn hart ligt. Ik vind het eenmeen vinden. Er zijn honderdduizenden Trainingen stuk maatschappelijke verspilling als er55-plussers die gewoon naar hun werk Stoks is de drijvende kracht voor oudere geen gebruik wordt gemaakt van de ervarin-gaan, elke dag weer. Daar is niets mis mee. werkzoekenden en voor instrumenten en gen, talenten en ambities van de ouderenZe zijn zelfs een graag geziene loyale ‘gast’ methoden die UWV Werkbedrijf inzet om op de arbeidsmarkt. Deze mensen leverenbinnen hun eigen organisatie. Maar op het hen te bemiddelen. ‘We doen heel veel voor nog steeds een goede bijdrage aan demoment dat ze zonder werk komen te zit- deze groep mensen. We houden inspiratie- maatschappij.’ n MaintNL 08 – 2012  67

×