Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mellankrigstiden
1914-1939
Ekonomi
 Berg och dalbana 1914-1939
 Från högkonjunktur till lågkonjunktur 1920-1922
 Arbetslöshet
 Tyskland 1923
Svår...
Ekonomi
 Återhämtning, begynnande välstånd
1924-1928
 Tyskland får amerikanska lån och
investeringar
 Tyskland får en n...
USA
Masskonsumtion
 Kylskåp, dammsugare och
radioapparater
Bilen
 Stål, gummi, olja
 Nya och bättre vägar
 Fler och fl...
Den stora depressionen
 Nyemission av aktier
 Spekulation
 Lån/avbetalning, genväg till rikedom
 Överpriser
 Bubblan ...
Världsdepression
 USA långivare till ”hela” världen
 Krympande handel till stigande
arbetslöshet
 Speciellt Tyskland dr...
Orsaker till krisen i USA
 Obalans mellan tillfrågan och efterfrågan
 Det gick inte att konsumera allt som producerades
...
Franklin Roosevelt president
1932
 ”Amerikas folk kräver handling och handling
nu. Vår första och viktigaste uppgift är a...
Roosevelts – The new deal
 Ökad arbetslöshetsunderstöd
 Prishöjande stödåtgärder för jordbrukarna
 Nödhjälpsarbeten i s...
Italien – Mussolini ”Il duce”
 Efter WW1 ekonomiska svårigheter
och massarbetslöshet
 Inga större vinster i kriget
 Arb...
Italien - Fascism
 Demokrati och parlament för de svaga
 Oppositionen tystas ner med hjälp av mord
och terror
 Enpartis...
Andra diktaturer
 Spanien
 General Franco gör uppror mot den valda regeringen
 Ett grymt och hänsynslöst inbördeskrig
...
Nationalsocialism
(NAZISMEN)
 Den biologiska enheten
 Germanska rasen ”arier” överlägsna och skulle härska
över de under...
Tyskland - Hitler
 Kuppförsöket i München 1923
 Inflation, arbetslöshet
 Hitler ledaren, 5 års fängelse, avtjänar 9 mån...
Tyskland - Hitler
 Tyska valet 1932
 Nazister och kommunister fick flest röster, men
ingen fick majoritet i riksdagen
 ...
Tyskland - Hitler
 Tyska nyvalet 1933
 Nazisterna fick ingen egen majoritet
 Alla, utom socialdemokraterna, ger regerin...
Tyskland - Hitler
 Nazistpartiet enda tillåtna partiet
 Hitler enväldig ledare ”Führer”
 Fackföreningar och strejker fö...
Hitlers tre utrikespolitiska mål
 Ta tillbaka det som förlorades i
Versaillesfreden
 Rättigheter och områden
 Sammanför...
Tysklands agerande före WWII
 Rhenlandet, våren 1936
 En demilitariserad zon i Tyskland
 Österrike ansluts till Tysklan...
Eftertext
 Gjord av Daniel Prsa ”El diablo”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mellankrigstiden

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mellankrigstiden

 1. 1. Mellankrigstiden 1914-1939
 2. 2. Ekonomi  Berg och dalbana 1914-1939  Från högkonjunktur till lågkonjunktur 1920-1922  Arbetslöshet  Tyskland 1923 Svårigheter att betala krigsskadeståndet  Frankrike besätter Ruhrområdet för att tvinga fram betalning  Tyskland svarar med storstrejk vilket ger brist på varor, prisstegring och arbetslöshet  Tyska regeringen trycker fler sedlar för att klara utgifterna  Katastrofal inflation ( 1000 000 000 000 mark för ett ägg)  Småföretagare och tjänstemän drabbas hårdast och tappar tron på demokratin
 3. 3. Ekonomi  Återhämtning, begynnande välstånd 1924-1928  Tyskland får amerikanska lån och investeringar  Tyskland får en ny myntenhet som vinner allmänhetens förtroende  Efterfrågan på varor  Högkonjunktur (”det glada 20-talet”)
 4. 4. USA Masskonsumtion  Kylskåp, dammsugare och radioapparater Bilen  Stål, gummi, olja  Nya och bättre vägar  Fler och fler i arbete
 5. 5. Den stora depressionen  Nyemission av aktier  Spekulation  Lån/avbetalning, genväg till rikedom  Överpriser  Bubblan spricker 1929  Kursfall, panikförsäljning  Hundratusentals förmögenheter försvinner  Banker i konkurs, arbetslöshet (Usa 1933 13 000000 arbetslösa) många fick lämna sina hem
 6. 6. Världsdepression  USA långivare till ”hela” världen  Krympande handel till stigande arbetslöshet  Speciellt Tyskland drabbas  Inte rustade för att möta nedgången
 7. 7. Orsaker till krisen i USA  Obalans mellan tillfrågan och efterfrågan  Det gick inte att konsumera allt som producerades  Exportmarknaden kunde inte ta emot överskottet  Ojämn inkomstfördelning  Stor grupp av lågavlönade kunde inte konsumera det som fans på marknaden  Högavlönade/förmögna använde endast en del av inkomsten för konsumtion… pengarna gick till sparande och investeringar  Underkonsumtion i förening och för stort sparande blir orsaken till krisen
 8. 8. Franklin Roosevelt president 1932  ”Amerikas folk kräver handling och handling nu. Vår första och viktigaste uppgift är att ge folk arbete, att reglera bankväsendet och kreditmarknaden och göra slut på spekulationer med andras pengar”  En period utan motstycke i USA:s historia  Roosevelt hundra dagar  Kongressen godkänner en rad lagförslag och ger presidenten de fullmakter han begärde
 9. 9. Roosevelts – The new deal  Ökad arbetslöshetsunderstöd  Prishöjande stödåtgärder för jordbrukarna  Nödhjälpsarbeten i statlig regi  Åtgärder för att få ungdomar i arbete  Statlig kontroll över bankerna  Förtroende för demokratin och ett sammanbrott för USA:s ekonomi förhindras  1939 hade ändå inte nationalinkomsterna nått 1929 års nivå
 10. 10. Italien – Mussolini ”Il duce”  Efter WW1 ekonomiska svårigheter och massarbetslöshet  Inga större vinster i kriget  Arbetare revolterar, Skräck bland de borgerliga  Fascister( svarta skjortor) till makten, 1922 Mussolini regeringschef  Italien romarrikets arvtagare
 11. 11. Italien - Fascism  Demokrati och parlament för de svaga  Oppositionen tystas ner med hjälp av mord och terror  Enpartistat – Diktatur – en stark ledare  Korporationer  Arbetare och arbetsgivare samarbetar  Dyrkan av våldet och handling  Man måste leva farligt och krigets stålbad gör italienarna till män
 12. 12. Andra diktaturer  Spanien  General Franco gör uppror mot den valda regeringen  Ett grymt och hänsynslöst inbördeskrig  Portugal  Stöd av militären, kyrkan och överklassen  Rumänien, Bulgarien  Diktatoriska monarkier  Polen, Ungern  Militär diktatur  Estland, Lettland  Diktatoriska bondeledare
 13. 13. Nationalsocialism (NAZISMEN)  Den biologiska enheten  Germanska rasen ”arier” överlägsna och skulle härska över de underlägsna ”raserna” (judar, slaver osv.…)  ”Rasforskning”  Dyrkan av våld och handlingskraft  Makt är lika med rätt  Folkgemenskap istället för klasskamp  Tjäna staten  En stark ledare  Trohet mot ledaren
 14. 14. Tyskland - Hitler  Kuppförsöket i München 1923  Inflation, arbetslöshet  Hitler ledaren, 5 års fängelse, avtjänar 9 mån  Börjar skriva ”Min Kamp”, han den utvalde ledaren  Depression, början av 1930-talet  Framställer sig själv som det sista hoppet  Medelklassen ger sitt stöd  Sågs som ett skydd mot de ”röda” (kommunisterna) av storföretagen som satsade miljoner på Hitler
 15. 15. Tyskland - Hitler  Tyska valet 1932  Nazister och kommunister fick flest röster, men ingen fick majoritet i riksdagen  Hitler rikskansler 1933  Stöd av storfinansen  Utlyser nyval  Riksdagshusbranden 1933  Nazister som låg bakom  Skylls på kommunister som jagas och fängslas  Yttrande-, mötes-, och föreningsfriheten dras in vilket gör at oppositionen inte har en chans
 16. 16. Tyskland - Hitler  Tyska nyvalet 1933  Nazisterna fick ingen egen majoritet  Alla, utom socialdemokraterna, ger regeringen mandat att agera utan riksdagens godkännande  RESULTAT: Nazisistpartiet får i praktiken hela makten i Tyskland  Ett folk – Ett rike – En Führer
 17. 17. Tyskland - Hitler  Nazistpartiet enda tillåtna partiet  Hitler enväldig ledare ”Führer”  Fackföreningar och strejker förbjuds  Judar, kommunister och ”opålitliga” rensas ut ur armén och förvaltningar  Censur införs  Industriell satsning på upprustning  Samhällsarbeten ger jobb åt de arbetslösa  Flyktvåg ur landet
 18. 18. Hitlers tre utrikespolitiska mål  Ta tillbaka det som förlorades i Versaillesfreden  Rättigheter och områden  Sammanföra alla tysktalande områden till ett stortyskt rike, Anschluss (anslutning)  Utöka tyska territoriet österut, lebensraum (livsrum)  Slaver en mindre stående ”ras”
 19. 19. Tysklands agerande före WWII  Rhenlandet, våren 1936  En demilitariserad zon i Tyskland  Österrike ansluts till Tyskland, mars 1938  Sudetområdet (Tjeckoslovakien), sept 1938  Den sk Münchenöverenskommelsen  Storbritannien och Frankrike går med på att det tyskspråkiga Sudetområdet i Tjeckoslovakien skall tillhöra Tyskland  Tyskarna kommer bakom det tjeckiska försvaret  Resten av Tjeckoslovakien intas, mars 1939  Tjeckoslovakien Europas vapensmedja  Icke angreppspakt med Sovjetunionen  För att undvika ett tvåfrontskrig
 20. 20. Eftertext  Gjord av Daniel Prsa ”El diablo”

×