Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ukraine's New Currency Regulation by Sergii Ponomarenko, Head of Open Markets, National Bank of Ukraine

188 views

Published on

Sergii Ponomarenko, Director, Open Market Operations, National Bank of Ukraine
New business opportunities for banks and customers after introduction of new currency regulation (Новые бизнес возможности для банков и клиентов после вступления в силу нового валютного регулирования)

FX forwards (delivery and NDF) (валютные форварды (с поставкой и без поставки))
Interest rate swaps (процентные свопы)
Online FX for private individuals (онлайн покупка валюты для физ лиц)
Possibility for banks to build FCY nominated portfolios of foreign securities with investment grade quality (создание банками портфелей иностранных ценных бумаг инвестиционного кредитного рейтинга)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ukraine's New Currency Regulation by Sergii Ponomarenko, Head of Open Markets, National Bank of Ukraine

 1. 1. Валютний ринок України, нове регулювання - нові можливості Сергій Пономаренко Директор департаменту відкритих ринків Київ, лютий 2019 року
 2. 2. Міжбанківський валютний ринок поступово поглиблюється на тлі валютної лібералізації 2 Обсяги операцій купівлі/продажу іноземної валюти між банками, млн дол. США 2016 2017 2018 Купівля/ продаж 29 429 (+23%) 42 235 (+44%) 58 500 (+39%)  Поглиблення валютного ринку посилює його здатність до самозбалансування та створює умови для зниження втручання НБУ в його роботу в майбутньому  Так збільшення денного ліміту купівлі у валютну позицію з 0.5% до 1% у серпні 2017 року та його скасування наприкінці березня 2018 року дало змогу поглибити та збільшити ліквідність міжбанківського валютного ринку  Нове валютне регулювання, передбачене ЗУ "Про валюту і валютні операції", запроваджує понад 20 послаблень на валютному ринку, які сприятимуть його подальшому поглибленню, а також полегшать ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість України 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 12.18 *() - річний приріст
 3. 3. Зростання пропозиції валюти з боку клієнтів сприяло збільшенню чистої купівлі валюти НБУ 3  У 2018 році профіцит валюти з боку клієнтів банків на валютному ринку суттєво зріс  Водночас попит банків на валюту зумовлений закриттям державними банками валютної позиції, купівлею клієнтами банків валютних ОВДП та валюти на умовах форвард 2016 2017 2018 Чиста пропозиція клієнтами банків 451 386 1 551 Чиста пропозиція банками 1 101 877 -179 Сальдо купівлі НБУ 1 552 1 262 1 372 Чиста пропозиція безготівкової валюти на міжбанківському ринку, млн дол. США -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 Чиста пропозиція банками Чиста пропозиція клієнтами банків Сальдо купівлі НБУ 12.18
 4. 4. У 2018 році чиста пропозиція валюти з боку клієнтів суттєво зросла 4 Обсяги купівлі та продажу іноземної валюти клієнтами*, млн дол. США 2016 2017 2018 Продаж 37 806 44 294 53 253 Купівля 37 354 43 908 51 702 Сальдо 451 386 1 551 * Дані щодо обсягів купівлі/продажу валюти клієнтами отримані з статистичних форм №2G та ВалКлі. -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 Купівля Продаж Чистий продаж 12.18  Упродовж більшої частини 2018 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів залишалася сприятливою, за рахунок чого чиста пропозиція валюти з боку клієнтів суттєво зросла
 5. 5. Пропозиція клієнтами банків залишалася слабо диверсифікованою 5 Продаж безготівкової іноземної валюти на підставі аналізу даних про топ-100 продавців іноземної валюти, млн дол. США  Традиційно значні надходження іноземної валюти демонстрували АПК та ГМК, що зумовлювалися збереженням сприятливих світових цін на їх продукції  В умовах рекордного врожаю окремих зернових (кукурудзи), підприємства АПК стали лідерами з продажу безготівкової іноземної валюти, випередивши ГМК  Реформування паливно-енергетичного сектора зумовило вагоме зростання продажу валюти ПЕК, в т.ч. Нафтогазом, починаючи з 2017 року Галузі 2016 2017 2018 Агро та харчова промисловість 6 055 8 325 (+37%) 10 310 (+24%) Металургія та гірничо-добувна промисловість 6 400 8 153 (+27%) 10 099 (+24%) ПЕК 625 1 720 (+175%) 1 606 (-7%) Машинобудування та транспорт 1 429 1 439 (+1%) 1 465 (+2%) Інші галузі 1 300 1 115 (-14%) 1 634 (+47%) Продаж ТОП-100 клієнтами 15 809 20 752 (+31%) 25 113 (+21%) Усього продаж клієнтами 33 911 44 294 (+31%) 53 253 (+20%) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 Металургія та ГДП Агро та харчова промисловість Машинобудування та транспорт ПЕК Інші галузі Хімія 12.18 *() - річний приріст
 6. 6. 0 200 400 600 800 1 000 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 Металургія та ГДП Агро та харчова промисловість Машинобудування ПЕК Хімія НАК "Нафтогаз" та "Енергоатом" Інші галузі 12.18 Попит клієнтів банків зріс здебільшого з боку підприємств ПЕК Купівля безготівкової іноземної валюти на підставі аналізу даних про топ-100 продавців іноземної валюти, млн дол. США 6  Зростання цін на енергоносії у світі генерує попит на валюту підприємств ПЕК – комерційних газотрейдерів, нафтотрейдерів та групи ДТЕК. Водночас у грудні він суттєво знизився на тлі стрімкого падіння світових цін на нафту та зниження фізичних обсягів імпорту газу  Зростання попиту машинобудування на валюту зумовлений збільшенням імпорту продукції через зростання інвестицій в обладнання для побудови об'єктів альтернативної енергетики  Значна сезонність обсягів купівлі прослідковуються у автоімпортерів, фармацевтів та імпортерів добрив Галузі 2016 2017 2018 ПЕК 3 586 5 350 (+49%) 6 685 (+25%) Машинобудування 2 051 2 016 (-2%) 2 158 (+7%) Хімія 1 993 2 051 (+3%) 1 812 (-12%) Агро та харчова промисловість 1 204 1 259 (+5%) 1 557 (+24%) Інші галузі 4 838 4 860 (0%) 5 225 (+8%) Усього купівля ТОП-100 клієнтами 13 672 15 536 (+14%) 17 437 (+12%) Усього купівля клієнтами 37 354 43 908 (+18%) 51 702 (+18%) *() - річний приріст
 7. 7. 7 2016 2017 2018 Чиста пропозиція б/г валюти банками 1 101 877 -179 Чистий продаж готівки населенням 2 480 2 138 1 481 Пропозиція безготівкової валюти банками значною мірою визначається пропозицією готівки з боку населення  Динаміка обсягів готівкових операцій населення з іноземною валютою демонструє сезонні тренди. Кореляція чистого продажу готівки населенням та чистої пропозиції валюти банками відображає взаємопов’язаність безготівкового та готівкового сегментів  Попит банків на валюту зумовлений закриттям державними банками валютної позиції, купівлею клієнтами банків валютних ОВДП та валюти на умовах форвард -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 Чистий продаж готівки населенням Чиста пропозиція банками Операції з готівкою та безготівкові операції за рахунок валютної позиції, млн дол. США 12.18
 8. 8. Ступінь втручання НБУ в роботу валютного ринку дещо збільшився  Згідно опитування, центральні банки присутні на валютному ринку від 0.5% до 40% торгових днів у році. В умовах режиму гнучкого курсоутворення втручаються не дуже часто: медіана вибірки складає 4.5% торгових днів у році Джерело: Neely C. Central Bank Authorities' Beliefs about Foreign Exchange Intervention // Journal of International Money and Finance. 2008. № 1. P. 1–25. 8 Показник 2016 2017 2018 Здійснення НБУ валютних інтервенцій, кількість випадків 108 118 163 З них: за виключенням купівлі до 10 млн США/день 99 99 113 та частка робочих днів у періоді 40% 40% 46% Сальдо валютних інтервенцій НБУ, млн дол. США 1 552 1 262 1 372 Купівля НБУ іноземної валюти, кількість випадків 77 82 112 та обсяг у млн дол. США 2 458 2 271 3 174 Продаж НБУ іноземної валюти, кількість випадків 31 36 53 та обсяг у млн дол. США -906 -1009 -1 802
 9. 9. НБУ керується політикою плаваючого обмінного курсу: гривня коливається під дією фундаментальних факторів Офіційний курс гривні до іноземних валют  У 2017 році знецінення гривні до долара США (-3.2%) було більш помірним, ніж у 2016 році (-13.3%). У 2018 року гривня укріпилася до долара США (1.4%)  Відносно інших валют країн – основних торгових партнерів зміцнення гривні було достатньо значним: євро – 5.3%; злотий – 8.0%; казахський теньге – 14.1%; рубль – 18.2%; турецька ліра – 28.7% 9 Ревальвація («-» девальвація) офіційного обмінного курсу гривні відносно окремих валют 0,3 0,4 0,5 0,6 20 25 30 35 40 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 USD EUR RUB (п.ш.) 12.16 12.18 На кінець періоду 2016 2017 2018 USD -13.3% -3.2% 1.4% EUR -8.4% -17.8% 5.3% RUB -37.0% -8.0% 18.2% KZT -15.4% -3.8% 14.1% TRY 6.6% 4.3% 28.7% PLN -4.1% -24.4% 8.0% BYN -7.6% -2.5% 9.9% MDL -11.9% -20.1% 1.6% GEL -1.6% -5.9% 4.4% ARS 7.0% 12.9% 51.0% EGP 52.1% -6.4% 2.1% Середнього за період 2016 2017 2018 USD -17.3% -4.0% -2.3% EUR -17.0% -6.2% -6.8% RUB -6.7% -18.8% 4.5% KZT 26.5% -9.0% 3.1% TRY -5.6% 14.1% 20.7% PLN -12.3% -8.9% -6.7% BYN 6.8% -7.0% 3.0% MDL -10.6% -12.6% -12.0% GEL -13.3% 1.9% -1.2% ARS 26.7% 7.1% 35.7% EGP 4.5% 45.4% -2.6%
 10. 10. 10 Валютний «спот» однією картинкою
 11. 11. 11 Динаміка операцій на валютному ринку на умовах «форвард» Основні тренди  у 2018 р. відбулося ↑ обсягу операцій на умовах «форвард», утім середньоденні обсяги операцій все ще лишають бажати кращого  левова частка таких операцій укладається на термін до 3 міс.  обсяг продажу банками валюти на умовах «форвард» значно переважає обсяг операцій з купівлі  подальший розвиток форвардного ринку є вкрай важливим для зміцнення засад режиму інфляційного таргетування
 12. 12. 12 Нові можливості у сегменті «форвард» • Розрахункові форварди. В якості бенчмарку при закритті контракту може бути використаний офіційний курс НБУ або довідковий курс на 12.00 • Хеджування кредитів/позик від уповноважених банків та нерезидентів • Свопи з клієнтами.
 13. 13. 13 Нові можливості у сегменті онлайн валютообмін • Конкурент готівковому валютообміну? Поточний щоденний обсяг готівкового валютообміну 60 – 80 мільйонів доларів • Менші операційні витрати – вужчий спред • Більш широкі можливості роботи з екзотичними валютами • Додаткові можливості залучення клієнтів на обслуговування
 14. 14. 14 Нові можливості для банків формувати портфелі іноземних ЦП Issuer Name Cpn Maturity BBG Comp Rating ISIN YTM Petroleos Mexicanos 4,63 21.09.2023BBB- US71656MBL28 7,68 Barclays Bank PLC 3,75 26.05.2021A US06738JQN71 7,36 Ford Motor Credit Co LLC 4,39 20.09.2023BBB- US34540TFH05 6,90 Deutsche Bank AG/London 2,50 27.07.2021BBB- US25155MCP41 6,67 Bank of America Corp 2,95 05.08.2020A US06048WCR97 6,40 UniCredit SpA 7,83 04.12.2023BBB- XS1917910884 6,19 Commerzbank AG 8,13 19.09.2023BBB- US20259DAA54 5,58 Macy's Retail Holdings Inc 10,25 01.01.2021BBB- US577778AR48 5,45 Lloyds Bank PLC 3,78 18.04.2023A+ US53944XEA90 5,36 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1,30 19.08.2019A- DE000LB1B0S9 5,36 Intesa Sanpaolo SpA 5,25 12.01.2024BBB US46115HAP29 5,34 NatWest Markets NV 7,75 15.05.2023BBB- US00077TAA25 5,30 Danske Bank A/S 3,84 12.09.2023BBB+ US23636AAQ40 5,29 Royal Bank of Scotland Group PLC 6,00 19.12.2023BBB- US780097AZ42 5,22 General Electric Co 4,00 15.12.2023BBB+ US36966TDV17 5,10 Apple Inc 3,45 06.05.2024AA+ US037833AS94 3,01 European Investment Bank 1,88 15.10.2019AAA XS0821238226 2,66 US TREASURY N/B 2,50 31.01.2024AA+ US9128285Z94 2,53

×