Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Javi Animals

282 views

Published on

Published in: Lifestyle, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Javi Animals

  1. 1. Salamandres <ul><li>Aquesta salamandra es de colors verdosos
  2. 2. Es semble a un cocodril petit </li></ul>
  3. 3. En perill denstinsio <ul><li>Aquet es de colors mes vius </li></ul>
  4. 4. atropellats <ul><li>Molt de aquesta especie acaban atropellats per els cotches </li></ul>
  5. 5. Enganchoses <ul><li>Era com la de abans pero es mes petita </li></ul>
  6. 6. Els venenosos <ul><li>Aquet es groc i negre i semblen vanenosos </li></ul>
  7. 7. Raros <ul><li>Dona una mica de fastic pero es molt maca ies com maro </li></ul>
  8. 8. Les serps <ul><li>I a moltes serps com per ecmple aquesta qe acaba de manjar </li></ul>

×