Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Camilo. la mitologia grega

382 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

Camilo. la mitologia grega

  1. 1. Hades ● és el germà dolent de Zeus,Hades també era el germà de Posido hi Atenea.
  2. 2. Medusa ● Medusa no sempre va ser així. Atenea la comvertir en un monstre que mai ningu la tornaria averure bonica Medusa viu al Inframont junt amb Hades.
  3. 3. El Kraken ● El Kraken es una criatura grega, que Hades l´utilitzava con el bolia també Posido.
  4. 4. Davy Jones ● Davy Jones és va condpnar a 10 anys a bort del olandes cerant .
  5. 5. TerminaTor ● TerminaTor va ser un roboT d´ulTima genració enviaT desde el fuTur per proTegir a un noi que seria la salvació per la raça humana.
  6. 6. acomiadamenT ● fer per Juan camilo ruiz. ● ● espero que os alli agradaT.
  7. 7. AcomiAdAment ● Fer per JuAn cAmilo ruiz. ● ● espero que os Alli AgrAdAt.

×