Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olena Sukmanova, First Deputy Minister of Justice of Ukraine at KRIEK T10 Forum

207 views

Published on

15.02.2019 | KRIEK T10 Forum, Kyiv
Olena Sukmanova, First Deputy Minister of Justice of Ukraine

1. How to hold on to the mortgaged property. The main violations of the borrowers. (Как сохранить залоговое имущество кредитору. Основные нарушения со стороны заемщиков.)
2. The latest practice of the Anti-Raider Commission for the Protection of Creditors’ Rights. (Последняя практика Антирейдерской комиссии по защите прав кредиторов.)
3. How to avoid violations during foreclosure on the subject of pledge. (Как избежать нарушений при обращении взыскания на предмет залога.)
4. Efficient work with registries and prompt receipt of information. (Эффективная работа с реестрами и оперативное получение информации)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olena Sukmanova, First Deputy Minister of Justice of Ukraine at KRIEK T10 Forum

  1. 1. minjust.gov.ua minjust.official/minjust.official Олена Сукманова перший заступник Міністра юстиції Забезпеченість вимог кредитора: практика та законодавчі зміни
  2. 2. Продаж рухомого майна Фізичне пошкодження Реконструкція предмету застави Дефект придбання права власності Відсутність згоди співвласників, права дітей Правопорушні дії в реєстрі Втрата фізичного контролю Основні загрози втрати заставного майна
  3. 3. Відсутність підтвердження «отримання» повідомлення боржником Наявність обтяжень та судових заборон Відкриті заявки в розділах реєстрації Створення «клонів» розділів Фізичний контроль Перешкоди для реєстрації права власності за кредитором
  4. 4. Прогрес нового законодавства 1. Вдосконалено порядок визначення початкової ціни продажу 2. Підстави припинення відповідальності поручителя 3. Можливість звернення стягнення на один чи декілька предметів іпотеки 4. Розповсюдження іпотеки на реконструкцію та самовільне будівництво 5. Врегулювання питання відсутності згоди органу опіки та піклування та згоди подружжя
  5. 5. Можливості Антирейдерської комісії Термін звернення 60 днів Вирішення спорів не про права, а про реєстрацію Наявність судового спору Скаржник – особа, права якої порушено Реєстраційні дії, які оскаржуються
  6. 6.  SMS-маяк  Адміністративно-територіальне обмеження  Очікуємо обмін з Реєстром судових рішень  Заборона вчинення реєстраційної дії  Внесення попереджень в довільній формі  Внесення до Статуту обов’язкового нотаріального посвідчення  Повідомлення власника за допомогою е-mail Технічні важелі впливу

×