SlideShare a Scribd company logo
RANT OR VERKIEZINGSKRANT OR VERKIEZING
NGSKRANT OR VERKIEZINGSKRANT OR VERKI
10
‘Wij staan voor behoud van werkgelegenheid.
Dat zal helder zijn.’ Aan het woord is Cees
Klaassen, bestuurder in dienst van CNV Bedrij-
venbond. ‘Mijn taak is me in te spannen voor
de collectieve belangenbehartiging van leden.
Dat betekent onder meer CAO’s afsluiten,
begeleiding van ondernemingsraden en bij
reorganisaties.’
Op de juiste manier samenwerken met de
OR-leden binnen de bedrijven is van belang,
meldt Klaassen. ‘De contacten met zowel ka-
derleden als bedrijfsleiding binnen Imtech
verlopen goed. We hebben periodiek overleg
met de directie. Daarnaast heb ik met verte-
genwoordigers in de ondernemingsraden een
redelijk nauw contact. Als het nodig is om
vaker af te spreken – bijvoorbeeld bij een soci-
aal plan - dan gebeurt dat ook. In de toe-
komst zou ik het contact nog wel iets willen
intensiveren.’
Bevoegdheden
Medezeggenschap vindt de CNV heel belang-
rijk. ‘De ondernemingsraad heeft een aantal
taken en bevoegdheden binnen het bedrijf
die met medezeggenschap te maken hebben.
Bijvoorbeeld instemmingsrecht, initiatiefrecht
of bij naleving van de CAO.’
Tevreden
Klaassen is zeer tevreden over de manier
waarop Imtech Nederland omgaat met mede-
zeggenschap. ‘De werknemers worden hier
echt serieus genomen en er is een actieve
groep mee bezig. Dat is van groot belang. De
mensen moeten zichtbaar zijn en inhoudge-
richt. Ook naar de directie toe. Het woordje
‘mede’ zegt in deze context alles.’
‘Wij maken ons sterk voor het collectieve
overleg. Daar waar het kan, komen we met
maatwerk’, zegt Kees Hoendervangers van De
Unie. ‘Voor hoger personeel gelden soms bij-
zondere voorwaarden omdat ze op een
aparte positie zitten.’
De Unie is een vakbond voor industrie en
dienstverlening. Hij behartigt de belangen van
leden in verschillende sectoren. ‘Wij richten
ons met name op het middenkader en hogere
kader’, licht Hoendervangers toe. ‘Vorig jaar
werd De Unie door de directie van toen nog
Imtech Projects uitgenodigd om te komen pra-
ten over een sociaal plan voor het project ‘In-
novator’. Het overleg met de directie én de
leden van de OR is zeer constructief verlopen.’
Open overleg
Hoendervangers zou na de verkiezingen re-
gelmatig willen overleggen met de directie en
de medezeggenschap. ‘Dat overleg zou samen
met andere vakbonden kunnen plaatsvinden;
in alle openheid. We zouden bijvoorbeeld met
elkaar kunnen bespreken hoe het bedrijf er-
voor staat. Onze belangen zijn niet anders
dan die van onze collega-vakbonden.’
Gezond verstand
Medezeggenschap is belangrijk, vindt Hoen-
dervangers. ‘Omdat je als medewerker kunt
meepraten over de koers van je bedrijf. Dat
wil niet zeggen dat je als medezeggenschaps-
orgaan precies dezelfde koers moet varen als
de directie, maar zo’n orgaan moet wel het
belang van het bedrijf voorop stellen.’ Dat
maakt het soms best lastig, knikt Hoendervan-
gers. ‘Soms moeten wel eens besluiten wor-
den genomen die voor individuele
personeelsleden vervelend uitpakken.’ OR-
leden moeten volgens hem vooral gebruik
maken van de mogelijkheden die volop aan-
wezig zijn. ‘En bij twijfels op tijd advies inwin-
nen en het gezonde verstand blijven
gebruiken.’
‘Wie voor de VHP-Metalektro kiest, kiest voor
betrokkenheid’, stelt Ellen Clason, bestuurder
van VHP-Metalektro. ‘Standpunten worden
niet zomaar ingenomen, maar komen vanuit
de leden. Door lid te worden van de vakbond
VHP-Metalektro verzekeren Imtechers zich
van hulp op maat, benadrukt Clason.
‘Wij kennen het bedrijf en de leiding van Im-
tech Nederland. We volgen de strategie om te
allen tijde een conflict te voorkomen. Geza-
menlijk uit een meningsverschil komen, werkt
voor alle partijen het beste. We hebben ook
de juiste juridische kennis in huis om goede
begeleiding te geven, indien een dergelijk
geval zich voordoet.’ De VHP-Metalektro
heeft zich gespecialiseerd in individuele
dienstverlening en onderhandelt als zodanig
voor individuele leden. ‘Daarnaast begeleiden
we bij functieomschrijvingen en- waarderin-
gen.’ VHP-Metalektro voert bovendien samen
met de collega-vakbonden onderhandelingen
over een nieuwe CAO of een sociaal plan.
‘Medezeggenschap is heel belangrijk. Het is
de spreekbuis en het klankbord voor alle
werknemers.’
Regulier overleg
De contacten met zowel Imtech Nederland als
met de OR-en zijn goed, vertelt Clason. ‘Met
beide gremia vindt frequent regulier overleg
plaats en waar nodig ook tussendoor. Na de
verkiezingen hoop ik op continuering van de
bestaande goede relatie en het overleg.’
Woordje meespreken
Voor de nieuwe OR-leden heeft Clason de vol-
gende boodschap: ‘Laat u leiden en inspireren
door uw achterban en raadpleeg uw vakbond
bij vragen en conflicten.’ De werknemers van
Imtech Nederland drukt ze op het hart toch
vooral te gaan stemmen. ‘Want dan spreek je
een woordje mee binnen de organisatie.’
Onze vakbond vindt het belangrijk dat werk-
nemers iets te vertellen hebben over hun
eigen arbeidsvoorwaarden, zegt Jan Meeder
van FNV Bondgenoten. ‘Wij geven onder
meer adviezen aan werknemers. Daarnaast
voeren we onderhandelingen.’
FNV Bondgenoten wil als partner graag sa-
menwerken met de OR als het gaat om onder-
handelen over arbeidsvoorwaarden. ‘De
afgelopen jaren hebben wij een aantal Imtech
OR-en geholpen met het opstellen van perso-
neelsregelingen en ook samen onderhandeld
over personeelsregelingen. Zoals het maken
van een loontabel gekoppeld aan functie-
waardering. Ook met de harmonisatie van
sommige regelingen hebben we de samen-
werking gezocht. Als vakbond weten we wat
er in de markt speelt. Wij zoeken altijd de me-
dewerkers op om te vragen wat ze willen en
ook wat ze van de resultaten vinden.’
Jan Meeder heeft zelf regelmatig contact met
de ondernemingsraden van Imtech Nederland.
‘Vanuit FNV Bondgenoten hebben wij een
aantal werknemers gevraagd zich kandidaat
te stellen voor de ondernemingsraad.
Dat vinden wij belangrijk. We willen graag sa-
menwerken om de belangen van de werkne-
mers te behartigen.’
Goed contact
Het gebeurt nog iets te weinig op dit mo-
ment, maar ik vind het wenselijk om periodiek
met de ondernemingsraden te overleggen,
aldus Meeder. ‘Zeker op het moment dat er
iets speelt binnen Imtech. We hebben onlangs
bijvoorbeeld een sociaal plan ondertekend,
maar wel in nauwe samenwerking met de on-
dernemingsraad. Die afstemming is essenti-
eel.’ In de toekomst hoopt de FNV goed
contact te hebben met Imtech over onderwer-
pen die werknemers aan gaan.
Cees Klaassen, CNV Bedrijvenbond: ‘Behoud werkgelegenheid’
Kees Hoendervangers, De Unie: ‘Maatwerk voor hoger personeel’
Ellen Clason, Vakbond VHP-Metalektro: ‘Kies voor betrokkenheid’
Jan Meeder, FNV Bondgenoten:
‘Afstemming met ondernemingsraden essentieel’

More Related Content

Similar to OR Krant

VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...
VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...
VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...Frank Buijs
 
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpg
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpgArtikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpg
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpgpatrickvandersterren
 
Interview Dagblad De Limburger
Interview Dagblad De LimburgerInterview Dagblad De Limburger
Interview Dagblad De LimburgerPascalKockelkorn
 
Nieuwe overlegstructuur Bakker Bart
Nieuwe overlegstructuur Bakker BartNieuwe overlegstructuur Bakker Bart
Nieuwe overlegstructuur Bakker BartJan-Joris Heling
 
Advocaat bij arbeidsconflicten
Advocaat bij arbeidsconflictenAdvocaat bij arbeidsconflicten
Advocaat bij arbeidsconflictenJos Kaldenhoven
 
SBCM_nieuwsbrief_mei2009
SBCM_nieuwsbrief_mei2009SBCM_nieuwsbrief_mei2009
SBCM_nieuwsbrief_mei2009Anja Senger
 
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Nieuwe voorzitter Raad van ToezichtNieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Nieuwe voorzitter Raad van ToezichtMaarten C. Dekker
 
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDN
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDNArtikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDN
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDNbdnetwerk
 
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'Flevum
 
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...CrisZomerdijk
 
samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013Marlou Leenders
 
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0Trias ngo
 

Similar to OR Krant (20)

VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...
VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...
VNMI interview minister Liliane Ploumen: IMVO-aanpak kan leiden tot transform...
 
Cvisie nr. 19
Cvisie nr. 19Cvisie nr. 19
Cvisie nr. 19
 
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpg
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpgArtikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpg
Artikel wendbare organisaties in limburg onderneemt nov 2010.jpg
 
Interview Dagblad De Limburger
Interview Dagblad De LimburgerInterview Dagblad De Limburger
Interview Dagblad De Limburger
 
Publicatie-De-kunst-van-samenwerken
Publicatie-De-kunst-van-samenwerkenPublicatie-De-kunst-van-samenwerken
Publicatie-De-kunst-van-samenwerken
 
Nieuwe overlegstructuur Bakker Bart
Nieuwe overlegstructuur Bakker BartNieuwe overlegstructuur Bakker Bart
Nieuwe overlegstructuur Bakker Bart
 
Advocaat bij arbeidsconflicten
Advocaat bij arbeidsconflictenAdvocaat bij arbeidsconflicten
Advocaat bij arbeidsconflicten
 
SBCM_nieuwsbrief_mei2009
SBCM_nieuwsbrief_mei2009SBCM_nieuwsbrief_mei2009
SBCM_nieuwsbrief_mei2009
 
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Nieuwe voorzitter Raad van ToezichtNieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
 
OR informatie interview 2010
OR informatie interview 2010OR informatie interview 2010
OR informatie interview 2010
 
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDN
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDNArtikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDN
Artikel Regiolokaal: De bruggenbouwers van BDN
 
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'
Whitepaper Arbeidsmarktdebat 'De toekomst van werk en arbeid'
 
info_pensioenen_09-2015
info_pensioenen_09-2015info_pensioenen_09-2015
info_pensioenen_09-2015
 
ERIC-def
ERIC-defERIC-def
ERIC-def
 
VNO-NCW
VNO-NCWVNO-NCW
VNO-NCW
 
IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6
 
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - ManagementSite-Cris Zomerdijk-Jos de ...
 
samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013
 
Im prove nr6
Im prove nr6Im prove nr6
Im prove nr6
 
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0
Stefaan Bonte, Koen Brebels en de lancering van Trias 2.0
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

OR Krant

  • 1. RANT OR VERKIEZINGSKRANT OR VERKIEZING NGSKRANT OR VERKIEZINGSKRANT OR VERKI 10 ‘Wij staan voor behoud van werkgelegenheid. Dat zal helder zijn.’ Aan het woord is Cees Klaassen, bestuurder in dienst van CNV Bedrij- venbond. ‘Mijn taak is me in te spannen voor de collectieve belangenbehartiging van leden. Dat betekent onder meer CAO’s afsluiten, begeleiding van ondernemingsraden en bij reorganisaties.’ Op de juiste manier samenwerken met de OR-leden binnen de bedrijven is van belang, meldt Klaassen. ‘De contacten met zowel ka- derleden als bedrijfsleiding binnen Imtech verlopen goed. We hebben periodiek overleg met de directie. Daarnaast heb ik met verte- genwoordigers in de ondernemingsraden een redelijk nauw contact. Als het nodig is om vaker af te spreken – bijvoorbeeld bij een soci- aal plan - dan gebeurt dat ook. In de toe- komst zou ik het contact nog wel iets willen intensiveren.’ Bevoegdheden Medezeggenschap vindt de CNV heel belang- rijk. ‘De ondernemingsraad heeft een aantal taken en bevoegdheden binnen het bedrijf die met medezeggenschap te maken hebben. Bijvoorbeeld instemmingsrecht, initiatiefrecht of bij naleving van de CAO.’ Tevreden Klaassen is zeer tevreden over de manier waarop Imtech Nederland omgaat met mede- zeggenschap. ‘De werknemers worden hier echt serieus genomen en er is een actieve groep mee bezig. Dat is van groot belang. De mensen moeten zichtbaar zijn en inhoudge- richt. Ook naar de directie toe. Het woordje ‘mede’ zegt in deze context alles.’ ‘Wij maken ons sterk voor het collectieve overleg. Daar waar het kan, komen we met maatwerk’, zegt Kees Hoendervangers van De Unie. ‘Voor hoger personeel gelden soms bij- zondere voorwaarden omdat ze op een aparte positie zitten.’ De Unie is een vakbond voor industrie en dienstverlening. Hij behartigt de belangen van leden in verschillende sectoren. ‘Wij richten ons met name op het middenkader en hogere kader’, licht Hoendervangers toe. ‘Vorig jaar werd De Unie door de directie van toen nog Imtech Projects uitgenodigd om te komen pra- ten over een sociaal plan voor het project ‘In- novator’. Het overleg met de directie én de leden van de OR is zeer constructief verlopen.’ Open overleg Hoendervangers zou na de verkiezingen re- gelmatig willen overleggen met de directie en de medezeggenschap. ‘Dat overleg zou samen met andere vakbonden kunnen plaatsvinden; in alle openheid. We zouden bijvoorbeeld met elkaar kunnen bespreken hoe het bedrijf er- voor staat. Onze belangen zijn niet anders dan die van onze collega-vakbonden.’ Gezond verstand Medezeggenschap is belangrijk, vindt Hoen- dervangers. ‘Omdat je als medewerker kunt meepraten over de koers van je bedrijf. Dat wil niet zeggen dat je als medezeggenschaps- orgaan precies dezelfde koers moet varen als de directie, maar zo’n orgaan moet wel het belang van het bedrijf voorop stellen.’ Dat maakt het soms best lastig, knikt Hoendervan- gers. ‘Soms moeten wel eens besluiten wor- den genomen die voor individuele personeelsleden vervelend uitpakken.’ OR- leden moeten volgens hem vooral gebruik maken van de mogelijkheden die volop aan- wezig zijn. ‘En bij twijfels op tijd advies inwin- nen en het gezonde verstand blijven gebruiken.’ ‘Wie voor de VHP-Metalektro kiest, kiest voor betrokkenheid’, stelt Ellen Clason, bestuurder van VHP-Metalektro. ‘Standpunten worden niet zomaar ingenomen, maar komen vanuit de leden. Door lid te worden van de vakbond VHP-Metalektro verzekeren Imtechers zich van hulp op maat, benadrukt Clason. ‘Wij kennen het bedrijf en de leiding van Im- tech Nederland. We volgen de strategie om te allen tijde een conflict te voorkomen. Geza- menlijk uit een meningsverschil komen, werkt voor alle partijen het beste. We hebben ook de juiste juridische kennis in huis om goede begeleiding te geven, indien een dergelijk geval zich voordoet.’ De VHP-Metalektro heeft zich gespecialiseerd in individuele dienstverlening en onderhandelt als zodanig voor individuele leden. ‘Daarnaast begeleiden we bij functieomschrijvingen en- waarderin- gen.’ VHP-Metalektro voert bovendien samen met de collega-vakbonden onderhandelingen over een nieuwe CAO of een sociaal plan. ‘Medezeggenschap is heel belangrijk. Het is de spreekbuis en het klankbord voor alle werknemers.’ Regulier overleg De contacten met zowel Imtech Nederland als met de OR-en zijn goed, vertelt Clason. ‘Met beide gremia vindt frequent regulier overleg plaats en waar nodig ook tussendoor. Na de verkiezingen hoop ik op continuering van de bestaande goede relatie en het overleg.’ Woordje meespreken Voor de nieuwe OR-leden heeft Clason de vol- gende boodschap: ‘Laat u leiden en inspireren door uw achterban en raadpleeg uw vakbond bij vragen en conflicten.’ De werknemers van Imtech Nederland drukt ze op het hart toch vooral te gaan stemmen. ‘Want dan spreek je een woordje mee binnen de organisatie.’ Onze vakbond vindt het belangrijk dat werk- nemers iets te vertellen hebben over hun eigen arbeidsvoorwaarden, zegt Jan Meeder van FNV Bondgenoten. ‘Wij geven onder meer adviezen aan werknemers. Daarnaast voeren we onderhandelingen.’ FNV Bondgenoten wil als partner graag sa- menwerken met de OR als het gaat om onder- handelen over arbeidsvoorwaarden. ‘De afgelopen jaren hebben wij een aantal Imtech OR-en geholpen met het opstellen van perso- neelsregelingen en ook samen onderhandeld over personeelsregelingen. Zoals het maken van een loontabel gekoppeld aan functie- waardering. Ook met de harmonisatie van sommige regelingen hebben we de samen- werking gezocht. Als vakbond weten we wat er in de markt speelt. Wij zoeken altijd de me- dewerkers op om te vragen wat ze willen en ook wat ze van de resultaten vinden.’ Jan Meeder heeft zelf regelmatig contact met de ondernemingsraden van Imtech Nederland. ‘Vanuit FNV Bondgenoten hebben wij een aantal werknemers gevraagd zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad. Dat vinden wij belangrijk. We willen graag sa- menwerken om de belangen van de werkne- mers te behartigen.’ Goed contact Het gebeurt nog iets te weinig op dit mo- ment, maar ik vind het wenselijk om periodiek met de ondernemingsraden te overleggen, aldus Meeder. ‘Zeker op het moment dat er iets speelt binnen Imtech. We hebben onlangs bijvoorbeeld een sociaal plan ondertekend, maar wel in nauwe samenwerking met de on- dernemingsraad. Die afstemming is essenti- eel.’ In de toekomst hoopt de FNV goed contact te hebben met Imtech over onderwer- pen die werknemers aan gaan. Cees Klaassen, CNV Bedrijvenbond: ‘Behoud werkgelegenheid’ Kees Hoendervangers, De Unie: ‘Maatwerk voor hoger personeel’ Ellen Clason, Vakbond VHP-Metalektro: ‘Kies voor betrokkenheid’ Jan Meeder, FNV Bondgenoten: ‘Afstemming met ondernemingsraden essentieel’