Javi Animals

275 views

Published on

Published in: Lifestyle, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Javi Animals

  1. 1. Salamandres <ul><li>Aquesta salamandra es de colors verdosos
  2. 2. Es semble a un cocodril petit </li></ul>
  3. 3. En perill denstinsio <ul><li>Aquet es de colors mes vius </li></ul>
  4. 4. atropellats <ul><li>Molt de aquesta especie acaban atropellats per els cotches </li></ul>
  5. 5. Enganchoses <ul><li>Era com la de abans pero es mes petita </li></ul>
  6. 6. Els venenosos <ul><li>Aquet es groc i negre i semblen vanenosos </li></ul>
  7. 7. Raros <ul><li>Dona una mica de fastic pero es molt maca ies com maro </li></ul>
  8. 8. Les serps <ul><li>I a moltes serps com per ecmple aquesta qe acaba de manjar </li></ul>

×