SlideShare a Scribd company logo
Uit
vrijdag 9 mei 2008                                                                              haags nieuwsblad 19

           Frank Boeijen kijkt uit naar optreden in Lucent Danstheater                                              UitTips

Ik speel graag in Den Haag                                                                          Zaterdag 10 mei


                                                                                 THEATER
                                                                                 De geschiedenis van de familie Avenier / Het
den haag - Volgend jaar is er geen the-                                                              Toneel Speelt
atertour. Het optreden van Frank Boe-                                                               19.00 | Koninklijke Schouwburg [Toneel]. Deel
ijen op donderdag 15 mei in het Lucent                                                              3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50.
Danstheater in Den Haag is voorlopig                                                               www.ks.nl
het laatste in deze regio. “Maar ik ga
wel iets anders doen”, verklapt Frank.                                                              De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep
“Henny Vrienten, Henk Hofstede en ik                                                               Drang
gaan samen optreden.”                                                                       20.30 | Drangstudio [Muziektheater]. Twee
                                                                                 jonge mannen en een oude dame ontmoeten
door Ingrid Rompa                                                                         elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50.
                                                                                 www.drang.nl
De huidige theatertour draagt de
naam 36,9°C, naar het gelijknamige                                                                Dagelijks Brood / het Nationale Toneel
boek van zanger Frank Boeijen en                                                                 20.30 | Nationale Toneel Gebouw [Toneel]. €
kunstenaar Eric de Bruijn. Frank                                                                 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl
kijkt uit naar het optreden in het
Lucent Danstheater. “Ik heb er al                                                                 Long Day's Journey into Night / het Nationale
een paar keer eerder opgetreden.                                                                 Toneel
Het is een prachtige zaal; heel groot.                                                              20.30 | Nationale Toneel Gebouw [Toneel]. €
Er kunnen ongeveer duizend men-                                                                  10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl
sen in. Ik speel en verblijf graag in
Den Haag.”                                                                            Malpensa / Annette Speelt
Na het optreden in Den Haag vol-                                                                 20.30 | Theater aan het Spui [Toneel]. € 13,-
gen nog twee concerten in Nijme-                                                                 UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl
gen. Daarna zijn de optredens van
Frank Boeijen met deze band - bas-
                                                                                 CABARET
sist Charles Nagtzaam en toetsenis-
ten Ton Snijders en Ruud de Grood                                                                 Roy Aernouts - Altijd alles en overal
- even ten einde.                                                                         20.30 | Theater Camuz [Cabaret-theatervorm].
                                                                                 € 11,-. www.camuz.nl
Schik
Frank is zelf erg tevreden over de                                                                Dubbelprogramma: Pieter Jouke & Michiel
tour. “Ik heb er wel schik in. We                                                                 Peereboom
beginnen elk jaar weer helemaal                                                                  20.30 | Theater PePijn [Cabaret]. € 12,- UITpas
opnieuw. Het is nooit hetzelfde.”                                                                 11,-. www.theater-pepijn.nl
De eerste twintig minuten van het
optreden zijn gereserveerd voor
                                                                                 JEUGD
de eerste twee delen van het lied
Fim Do Mundo (Het einde van de                                                                  Ali Baba, de musical
wereld). “Ja, het is weer eens iets                                                                14.00 | Openluchttheater Zuiderpark [Jeugd:
heel anders om zo’n lang stuk te                                                                 Musical/show]. Een eigen bewerking van het
spelen.” Daarna wordt een aantal                                                                 1001-nacht sprookje. € 10,-. www.openlucht-
oude liedjes en drie gloednieuwe                                                                 theaterzuiderpark.nl
nummers gespeeld, zoals Alles wat
ik had, Wachten op een vriend en                                                                 Onder het Melkwoud / Jeugdtheaterschool
het prachtige Geluk.                                                                       Rabarber
Er zijn zelfs nog meer nieuwe num-                                                                14.30 en 19.30 | Theater Merlijn [Jeugd: Thea-
mers, vertelt Frank. “Ik schrijf con-                                                               ter]. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr). www.rabar-
stant nieuwe liedjes en we spelen                                                                 ber.net
ze ook tijdens de tour. Ze komen
dan echt tot leven. Je moet jezelf
                                                                                 MUZIEK
en de mensen toch blijven verras-
sen.” Het nieuwste lied heet Vrouw                                                                Zaterdagmiddag orgelconcert
van het Water. “De tekst heb ik                                                                  16.00 | Kloosterkerk [Klassieke muziek]. Jan
eind maart geschreven tijdens een                                                                 Hage (orgel) met werk van Olivier Messiaen -
bezoek aan de Irakese kunstenaar                                                                 Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité.
                                                             Frank Boeijen: quot;Ik speel en verblijf
Saad Ali. Saad werkte aan een nieuw    in het Arabisch gezongen, samen     nog niet. “We zijn nog een beetje                       € 6,- t/m 7,-. www.kloosterkerk.nl
                                                             graag in Den Haag.” (Foto: Hans Peter
schilderij, Vrouw van het Water. De    met de Tunesische zangeres Oulfa     aan het kijken.” Hij zit wel boorde-
                                                             van Velthoven)
muziek is van Ton Snijders.”       Rouached. Verder zijn de zangeres-    vol ideeën. Er komen in ieder geval                      Cello Octet Conjunto Ibérico - Popper, Glass
                     sen Maame Joses en Astrid Duran bij   nog een paar boeken aan. “Dat is                        en Bachianas
Hoogstandje                ons te gast geweest. Met Astrid heb   goed bevallen”, knikt hij. “Er komt  heb al vaker met hen samenge-      20.15 | Nieuwe Kerk [Kamermuziek]. € 24,50
De fans in het gastenboek op de      ik het in het Spaans gezongen.”     onder meer een nieuw verzamel-     werkt op een aantal van mijn cd’s.”   UITpas22,-. www.ldt.nl
website www.frankboeijen.nl zijn     Er volgen nog meer buitenlandse     werk uit. De vorige is alweer tien   Frank verheugt zich er enorm op.
overwegend positief over de thea-     gasten. In Den Haag is dat de Por-    jaar oud. Ik wil de teksten van alle  “Dit is een unieke combinatie die    Hot Pot / Nieuw Ensemble
tertour 2008. “Ik heb het concert     tugees Emanuel Pessanha. Samen      liedjes vanaf 1978 verzamelen.”    me ontzettend inspireert.” De tour-   20.30 | Korzo5HOOG [Klassieke muziek]. Com-
gezien in Zoetermeer. In een woord    zingen en samen muziek maken       Wat in ieder geval zeker is, is een  nee met Vrienten en Hofstede start   binatie van werk van de sterk door het Oosten
schitterend”, schrijft Marcel uit     is voor Frank heel belangrijk. “Dat   tournee met Henny Vrienten (Doe    in september. Zijn eigen theater-    beïnvloedde Italiaan Scelsi met kamermuziek
Alphen aan de Rijn. “Wederom een     vind ik geweldig. Muziek is een uni-   Maar) en Henk Hofstede (Nits) in het  tour loopt nog tot en met zaterdag   van componisten uit Japan en Korea. € 15,-
muzikaal hoogstandje in Terneu-      versele taal; het is de taal van het   najaar. “Er komt ook een cd uit; die  17 mei.                 UITpas 13,50. www.korzo.nl
zen”, meldt fan Marian.          hart.”                  zijn we nu aan het opnemen.” Dat    Kaarten voor het optreden in het
Ook de vertaling van het oude                           idee speelt al jaren, vertelt Frank.  Lucent Danstheater op 15 mei zijn    Celluloid Fever: The Goddess / East74,
                     Ideeën
Zwart Wit valt bij veel mensen in                         “Al langer dan tien jaar. En nu gaat  onder meer te koop via www.ldt.nl    Coparck
de smaak. “Het is na 25 jaar – helaas   Of er binnenkort een nieuw album     het er dan eindelijk van komen.”    en www.nationaletheaterkassa.nl.    20.30 | Paard van Troje [Muziektheater]. Mix
– nog steeds actueel. Ik heb het nu    van hemzelf verschijnt, weet Frank    De drie zangers hebben samen      Kaarten kosten € 26,00. x        van 360 graden filmprojectie, live-muziek en
                                          nieuwe nummers geschreven. “Ik                         theater geïnspireerd op het leven van Rita


Cello Octet Conjunto Ibérico
                                                                                 Hayworth. € 10,-. www.paard.nl

                                                                                 Echte liefde? / Urban Myth

                                          Essesteijn scheert de schapen
den haag - Het Cello Octet Conjunto    ven zijn van vooraanstaande compo-                                           20.30 | Theater aan het Spui [Muziektheater].
Ibérico is een uniek ensemble in de    nisten als Xenakis, Nobre, Halffter,                                          Shakespeares liefdessonnetten, vertaald in
wereld van de muziek. Zaterdag 10     Donatoni, De Pablo, Denisov, Bus-                                            het Nederlands en live gezongen met funky
mei om 20.15 uur speelt dit bijzon-    sotti, Pärt, Boulez, Loevendie, Riley,  voorburg - Eerste Pinksterdag, zon-  scheren is gratis toegankelijk. De   muziek. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraan-
dere Octet o.l.v. Elias Arizcuren in de  Kagel en Glass. Veel van hen droe-    dag 11 mei, zullen aan het Esse-    schapen van Stadskinderboerderij    hetspui.nl
Nieuwe Kerk te Den Haag.         gen composities op aan het Octet.    pad 8 in Voorburg de schapen van    Essesteijn behoren tot de Neder-
De loopbaan van het Cello Octet      Daarnaast omvat het repertoire meer   Stadskinderboerderij Essesteijn    landse Zeldzame Huisdierrassen.
                                                                                 POPMUZIEK
Conjunto Ibérico, opgericht in 1989    dan 100 prachtige Spaanse liederen    worden geschoren. Dat gebeurt     Er worden Schoonebeeker Heide-
door Elias Arizcuren en aangemoe-     (Turina, De Falla, Nin, Montsalvatge,  tussen 13.00 uur en 16.00 uur.     schapen en Fries/Zeeuwse Melk-     Vlietpopslag
digd door Mstislav Rostropovich en    Granados, Guridi, Albéniz) en Zuid-   Het belooft weer een enorm leuke    schapen gehouden. Zo wil Stads-     21.30 | Dormibella [Popmuziek]. Bandwed-
Yo-Yo Ma, zou men kunnen resu-      Amerikaanse liederen (Villa-Lobos,    middag te worden mede, omdat      kinderboerderij Essesteijn op zeer   strijd met als hoofdprijs een optreden op het
meren in: 13 cd's en meer dan 65     Ginastera, Guastavino, Piazzolla) die  de kinderboerderij in de gelegen-   beperkte schaal bijdragen om uit-    Vlietpop festival. Finale. Gratis. www.dormi-
premières van werken van de meest     het publiek niet zelden met verba-    heid is om het scheren muzikaal    sterven van deze oorspronkelijk     bella.nl
markante componisten van nu. Het     zing ontdekt.              te ondersteunen met een tweetal    in Nederland gehouden rassen te
Octet speelt veel werken die oor-     Kaarten à € 24,50 zijn te bestellen   optredens van Muziekvereniging     voorkomen. x
spronkelijk voor acht celli geschre-   via www.philipszaal.nl. x        Forum Hadriani. Het schapen-

More Related Content

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Interview zanger Frank Boeijen Haags Nieuwsblad.

 • 1. Uit vrijdag 9 mei 2008 haags nieuwsblad 19 Frank Boeijen kijkt uit naar optreden in Lucent Danstheater UitTips Ik speel graag in Den Haag Zaterdag 10 mei THEATER De geschiedenis van de familie Avenier / Het den haag - Volgend jaar is er geen the- Toneel Speelt atertour. Het optreden van Frank Boe- 19.00 | Koninklijke Schouwburg [Toneel]. Deel ijen op donderdag 15 mei in het Lucent 3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50. Danstheater in Den Haag is voorlopig www.ks.nl het laatste in deze regio. “Maar ik ga wel iets anders doen”, verklapt Frank. De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep “Henny Vrienten, Henk Hofstede en ik Drang gaan samen optreden.” 20.30 | Drangstudio [Muziektheater]. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten door Ingrid Rompa elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl De huidige theatertour draagt de naam 36,9°C, naar het gelijknamige Dagelijks Brood / het Nationale Toneel boek van zanger Frank Boeijen en 20.30 | Nationale Toneel Gebouw [Toneel]. € kunstenaar Eric de Bruijn. Frank 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl kijkt uit naar het optreden in het Lucent Danstheater. “Ik heb er al Long Day's Journey into Night / het Nationale een paar keer eerder opgetreden. Toneel Het is een prachtige zaal; heel groot. 20.30 | Nationale Toneel Gebouw [Toneel]. € Er kunnen ongeveer duizend men- 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl sen in. Ik speel en verblijf graag in Den Haag.” Malpensa / Annette Speelt Na het optreden in Den Haag vol- 20.30 | Theater aan het Spui [Toneel]. € 13,- gen nog twee concerten in Nijme- UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl gen. Daarna zijn de optredens van Frank Boeijen met deze band - bas- CABARET sist Charles Nagtzaam en toetsenis- ten Ton Snijders en Ruud de Grood Roy Aernouts - Altijd alles en overal - even ten einde. 20.30 | Theater Camuz [Cabaret-theatervorm]. € 11,-. www.camuz.nl Schik Frank is zelf erg tevreden over de Dubbelprogramma: Pieter Jouke & Michiel tour. “Ik heb er wel schik in. We Peereboom beginnen elk jaar weer helemaal 20.30 | Theater PePijn [Cabaret]. € 12,- UITpas opnieuw. Het is nooit hetzelfde.” 11,-. www.theater-pepijn.nl De eerste twintig minuten van het optreden zijn gereserveerd voor JEUGD de eerste twee delen van het lied Fim Do Mundo (Het einde van de Ali Baba, de musical wereld). “Ja, het is weer eens iets 14.00 | Openluchttheater Zuiderpark [Jeugd: heel anders om zo’n lang stuk te Musical/show]. Een eigen bewerking van het spelen.” Daarna wordt een aantal 1001-nacht sprookje. € 10,-. www.openlucht- oude liedjes en drie gloednieuwe theaterzuiderpark.nl nummers gespeeld, zoals Alles wat ik had, Wachten op een vriend en Onder het Melkwoud / Jeugdtheaterschool het prachtige Geluk. Rabarber Er zijn zelfs nog meer nieuwe num- 14.30 en 19.30 | Theater Merlijn [Jeugd: Thea- mers, vertelt Frank. “Ik schrijf con- ter]. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr). www.rabar- stant nieuwe liedjes en we spelen ber.net ze ook tijdens de tour. Ze komen dan echt tot leven. Je moet jezelf MUZIEK en de mensen toch blijven verras- sen.” Het nieuwste lied heet Vrouw Zaterdagmiddag orgelconcert van het Water. “De tekst heb ik 16.00 | Kloosterkerk [Klassieke muziek]. Jan eind maart geschreven tijdens een Hage (orgel) met werk van Olivier Messiaen - bezoek aan de Irakese kunstenaar Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité. Frank Boeijen: quot;Ik speel en verblijf Saad Ali. Saad werkte aan een nieuw in het Arabisch gezongen, samen nog niet. “We zijn nog een beetje € 6,- t/m 7,-. www.kloosterkerk.nl graag in Den Haag.” (Foto: Hans Peter schilderij, Vrouw van het Water. De met de Tunesische zangeres Oulfa aan het kijken.” Hij zit wel boorde- van Velthoven) muziek is van Ton Snijders.” Rouached. Verder zijn de zangeres- vol ideeën. Er komen in ieder geval Cello Octet Conjunto Ibérico - Popper, Glass sen Maame Joses en Astrid Duran bij nog een paar boeken aan. “Dat is en Bachianas Hoogstandje ons te gast geweest. Met Astrid heb goed bevallen”, knikt hij. “Er komt heb al vaker met hen samenge- 20.15 | Nieuwe Kerk [Kamermuziek]. € 24,50 De fans in het gastenboek op de ik het in het Spaans gezongen.” onder meer een nieuw verzamel- werkt op een aantal van mijn cd’s.” UITpas22,-. www.ldt.nl website www.frankboeijen.nl zijn Er volgen nog meer buitenlandse werk uit. De vorige is alweer tien Frank verheugt zich er enorm op. overwegend positief over de thea- gasten. In Den Haag is dat de Por- jaar oud. Ik wil de teksten van alle “Dit is een unieke combinatie die Hot Pot / Nieuw Ensemble tertour 2008. “Ik heb het concert tugees Emanuel Pessanha. Samen liedjes vanaf 1978 verzamelen.” me ontzettend inspireert.” De tour- 20.30 | Korzo5HOOG [Klassieke muziek]. Com- gezien in Zoetermeer. In een woord zingen en samen muziek maken Wat in ieder geval zeker is, is een nee met Vrienten en Hofstede start binatie van werk van de sterk door het Oosten schitterend”, schrijft Marcel uit is voor Frank heel belangrijk. “Dat tournee met Henny Vrienten (Doe in september. Zijn eigen theater- beïnvloedde Italiaan Scelsi met kamermuziek Alphen aan de Rijn. “Wederom een vind ik geweldig. Muziek is een uni- Maar) en Henk Hofstede (Nits) in het tour loopt nog tot en met zaterdag van componisten uit Japan en Korea. € 15,- muzikaal hoogstandje in Terneu- versele taal; het is de taal van het najaar. “Er komt ook een cd uit; die 17 mei. UITpas 13,50. www.korzo.nl zen”, meldt fan Marian. hart.” zijn we nu aan het opnemen.” Dat Kaarten voor het optreden in het Ook de vertaling van het oude idee speelt al jaren, vertelt Frank. Lucent Danstheater op 15 mei zijn Celluloid Fever: The Goddess / East74, Ideeën Zwart Wit valt bij veel mensen in “Al langer dan tien jaar. En nu gaat onder meer te koop via www.ldt.nl Coparck de smaak. “Het is na 25 jaar – helaas Of er binnenkort een nieuw album het er dan eindelijk van komen.” en www.nationaletheaterkassa.nl. 20.30 | Paard van Troje [Muziektheater]. Mix – nog steeds actueel. Ik heb het nu van hemzelf verschijnt, weet Frank De drie zangers hebben samen Kaarten kosten € 26,00. x van 360 graden filmprojectie, live-muziek en nieuwe nummers geschreven. “Ik theater geïnspireerd op het leven van Rita Cello Octet Conjunto Ibérico Hayworth. € 10,-. www.paard.nl Echte liefde? / Urban Myth Essesteijn scheert de schapen den haag - Het Cello Octet Conjunto ven zijn van vooraanstaande compo- 20.30 | Theater aan het Spui [Muziektheater]. Ibérico is een uniek ensemble in de nisten als Xenakis, Nobre, Halffter, Shakespeares liefdessonnetten, vertaald in wereld van de muziek. Zaterdag 10 Donatoni, De Pablo, Denisov, Bus- het Nederlands en live gezongen met funky mei om 20.15 uur speelt dit bijzon- sotti, Pärt, Boulez, Loevendie, Riley, voorburg - Eerste Pinksterdag, zon- scheren is gratis toegankelijk. De muziek. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraan- dere Octet o.l.v. Elias Arizcuren in de Kagel en Glass. Veel van hen droe- dag 11 mei, zullen aan het Esse- schapen van Stadskinderboerderij hetspui.nl Nieuwe Kerk te Den Haag. gen composities op aan het Octet. pad 8 in Voorburg de schapen van Essesteijn behoren tot de Neder- De loopbaan van het Cello Octet Daarnaast omvat het repertoire meer Stadskinderboerderij Essesteijn landse Zeldzame Huisdierrassen. POPMUZIEK Conjunto Ibérico, opgericht in 1989 dan 100 prachtige Spaanse liederen worden geschoren. Dat gebeurt Er worden Schoonebeeker Heide- door Elias Arizcuren en aangemoe- (Turina, De Falla, Nin, Montsalvatge, tussen 13.00 uur en 16.00 uur. schapen en Fries/Zeeuwse Melk- Vlietpopslag digd door Mstislav Rostropovich en Granados, Guridi, Albéniz) en Zuid- Het belooft weer een enorm leuke schapen gehouden. Zo wil Stads- 21.30 | Dormibella [Popmuziek]. Bandwed- Yo-Yo Ma, zou men kunnen resu- Amerikaanse liederen (Villa-Lobos, middag te worden mede, omdat kinderboerderij Essesteijn op zeer strijd met als hoofdprijs een optreden op het meren in: 13 cd's en meer dan 65 Ginastera, Guastavino, Piazzolla) die de kinderboerderij in de gelegen- beperkte schaal bijdragen om uit- Vlietpop festival. Finale. Gratis. www.dormi- premières van werken van de meest het publiek niet zelden met verba- heid is om het scheren muzikaal sterven van deze oorspronkelijk bella.nl markante componisten van nu. Het zing ontdekt. te ondersteunen met een tweetal in Nederland gehouden rassen te Octet speelt veel werken die oor- Kaarten à € 24,50 zijn te bestellen optredens van Muziekvereniging voorkomen. x spronkelijk voor acht celli geschre- via www.philipszaal.nl. x Forum Hadriani. Het schapen-