SlideShare a Scribd company logo

AB Bulletin

1 of 4
Download to read offline
ABulletin
Spaargaren is een harde werker, maar
ook een echte levensgenieter. “Mijn
vrouw en ik doen aan ballroomdansen
op Tenerife. Daarnaast rijd ik motor, ik
ben zendamateur en ik ben gemeente-
raadslid in Aalsmeer.” Leuke dingen doen
vindt hij heel belangrijk. “Veel mensen
bewaren dat tot na hun pensioen. Je moet
echter maar afwachten of je dat haalt.
Leven moet je altijd. Wij zijn toen de
kinderen klein waren elk jaar zes weken
op vakantie geweest naar de oostkust van
Spanje en daar heb ik geen dag spijt van.”
Spaargaren runt het bedrijf - seringen en
sneeuwballen - samen met zijn vrouw.
Hij heeft de kwekerij eind jaren zestig
overgenomen van zijn vader. “Hij is op een
klein stukje begonnen in de dertiger jaren.
Nu is het bedrijf 3 hectare.” Opvolging
heeft hij niet. “Nee, de kinderen hebben
andere interesses, dus wat we hebben
opgebouwd breken we zelf weer af.” Dat
afbreken gaat heel rustig aan. “Want we
hebben er nog steeds plezier in.” Vroeger
hadden ze vijf man in dienst, nu werken
ze nog met z’n tweeën. “Een wekker
kennen we niet. We beginnen ‘s morgens
meestal rond een uur of tien. Op mijn
zesenzestigste vind ik dat vroeg genoeg.”
Vakbekwame mensen
Spaargaren is een van de oudere leden
van AB Midden Holland. “Eind jaren zestig
ben ik lid geworden. Toen bestond de
bedrijfsverzorging nog uit twee man.”
AB Midden Holland heeft altijd een grote
rol gespeeld in het leven van Spaargaren.
“Ik heb veel vergaderd; in de jaren tachtig
was ik bijvoorbeeld lid van het bestuur
van het toenmalige Productschap voor
Siergewassen (PVS). Dat heb ik zestien
jaar gedaan. Soms ging ik op maandag-
ochtend met mijn vergaderkoffertje de
deur uit en dan kwam ik pas dinsdag-
ochtend terug. Ja, en dan moet je bedrijf
wel doorgaan! Bij AB Midden Holland vond
ik betrouwbare, vakbekwame mensen die
het werk aankonden.”
In het pootseizoen wordt Spaargaren
nog steeds bijgestaan door bedrijfsver-
zorgers Henny Vink en Alex Witte én
‘hun’ pootmachine. “Ik ben daar heel
enthousiast over”, vertelt Spaargaren.
“Vroeger moesten we de gaten met de
hand graven; nu boort die machine er drie
tegelijk. Dat is ideaal. Ik hoef alleen maar
de pootlijn te maken.”
De twee bedrijfsverzorgers bedienen de
machine om de beurt. Wanneer de gaten
zijn gegraven zet de andere medewerker
er meteen een kluit in. “Ik zet ze gesor-
teerd klaar op hoogte”, vertelt Spaargaren.
“Dat doe ik per regel, want er moet een
beetje lijn in zitten. De bedrijfsverzorger
hoeft ze alleen maar te pakken.” Het
poten gaat op deze manier niet sneller,
maar het werk wordt lichter. “Zo’n serin-
genkluit weegt wel wat, dus die machine
is echt een uitkomst. Het is een onder-
steuning van de seringenteelt en een
verlichting van de arbeid. Zeker in deze tijd
is dat van eminent belang.”
Lees ook het interview met AB
Bedrijfsverzorger Hennie Vink op pagina 3.
Hij vertelt over het werken met de
pootmachine en over wat het voordeel
is voor u als klant.
Dankzij AB Midden Holland kunnen we elk jaar op vakantie, vertelt
Wim Spaargaren. “We maken regelmatig gebruik van de bedrijfsver­
zorgers en daar zijn we heel tevreden over.” Ook voor het poten van
de seringen huurt hij bedrijfsverzorgers in. “Zij komen elk jaar met de
pootmachine. Dat scheelt veel zwaar werk.”
Seringenteler Wim Spaargaren:
“De pootmachine van
AB Midden Holland is
echt een uitkomst”
jaargang 4 - nummer 2 - juli 2010
In dit nummer
Zorgtuinderij Buitenkans
Geen werkdruk of prestatiedrang
 
 
Futuroloog Wim de Ridder
Netwerken is de toekomst
 
 
AB Pootmachine
Neemt werk uit handen
Wim Spaargaren en zijn vrouw runnen samen een
seringen en sneeuwballen kwekerij.
AB
Midden Holland
totaalpakket
aan dienst­
verlening!
Het tempo ligt laag op Tuinderij
Buitenkans in Hillegom. Er is geen werk­
druk en geen prestatiedrang. De werk­
nemers werken op hun eigen manier en
dat is ook de bedoeling, vertelt Wouter
Ruigrok. “Vijf jaar geleden hebben we
van onze bloemenkwekerij een zorgtuin­
derij gemaakt en dat bevalt heel goed.”
De medewerkers hebben bijna allemaal
een verstandelijke of lichamelijke beper-
king. “Hier werken echter ook regelmatig
mensen met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt en mensen met een burn-out.”
De zorgtuinderij is geen stichting.
“Nee hoor”, lacht Wouter. “Wij zijn echte
ondernemers. Ik heb op deze locatie
30 jaar lang een bloemenkwekerij gehad;
tulpen, zomerbloemen, vaste planten en
een stuk veredeling.”
Werken bij de baas
Wouter heeft de stap richting de zorgtuin-
derij vijf jaar geleden gezet, samen met
zijn vrouw Petra. “Dit kwam op ons pad en
er was vraag naar, ook vanuit de werkne-
mers. We kweken bijzondere bollen en we
ontwikkelen nieuwe gewassen.” Het gaat
heel goed, vertelt Wouter, mede dankzij
die ‘zorgtak’. Wij werken volgens het prin-
cipe ‘werken bij de baas’. Petra komt uit
de zorg. Ze heeft een agrarische opleiding
én een zorgopleiding. Ik ben ervaringsdes-
kundige. Ik ben ondernemer en heb een
zoon met een geestelijke beperking.”
De mensen stromen onder meer binnen
via het speciaal onderwijs. “Bijvoorbeeld
schoolverlaters die nog thuis wonen en
dagbesteding nodig hebben. Op dit mo-
ment loopt er bijvoorbeeld een stagiaire
rond, afkomstig van die school. Dat gaat
heel goed. Hier hoef je geen arbeids-
prestatie te leveren.” Op zorgtuinderij
Buitenkans werken momenteel acht men-
sen, parttime of fulltime.
Reductieregeling
Wouter en Petra zijn beide lid van AB
Midden Holland. “Het gaat ons met name
om de reductieregeling. Hierdoor zijn we
verzekerd van continuïteit; ook wanneer
een van ons ziek wordt. Die continuïteit
en kwaliteit moeten we ook richting de
overheid kunnen waarborgen.” Tot nu toe
hebben ze alleen bedrijfsverzorgers
ingehuurd voor kortere perioden. “Het
gaat om een paar dagen; bijvoorbeeld
wanneer wij op cursus gaan. De bedrijfs-
verzorger is aanwezig en weet precies wat
er moet gebeuren. Daar draait het om.”
Wouter is erg tevreden over de samen-
werking met de bedrijfsverzorgers van
AB Midden Holland. “Het is een heel andere
manier van bedrijfsvoering dan waar zij
zich normaal gesproken mee bezig houden.
Ze moeten wel affiniteit hebben met deze
mensen. Je kunt onze medewerkers niet
onder druk zetten, want dan gebeurt er
niets. Onze productie ligt op een ander
niveau dan de gemiddelde tuinderij, maar
dat is helemaal niet erg. We redden het
prima zo.”
Geen werkdruk of prestatiedrang op zorgtuinderij Buitenkans
“Bedrijfsverzorgers moeten affiniteit
hebben met deze mensen”
Familiebedrijf Loonbedrijf Roodenburg B.V.
“Communicatie is het sleutelwoord; met elkaar,
met onze medewerkers en met de klanten”
Lidmaatschap van de
coöperatie ook voor
medewerkers
Voor ondernemers die lid zijn van de
coöperatie bestaat er de mogelijkheid
om bedrijfsleiders en andere mede­
werkers ook lid te maken.
De kosten zijn €100,00 per persoon
per jaar. Het voordeel voor u als klant:
als een medewerker lid is en arbeids­
ongeschikt wordt heeft u voorrang op
hulp van een professionele AB Bedrijfs-
verzorger t.o.v. druktewerk van leden.
U kunt met vragen terecht bij uw
AB relatiebeheerder of bellen met
T. (0297) 38 34 00.
De zomer staat weer
voor de deur!
Vakantiekrachten, studenten, sei­
zoensarbeiders... ze komen en gaan.
En brengen dus veel administratieve
handelingen met zich mee.
Payroll Compleet
Met Payroll Compleet van AB bent u
van alle rompslomp af. U heeft geen
omkijken meer naar uw personeels­
administratie, want zowel de juridische
verantwoordelijkheid als de administra-
tieve afhandeling van medewerkers is
in goede handen. Het enige wat u als
ondernemer nog hoeft te doen, is uw
medewerkers aanmelden. De verloning,
en alles wat daar bij komt kijken, gaat
vervolgens vanzelf via een gebruikers-
vriendelijke internettool. En... niet duur-
der dan wanneer u het zelf zou doen!
Interesse?
Neem dan contact op met onze
Account manager Payroll Compleet,
Pawel Michalkiewicz. Hij is te bereiken
op T. (06) 30 74 64 17 en per e-mail:
pmichalkiewicz@abmiddenholland.nl
Wouter en Petra Rugrok
Loonbedrijf Roodenburg B.V. houdt zich al
meer dan 50 jaar bezig met akkerbouw‑
werkzaamheden en agrarisch loonwerk
en is een echt familiebedrijf. In 1993
kocht Wim Roodenburg het bedrijf van
zijn vader. In 2005 ging hij met zijn
dochter Mirjam en zoon Martijn een
samenwerkingsverband aan. Met zijn
drieën runnen zij het familiebedrijf.
Wim Roodenburg, directeur van de
onderneming vertelt: “We runnen
samen een bedrijf en hebben de taken
goed verdeeld. Mirjam is heel pienter
en precies, zij houdt zich bezig met
taken op kantoor zoals de administratie,
certificeringen en calculeren van
bestekken en aanbestedingen. Martijn
is verantwoordelijk voor de begeleiding
van de medewerkers en hij is goed
in het onderhouden van contacten
met de gemeenten. Ik zelf doe de
planning, ga veel de weg op en houd
met een helikopterview zicht op alle
bedrijfsactiviteiten en probeer vooral
coachend leiding te geven.”
AB levert meerwaarde
Roodenburg vervolgt: “Wij onderscheiden
ons door het leveren van hoogstaande
kwalitatieve dienstverlening. We
beschikken over een zeer breed
vakmanschap en onze 18 medewerkers
zijn gediplomeerd en vakbekwaam.
Daarnaast maken we gebruik van de
medewerkers van AB Midden Holland,
zowel bedrijfsverzorgers als Poolse
uitzendkrachten. Wij vragen nooit naar
een bepaalde dienst of persoon maar
naar iemand die een bepaalde klus kan
klaren. AB vult dat goed in en levert de
meerwaarde die wij zoeken.”
Schilderen materialenpark
Op het moment zijn er twee Poolse
uitzendkrachten aan het werk bij
Loonbedrijf Roodenburg B.V. Zij schuren en
schilderen het gehele materialenpark in
de huisstijlkleur groen. Ook de gebouwen
zijn allemaal door hun geschilderd. Van
mei tot december zijn er ook geregeld
bedrijfsverzorgers aan de slag. Zij worden
o.a. ingezet op kleine spraymachines die
het onkruid op verhardingen bestrijden in
diverse gemeenten in de regio.
Communicatie sleutelwoord
Belangrijk in de bedrijfsvoering bij
Loonbedrijf Roodenburg B.V. is de
communicatie. Er is veel tijd gestoken
in professionele cursussen en er is zelfs
een aantal weken een bedrijvencoach
ingehuurd. Wim Roodenburg; “Als je
de hele dag met elkaar werkt is het
belangrijk dat er een open communicatie
mogelijk is. Je bent tenslotte naast
collega’s ook nog eens familie! Ook
naar onze medewerkers toe, of ze nu
in vaste dienst zijn of ingehuurd, willen
wij een goede werkgever zijn. Ik ben er
van overtuigd dat wat je uitstraalt dat
je dat ook terug krijgt. Communicatie is
het sleutelwoord; met elkaar, met onze
medewerkers en met de klanten.”
www.loonbedrijfroodenburg.nl
Hoeveel familiebedrijven Nederland
precies telt, is afhankelijk van de defi-
nitie. Schattingen lopen uiteen van zo’n
twintig tot negentig procent van alle
ondernemingen. Roberto Flören, hoog-
leraar Familiebedrijven bij Nyenrode,
gaat uit van ongeveer 200.000 familie-
ondernemingen met personeel (55
procent van het totaal), goed voor
veertig tot vijftig procent van de werk-
gelegenheid en de helft van het Bruto
Nationaal Product. Zonder twijfel de
ruggengraat van de economie.
Willem Jan, Martijn
en Mirjam Roozenburg
De ogen van bedrijfsverzorger Hennie Vink stralen als hij over zijn werk praat. “Ik vind het hartstikke leuk; vooral het werken met de poot­
machine”, vertelt hij enthousiast. Hij wil graag wat meer vertellen over het apparaat. “Hoe meer telers ermee aan de gang gaan, hoe beter.
De pootmachine verlicht het werk enorm.”
Hennie is vanaf 1 oktober 1989 in dienst
bij AB Midden Holland. Daarvoor heeft hij
vijftien jaar bij een rozenkweker gewerkt.
“Wat ik vooral zo fantastisch vind aan het
werken als bedrijfsverzorger is de afwis-
seling en de vrijheid”, lacht hij. “En je bent
altijd in de open lucht. Dat vind ik heerlijk.”
Hennie werkt vooral met trekheesters,
sneeuwballen, seringen en ilex. De poot-
machine wordt voornamelijk gebruikt voor
het poten van sneeuwbal- en seringen-
kluiten. “Ik begin meestal in maart en ga
door tot eind mei. Vorig jaar hebben we in
het najaar ook nog buxussen geboord. Dat
ging heel goed. De machine wordt ook
wel gebruikt voor hortensia’s en ilex. En
we willen het nog verder uitbreiden. We
nemen de kwekers op deze manier veel
werk uit handen.”
Vaste collega
De pootmachine wordt bediend door twee
man. “We wisselen elkaar af. Om de beurt
lopen we achter de machine en poten we
de struiken.” Hennie werkt het liefst met
een vaste collega. “Op dit moment werk
ik veel samen met Alex Witte. We vullen
elkaar goed aan en je weet wat je aan
elkaar hebt.”
AB Midden Holland heeft in totaal drie
pootmachines in gebruik. “Vorig jaar heb-
ben we twee nieuwe machines gekocht.
Die lopen op diesel. De oude machine
loopt op benzine.” De gaten worden ge-
boord d.m.v. hydrauliek. “Dat gebeurt met
olie onder hoge druk.”
Er zijn verschillende regelafstanden.
“We kunnen de machine met drie boren
instellen van 50 tot ca. 90 cm. Met twee
boren is dit ca. 120 cm. De gaten zijn ook
verschillend qua omvang. De kleinste is
25 cm, de grootste is 45 cm. De boren die
we gebruiken zijn van aluminium, met
uitzondering van de grootste. Daarvoor
gebruiken we een stalen boor.”
Per regel
De gaten worden meestal geboord per
regel. “Dat is het beste, want de struiken
moeten op hoogte worden gezet in ver-
band met de netten die er later overheen
komen. We kunnen drie gaten tegelijk
boren.” Meestal worden de kluiten door
de kwekers op hoogte gezet. “Dat is voor
ons het snelst werken natuurlijk. Maar we
vinden het ook niet erg om alles zelf te
doen. Werk is werk. Het ligt eraan waar
de teler behoefte aan heeft. Daar worden
van tevoren afspraken over gemaakt.”
Hennie is heel blij met de pootmachine.
Het is een stuk verlichting van het werk.
“Vroeger werkten we met een gemoto-
riseerde handboor die één gat tegelijk
maakte. Je gebruikte dan echt je armen
om de aarde af te schudden. En dat voel-
de je ook wel in je rug. Dit is veel prettiger
werken. Ik ben er heel tevreden over. Het
is een fantastische machine.”
Bedrijfsverzorger Hennie Vink:
“Onze pootmachine neemt kwekers veel werk uit handen”
Bedrijfsverzorger Hennie Vink
Ondernemingen moeten netwerken vormen en samen optrekken, stelt Wim de Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. “In je eentje red je het niet.”
Professor De Ridder hield op 9 juni jl. een lezing voor leden van AB Midden Holland bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse. Met behulp van stevige bouwstenen
- waaronder technologische trends - gaf de futuroloog zijn visie op de toekomst.
én krachtiger.” De Ridder is er zelfs van
overtuigd dat er rond 2025 een energie-
overschot ontstaat door de massa­productie
van zonnecellen. “Dat is goed bericht voor
deze ondernemers, want energie is een
enorme kostenpost voor tuinders.”
Virtueel spel
Een ander onderwerp waar De Ridder
aandacht aan besteedde tijdens zijn lezing
voor leden van AB Midden Holland was
de biotechnologie. “De locatie van mijn
presentatie bij Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving, leent zich daar uitstekend
voor.” Tijdens de lezing kwam tevens
de HortiBusinessGame 2.0 aan de orde,
een professioneel spel voor tuinbouw­
ondernemers en studenten. De Ridder is
een van de ontwerpers van dit virtuele
spel. De tuinders konden dus naar harten-
lust vragen aan hem stellen. “In september
komt het spel op de markt. Men is het nu
aan het testen.”
De voorspellingen van de futuroloog
zijn onder meer terug te vinden in zijn
vele boeken. “Ik schrijf een boek in de
twee jaar”, knikt hij. “Je moet regelma-
tig met iets nieuws komen.” Dit najaar
verschijnt zijn nieuwste boek De Wereld
breekt open. “De kern van mijn verhaal is
dat ondernemingen netwerken moeten
vormen. Een individuele onderneming is
in de transparante mondiale markt niet
meer in staat zelfstandig te overleven.
Dat betekent niet dat het zelfstandig
ondernemerschap verdwijnt, maar je gaat
het samen doen; voor eigen rekening en
risico. Netwerken is de toekomst; ook voor
tuinders.”
Een futuroloog kijkt naar de lange
termijn. “We zoeken naar wetmatighe-
den in ontwikkelingen”, legt De Ridder
uit. “Eigenlijk zoeken we de zekerheden
van de toekomst. Er zijn bepaalde zaken
die je uitstekend kunt voorspellen. Bij-
voorbeeld de groei van de wereldbevol-
king en de snelheid waarmee techniek
voortschrijdt.”
De Ridder is van huis uit econoom
“Na mijn studie Economie ben ik in het
bankwezen terecht gekomen. Daar ben
ik jarenlang werkzaam geweest. Tijdens
de laatste grote crisis - begin jaren ‘80
- ben ik me bezig gaan houden met de
lange termijn. Dat vond ik zeer interes-
sant en ik ben dat daarna ook altijd
blijven doen.”
Hoogleraar
Sinds 2002 is hij hoogleraar aan de
Universiteit Twente. “In totaal zijn er
slechts drie of vier wetenschappelijke
futurologen in Nederland. Er zijn veel meer
trendwatchers. Dat ben ik niet, maar ik
werk wel eens met ze samen. Zij maken
er meer een show van dan ik. Ik geef
presentaties, schrijf boeken, geef colleges,
doe onderzoek en publiceer in weten-
schappelijke en opiniërende tijdschriften.”
De Ridder kijkt in de toekomst op basis van
het verleden. “Een van de grote ontwikke-
lingen is de Wet van Moore. Deze wet geldt
nog steeds. Je ziet bijvoorbeeld dat de
telefoon steeds goedkoper wordt en dat je
tegenwoordig met Skype zelfs gratis kunt
bellen. Met zonnecellen zie je hetzelfde
gebeuren. Die worden steeds goedkoper
Futuroloog Wim de Ridder:
“Netwerken is de toekomst; ook voor tuinders”
AB lid ontvangt
Diner Cheque voor
aandragen nieuw
contact
Klaas de Redelijk, eigenaar van potplan­
ten Kwekerij Mtsch. K. Redelijkheid in
Woubrugge, is al jaren lid van de coöpe­
ratie AB Midden Holland. Daarnaast is hij
ook jaren actief geweest als bestuurslid
van de Stichting IJshal Leiden.
Kortgeleden hoorde hij op een bestuurs-
vergadering van de IJshal dat er mede-
werkers nodig zijn die in de periode van
begin oktober tot eind maart ingezet
kunnen worden voor o.a. het dweilen
van de banen. Dit wordt op het moment
gedaan door vrijwilligers en men wil voor
de komende jaren een meer structurele
oplossing. Klaas de Redelijk heeft AB Mid-
den Holland voorgedragen.
Jos Aarts, huidig bestuurslid van de
Stichting IJshal Leiden, heeft contact
gezocht met AB Midden Holland en na
een aantal gespreken is daar een concrete
afspraak uit gekomen. AB Bedrijfsver-
zorgers gaan de komende winter aan de
slag bij Stichting IJshal Leiden!
Klaas de Redelijk ontving als dank een
Diner Cheque ter waarde van 100 euro.
Ook een diner cheque ontvangen? Draag
een nieuw contact aan! Vraag u relatie­
beheerder naar de mogelijkheden.
Jack van Grieken overhandigt namens
AB de Diner Cheque aan Klaas de Redelijk.
Negen jaar geleden kwam hij naar Nederland om te werken, maar nu is het tijd om weer een leven op te bouwen in zijn vaderland. Damian Ziegler keert terug naar zijn geboortedorp in Polen.
terugkeer naar mijn dorp in Polen. Ik heb
hier in Nederland wel vrienden, dat zijn
Poolse dorpsgenoten die ook via AB Midden
Holland voor een paar jaar in Nederland aan
het werk zijn.”Albert Berghoef, manager bij
Van Dongen - De Jong Verpakkingen, kent
Damian al vanaf dat hij bij de firma Bol aan
de slag ging. “We zijn tegelijk overgegaan
naar Van Dongen - De Jong Verpakkingen en
ik ken Damian dus al jaren. Hij is een trouwe
en harde werker. Ik heb altijd fijn met hem
samengewerkt en ik vind het jammer dat hij
weggaat. Maar ik gun het hem van harte! Ik
hoop dat hij gauw in Polen zijn draai vindt.
En mocht dat niet lukken dan weet hij dat hij
altijd van harte welkom is bij ons, hij mag zo
terugkomen.” Namens AB Midden Holland
krijgt Damian van relatiebeheerder Quentin
Schols een Hollands kaasje aangeboden
met kaasschaaf en klompjes.
In 2001 begon hij als uitzendkracht van
AB Midden Holland bij de firma Bol. Toen
het bedrijf samen ging werken met
Van Dongen - De Jong Verpakkingen
ging Damian via AB daar aan de slag.
Van Dongen - De Jong Verpakkingen is
producent van golfkartonnen verpakkingen
voor voornamelijk de bloemen en planten­
branche. Damian bedient de machines, rijdt
op de heftruck, helpt op de veiling en
maakt de gehele planning voor de machine.
Damian heeft Nederlands geleerd op
de werkvloer en door veel Nederlandse
kranten en tijdschriften te lezen. Hij vertelt:
“Ik heb goed gewerkt in Nederland.Het
moeilijkst is de Nederlandse taal en het
gemis van familie en vrienden, dat laatste
is ook de belangrijkste reden dat ik
AB uitzendkracht na negen jaar terug naar Polen
Adam en Mariusz van het bemiddelings­
bureau in Polen komen geregeld naar
Nederland om met medewerkers en
directie van AB Midden Holland de gang
van zaken te bespreken. Sinds 1998
bemiddelt het bureau tussen werk­
zoekende mannen en vrouwen in Polen
en AB Midden Holland in Nederland. Het
Kom in de Kas
De 33e
editie van Kom in de Kas, eind
maart van dit jaar, heeft 180.000 belang­
stellenden getrokken. Dat meldde de
organisatie na afloop.
AB Midden Holland was aanwezig in
Rijnsburg bij Gerbera kwekerij Esmeralda
en in Mijdrecht bij Kwekerij Vlasman.
Op elke locatie was een stand ingericht
waar twee AB uitzendkrachten van de
AB Flexpool grote groene punch ballon-
nen uitdeelden aan de kinderen. Dit was
een groot succes. In beide regio’s zag het
groen van de punch ballonnen!
n
Bemiddelingsbureau uit Polen op bezoek bij AB
“Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen”
ABCartoon
Adam en Mariusz
Promoteam AB
Van links naar rechts: AB relatiebeheerder Quentin Schols, Damian Ziegler en Albert Berghoef
Colofon
AB Midden Holland
Redactie
AB Midden Holland
Afdeling PR & Communicatie
Redactieadres
Postbus 394, 1430 AJ Aalsmeer
T 0297-383400
Vormgeving en drukwerk
Lautenbag Reclame
Tekst
C&I Tekst, Abbenes
AB Midden Holland, M. Vlak
Fotografie
Fotocom, Erik Spekman
AB Midden Holland, M. Vlak
Oplage
1.200 exemplaren
Niets uit deze uitgave mag worden overge-
nomen zonder toestemming van de redactie.
	
www.abmiddenholland.nl
bureau heeft twee vestigingen in het
Noordwesten van Polen, in Zlotow en
sinds 2001 ook in Gryfino.
Adam is de eigenaar en directeur, hij is
ooit in de jaren negentig zelf naar
Nederland gekomen om te werken in de
agrarische sector bij een ondernemer in
de Duin- en Bollenstreek. Die onderne-
mer had productiepersoneel te kort en
Adam heeft een groep kennissen uit Polen
meegenomen om te werken. “En zo is het
eigenlijk begonnen”, vertelt Adam. “De
ondernemer blij met de medewerkers en
mijn kennissen blij met het werk! In die
tijd kwam ik ook Ron van Leeuwen tegen,
via hem ben ik in contact gekomen met
AB Midden Holland. Ik ben destijds vanuit
een kantoor in Zlotow begonnen als be-
middelaar o.a. voor AB Midden Holland. Ik
heb voor veel uitzendbureaus bemiddeld,
maar dat ging niet altijd goed. Afspraken
werden niet nagekomen, lonen niet op
tijd betaald, mensen slecht gehuisvest
etc.. Dat werkt niet en schaadt mijn naam
als bemiddelingsbureau, want in Polen
wordt natuurlijk gepraat over het werken
en leven in Nederland. Daarom werken
we de laatste jaren eigenlijk voor 100%
voor AB. (AB Midden Holland en AB Zuid-
Holland). De mensen in Polen hebben
vertrouwen in ons en wij in AB. We weten
dat alles goed geregeld is, gegarandeerd
volgens de regels. Onze samenwerking is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen.”
Mariusz is de achterneef van Adam en
werkt sinds 2004 als vestigingsmanager van
het filiaal in Zlotow. Tijdens zijn studie ad-
ministratie & recht werkte hij in de zomer-
vakantie in Nederland, hij pikte snel de
taal op en spreekt al een aardig woordje
Nederlands. Mariusz vertelt, “Wij hebben
ruim 400 mensen in onze database die
werk zoeken in het buitenland. Op het
moment zijn er daarvan ongeveer 250 aan
het werk voor AB in Nederland. Elke dag
lopen er mensen ons kantoor binnen om
werk. Uiteraard nemen we niet iedereen
in onze database op. We kijken naar taal,
ervaring, motivatie en soms opleiding.”
AB Midden Holland werkt met verschillende
bemiddelingsbureaus in Polen, het bemid-
delingsbureau hierboven beschreven is er
daar één van.

Recommended

Liever ander werkbaar werk
Liever ander werkbaar werkLiever ander werkbaar werk
Liever ander werkbaar werkDirk Ameel
 
Meet & Greet oktober 2015
Meet & Greet oktober 2015Meet & Greet oktober 2015
Meet & Greet oktober 2015Acerta
 
Presentatie LinkedIn Banenezo 201510-09
Presentatie LinkedIn Banenezo 201510-09Presentatie LinkedIn Banenezo 201510-09
Presentatie LinkedIn Banenezo 201510-09Karel Jonker
 
Interne communicatie +JOU bij de Belastingdient
Interne communicatie +JOU bij de BelastingdientInterne communicatie +JOU bij de Belastingdient
Interne communicatie +JOU bij de BelastingdientAngelique Feitsema
 

More Related Content

Viewers also liked

Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm MarrakechGolf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm MarrakechBeachcomber Hotels
 
Change Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup FolderChange Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup FolderVeasna Ati Noth
 
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18MagnusASpence
 
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Global Green Connections
 
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Jaroslaw Kozlowski
 
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Takeshi Nagayama
 
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaOsobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaJaroslaw Kozlowski
 

Viewers also liked (20)

Banner1
Banner1Banner1
Banner1
 
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm MarrakechGolf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
 
Change Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup FolderChange Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup Folder
 
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
 
Artikel Martijn
Artikel MartijnArtikel Martijn
Artikel Martijn
 
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
 
Zwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichtingZwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichting
 
Wprowadzenie
WprowadzenieWprowadzenie
Wprowadzenie
 
ABBulletin
ABBulletin ABBulletin
ABBulletin
 
Avanshogeschool
AvanshogeschoolAvanshogeschool
Avanshogeschool
 
Etfam Trade Fair
Etfam Trade FairEtfam Trade Fair
Etfam Trade Fair
 
Artikelen MaintNL
Artikelen MaintNLArtikelen MaintNL
Artikelen MaintNL
 
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vakI maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
 
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
 
Energie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In KoopwoningenEnergie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In Koopwoningen
 
ABulletin februari 2009
ABulletin februari 2009ABulletin februari 2009
ABulletin februari 2009
 
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
 
Ouderen en techniek
Ouderen en techniekOuderen en techniek
Ouderen en techniek
 
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
 
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaOsobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
 

Similar to AB Bulletin

Work Support ontzorgt
Work Support ontzorgtWork Support ontzorgt
Work Support ontzorgtHarm Spann
 
Brochure Werkplein Leeuwarden
Brochure Werkplein LeeuwardenBrochure Werkplein Leeuwarden
Brochure Werkplein LeeuwardenJdvries84
 
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarVan wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarRichard van Duijn
 
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denktAAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denktPete Marsh
 
Uitzendkracht de werkfabriek
Uitzendkracht de werkfabriekUitzendkracht de werkfabriek
Uitzendkracht de werkfabriekBertus Watering
 
Twan van de Wiel magazine nummer 1
Twan van de Wiel magazine nummer 1Twan van de Wiel magazine nummer 1
Twan van de Wiel magazine nummer 1Twan van de Wiel
 
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris BoerlandKappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerlandrevaro
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoJokeKooistra
 
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar ApbP+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar Apbdvankimmenade
 

Similar to AB Bulletin (20)

Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Work Support ontzorgt
Work Support ontzorgtWork Support ontzorgt
Work Support ontzorgt
 
Work Support ontzorgt
Work Support ontzorgtWork Support ontzorgt
Work Support ontzorgt
 
Work Support ontzorgt
Work Support ontzorgtWork Support ontzorgt
Work Support ontzorgt
 
Brochure Werkplein Leeuwarden
Brochure Werkplein LeeuwardenBrochure Werkplein Leeuwarden
Brochure Werkplein Leeuwarden
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaarVan wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
Van wezel accountants en adviseurs bestaat 40 jaar
 
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denktAAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
 
Ondernemersbelang
OndernemersbelangOndernemersbelang
Ondernemersbelang
 
Uitzendkracht de werkfabriek
Uitzendkracht de werkfabriekUitzendkracht de werkfabriek
Uitzendkracht de werkfabriek
 
12_Vrouwenindelift
12_Vrouwenindelift12_Vrouwenindelift
12_Vrouwenindelift
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Twan van de Wiel magazine nummer 1
Twan van de Wiel magazine nummer 1Twan van de Wiel magazine nummer 1
Twan van de Wiel magazine nummer 1
 
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris BoerlandKappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
 
THE SWITCH | NL
THE SWITCH | NLTHE SWITCH | NL
THE SWITCH | NL
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
 
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar ApbP+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
 
IJBM 15.09 sept 2015 [web]
IJBM 15.09 sept 2015 [web]IJBM 15.09 sept 2015 [web]
IJBM 15.09 sept 2015 [web]
 
Advertentie HRM Interim Advies
Advertentie HRM Interim AdviesAdvertentie HRM Interim Advies
Advertentie HRM Interim Advies
 
Werken met en voor VanNoord
Werken met en voor VanNoordWerken met en voor VanNoord
Werken met en voor VanNoord
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 

AB Bulletin

  • 1. ABulletin Spaargaren is een harde werker, maar ook een echte levensgenieter. “Mijn vrouw en ik doen aan ballroomdansen op Tenerife. Daarnaast rijd ik motor, ik ben zendamateur en ik ben gemeente- raadslid in Aalsmeer.” Leuke dingen doen vindt hij heel belangrijk. “Veel mensen bewaren dat tot na hun pensioen. Je moet echter maar afwachten of je dat haalt. Leven moet je altijd. Wij zijn toen de kinderen klein waren elk jaar zes weken op vakantie geweest naar de oostkust van Spanje en daar heb ik geen dag spijt van.” Spaargaren runt het bedrijf - seringen en sneeuwballen - samen met zijn vrouw. Hij heeft de kwekerij eind jaren zestig overgenomen van zijn vader. “Hij is op een klein stukje begonnen in de dertiger jaren. Nu is het bedrijf 3 hectare.” Opvolging heeft hij niet. “Nee, de kinderen hebben andere interesses, dus wat we hebben opgebouwd breken we zelf weer af.” Dat afbreken gaat heel rustig aan. “Want we hebben er nog steeds plezier in.” Vroeger hadden ze vijf man in dienst, nu werken ze nog met z’n tweeën. “Een wekker kennen we niet. We beginnen ‘s morgens meestal rond een uur of tien. Op mijn zesenzestigste vind ik dat vroeg genoeg.” Vakbekwame mensen Spaargaren is een van de oudere leden van AB Midden Holland. “Eind jaren zestig ben ik lid geworden. Toen bestond de bedrijfsverzorging nog uit twee man.” AB Midden Holland heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Spaargaren. “Ik heb veel vergaderd; in de jaren tachtig was ik bijvoorbeeld lid van het bestuur van het toenmalige Productschap voor Siergewassen (PVS). Dat heb ik zestien jaar gedaan. Soms ging ik op maandag- ochtend met mijn vergaderkoffertje de deur uit en dan kwam ik pas dinsdag- ochtend terug. Ja, en dan moet je bedrijf wel doorgaan! Bij AB Midden Holland vond ik betrouwbare, vakbekwame mensen die het werk aankonden.” In het pootseizoen wordt Spaargaren nog steeds bijgestaan door bedrijfsver- zorgers Henny Vink en Alex Witte én ‘hun’ pootmachine. “Ik ben daar heel enthousiast over”, vertelt Spaargaren. “Vroeger moesten we de gaten met de hand graven; nu boort die machine er drie tegelijk. Dat is ideaal. Ik hoef alleen maar de pootlijn te maken.” De twee bedrijfsverzorgers bedienen de machine om de beurt. Wanneer de gaten zijn gegraven zet de andere medewerker er meteen een kluit in. “Ik zet ze gesor- teerd klaar op hoogte”, vertelt Spaargaren. “Dat doe ik per regel, want er moet een beetje lijn in zitten. De bedrijfsverzorger hoeft ze alleen maar te pakken.” Het poten gaat op deze manier niet sneller, maar het werk wordt lichter. “Zo’n serin- genkluit weegt wel wat, dus die machine is echt een uitkomst. Het is een onder- steuning van de seringenteelt en een verlichting van de arbeid. Zeker in deze tijd is dat van eminent belang.” Lees ook het interview met AB Bedrijfsverzorger Hennie Vink op pagina 3. Hij vertelt over het werken met de pootmachine en over wat het voordeel is voor u als klant. Dankzij AB Midden Holland kunnen we elk jaar op vakantie, vertelt Wim Spaargaren. “We maken regelmatig gebruik van de bedrijfsver­ zorgers en daar zijn we heel tevreden over.” Ook voor het poten van de seringen huurt hij bedrijfsverzorgers in. “Zij komen elk jaar met de pootmachine. Dat scheelt veel zwaar werk.” Seringenteler Wim Spaargaren: “De pootmachine van AB Midden Holland is echt een uitkomst” jaargang 4 - nummer 2 - juli 2010 In dit nummer Zorgtuinderij Buitenkans Geen werkdruk of prestatiedrang     Futuroloog Wim de Ridder Netwerken is de toekomst     AB Pootmachine Neemt werk uit handen Wim Spaargaren en zijn vrouw runnen samen een seringen en sneeuwballen kwekerij. AB Midden Holland totaalpakket aan dienst­ verlening!
  • 2. Het tempo ligt laag op Tuinderij Buitenkans in Hillegom. Er is geen werk­ druk en geen prestatiedrang. De werk­ nemers werken op hun eigen manier en dat is ook de bedoeling, vertelt Wouter Ruigrok. “Vijf jaar geleden hebben we van onze bloemenkwekerij een zorgtuin­ derij gemaakt en dat bevalt heel goed.” De medewerkers hebben bijna allemaal een verstandelijke of lichamelijke beper- king. “Hier werken echter ook regelmatig mensen met een grote afstand tot de ar- beidsmarkt en mensen met een burn-out.” De zorgtuinderij is geen stichting. “Nee hoor”, lacht Wouter. “Wij zijn echte ondernemers. Ik heb op deze locatie 30 jaar lang een bloemenkwekerij gehad; tulpen, zomerbloemen, vaste planten en een stuk veredeling.” Werken bij de baas Wouter heeft de stap richting de zorgtuin- derij vijf jaar geleden gezet, samen met zijn vrouw Petra. “Dit kwam op ons pad en er was vraag naar, ook vanuit de werkne- mers. We kweken bijzondere bollen en we ontwikkelen nieuwe gewassen.” Het gaat heel goed, vertelt Wouter, mede dankzij die ‘zorgtak’. Wij werken volgens het prin- cipe ‘werken bij de baas’. Petra komt uit de zorg. Ze heeft een agrarische opleiding én een zorgopleiding. Ik ben ervaringsdes- kundige. Ik ben ondernemer en heb een zoon met een geestelijke beperking.” De mensen stromen onder meer binnen via het speciaal onderwijs. “Bijvoorbeeld schoolverlaters die nog thuis wonen en dagbesteding nodig hebben. Op dit mo- ment loopt er bijvoorbeeld een stagiaire rond, afkomstig van die school. Dat gaat heel goed. Hier hoef je geen arbeids- prestatie te leveren.” Op zorgtuinderij Buitenkans werken momenteel acht men- sen, parttime of fulltime. Reductieregeling Wouter en Petra zijn beide lid van AB Midden Holland. “Het gaat ons met name om de reductieregeling. Hierdoor zijn we verzekerd van continuïteit; ook wanneer een van ons ziek wordt. Die continuïteit en kwaliteit moeten we ook richting de overheid kunnen waarborgen.” Tot nu toe hebben ze alleen bedrijfsverzorgers ingehuurd voor kortere perioden. “Het gaat om een paar dagen; bijvoorbeeld wanneer wij op cursus gaan. De bedrijfs- verzorger is aanwezig en weet precies wat er moet gebeuren. Daar draait het om.” Wouter is erg tevreden over de samen- werking met de bedrijfsverzorgers van AB Midden Holland. “Het is een heel andere manier van bedrijfsvoering dan waar zij zich normaal gesproken mee bezig houden. Ze moeten wel affiniteit hebben met deze mensen. Je kunt onze medewerkers niet onder druk zetten, want dan gebeurt er niets. Onze productie ligt op een ander niveau dan de gemiddelde tuinderij, maar dat is helemaal niet erg. We redden het prima zo.” Geen werkdruk of prestatiedrang op zorgtuinderij Buitenkans “Bedrijfsverzorgers moeten affiniteit hebben met deze mensen” Familiebedrijf Loonbedrijf Roodenburg B.V. “Communicatie is het sleutelwoord; met elkaar, met onze medewerkers en met de klanten” Lidmaatschap van de coöperatie ook voor medewerkers Voor ondernemers die lid zijn van de coöperatie bestaat er de mogelijkheid om bedrijfsleiders en andere mede­ werkers ook lid te maken. De kosten zijn €100,00 per persoon per jaar. Het voordeel voor u als klant: als een medewerker lid is en arbeids­ ongeschikt wordt heeft u voorrang op hulp van een professionele AB Bedrijfs- verzorger t.o.v. druktewerk van leden. U kunt met vragen terecht bij uw AB relatiebeheerder of bellen met T. (0297) 38 34 00. De zomer staat weer voor de deur! Vakantiekrachten, studenten, sei­ zoensarbeiders... ze komen en gaan. En brengen dus veel administratieve handelingen met zich mee. Payroll Compleet Met Payroll Compleet van AB bent u van alle rompslomp af. U heeft geen omkijken meer naar uw personeels­ administratie, want zowel de juridische verantwoordelijkheid als de administra- tieve afhandeling van medewerkers is in goede handen. Het enige wat u als ondernemer nog hoeft te doen, is uw medewerkers aanmelden. De verloning, en alles wat daar bij komt kijken, gaat vervolgens vanzelf via een gebruikers- vriendelijke internettool. En... niet duur- der dan wanneer u het zelf zou doen! Interesse? Neem dan contact op met onze Account manager Payroll Compleet, Pawel Michalkiewicz. Hij is te bereiken op T. (06) 30 74 64 17 en per e-mail: pmichalkiewicz@abmiddenholland.nl Wouter en Petra Rugrok Loonbedrijf Roodenburg B.V. houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met akkerbouw‑ werkzaamheden en agrarisch loonwerk en is een echt familiebedrijf. In 1993 kocht Wim Roodenburg het bedrijf van zijn vader. In 2005 ging hij met zijn dochter Mirjam en zoon Martijn een samenwerkingsverband aan. Met zijn drieën runnen zij het familiebedrijf. Wim Roodenburg, directeur van de onderneming vertelt: “We runnen samen een bedrijf en hebben de taken goed verdeeld. Mirjam is heel pienter en precies, zij houdt zich bezig met taken op kantoor zoals de administratie, certificeringen en calculeren van bestekken en aanbestedingen. Martijn is verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers en hij is goed in het onderhouden van contacten met de gemeenten. Ik zelf doe de planning, ga veel de weg op en houd met een helikopterview zicht op alle bedrijfsactiviteiten en probeer vooral coachend leiding te geven.” AB levert meerwaarde Roodenburg vervolgt: “Wij onderscheiden ons door het leveren van hoogstaande kwalitatieve dienstverlening. We beschikken over een zeer breed vakmanschap en onze 18 medewerkers zijn gediplomeerd en vakbekwaam. Daarnaast maken we gebruik van de medewerkers van AB Midden Holland, zowel bedrijfsverzorgers als Poolse uitzendkrachten. Wij vragen nooit naar een bepaalde dienst of persoon maar naar iemand die een bepaalde klus kan klaren. AB vult dat goed in en levert de meerwaarde die wij zoeken.” Schilderen materialenpark Op het moment zijn er twee Poolse uitzendkrachten aan het werk bij Loonbedrijf Roodenburg B.V. Zij schuren en schilderen het gehele materialenpark in de huisstijlkleur groen. Ook de gebouwen zijn allemaal door hun geschilderd. Van mei tot december zijn er ook geregeld bedrijfsverzorgers aan de slag. Zij worden o.a. ingezet op kleine spraymachines die het onkruid op verhardingen bestrijden in diverse gemeenten in de regio. Communicatie sleutelwoord Belangrijk in de bedrijfsvoering bij Loonbedrijf Roodenburg B.V. is de communicatie. Er is veel tijd gestoken in professionele cursussen en er is zelfs een aantal weken een bedrijvencoach ingehuurd. Wim Roodenburg; “Als je de hele dag met elkaar werkt is het belangrijk dat er een open communicatie mogelijk is. Je bent tenslotte naast collega’s ook nog eens familie! Ook naar onze medewerkers toe, of ze nu in vaste dienst zijn of ingehuurd, willen wij een goede werkgever zijn. Ik ben er van overtuigd dat wat je uitstraalt dat je dat ook terug krijgt. Communicatie is het sleutelwoord; met elkaar, met onze medewerkers en met de klanten.” www.loonbedrijfroodenburg.nl Hoeveel familiebedrijven Nederland precies telt, is afhankelijk van de defi- nitie. Schattingen lopen uiteen van zo’n twintig tot negentig procent van alle ondernemingen. Roberto Flören, hoog- leraar Familiebedrijven bij Nyenrode, gaat uit van ongeveer 200.000 familie- ondernemingen met personeel (55 procent van het totaal), goed voor veertig tot vijftig procent van de werk- gelegenheid en de helft van het Bruto Nationaal Product. Zonder twijfel de ruggengraat van de economie. Willem Jan, Martijn en Mirjam Roozenburg
  • 3. De ogen van bedrijfsverzorger Hennie Vink stralen als hij over zijn werk praat. “Ik vind het hartstikke leuk; vooral het werken met de poot­ machine”, vertelt hij enthousiast. Hij wil graag wat meer vertellen over het apparaat. “Hoe meer telers ermee aan de gang gaan, hoe beter. De pootmachine verlicht het werk enorm.” Hennie is vanaf 1 oktober 1989 in dienst bij AB Midden Holland. Daarvoor heeft hij vijftien jaar bij een rozenkweker gewerkt. “Wat ik vooral zo fantastisch vind aan het werken als bedrijfsverzorger is de afwis- seling en de vrijheid”, lacht hij. “En je bent altijd in de open lucht. Dat vind ik heerlijk.” Hennie werkt vooral met trekheesters, sneeuwballen, seringen en ilex. De poot- machine wordt voornamelijk gebruikt voor het poten van sneeuwbal- en seringen- kluiten. “Ik begin meestal in maart en ga door tot eind mei. Vorig jaar hebben we in het najaar ook nog buxussen geboord. Dat ging heel goed. De machine wordt ook wel gebruikt voor hortensia’s en ilex. En we willen het nog verder uitbreiden. We nemen de kwekers op deze manier veel werk uit handen.” Vaste collega De pootmachine wordt bediend door twee man. “We wisselen elkaar af. Om de beurt lopen we achter de machine en poten we de struiken.” Hennie werkt het liefst met een vaste collega. “Op dit moment werk ik veel samen met Alex Witte. We vullen elkaar goed aan en je weet wat je aan elkaar hebt.” AB Midden Holland heeft in totaal drie pootmachines in gebruik. “Vorig jaar heb- ben we twee nieuwe machines gekocht. Die lopen op diesel. De oude machine loopt op benzine.” De gaten worden ge- boord d.m.v. hydrauliek. “Dat gebeurt met olie onder hoge druk.” Er zijn verschillende regelafstanden. “We kunnen de machine met drie boren instellen van 50 tot ca. 90 cm. Met twee boren is dit ca. 120 cm. De gaten zijn ook verschillend qua omvang. De kleinste is 25 cm, de grootste is 45 cm. De boren die we gebruiken zijn van aluminium, met uitzondering van de grootste. Daarvoor gebruiken we een stalen boor.” Per regel De gaten worden meestal geboord per regel. “Dat is het beste, want de struiken moeten op hoogte worden gezet in ver- band met de netten die er later overheen komen. We kunnen drie gaten tegelijk boren.” Meestal worden de kluiten door de kwekers op hoogte gezet. “Dat is voor ons het snelst werken natuurlijk. Maar we vinden het ook niet erg om alles zelf te doen. Werk is werk. Het ligt eraan waar de teler behoefte aan heeft. Daar worden van tevoren afspraken over gemaakt.” Hennie is heel blij met de pootmachine. Het is een stuk verlichting van het werk. “Vroeger werkten we met een gemoto- riseerde handboor die één gat tegelijk maakte. Je gebruikte dan echt je armen om de aarde af te schudden. En dat voel- de je ook wel in je rug. Dit is veel prettiger werken. Ik ben er heel tevreden over. Het is een fantastische machine.” Bedrijfsverzorger Hennie Vink: “Onze pootmachine neemt kwekers veel werk uit handen” Bedrijfsverzorger Hennie Vink Ondernemingen moeten netwerken vormen en samen optrekken, stelt Wim de Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. “In je eentje red je het niet.” Professor De Ridder hield op 9 juni jl. een lezing voor leden van AB Midden Holland bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse. Met behulp van stevige bouwstenen - waaronder technologische trends - gaf de futuroloog zijn visie op de toekomst. én krachtiger.” De Ridder is er zelfs van overtuigd dat er rond 2025 een energie- overschot ontstaat door de massa­productie van zonnecellen. “Dat is goed bericht voor deze ondernemers, want energie is een enorme kostenpost voor tuinders.” Virtueel spel Een ander onderwerp waar De Ridder aandacht aan besteedde tijdens zijn lezing voor leden van AB Midden Holland was de biotechnologie. “De locatie van mijn presentatie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, leent zich daar uitstekend voor.” Tijdens de lezing kwam tevens de HortiBusinessGame 2.0 aan de orde, een professioneel spel voor tuinbouw­ ondernemers en studenten. De Ridder is een van de ontwerpers van dit virtuele spel. De tuinders konden dus naar harten- lust vragen aan hem stellen. “In september komt het spel op de markt. Men is het nu aan het testen.” De voorspellingen van de futuroloog zijn onder meer terug te vinden in zijn vele boeken. “Ik schrijf een boek in de twee jaar”, knikt hij. “Je moet regelma- tig met iets nieuws komen.” Dit najaar verschijnt zijn nieuwste boek De Wereld breekt open. “De kern van mijn verhaal is dat ondernemingen netwerken moeten vormen. Een individuele onderneming is in de transparante mondiale markt niet meer in staat zelfstandig te overleven. Dat betekent niet dat het zelfstandig ondernemerschap verdwijnt, maar je gaat het samen doen; voor eigen rekening en risico. Netwerken is de toekomst; ook voor tuinders.” Een futuroloog kijkt naar de lange termijn. “We zoeken naar wetmatighe- den in ontwikkelingen”, legt De Ridder uit. “Eigenlijk zoeken we de zekerheden van de toekomst. Er zijn bepaalde zaken die je uitstekend kunt voorspellen. Bij- voorbeeld de groei van de wereldbevol- king en de snelheid waarmee techniek voortschrijdt.” De Ridder is van huis uit econoom “Na mijn studie Economie ben ik in het bankwezen terecht gekomen. Daar ben ik jarenlang werkzaam geweest. Tijdens de laatste grote crisis - begin jaren ‘80 - ben ik me bezig gaan houden met de lange termijn. Dat vond ik zeer interes- sant en ik ben dat daarna ook altijd blijven doen.” Hoogleraar Sinds 2002 is hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. “In totaal zijn er slechts drie of vier wetenschappelijke futurologen in Nederland. Er zijn veel meer trendwatchers. Dat ben ik niet, maar ik werk wel eens met ze samen. Zij maken er meer een show van dan ik. Ik geef presentaties, schrijf boeken, geef colleges, doe onderzoek en publiceer in weten- schappelijke en opiniërende tijdschriften.” De Ridder kijkt in de toekomst op basis van het verleden. “Een van de grote ontwikke- lingen is de Wet van Moore. Deze wet geldt nog steeds. Je ziet bijvoorbeeld dat de telefoon steeds goedkoper wordt en dat je tegenwoordig met Skype zelfs gratis kunt bellen. Met zonnecellen zie je hetzelfde gebeuren. Die worden steeds goedkoper Futuroloog Wim de Ridder: “Netwerken is de toekomst; ook voor tuinders” AB lid ontvangt Diner Cheque voor aandragen nieuw contact Klaas de Redelijk, eigenaar van potplan­ ten Kwekerij Mtsch. K. Redelijkheid in Woubrugge, is al jaren lid van de coöpe­ ratie AB Midden Holland. Daarnaast is hij ook jaren actief geweest als bestuurslid van de Stichting IJshal Leiden. Kortgeleden hoorde hij op een bestuurs- vergadering van de IJshal dat er mede- werkers nodig zijn die in de periode van begin oktober tot eind maart ingezet kunnen worden voor o.a. het dweilen van de banen. Dit wordt op het moment gedaan door vrijwilligers en men wil voor de komende jaren een meer structurele oplossing. Klaas de Redelijk heeft AB Mid- den Holland voorgedragen. Jos Aarts, huidig bestuurslid van de Stichting IJshal Leiden, heeft contact gezocht met AB Midden Holland en na een aantal gespreken is daar een concrete afspraak uit gekomen. AB Bedrijfsver- zorgers gaan de komende winter aan de slag bij Stichting IJshal Leiden! Klaas de Redelijk ontving als dank een Diner Cheque ter waarde van 100 euro. Ook een diner cheque ontvangen? Draag een nieuw contact aan! Vraag u relatie­ beheerder naar de mogelijkheden. Jack van Grieken overhandigt namens AB de Diner Cheque aan Klaas de Redelijk.
  • 4. Negen jaar geleden kwam hij naar Nederland om te werken, maar nu is het tijd om weer een leven op te bouwen in zijn vaderland. Damian Ziegler keert terug naar zijn geboortedorp in Polen. terugkeer naar mijn dorp in Polen. Ik heb hier in Nederland wel vrienden, dat zijn Poolse dorpsgenoten die ook via AB Midden Holland voor een paar jaar in Nederland aan het werk zijn.”Albert Berghoef, manager bij Van Dongen - De Jong Verpakkingen, kent Damian al vanaf dat hij bij de firma Bol aan de slag ging. “We zijn tegelijk overgegaan naar Van Dongen - De Jong Verpakkingen en ik ken Damian dus al jaren. Hij is een trouwe en harde werker. Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt en ik vind het jammer dat hij weggaat. Maar ik gun het hem van harte! Ik hoop dat hij gauw in Polen zijn draai vindt. En mocht dat niet lukken dan weet hij dat hij altijd van harte welkom is bij ons, hij mag zo terugkomen.” Namens AB Midden Holland krijgt Damian van relatiebeheerder Quentin Schols een Hollands kaasje aangeboden met kaasschaaf en klompjes. In 2001 begon hij als uitzendkracht van AB Midden Holland bij de firma Bol. Toen het bedrijf samen ging werken met Van Dongen - De Jong Verpakkingen ging Damian via AB daar aan de slag. Van Dongen - De Jong Verpakkingen is producent van golfkartonnen verpakkingen voor voornamelijk de bloemen en planten­ branche. Damian bedient de machines, rijdt op de heftruck, helpt op de veiling en maakt de gehele planning voor de machine. Damian heeft Nederlands geleerd op de werkvloer en door veel Nederlandse kranten en tijdschriften te lezen. Hij vertelt: “Ik heb goed gewerkt in Nederland.Het moeilijkst is de Nederlandse taal en het gemis van familie en vrienden, dat laatste is ook de belangrijkste reden dat ik AB uitzendkracht na negen jaar terug naar Polen Adam en Mariusz van het bemiddelings­ bureau in Polen komen geregeld naar Nederland om met medewerkers en directie van AB Midden Holland de gang van zaken te bespreken. Sinds 1998 bemiddelt het bureau tussen werk­ zoekende mannen en vrouwen in Polen en AB Midden Holland in Nederland. Het Kom in de Kas De 33e editie van Kom in de Kas, eind maart van dit jaar, heeft 180.000 belang­ stellenden getrokken. Dat meldde de organisatie na afloop. AB Midden Holland was aanwezig in Rijnsburg bij Gerbera kwekerij Esmeralda en in Mijdrecht bij Kwekerij Vlasman. Op elke locatie was een stand ingericht waar twee AB uitzendkrachten van de AB Flexpool grote groene punch ballon- nen uitdeelden aan de kinderen. Dit was een groot succes. In beide regio’s zag het groen van de punch ballonnen! n Bemiddelingsbureau uit Polen op bezoek bij AB “Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen” ABCartoon Adam en Mariusz Promoteam AB Van links naar rechts: AB relatiebeheerder Quentin Schols, Damian Ziegler en Albert Berghoef Colofon AB Midden Holland Redactie AB Midden Holland Afdeling PR & Communicatie Redactieadres Postbus 394, 1430 AJ Aalsmeer T 0297-383400 Vormgeving en drukwerk Lautenbag Reclame Tekst C&I Tekst, Abbenes AB Midden Holland, M. Vlak Fotografie Fotocom, Erik Spekman AB Midden Holland, M. Vlak Oplage 1.200 exemplaren Niets uit deze uitgave mag worden overge- nomen zonder toestemming van de redactie. www.abmiddenholland.nl bureau heeft twee vestigingen in het Noordwesten van Polen, in Zlotow en sinds 2001 ook in Gryfino. Adam is de eigenaar en directeur, hij is ooit in de jaren negentig zelf naar Nederland gekomen om te werken in de agrarische sector bij een ondernemer in de Duin- en Bollenstreek. Die onderne- mer had productiepersoneel te kort en Adam heeft een groep kennissen uit Polen meegenomen om te werken. “En zo is het eigenlijk begonnen”, vertelt Adam. “De ondernemer blij met de medewerkers en mijn kennissen blij met het werk! In die tijd kwam ik ook Ron van Leeuwen tegen, via hem ben ik in contact gekomen met AB Midden Holland. Ik ben destijds vanuit een kantoor in Zlotow begonnen als be- middelaar o.a. voor AB Midden Holland. Ik heb voor veel uitzendbureaus bemiddeld, maar dat ging niet altijd goed. Afspraken werden niet nagekomen, lonen niet op tijd betaald, mensen slecht gehuisvest etc.. Dat werkt niet en schaadt mijn naam als bemiddelingsbureau, want in Polen wordt natuurlijk gepraat over het werken en leven in Nederland. Daarom werken we de laatste jaren eigenlijk voor 100% voor AB. (AB Midden Holland en AB Zuid- Holland). De mensen in Polen hebben vertrouwen in ons en wij in AB. We weten dat alles goed geregeld is, gegarandeerd volgens de regels. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.” Mariusz is de achterneef van Adam en werkt sinds 2004 als vestigingsmanager van het filiaal in Zlotow. Tijdens zijn studie ad- ministratie & recht werkte hij in de zomer- vakantie in Nederland, hij pikte snel de taal op en spreekt al een aardig woordje Nederlands. Mariusz vertelt, “Wij hebben ruim 400 mensen in onze database die werk zoeken in het buitenland. Op het moment zijn er daarvan ongeveer 250 aan het werk voor AB in Nederland. Elke dag lopen er mensen ons kantoor binnen om werk. Uiteraard nemen we niet iedereen in onze database op. We kijken naar taal, ervaring, motivatie en soms opleiding.” AB Midden Holland werkt met verschillende bemiddelingsbureaus in Polen, het bemid- delingsbureau hierboven beschreven is er daar één van.