Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Los negocios en España son mi asignatura pendiente”: Gustavo Cisneros “Presidente de Cisneros”

“El ADN de nuestra familia incluye elementos definitorios de la modernidad: previsión de los cambios, innovación en provocarlos y capacidad de resistencia para vivirlos y liderarlos” asegura Gustavo Cisneros en “Los Cisneros: Rostros y Rastros de una familia (1570-2015)”.

Octubre, 2015

Cortesía de: Expansión España

  • Be the first to comment

Los negocios en España son mi asignatura pendiente”: Gustavo Cisneros “Presidente de Cisneros”

  1. 1. CULTURA “Los negocios en Espafia son mi asignatura pendiente” GUSTAVO CISPEROS Presideme de grupo Cisneros. | |£I7FCl'fi&. 'JJ_1:1 "El Mm at mum: f: rmi| i.1i11- thuv clcmrmuu dcfinirnxrins do LI mo: |vr1-dnd: pun-mrin Jr la camlvian. innm-. :n: ‘111 m pn1vstnr| rn'c.1;xI1:'1d. nI derb skwacia para 1nr1nc_ Mc- nrhu", u.1.'un1 Gtnwwn Cic- nrros (l‘. ar. a:.1s. em: xur| a. 19451 an L“ Clnenu Ra-nus y mstr-x rt um fixmifiu. 15.1) .1715 (Faikinn F1 V"r«11 Una wmxno: qua so: In mummi- da I10 Inna) 111: 000 mm y dc Jmr as-:1:-1~. n-1-101-1. In any) es la Nuuria 15: um sac: que si- lié at 1.1 kxnlidai wknnmdc (2’rs1v: -ma dc Campus 1; qur “um Inudm rrdujn. luti-Ixln | u lrwjur aura ll’ midi! ) curl um gran cnpucrdnd dc croccr _- ndnpurnns" lu mnstruidu uu curgdcnnntnslu non "IPA"- scs en rnafun dc cumuninr cidn earn-vmi111imnu, u. -Imp niunkuioncs o inveniunes Inundfilltinas. mum‘ arms mm pres. -rwn en 1.nm1mmt'°rica -‘o'¢-ntvzueln vs solo mount: um um‘. dcl ncgnclor. EEUU y Cmuia -11:-lm qtrpr«u1l1- rl -. A. -in y Eumpa Lnsniuuscmnuru Val n-n mom: 1;: clncilshnl. In ; ver9r.1'a11:i1I. cl compromi- nclurxulin purloquc 1nne— mun} dusmu gxrhlfloau! 111111 «slant, » guvvvevuleu an you . :s: I.: m-us. Dede sianpn-_ lo: (fisru. -rm lun n'5n nngu-min durum pen: su padre. Diqm NC-x-an 2.! nos 3: him mmo do] an (M1aFan11|1ar. ha Q1111 um uu1nl:1rur; I:ra(§u¢: nu(’. iun-- run y nu» inn su his Mn’: - nn. comciern dclcgndn do. -I gmpn rmf4: suinl, tnnihién mxnliuw Y us our zunwe :4 druxiv-n aaqura up: 2: hurt- timnln due I: pane operuriva. afinm que ‘human: tree: -1 dundo 11 pupoy ‘que nnsu n :1A‘u[-, ;Il 1511-; cu qnmxe nnos Ham 1» flunnudn u-imr n nu- pahiau n1.v: 1». Iuiaecum uitn Lo ma’: -1 dficil dc! mundo du ulmsquc lm mlnbcnu K‘. IlI ne. un-1" D1-It murr.1riu. |-.11’¢m chm. Tal _- coma aprcndao d: :11 padre sue) nc-grunts min fitnrftt emprens qnc no est: -in Inns. pro-. a11|rt'K11m«mrs;1c4'. u1ca lkgfll la» uunqufnu n-xrrxn}-- m quc ha a; x1ibu| n~" Finuu nxiomlu camo ln» din-an y Marga bull. can an upo- niim, cjwnpln-1 para 11:11: «I mundn d1: (vmv hxcr runn- cinn. lndicealguim 111.11: hue hU¢1Ki1uen Illlltllll palm-as 3‘ Cumvroa. fut"w1 nrm1mum- 1-11 mm :1 .83 one so kw; mm: Lauxv1pa1d1-cumpanha (aw am 11111-rt-5 rollocuo do Ind: -1 dfltlllfi {tenant can unngrm Jar un ruin]: dis-tirltrx 1IiuII- rnniliurv. -.1 rs mm dc Im vrm-om Ina Calvin: -t ‘L'1’1rno. ’ 'l‘mI ru- icit’1u 111: silk mdeanc dc pnr mdeuicus ck equipus hu nqmtim dd grupn ‘: hnnI pnri: -ncia y unis pu- lns rncymxcn nu ncmpn’. uc- moms dc cwtcaxrn mm caper aiqunrmrwoz cnmnsns tnxis no dcnm. Y mo nxvnmmm. 5o~ puma E. ‘A'I'IN<lC). ‘4 hprime— 1"x11IJ J t 1|-«unit nu-sun. 11111.11: qurv'1:u ponme rm p-xlumns mmun clan vnuyt,1IIirn'vm1‘ V n f11rn1md1:‘1-ricmeh -u1:u- ricgm 1:. i.11|ndos". 1.4) 1149- uwmpelir can ks gr1:1ul1.-3 hm» aflnle “l‘. m¢-m1.v1 on 1: liber- pndpuism-t7'H1.~r1h)'naF1m aim diaitnlu torn. -I ima ope dnascinlrlvvrxlorlesdcilxln tm1.s1nn| 'uy| ihcnnd, nnsmu h-. t— Alp quc. dud» 1;» A in: ma: 6: tur'A<<~1nn¢-A In «HA1: hm nullrmcs do ourns 11 cm nun: him: 111- nqztxin cum- siue 1.91 at 906.: «be as cIr1~ pecan fumfllnnrs. No mun- nuu rl umln J. an 1111:‘ ? l“. IlI uzmpu11i: I-lvivrr mam-iaJa(' Nuems negucxn y nucwu mrn‘1d1-. P0! In qr 1o[I<x‘u an F, ~¢p. xflz1. Clvanucma denuua qw :5 "mi tsiunalurl pr11~ d. ums'. R1vm porln ms! Fla nth. Rnvulsliu l'| mn‘v11k-ms: 3‘ Ikpxlu 9.‘ Ian Ltziveninln en la: hngxznsc-nlnsquc-éL}um1:1 um 1-Anny-are: l‘.1Inrh Nu-Iva ‘M9 In-1 hiiosy dirt 1110.11». tu- un In mntmr putt dc nu dun nu _' nicsdc lm qt: Jtwm 0:1 -x'1|u cu» m1;: -rim. inn um- hii-n su lulu-.11 M: nln'wir.1 5‘ dicrnuc". Axgnrn quc la . ~io. n« murnnnm nnismi £1 prvdi ah pulllxn nu le prnnagu y ca can clqanpln 'Espunu m w nu ninliu-111:. en la «.111» IN gunk ullm-hr sh : 11mi- mi. r.>upercrpdc’1nc: bucm en: -Amér$mnos1:pnx1!<1:n~ ‘I10 u'1In pm in n1.'Im-rtveiirm uu1!IJu 5-»: In qty pub-1'. ' en sumo ommkr. Ian unwr- nimlcncpu-l’rin1ark. Fuur N1- 1111: 0 Mnndruin csdn llcmnj don tube on nuussxm puts rt-r11k-r sin Expand‘ India: al- wirn qua» 1111-um an Mu: -lxdu cuurm “hI('l cludadavm do u1.1|qu1r'v pi: dlvnic 1' (tin- ie. mluu qut main sonar hm mdlncvhmlron‘

×