Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citalici.2018.prez.

9,698 views

Published on

Међушколски пројекат, Смотра читалаштва

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citalici.2018.prez.

 1. 1. ЧИТАЊЕ ИЛИ НЕЧИТАЊЕ? • СВЕ ЧЕШЋЕ ЧУЈЕМО ДА ДЕЦА СВЕ МАЊЕ ЧИТАЈУ. ПОШТО САВЛАДАЈУ ТЕХНИКУ ЧИТАЊА У 1. И 2. РАЗРЕДУ, УЧИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ ПРЕТРПАНИ НОВИМ САДРЖАЈИМА НЕМАЈУ ВРЕМЕНА ДА СЕ БАВЕ ЧИТАЊЕМ И ЊЕГОВИМ РАЗЛИЧИТИМ ВИДОВИМА - ЧИТАЊЕ У СЕБИ ИЛИ ,,СА ОЛОВКОМ У РУЦИ'', ТЈ. ИСТРАЖИВАЧКО, КРИТИЧКО, ЦИЉАНО И ДР. • И СВА ИСТРАЖИВАЊА ПОКАЗУЈУ ДА ДЕЦА СВЕ МАЊЕ ЧИТАЈУ, НА ТЕСТОВИМА ПОКАЗУЈУ ЛОШЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАЗУМЕВАЊА ТЕКСТА И ВЕШТИНЕ ЧИТАЊА, А И РЕАЛНОСТ ПОТВРЂУЈЕ ДА НАМ ЈЕ ФОНД РЕЧИ МЛАДИХ СВЕ СИРОМАШНИЈИ, УПУЋЕН НА ЖАРГОНИЗМЕ И ТУЂИЦЕ. • ТАЈНА ОСВАЈАЊА ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – УСМЕНЕ И ПИСМЕНЕ, ЛЕЖИ У ЧИТАЊУ. ВРАЋАЊЕМ КЊИГЕ У ДЕЧЈЕ РУКЕ, ОБОГАТИЋЕМО ЊИХОВ РЕЧНИЧКИ ФОНД, А ТИМЕ И МОГУЋНОСТИ ИЗРАЖАВАЊА.
 2. 2. ШТА ЋУ СА СЛОБОДНИМ ВРЕМЕНОМ? • ИСТРАЖИВАЊА У РАЗЛИЧИТИМ СРЕДИНАМА ПОТВРЂУЈУ ДА ЈЕ СЛОБОДНОВРЕМЕ ВАЖНО, ЈЕР ПОМАЖЕ МЛАДИМА ДА ОСТВАРЕ ЧИТАВ НИЗ ПОЗИТИВНИХ ИСХОДА ЗА ЊИХОВ СОЦИЈАЛНИ, ЕМОЦИОНАЛНИ, ФИЗИЧКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОГНИТИВНИ И ГРАЂАНСКИ РАЗВОЈ И АНГАЖМАН. СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ И АКТИВНОСТИ У ТОМ ПЕРИОДУ ВАЖНО ЈЕ ПРОУЧАВАТИ ЗБОГ ВИШЕСТРУКИХ ФУНКЦИЈА КОЈЕ ЗА РАЗВОЈ ИМА ПЕРИОД КОЈИ ОМОГУЋАВА ПОЈЕДИНЦУ ДА ИЗАБЕРЕ И ОРГАНИЗУЈЕ СВОЈЕ ВРЕМЕ. ОНО ЗА МЛАДЕ ИМА ФУНКЦИЈУ ОДМОРА, ЗАБАВЕ И РАЗВОЈА ЛИЧНОСТИ, А УПРАВО ЈЕ ЧИТАЊЕ ЈЕДНА ОД АКТИВНОСТИ КРОЗ КОЈУ МОГУ ДА СЕ ОСТВАРУЈУ НАВЕДЕНЕ, ЗА РАЗВОЈ ВАЖНЕ, ФУНКЦИЈЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА. • ПРЕ ПОЛА ВЕКА МЛАДИ У СРБИЈИ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ БАВИЛИ СУ СЕ СПОРОТОМ, ДРУЖИЛИ С ПРИЈАТЕЉИМА (МУЗИКА, ФИЛМ) И ЧИТАЛИ КЊИГЕ, КАО ШТО ЈЕ ТО БИО СЛУЧАЈ И СА МЛАДИМА СВУДА У СВЕТУ.
 3. 3. КАД ЧИТАЊЕ ПОСТАНЕ НЕЧИТАЊЕ • ЧИТАЊЕ – ПРОДУЖЕТАК ШКОЛКИХ АКТИВНОСТИ, АЛИ И СТВАРАЛАЧКИ, КРЕАТИВНИ ПРОЦЕС, ПА И ДЕО КУЛТУРНИХ НАВИКА. • ИСТРАЖИВАЊЕ У СРБИЈИ ОБЈАВЉЕНО 2011. ГОДИНЕ (2426 УЧЕНИКА ИЗ 26 СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ДЕВЕТ ГРАДОВА) - СВАКОДНЕВИЦА МЛАДИХ У СРБИЈИ: СНИМАК БУЏЕТА ВРЕМЕНА О КОРИШЋЕЊУ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА МЛАДИХ ПОКАЗУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ДА У ПРВЕ ТРИ АКТИВНОСТИ СПАДА СЛЕДЕЋЕ: • ЗА 48% ИСПИТАНИКА ДРУЖЕЊЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА, ЗА 46% ТО ЈЕ ГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ, ЗА 8% ЧИТАЊЕ КЊИГА ЈЕ ЈЕДНА ОД ТЕ ПРВЕ ТРИ АКТИВНОСТИ; • ЕВРОПА – 25% ЧИТА, 21% ИГРА ИГРИЦЕ, 19% ГЛЕДА ТЕЛЕВИЗИЈУ
 4. 4. ЧИТАЛАЧКЕ НАВИКЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА У СРБИЈИ
 5. 5. КАКО ДО ЧИТАЛАЧКИХ НАВИКА? • ПОРОДИЦА – 22% У ПОРОДИЦИ СЕ ЧИТА И КЊИГЕ СЕ ЦЕНЕ (60% НЕ ЧИТА И НЕ ЦЕНИ КЊИГУ) • ШКОЛА – 10% УЧЕНИКА НАВОДИ ДА НАСТАВНИЦИ КАО ДОДАТНА СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИЈА КОРИСТИ КЊИГЕ, ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ, ЧАСОПИСЕ И СЛ. • КОМПЈУТЕРИ – ОНИ КОЈИ ВИШЕ ЧИТАЈУ, МАЊЕ КОРИСТЕ КОМПЈУТЕР У СВРХУ ЗАБАВЕ
 6. 6. ШКОЛА И НАВИКЕ - ЗАКЉУЧАК ИСТРАЖИВАЧА • РАЗВИЈАЊЕ ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ КОРИШЋЕЊА КЊИГЕ ОМОГУЋАВАЈУ УЧЕНИЦИМА ДА И ВАН ШКОЛСКОГ КОНТЕКСТА И КРОЗ АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ БУДУ У СТАЊУ ДА КОРИСТЕ И ДРУГЕ ИЗВОРЕ ЗНАЊА И ДА ТРАГАЈУ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА У ШТАМПИ И НА ИНТЕРНЕТУ. • НЕОПХОДНО ЈЕ КОРИСТИТИ РАЗЛИЧИТЕ МОГУЋНОСТИ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА КАО ПОДРШКУ ЗА РАЗВИЈАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ НАВИКА МЛАДИХ (НА ПР, МОГУЋНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЧИТАЊА КЊИГА, ПОВЕЗИВАЊЕ И „УМРЕЖАВАЊЕ“ ЧИТАЛАЦА ЗА РАЗМЕНУ ИДЕЈА И СТАВОВА О ПРОЧИТАНОМ ИТД) • „ПРИБЛИЖИТИ“ БИБЛИОТЕКЕ МЛАЂИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА И ПРЕИСПИТАТИ ИЗБОР ОБАВЕЗНЕ ЛЕКТИРЕ.
 7. 7. КАКО?
 8. 8. ШТА ЖЕЛИМО? • УЧЕНИЦИ СТИЧУ НАВИКУ ВОЂЕЊА ЧИТАЛАЧКОГ ДНЕВНИКА И РАЗУМЕЈУ ПОТРЕБУ ЗА ЧИТАЊЕМ „С ОЛОВКОМУ РУЦИ”; • УЧЕНИЦИ ПОВЕЋАВАЈУ ВЕШТИНУ УОЧАВАЊА КЉУЧНИХ РЕЧИ У ТЕКСТУ И РАЗЛИКОВАЊЕ БИТНО ОД НЕБИТНОГ (РАЗВИЈАЊЕ КРИТИЧКОГ ЧИТАЊА И МИШЉЕЊА У ФУНКЦИЈИ УЧЕЊА); • УЧЕНИЦИ ВЕЖБАЈУ ВЕШТИНУ ТРАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈА УЗ РАЗВИЈАЊЕ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ; • УЧЕНИЦИ УПОЗНАЈУ КУЛТУРНУ БАШТИНУ СВОГ ЗАВИЧАЈА И НАРОДА; • УЧЕНИЦИ ИСТРАЖУЈУ ЗАДАТКЕ У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ТЕМЕ И СВИ ШКОЛСКИ МАТЕРИЈАЛИ ПРОМОВИШУ СЕ НА ШКОЛСКИМ САЈТОВИМА ИЛИ БЛГОВИМА ШКОЛСКИХ ТИМОВА; • ПОВЕЋАНО КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ; • ИНТЕНЗИВНИЈА САРАДЊА НАСТАВНИКА И ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА, КАО И БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛСКЕ И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ; • ОСТВАРЕНА МЕЂУПРЕДМЕТНА САРАДЊА (ЛИКОВНО, СРПСКИ, ЕНГЛЕСКИ, ИНФОРМАТИКА, ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА...); • ПРОМОВИСАНА ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ПОКРЕТАЧ МНОГИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА; • ОСТВАРЕНА САРАДЊА СА ШКОЛАМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ДИЈАСПОРИ; • УКЉУЧЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ СВИХ ЦИКЛУСА У ОБРАЗ. СИСТЕМУ СРБИЈЕ (ПРЕДШКОЛЦИ, ОСНОНВЦИ, СРЕДЊОШКОЛЦИ, СТУДЕНТИ).
 9. 9. ПОРОДИЦА ЧИТАЛИЋА
 10. 10. ПРОЈЕКАТ У ШКОЛИ Активност Број сати Опис активности Координатор Ауторског тима 80 Планира, координира, сарађује са свим релевантим актерима на реализацији Пројекта Сарадник координатора АТ 60 Помаже координатору АТ Члан Ауторског тима 30 Учествује у изради Пројектног плана, организацији реп. такмичења и реп. смотре, има посебно задужење у оквиру АТ Координатор окружног нивоа 40 Координира и организује окружни ниво тестирања, извешптава Координатор општинског нивоа 30 Координира и организује општински ниво тестирања, извештава Координатор школског тима 20 Координира радом школског тима, сарађује са Ауторским тимом и сарадницима у локалној средини Сарадник координатора школ. тима и члан тима-техничка подршка 15 Помаже координатору у активностима унутар школе Члан школског тима 10 Учествује у прилагођавању и изради Пројектног плана ( на основу предложеног пројекта Ауторског тима), активно учествује у организацији и реализацији свих прој. активности Сарадник школског тима 5 Омогућава реализацију Пројекта Пројектна активност (угледне активности, радионице, представе, презентације и сл) 8/4/2 Организатор/сарадник/ присуствовање, дискусија, анализа
 11. 11. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ • АВГУСТ, СЕПТЕМБАР: ПЛАНИРАЊЕ, ПРИЛАГОЂАВАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ НА СВ • ОКТОБАР: ПРЕДСТВЉАЊЕ УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА • НОВЕМБАР - ВУКОВА НЕДЕЉА • ОКТОБАР – МАРТ: РАД У МАЛИМ ГРУПАМА (ОДЕЉЕЊЕ, СЕКЦИЈА, РЕДОВНА НАСТАВА...) САЛОН КЊИГА/ ГЛАСАЧКИ ДАН – ГЛАСАЧКИ СПИСАК/ ДАНИ ИЗАЗОВА – ФБ ДВОБОЈ, ПРЕПОРУКА, ДНЕВНИК/ РЕЧНИК МОГ КРАЈА – ИСТАЖИВАЊЕ/ ... • АПРИЛ – ШКОЛСКА ЗАВРШНИЦА: БЛАГО НАШЕГ КРАЈА (ПРОЈЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ – ДНЕНВИК, САЈТ/БЛОГ, ЋИРЛИЧНИ ФОНТ, ИСТРАЖИВАЊЕ ВЕШТИНА ЧИТАЊЕ И РЗАУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ, ЕЛ. ЧАСОПИС...
 12. 12. ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК ИЗБОРНА ДЕЛА • - НАЈМАЊЕ 3 ДЕЛА КОЈЕ УЧЕНИК БИРА ПО СОПСТВЕНОМ НАХОЂЕЊУ, С ТИМ ДА ТО НИСУ ДЕЛА ДОМАЋЕ ЛЕКТИРЕ НИ ЗА ЈЕДАН РАЗРЕД, АЛИ МОГУ БИТИ ДЕО ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА; • - УЧЕНИЦИ 1. И 2. РАЗРЕДА МОГУ ДА УПИСУЈУ ПОЈЕДИНАЧНА ДЕЛА (ПЕСМЕ, ПРИЧЕ БАЈКЕ И СЛ), А ОД УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА И СТАРИЈИХ СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ЧИТАЈУ ЦЕЛОВИТА ДЕЛА, ТЕ ЋЕ СЕ САМО ТАКВА ВРЕДНОВАТИ; • - СВАКО ДЕЛО КОЈЕ ИМА ВИШЕ ОД 60% СЛИКОВНОГ САДРЖАЈА СМАТРА СЕ СТРИПОМ, А 3 СТРИПА ОДГОВАРАЈУ ЈЕДНОЈ КЊИЗИ (У ВРЕДНОВАЊЕ ДНЕВНИКА ЋЕ СЕ УЗЕТИ НАЈВИШЕ 9 СТРИПОВА); • - УЧЕНИЦИ 1. И 2. РАЗРЕДА ПИШУ ПИСАНИМ ИЛИ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА ЋИРИЛИЦЕ ГРАФИТНОМ ИЛИ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ/НАЛИВ-ПЕРОМ, А УЧЕНИЦИ ОСТАЛИХ РАЗРЕДА САМО ПИСАНИМ СЛОВИМА ЋИРИЛИЦЕ, ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ/НАЛИВ-ПЕРОМ; • - УЧЕНИЦИ ПОШТУЈУ ПРАВОПИСНУ НОРМУ У СКЛАДУ СА САВЛАДАНИМ ПРАВИЛИМА; • - ИЛУСТРАЦИЈЕ У ДНЕВНИКУ СУ АУТОРСКИ РАД ДЕТЕТА У БИЛО КОЈОЈ ТЕХНИЦИ УКЉУЧУЈУЋИ И КОЛАЖ, МАПЕ УМА И СЛ. ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК • - ОБРАДИТИ ЈЕДНУ ОД ПОНУЂЕНИХ ТЕМА УГЛЕДАЈУЋИ СЕ НА СРПСКИ РЈЕЧНИК ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА ИЗ 1818. ГОДИНЕ (ВУК ЈЕ ПОРЕД ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ БЕЛЕЖИО ПОСЛОВИЦЕ, ЗАГОНЕТКЕ, ЧАК И ЦЕЛЕ ПРИЧЕ, ПЕСМЕ...); • - ГРАЂУ ЗА РЕЧНИК ОГРАНИЧИТИ НА ЛЕКСИКУ СОПСТВЕНОГ КРАЈА, А ЗАПИСИВАТИ ОД СТАРИЈИХ ЉУДИ, ОРИГИНАЛНО, БЕЗ ПОШТОВАЊА КЊИЖЕВНЕ НОРМЕ - У ДИЈАЛЕКТУ; • - РАД СЕ ПРЕДАЈЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ КАО САСТАВНИ ДЕО ДНЕВНИКА, А МОЖЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОЈФОРМИ КАО ДЕО БЛОГА ИЛИ САЈТА (ДЕО ТИМСКОГ РАДА ЦЕЛЕ ШКОЛЕ); САДРЖАЈ • - РАДИ БОЉЕ ПРЕГЛЕДНОСТИ НА КРАЈУ ДНЕВНИКА ТРЕБА ДА СТОЈИ САДРЖАЈ СВИХ ДЕЛА УПИСАНИХ У ДНЕВНИК СА ОБЕЛЕЖЕНИМ СТРАНАМА.
 13. 13. ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК ПРЕДШКОЛЦИ - ГРУПНИ РАД: СЛИКОВНИ РЕЧНИК СТАРИХ СРПСКИХ РЕЧИ 1. РАЗРЕД - РЕЧНИХ СТАРИХ СРПСКИХ ИМЕНА ИЛИ РЕЧНИК СТАРЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ 2. РАЗРЕД - РЕЧНИК СТАРЕ СРПСКЕ КУЋЕ И ОКУЋНИЦЕ ИЛИ РЕЧНИК СТАРЕ СРПСКЕ БАШТЕ 3. РАЗРЕД - БАКИН И ДЕКИН СВАДБЕНИ РЕЧНИК ИЛИ РЕЧНИК СМЕШНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 4. РАЗРЕД - РЕЧНИК ЈЕДНОГ ОРАЧА/ЗАНАТЛИЈЕ/ДРВОДЕЉЕ... ИЛИ РЕЧНИК БАКИНЕ КУХИЊЕ/ ЈЕДНЕ ВЕЗИЉЕ/ СРПСКОГ БИЉА 5. РАЗРЕД - РЕЧНИК СРПСКИХ МИТОЛОШКИХ БИЋА ИЛИ РЕЧНИК СРПСКИХ ВИТЕЗОВА И ПРИНЦЕЗА 6. РАЗРЕД - РЕЧНИК СТАРИХ СРПСКИХ СВАДБЕНИХ ОБИЧАЈА И ОПРЕМЕ ИЛИ РЕЧНИК СТАРИХ СРПСКИХ КРШТЕЊА 7. РАЗРЕД - РЕЧНИК СРПСКИХ РОДБИНСКИХ ОДНОСА ИЛИ РЕЧНИК СТАРИХ СРПСКИХ ЗАШТИТНИКА ДОМА, УСЕВА И ЊИВА 8. РАЗРЕД - РЕЧНИК НАЈЉУБАВНИЈИХ СТАРИХ СРПСКИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА ИЛИ РЕЧНИК ПРИЧА О НЕЧАСТИВИМ СИЛАМА СРЕДЊОШКОЛЦИ (ИНДИВИДУАЛНИ РАД) - РЕЧНИК ПРИЧА О НЕЧАСТИВИМ СИЛАМА ИЛИ РЕЧНИК ТРАГАЧА ЗА ЗАКОПАНИМ БЛАГОМ СРЕДЊОШКОЛЦИ (ГРУПНИ РАД) - ЧАСОПИС - ТЕМА: ВУК И ВЕЛИКАНИ ЕВРОПСКОГ РОМАНТИЗМА
 14. 14. ГЛАСНИЦИ РАД НА ТЕМУ (НЕ)ЗАБОРАВЉЕНОБЛАГО МОГ КРАЈА ТИМ ГРУПЕ/ОДЕЉАЊА/РАЗРЕДА/ ШКОЛЕ/УСТАНОВЕ/УДРУЖЕЊА КРЕИРА: • ЕЛЕКТРОНСКИ РЕЧНИК (НЕ)ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО МОГ КРАЈА ПОСТАВЉЊЕМ МАТЕРИЈАЛА РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА (ТЕКСТ, ФИЛМИЋ, ЗВУЧНИ ЗАПИС, ЛИНК И СЛ) НА БЕСПЛАТНУ ПЛАТФОРМУ БЛОГА, САЈТА И СЛ. ИЛИ НА ШКОЛСКИ САЈТ ПОД ПОСЕБНОМ ОДРЕДНИЦОМ ГДЕ ЋЕ БИТИ ГРУПИСАНИ РАДОВИ. ЛИНК СЕ ДОСТАВЉА ОРГАНИЗАТОРУ • РЕЧНИК (НЕ)ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО МОГ КРАЈА У КЛАСИЧНОМ ОБЛИКУ ПО УГЛЕДУ НА ВУКОВ СРПСКИ РЈЕЧНИК И ДОСТАВЉА РАД ОРГАНИЗАТОРУ НА НАЧИН НА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ РАДОВИ ИЗ ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ КРЕАТИВЦИ.
 15. 15. ГЛАСАЧКИ СПИСАК MЛАЂИ ОСНОВЦИ • ЈЕЛИЦА ГРЕГАНОВИЋ, МРАВАЦ МРАВ, ЛАГУНА • ДУШАН ПОП ЂУРЂЕВ, МРЊАВЧЕВИЋИ, ЗДИ • ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ: ХОЋУ КУЋИ, ОДИСЕЈА • СЛАВКА ПЕТКОВИЋ ГРУЈИЧИЋ, И ДЕЧАЦИ ПЛАЧУ, BOOKLAND • ВЕСНА АЛЕКСИЋ, ЦИМЕТ МЕДА, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР • ВЕСНА ВИДОЈЕВИЋ ГАЈОВИЋ, ЗЕЦ ИЗ ШЕШИРА, ЛАГУНА • МИЛА СТАРЧЕВИЋ, НА ЛЕЂИМА СЛОНА, ПЧЕЛИЦА • ВИОЛЕТА ЈОВИЋ, КАКО САМ ПОСТАО ПСЕТО, ПЧЕЛИЦА • ВЛАСТА ЦЕНИЋ, БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ, ЦКУ И АЛПРЕС • МАЈКЛ МОРПУРГО, БЕЛИ ЛАВ, PROPOLISBOOKS • АНТЕ СТАНИЧИЋ, МАЛИ ПИРАТ, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТ.СРЕДСТВА • МАЈКЛ МОРПУРГО, ЗЛАТНА ДОЛИНА, PROPOLISBOOKS СТАРИЈИ ОСНОВЦИ • ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ, ЛЕТО КАД САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР • ВЕСНА АЛЕКСИЋ, КАЉАВИ КОЊ, ПЧЕЛИЦА • ДЕЈАН АЛЕКСИЋ, ЦИПЕЛА НА КРАЈУ СВЕТА, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР • РАДИСАВ МИЛИЋ, ДРУЖИНА ПОКВАРЕНЕ СЛАВИНЕ, KLETT • ИГОР КОЛАРОВ, АГИ И ЕМА, ЛАГУНА • МИНА Д. ТОДОРОВИЋ, ВИР СВЕТОВА, PORTALIBRIS • МАЈКЛ МОРПУРГО, СЛОН У БАШТИ, PROPOLISBOOKS • ВЛАДИМИР АНДРИЋ, ПУСТОЛОВ, РТС • ХЕНРИК СЈЕНКЈЕВИЋ, КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТ.СРЕДСТВА • СВЕТЛАНА ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ, КЊИГА ЗА МАРКА, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО • ТИОДОР РОСИЋ, ДОЛИНА ЈОРГОВАНА, СКЗ • ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ, ХАЈДУК У БЕОГРАДУ, ЛАГУНА • ВИОЛЕТА ЈОВИЋ, ПРОПАС, МЕДИВЕСТ
 16. 16. ДАНИ ИЗАЗОВА – ФБ ТУРНИР ПРАВИЛАИГРЕ СУ СЛЕДЕЋА: • КАО И СВАКИ ДВОБОЈ И ОВАЈ ПОЧИЊЕ ИЗАЗОВОМ. ИЗАЗИВАЧ ПОСТАВЉА У ФБ-ГРУПИ ,,ЧИТАЛИЋИ“ СВОЈУ ВИДЕО-ПРЕПОРУКУ КЊИГЕ (СНИМЉЕНА ТЕЛЕФОНОМ, ОКВИРНО ДО 90 СЕКУНДИ) НА КОЈУ ,,ТАГУЈЕ“ ОНОЛИКО СВОЈИХ ФБ-ПРИЈАТЕЉА КОЛИКО ЖЕЛИ ДА ИЗАЗОВЕ НА ДВОБОЈ. ИЗАЗВАНИ ИГРАЧ ИМА НАЈВИШЕ 15 ДАНА ДА ОДГОВОРИ НА ИЗАЗОВ ОСТАВЉАЊЕМ КОМЕНТАРА, КОЈИМ ОЦЕЊУЈЕ НАЈПРЕ КВАЛИТЕТ СНИМЉЕНЕ ПРЕПОРУКЕ,А ЗАТИМ ДАЈЕ И СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ О КЊИЗИ (КОЈУ ЈЕ У МЕЂУВРЕМЕНУ ПРОЧИТАО 🙂 ). ИЗАЗИВАЧ КОЈИ У ТОКУ МЕСЕЦА СПОЈИ НАЈВИШЕ КВАЛИТЕТНИХ КОМЕНТАРА, СМАТРАЋЕ СЕ МЕГДАНЏИЈОМ МЕСЕЦА. СВЕ МЕГДАНЏИЈЕ МЕСЕЦА УЧЕСТВОВАЋЕ У ФИНАЛНОМ ИЗАЗОВУ АУТОРСКОГ ТИМА И ИМАЋЕ ПРАВО ДА СЕ БОЕИ ЗА ТИТУЛУ ЗЛАТНОГ ВИТЕЗА. • ИЗАЗВАНИ МЕГДАНЏИЈА ПОСТАЈЕ ИЗАЗИВАЧ ОНОГ ТРЕНУТКА КАДА ОСТАВИ КОМЕНТАР. УКОЛИКО ЖЕЛИ ДА СЕ И САМ ОКУША У ЧИТАЛАЧКИМ МЕГДАНИМА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ОДАБЕРЕ КЊИГУ КОЈА МУ СЕ ДОПАЛА, СНИМИ ТЕЛЕФОНОМ ВИДЕО-ПРЕПОРУКУЗА КЊИГУ И ПОСТАВИ ЈЕ У ФБ-ГРУПИ ,,ЧИТАЛИЋИ“, ТАГУЈЕ ШТО ВИШЕ СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА И ЧЕКА ДА ВИДИ КОЛИКО ЋЕ ЊИХ БИТИ ХРАБРИ ДА МУ ,,СТАНУ НА ЦРТУ!“ • ИЗАЗВАНИ ТЈ ,,ТАГОВАНИ“ МЕГДАНЏИЈА КОЈИ СМАТРА ДА НИЈЕ ДОРАСТАО ИЗАЗОВУ, МОЖЕ ДА ПРЕУЗМЕ СТАТУС ШТИТОНОШЕ ТАКО ШТО ЋЕ ТАГОВАТИ НЕКОГ ДРУГОГ СВОГ ФБ-ПРИЈАТЕЉА ДА ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНИ ИЗАЗОВ. ЗАМЕНИК КОГА ЈЕ ШТИТОНОША ИМЕНОВАО, ПОСТАЈЕ ЗАТОЧНИК КОЈИ У КОМЕНТАРУ НАЈПРЕ ТРЕБА ДА НАВЕДЕ УМЕСТО КОГА ЈЕ ПРИХВАТИО ИЗАЗОВ, А ДАЉЕ ОСТАВИ КОМЕНТАР ВИДЕО-ПРЕПОРУКЕ,КАО И КОМЕНТАР КЊИГЕ САМЕ. ОСТАВЉАЊЕМ КОМЕНТАРА И ЗАТОЧНИК СТИЖЕ ПРАВО ДА ПОСТАВИ ИЗАЗОВ И ЗАПОЧНЕ СВОЈУ МЕГДАНЏИЈСКУ НИТ. • У ИГРИ МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ СВИ (БЕЗ ОБЗИРА НА ГОДИНЕ) УЗ ИЗРИЧИТУ ЗАБРАНУ УВРЕДЉИВИХ КОМЕНТАРА А СВЕ У ДУХУ ВИТЕШТВА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОЈИ ОДЛИКУЈУ ПОРОДИЦУ ЧИТАЛИЋА! АДМИНИСТРАТОРИ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ДА СВЕ МЕГДАНЏИЈЕ КОЈЕ НЕ ПОШТУЈУ ВИТЕШКИ КОДЕКС ЧАСТИ, ИЗБАЦЕ СА ТУРНИРА!
 17. 17. КАЛЕНДАР ЧИТАЛИЋА 2018. Активност Време реализације Постављање материјала за 2018. год (Правилник, Пријава) до 15. јула 2017. Објављивање списак окружних координатора до 1. септембра 2017. Усвајање предлога на Наставничком већу до 15.септембра 2017. Пријављивање школа Ауторском тиму до 1. октобра 2017. Објављивање Гласачког списка 1. октобар 2017. Објављивање Конкурса смотре 1. октобар 2017. Почетак пројектних активности – Школска почетница октобар 2017. Обавезна школска активност – Вукова недеља 6,7. и 8. новембар 2017. Дани изазова – Фб турнир 9,10,11,12. новембар 2017. Гласачки дани – И ја се питам! новембар 2017 – мај 2018. Школско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) децембар 2017/ јануар, 2017. Општинско такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) 21. фебруар 2018. Окружно такмичење Читалићи-кликераши (истраживање) 24. март 2018. Школска завршница (смотра) - (Не)заборављено благо мога краја април, 2018. Рок за слање радова на Конкурс 2. април 2018. Рок за објављивање резултата Конкурса 25. април 2018. Републичко такмичење/смотра/завршница 19. маја 2018. Међународна смотра 20.5.2018.
 18. 18. ЗАШТО ЈЕ ВАЖАН 2.4.2018. • РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА ПО КОНКУРСУ ЗА СМОТРУ ЧИТАЛАШТВА ,,ЧИТАЛИЋИ 2018.’’ 1. КРЕАТИВЦИ - ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК – ИНД. РАД/ЧАСОПИС ЗА СРЕД./ЧИТАЛИЋИ + 2. СЛОВЦА - ДИЈАСПОРА 3. ГЛАСНИЦИ - ГРУПНИ РАД (ЕЛЕКТРОНСКИ ИЛИ КЛАСИЧНИ РЕЧНИК – (НЕ)ЗАБОРАВЉЕНОБЛАГО МОГ КРАЈА 4. И ЧИТАЛИЋИ - ЋИРИЛИЧНИ ФОНТ 5. ВЕСНИЦИ – НАСТАВНИЦИ ШАЉУ ТЕСТ
 19. 19. ШТА СЕ ДЕШАВА 25. АПРИЛА 2018? • ОБЈАВЉУЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА И ПОЗИВАЈУ ФИНАЛИСТИ НА МЕЂУНАРОДНУ СМОТРУ ЧИТАЛАШТВА ,,ЧИТАЛИЋИ 2018.’’ – 19. И 20. МАЈА 2018. У АЛЕКСИНЦУ • ПОТВРЂУЈЕ СЕ ЛИСТА ФИНАЛИСТА – КЛИКЕРАША, КОЈИ 19. МАЈА У АЛЕКСИНЦУ УЧЕСТВУЈУ НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ ТЕСТИРАЊА ,,ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ’’ (ШКОЛСКИ НИВО – ДЕЦ/ЈАНУАР, ОПШТИНСКИ НИВО – 21. ФЕБРУАР, ОКРУЖНИ НИВО – 24. МАРТА.
 20. 20. СМОТРА ЧИТАЛАШТВА 2018. • СМОТРА ШКОЛСКИХ ШТАНДОВА – (НЕ)ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО МОГ КРАЈА (ИЗЛОЖБА ДНЕВНИКА И ДР. ПРОЈЕКТНИХ РЕЗУЛТАТА (ТАКМИЧАРСКИ КАРАКТЕР) • ЗАВРШНО ТАКМИЧЕЊЕ КЛИКЕРАША • УЛИЦА ДОБРОТВОРА – ШТАНДОВИ ИЗДАВАЧА И ДР. • ПРОГЛАШЕЊЕПОБЕДНИКА И ДОДЕЛА НАГРАДА И ПРИЗНАЊА • ДРУЖЕЊЕ ФИНАЛИСТА КЛИКЕРАША, КРЕАТИВАЦА, ЧИТАЛИЋА+, ВЕСНИКА, ГЛАСНИКА, И-ЧИТАЛИЋА, МЕГДАНЏИЈА МЕСЕЦА • КОНФЕРЕНЦИЈА
 21. 21. ДА ДО НЕБА МОГУ СТИЋИ, ЗНАЈУ САМО ЧИТАЛИЋИ!

×