ABulletin                                                         ...
Reactie van deelnemend ondernemer:Ledenvergadering                “Ik hecht veel waarde aan de ervarin­  ...
Snel schakelen in de standbouwAplus huurt mensenin voor ­ orte én    kl­angere tijd“Wij denken in oplossingen; niet in...
Landelijke loonsverhogingen                                                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ABulletin

443 views

Published on

Ledenblad van AB Midden Holland

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABulletin

 1. 1. ABulletin Jaargang 6 – nummer 2 – december 2012 In dit nummerBreurePlantDeco zet vijftigPoolse ­ itzendkrachten in u“In zes weken tijd maken we 400.000 kerststukken” Aplus StandbouwIn de grote hal van BreurePlantDeco zijn tientallen uitzendkrachten van AB Midden Holland bezig met de prachtigste kerststukken. “Deze ‘Via via’ in contact gekomen met ABkerststukjes zijn bedoeld voor supermarkten en tuincentra”, vertelt Elja van Heteren niet zonder trots. “In zes weken tijd maken we er400.000.”BreurePlantDeco is vijftien jaar geleden Het bedrijf heeft 20 mensen in vaste Voordat ze aan het werk gingen, werdenopgericht door Marcel Breure. Elja en haar dienst. Afhankelijk van de drukte en de de dames allemaal opgeleid. “Onzepartner Frans Filippo hebben het bedrijf op periode van het jaar komen daar 20 tot ontwerpster heeft een paar dagen les1 april 2009 overgenomen. “We besloten 150 uitzendkrachten bij. “Voor de planten­ gegeven, samen met haar Poolsedrie jaar geleden rond de kerst, onder het bakken werken gemiddeld 6 mensen per a ­ ssistent die ook bij ons in vaste dienst is”,genot van een kop warme chocolademelk, lopende band. Voor de kerststukken zijn legt Elja uit. “Zij spreekt goed Nederlands,om er helemaal voor te gaan”, vertelt Elja. dat er aanzienlijk meer. Er staan nu circa dus ze kon alles goed uitleggen. Onze“Ik had eigenlijk niets met planten, maar 20 personen aan een lopende band omdat vaste contactpersoon bij AB is ook vanwel met een organisatie die een profes­ dit werk veel arbeidsintensiever is. Voor Poolse afkomst, dus de communicatiesionaliseringsslag wilde maken. Hiervoor ons is continuïteit heel belangrijk want als gaat prima. We zijn heel blij met ABheb ik twaalf jaar in het onroerend goed we geen mensen hebben, kunnen we de Midden Holland.”gezeten en ook heb ik acht jaar lang een productie niet draaien die we nodigvoedingssupplementenbedrijf gehad. Dat hebben.” AB op Mechanisatie Tentoonstellingis heel wat anders.” 2013 in Expo Haarlemmermeer Goede relatie VijfhuizenDe beginperiode was best even wennen, Elja is in contact gekomen met AB Middenknikt Elja. “Ja, dat was pittig. En als blonde Holland via een marketingactie. “Er zijnvrouw die niet uit het vak komt moet je twee medewerkers op bezoek geweestjezelf wel tien keer bewijzen voordat en na een paar gesprekken hebben wehandelaren je serieus nemen. Dit wereldje besloten met hen in zee te gaan. Weis keihard. Het voordeel is wel dat je als hebben inmiddels een goede relatievrouw binnen deze wereld opvalt, dus na opgebouwd met AB Midden Holland. Zódrie jaar weten ze inmiddels wie Breure goed zelfs dat we voor het eerst dit jaarPlantDeco is en wat we doen.” kerststukken met ze doen.”Helikopterview Half november zijn er dus 50 uitzend­Haar partner Frans zorgt met name voor krachten aan het werk gegaan. “Dezede inkoop en de dagelijkse operatie. Elja’s dames komen speciaal voor ons uit Polen.taken zijn onder meer strategie, marketing Na zes weken gaan ze weer terug naaren organisatie. Daarnaast houden ze zich huis. Het ziet er allemaal heel professio­allebei bezig met de verkoop, ondersteund neel uit. Ze dragen bijvoorbeeld allemaal Schaatsclinic AB Midden Hollanddoor een verkoopteam van drie personen. veiligheidsschoenen.” weer een groot succes“Ik probeer met een helikopterview naarhet bedrijf te kijken. Tot nu toe zijn weredelijk nationaal gericht geweest en nugaan we ons in toenemende mate bezig lehouden met de export, ook naar grote Bezig met de flexibe 2013retailketens in het buitenland. Dat is weer ­ rbeidsinvulling voor aeen nieuwe uitdaging.” g en makenNa de overname in 2009 zijn de ontwik­ Wij adviseren u graa ng!kelingen in een stroomversnelling terecht een scherpe aanbiedigekomen. “We zaten eerst op een kleinelocatie van een paar duizend meter en nu et uwhebben we bijna 8000 vierkante meter, Maak een afspraak m l naar ­ elatiebeheerder of bewaarvan ruim 60 procent wordt gevuld rmet voorraad. Inmiddels hebben we demogelijkheid voor 10 lopende banden.” T. 0297-383400
 2. 2. Reactie van deelnemend ondernemer:Ledenvergadering “Ik hecht veel waarde aan de ervarin­ gen uit de praktijk. Ik vond het dan ookcoöperatie heel goed dat Ewa Czerwiec was uitgenodigd om op de avond te vertel­Als coöperatie is het van levensbelang len over haar ervaringen als uitzend­goed te luisteren naar onze leden. De kracht en over wat zij belangrijk vindt injaarlijkse ledenvergaderingen zijn hiervoor de relatie met de werkgever.”een uitgelezen moment. Ook voor onzeleden is dit een moment waarop vragen Een andere ondernemer zei over dezekunnen worden gesteld en er kan worden workshop: “Ik heb een aantal simpelemee gepraat over de toekomst van de oplossingen - die tijdens de workshopcoöperatie. De 18de algemene leden­ werden aangedragen - direct devergadering van AB Midden Holland werd v ­ olgende dag toegepast in mijn bedrijf.” Foto: Yvette van Dok van Co-Motion Consult, zijgehouden op 28 november jl. op kantoor weet op een ongedwongen manier de deel­AB Midden Holland te Rijsenhout, alle nemers te betrekken bij de workshop.leden van de coöperatie zijn voor dezeledenvergadering uitgenodigd.Er waren een aantal belangrijke onder­werpen te bespreken op de leden­ “Kennis uit de workshop directvergadering. De begroting voor 2013 ende vaststelling van het basistarief van decoöperatie, de Reductieregeling en de toepasbaar in eigen bedrijf”mans gebonden tarieven. Ook stond hetvoorstel tot wijziging van de Reductie­ Praktische workshop “Talent op de werkvloer”regeling op de agenda (hierover leest u indeze ABulletin meer). Verder werd er Het talent van uitzendkrachten op de werkvloer blijft helaas te vaak onderbelicht. Ervaringen delengepraat over de ontwikkelingen van de Vanuit de gedachte om méér uit het talent van uitzendkrachten te halen, is het idee Na het plenaire gedeelte werd in kleineredienst Bedrijfs­ erzorging en was er een v ontstaan om een workshop te organiseren. Op 8 november jl. is er op gezamenlijk groepjes verder gesproken over hoe wordtevaluatie over de pilot mans gebonden initiatief van AB Midden Holland en de Vereniging van Vaste Plantenkwekers een omgegaan met het ontwikkelen van hettarief. praktische workshop georganiseerd waarbij de vraag “Hoe haal ik het beste uit mijn arbeidspotentieel op de eigen werkvloer. uitzendkracht?” centraal stond. De workshop vond plaats bij AB Midden Holland in De deelnemers kwamen zo in de gelegen­Bestuursverkiezingen Rijsenhout. heid om zowel positieve als negatieveVerder werd tijdens de ledenvergadering ervaringen met elkaar te delen. Een aantalafscheid genomen van twee bestuurs­ Ontwikkelingen van talent Praktijkervaring ervaringen werd na afloop met de geheleleden; Martien van der Poel en Ruud van De workshop werd gegeven door Yvette De heer Bakker van bloembollen distribu­ groep gedeeld en er werden mogelijkeder Zwet. Er was ook gelegenheid om van Dok van Co-Motion Consult. Yvette tiecentrum De Ree Holland BV was ook als ideeën en oplossingen besproken.twee kandidaat bestuursleden voor te werkt vanuit de visie dat het ontwikkelen spreker uitgenodigd om zijn praktijker­stellen; Robert Koot uit Nieuwveen en van talent niet alleen moet zijn weg­ varingen rond dit onderwerp te delen. Bij VervolgDaan Elstgeest uit Rijsenhout. Beide heren gelegd voor een klein groepje medewer­ de Ree Holland BV wordt gewerkt met In een korte evaluatie werd door dezijn door de aanwezige leden verkozen als kers, directeuren en managers maar dat er een grote groep uitzendkrachten die de deelnemers aangegeven dat er op eennieuwe bestuursleden van de coöperatie. juist veel meer te halen valt uit het kans krijgen om hun talent te ontwikke­ ongedwongen manier in korte tijd veel arbeidspotentieel op je bedrijf als je het len. Bij de Ree Holland BV zien ze daar kennis is opgedaan die direct toepasbaar beste weet te halen uit de uitzendkrach­ direct het resultaat van terug in b.v. het is in het eigen bedrijf. Men gaf aan graag ten. Op een ongedwongen manier wist zij productieproces. Er zijn minder fouten en nog eens bij elkaar te komen om behaal­ Reductiereglement 2013, de de deelnemers te betrekken bij de er wordt sneller gewerkt. de resultaten en voortgangen te bespre­ b ­ elangrijkste veranderingen: workshop om zo met elkaar tot oplossin­ Ook Ewa Czerwiec, medewerkster bij AB, ken. In overeenstemming met de deel­ gen en ideeën te komen die direct kwam aan het woord. Zij heeft jaren nemers is door AB Midden Holland • Vanaf 2013 is het mogelijk om óf toepasbaar zijn in het eigen bedrijf. gewerkt als uitzendkracht en weet besloten hier eind 2013 een vervolg aan een Bedrijfsverzorger óf een Uit­ daardoor de kant van de medewerkers te te geven. zendkracht in te zetten bij arbeids­ belichten. ongeschiktheid tegen een geredu­ ceerd tarief. Ook is een combinatie mogelijk. U als klant bepaalt zelf, in het geval van Arbeidsongeschikt­ heid, welk soort medewerker er op “Wij gaan meer toegevoegde waarde geven aan het lidmaatschap“ dat moment nodig is. Nieuw Reductiereglement 2013 • Het wordt mogelijk ook medewer­ kers van uw bedrijf gebruik te laten De Reductieregeling van AB Midden Holland is een arbeidsongeschiktheidsregeling Anja: “In 2013 gaan we het lidmaatschap maken van hulp bij arbeidsonge­ voor leden. Leden van de coöperatie betalen contributie, bij arbeidsongeschiktheid nog meer toegevoegde waarde geven schiktheid tegen een gereduceerd zorgt AB ­ idden Holland voor de continuïteit van het bedrijf in de vorm van een M door extra ledenvoordelen aan het tarief. arbeidskracht. lidmaatschap toe te voegen. Zo zal het • De keuzemogelijkheid voor het nieuw lidmaatschap uit meerdere keuze gereduceerd tarief gaat van 5 naar Anja Knol-Berenpas, beleidsmedewerker hebben de Reductieregeling kunnen inzien pakketten bestaan. Over de inhoud van 2 kortingsgroepen. bij AB Midden Holland, is de afgelopen in het vergaderdocument dat vooraf aan deze pakketten (Basis, Compleet en Plus) • De inzet van AB medewerkers kan maanden betrokken geweest bij het de vergadering is gedeeld.” informeren wij u graag in het eerste bij arbeidsongeschiktheid varia­ aanpassen van de Reductieregeling van kwartaal van 2013!” bel worden ingekocht, dit wordt AB Midden Holland en vertelt: Anja vervolgt: “De Reductieregeling van bepaald door het aantal eenheden AB Midden Holland is nooit als verzekering dat kan worden ingekocht. “We zijn in gesprek gegaan met onze bedoeld geweest. Een juridische analyse leden, oud-leden en niet-leden, om zo een van de Reductieregeling wees uit, dat Naast deze vier grote veranderingen beeld te krijgen van wat de behoeften zijn onderdelen van de regeling eventueel wel in de basis van de Reductieregeling m.b.t. de Reductieregeling. Daaruit blijkt zouden kunnen worden aangemerkt als zijn er ook nog een aantal kleinere vooral dat er meer behoefte is aan een verzekeringsovereenkomst. Om het wijzigingen. Voor elk nieuw lid per flexibelere Reductieregeling. Daar zijn we Reductiereglement beter te laten aanslui­ 1 januari 2013 geldt de nieuwe mee aan de slag gegaan en met een ten bij het werkelijke doel én iedere schijn R ­ eductieregeling, voor onze huidige aantal aanpassingen denken we een meer van de verzekeringsovereenkomst te leden is een overgangsregeling marktconforme en toekomstbestendigere vermijden, hebben we de Reductierege­ opgesteld. Reductieregeling neer te zetten die ling ook tekstueel moeten aanpassen. voldoet aan de behoefte van onze leden. Voor elk nieuw lid per 1 januari 2013 geldt Eén van onze relatiebeheerders Op de ledenvergadering van 28 november de nieuwe Reductieregeling, voor onze komt graag bij u langs voor een jl. is de nieuwe Reductieregeling gepre­ huidige leden is een overgangsregeling persoonlijke uitleg! senteerd en aanvaard (door het bestuur opgesteld.” en de aanwezige leden). Alle leden
 3. 3. Snel schakelen in de standbouwAplus huurt mensenin voor ­ orte én kl­angere tijd“Wij denken in oplossingen; niet in problemen. Dat is de uitdaging van standbouw”, zegtRichard van der A, lid van de directie van Aplus. “We moeten snel kunnen schakelen endat betekent dat we ons vaste team regelmatig uitbreiden met uitzendkrachten van ABMidden Holland.”Aplus richt zich op stands, shops en signs. Flexibele schil“Met name de werkzaamheden op het Aplus is ‘via via’ in contact gekomen metg­ ebied van ‘stands’ (tentoonstellingsbouw) AB Midden Holland. Lennart: “We hoordenvarieert heel sterk,” vertelt algemeen dat AB Midden Holland ook buiten dedirecteur Lennart van Nieuwkoop. “Van agrarische sector klanten bedient, en toenheel klein tot gigantisch groot. We hebben is er op ons verzoek iemand langsgeko­dit jaar in Berlijn wederom een zeer men om te praten over de mogelijkheden.prestigieus project gedaan voor het Onze klanten beslissen steeds later of zekledingmerk Scotch & Soda. De zeven willen deelnemen aan een beurs. Datmeter hoge wanden van de stand betekent voor ons dat we serieus moetenm­ oesten deze keer worden bekleed metecht marmer. We waren daar op een nadenken over de basisbezetting. Moet je je bedrijf inrichten op die drukke periodes medewerker met een nul-urencontract. “Daar ben ik ook heel blij mee. Dat scheelt Tulpen plukken ingegeven moment met circa dertig manaan het werk.” en die grote projecten of juist niet? Wij hebben ervoor gekozen een flexibele schil een hoop rompslomp.” Amsterdam om ons heen te creëren door een goede Twee rechterhanden Op zaterdag 19 januari 2013 wordt op deRichard is twintig jaar geleden als een­ samenwerking met andere bedrijven aan Tijdens de drukke periodes rondom de Dam in Amsterdam de officiële aftrapmansbedrijf gestart met het ontwerpen te gaan. De reden dat AB Midden Holland beurzen heeft Aplus juist kortstondig van het tulpenseizoen gegeven.van winkelinrichtingen en stands voor zo goed bij ons past is dat zij daar goed op mensen nodig. “We hebben tijdens debedrijven. “Op een gegeven moment ben inspelen. En de no-nonsense cultuur IDFA voor Marie-Stella-Maris op het Na het succes van 2012 organiseren deik zelf de productie gaan doen met een spreekt ons ook erg aan.” Rembrandtplein een tijdelijk interieur Nederlandse tulpenkwekers ook in 2013man erbij, en dat is uitgegroeid tot elf gemaakt van een café. Er is een enorme de Nationale Tulpendag. In een speciaalvaste medewerkers op dit moment.” Twee Aplus huurt mensen in voor korte én bar geplaatst met een mozaïeken vloer er aangelegde reusachtige pluk tuin met zo’njaar geleden is Lennart mede-eigenaar langere tijd, vertelt Lennart. “John is een omheen. Dat was veel werk en de 200.000 tulpen op de Dam kan iedereengeworden van Aplus. “Hij heeft de wat oudere uitzendkracht met veel deadline naderde. Toen hebben we adhoc gratis tulpen plukken. Met deze feestelijkea­ lgemene leiding op zich genomen, zodat logistieke ervaring. Hij heeft dit jaar al vier mensen ingehuurd via AB. Ze hebben actie barst het tulpenseizoen los, wantik me weer meer kan bezighouden met maanden bij ons gewerkt. De levering van allemaal twee rechterhanden, dus dat naar verwachting zullen wereldwijd meercreatie en ontwerp. Het is leuk om de interieurs voor nieuw te openen winkels werkt prima. We maken momenteel dan 1,7 miljard Hollandse tulpen hetdingen nét even iets anders te creëren overal ter wereld werd op een gegeven gebruik van drie takken van AB Midden voorjaarsgevoel in huis brengen. De plukdan anderen. Dat vind ik geweldig om te moment veel te belastend voor onze Holland en dat doen we naar volle tuin is geopend van 13.30 uur tot 18.00doen.” vaste mensen.” AB Midden Holland tevredenheid.” uur, maar op=op! verzorgt tevens de payrolling voor een Meer informatie www.aplus.nl.Digitale facturen voor klanten AB Midden Holland“Proces met minder fysieke handelingen,daardoor minder fouten” Pilot project uren- registratie metAB Midden Holland werkt, in het kader van efficiënt werken, constant aan heto­ ptimaliseren van de bedrijfsprocessen. De afgelopen tijd is het BackOffice systeem kaart en reader(MySolutionsFlex) klaar gemaakt voor de overstap naar digitaal factureren. Dat betekentdat AB Midden Holland vanaf heden gereed is om alle klanten te voorzien van digitale Uit klantonderzoek is gebleken dat erfacturen. behoefte is aan meer digitalisering bij AB Midden Holland. AB heeft gezocht naarJoost Krieger is financieel controller bij AB Krieger vervolgt: “Het digitaal verzenden mogelijkheden en is uitgekomen bij PepMidden Holland en vertelt: “Binnenkort van de facturen levert tevens een enorme Flex.ontvangen onze klanten de facturen via besparing op van papier, enveloppen ende e-mail in PDF formaat. De digitale inkt en dat betekent een relevante Pep Flex is een urenregistratie systeem enfacturen worden direct vanuit ons Back­ bijdrage aan het milieu in het kader van ontwikkeld voor uitzendbureaus. Met PepOffice systeem gegenereerd en verstuurd. maatschappelijk verantwoord onder­ Flex registreren uitzendkrachten uren viaOmdat het proces minder fysieke hande­ nemen. Ook valt voor AB een groot deel een persoonlijke kaart en een reader. Hetlingen heeft, komen hier minder fouten portokosten weg.” bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt,voor en dat werkt direct in het voordeel controleert, corrigeert en fiatteert de uren.van onze klanten. Zo is de kans op Daarna kan AB in Pep Flex met één drukverkeerde adressering gering, kunnen er Heeft u het juiste e-mail adres al doorgegeven? op de knop de uren versturen naar hetgeen facturen kwijtraken in de post of Half november jl. ontving u als klant van AB Midden Holland een brief met het backoffice pakket. Er wordt met Pep Flexfoutief worden verwerkt. De digitale v ­ erzoek om het e-mail adres door te geven waarop u de digitale facturen wilt proef gedraaid bij drie grote klanten vanfacturen kunnen ook direct bij ontvangst o ­ ntvangen. Via het beveiligde internetadres http://www.mijnab.nl kunt u met uw AB. Uit deze pilot moet blijken of hetverder worden verwerkt en de digitale persoonlijke ­ ebruikersnaam en Wachtwoord (staat vermeld in de brief) heel G systeem naar tevredenheid werkt en offacturen zijn snel en eenvoudig op te e ­ envoudig het e-mail adres doorgeven! het direct voordeel oplevert voor de klant.slaan.” Daarna kan worden overwogen Pep Flex bij meerdere klanten van AB in te zetten.
 4. 4. Landelijke loonsverhogingen Schaatsclinic AB Midden Holland weer een groot succesCAO’s AB Midden Holland organiseerde op zaterdag 6 oktober jl. in samenwerking met schaats­ trainingsgroep VZOD uit Kudelstaart een schaatsclinic op de kunstijsbaan in Haarlem. De training was voor (klein)kinderen vanVanaf 1 januari 2013 worden er landelijke loonsverhogingen doorgevoerd voor een aantal CAO’s (Collectieve Arbeids Overeenkomsten) klanten van AB Midden Holland in de leeftijdwaar uw medewerkers mogelijk onder werkzaam zijn. Ter informatie hebben wij uitgezocht om welke verhogingen het gaat en per van 6 t/m 12 jaar.w­ anneer deze ingaan: Rond 14.30 uur kwamen de eerste klanten met hun kinderen aan. Na een uitleg van Leo CAO Ingangsdatum % verhoging Bakker (voorzitter VZOD) en een pittige Glastuinbouw 01-07-2013 1,00% warming-up gingen de kinderen om 15.00 uur de baan op. Naar gelang ervaring en Hoveniers 01-01-2013 1,00% leeftijd werden de kinderen verdeeld over de Kartoflex 01-01-2013 0,75 % trainers van VZOD en kon de schaatsclinic Loonwerk 01-01-2013 1,00% beginnen. Eén van de trainers was Myrthe Brommer, zij was vorig jaar 2e op de NK Metaal & Techniek 01-02-2013 1,15% afstand 1.000 m. Besloten Busvervoer 01-01-2013 0,70% De schaatstrainingsgroep VZOD uit Kudel­ staart organiseert de training, voor het• Wettelijk Minimumloon wordt per 01-01-2013 € 339,10 per week tweede jaar, als dank voor het feit dat AB Midden Holland al jaren hoofdsponsor is vanEr zijn een aantal CAO’s die nog niet Algemeen Verbindend Verklaard zijn. Er is wel een principe akkoord. Als deze CAO’s wel Algemeen de schaatstrainingsgroep.Verbindend Verklaard worden dan zullen de volgende salarisverhogingen plaatsvinden: 8 tot 10 januari 2013 Mechanisatietentoonstelling CAO Ingangsdatum % verhoging nieuwe locatie Bloemen- en Planten groothandel 01-01-2013 1,50% Vakbeurs de mechanisatietentoonstelling Kabel & telecom 01-01-2013 0,50% (SMTB) krijgt een hele nieuwe locatie: Expo Sociale Werkvoorziening 01-01-2013 1,00% Haarlemmermeer in Vijfhuizen. De SMTB is van 8 tot en met 10 januari 2013. Beroepsgoederenvervoer 01-01-2013 1,50% Op een oppervlakte van 10.000 m² worden een scala aan producten tentoongesteld. Hierbij kunt u denken aan uiteenlopendeABU producten die speciaal zijn toegespitst op deNieuwe CAO Uitzendkrachten van kracht bloemen-, bollen- en vaste planten sector. Als bezoeker zult u vele noviteiten, verbete­ ringen en een breed assortiment aantreffenPer maandag 5 november 2012 is de nieuwe vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten van kracht. In juli bereikten de op deze toonaangevende beurs. U vindt ABABU en de vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe CAO. Inmiddels is de CAO aangemeld bij Midden Holland in stand 1C16.het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt ook het verzoek tot AVV (Algemeen VerbindendV­ erklaring) gedaan. Vrijblijvend gratis advies Bent u geïnteresseerd in vrijblijvend gratis advies? Wij ontvangen u graag in onze stand!Inspectie SZW Bij een kop koffie kunnen we bespreken hoeHardere aanpak, hogere wij u kunnen helpen met het oplossen van de vraagstukken rondom arbeid op uwboetes bedrijf. Gratis entreekaart“De Inspectie SZW treedt in het nieuwe jaar harder op Wij nodigen u van harte uit een bezoek tetegen bedrijven of personen die in de fout gaan: de boetes brengen aan de mechanisatietentoonstellinggaan flink omhoog en bedrijven van hardnekkige overtre- 2013. U kunt een gratis entreekaart opvra­ders ­ unnen eerder dan voorheen voor een periode van k gen via info@abmiddenholland.nl.maximaal 3 maanden worden stilgelegd.”Dat is half oktober de boodschap van Jan van den Bos,inspecteur-generaal bij de inspectie SZW, die begin dit jaarvoortkwam uit een fusie van de Arbeidsinspectie, SIOD en de ColofonInspectie Werk en Inkomen. Komend jaar krijgt de inspectie Redactievolgens hem meer mogelijkheden voor een vernieuwde AB Midden Holland, PR & Communicatieaanpak van notoire overtreders. Zo gaat de boete voor de Postbus 394, 1430 AJ Aalsmeerwerkgever bij illegale arbeid omhoog van 8.000 euro naar Medewerkers, directie en bestuur12.000 euro per werknemer. Ter vergelijking: 7 jaar geleden w ­ ensen u hele fijne feestdagen! Vormgevingwas de boete op hetzelfde vergrijp 900 euro. Lautenbag Reclame DrukwerkDe inspectie richt zich vooral op sectoren als de bouw, Van der Eemsl­and- en tuinbouw, horeca en schoonmaak. Volgens Van denBos is daar hevige concurrentie en valt er veel financieel Tekstv­ oordeel te halen door de wet te overtreden. Als het aan Van AB Midden Holland, M. Vlakden Bos ligt, nemen werkgevers meer verantwoordelijkheid Artikel ‘Breure’ en APlus door Ingrid Rompa,om fraude en misstanden uit te bannen. “Waarom zou je als C&I Tekst te Abbenesgrootwinkelbedrijf bloemen of planten afnemen van een Hartelijk dank voor de samenwerking in 2012 Fotografiebedrijf waar sprake is van uitbuiting en het niet-afdragen van en een succesvol en ondernemend nieuw jaar toegewenst! Foto’s ‘Breure’ en ‘Aplus’: www.fotomeisel.nlbelastingen? Notoire overtreders en misstanden leiden tot Foto’s workshop: Jorisa fotografieon­ odige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale n Overige: AB Midden Holland, M. Vlakzekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkom­ Foto Expo Haarlemmermeer: stockstandigheden en on­ erlijke concurrentie.” e Oplage: 1.500 exemplaren Niets uit deze uitgave mag worden overgeno­ Lijkt het u leuk om met uw bedrijf in de volgende ABulletin te staan? men zonder toestemming van de redactie. Stuur uw reactie naar de redactie: mvlak@abmiddenholland.nl www.abmiddenholland.nl

×