Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El koala. german bueno.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El koala. german bueno.

  1. 1. ELS ANIMALS <ul><li>El koala és un animal d'Australia. </li></ul>Bon dia.
  2. 2. EL KOALA <ul><li>El koala menja eucaliptus, es una fulla d'arbre </li></ul>Nyam nyam.
  3. 3. ELS OCELLS <ul>Els ocells són aus significa que pot volar </ul>Piu piu.
  4. 4. EL MIRLO <ul>El mirlo es un animal bastant gran semblant al corb </ul>No puc parlar, estic menjant.
  5. 5. CANVI DE TEMA!

×