Presentatie ICT Architectuur Projectgroep Dienstverlening Psl

1,059 views

Published on

Presentatie ICT Architectuur & Dienstverlening

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie ICT Architectuur Projectgroep Dienstverlening Psl

 1. 1. Presentatie Verbindend Fundament Relatie Dienstverlening & ICT 19 mei 2011
 2. 2. Aanleiding & InhoudAanleiding• Goede architectuur als basis voor samenwerking.• Mogelijkheden ‘laaghangend fruit’ eindrapportage ZENC.Inhoud1. Definitie en omvang architectuur2. Totstandkoming architectuur3. Aanpak en architectuur Nuth4. Mogelijke aanpak Parkstad Limburg5. Afwegingen en vragen Parkstad 2
 3. 3. 1. Definitie en omvang architectuurBouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie & ICT 3
 4. 4. Definitie en omvangDefinitie architectuur‘Consistent geheel van principes, methoden en modellen voor hetontwerpen en realiseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening,technische infrastructuur en organisatorische inrichting’Omvang architectuur (enterprise)• Bedrijfsarchitectuur (processen)• Informatiearchitectuur (applicaties, functies, gegevens)• Technologiearchitectuur (technische componenten, infrastructuur) 4
 5. 5. Waarom architectuur?Een architectuur biedt de basis voor:• Uitwerken visie op dienstverlening• Gemeentelijke architectuur• Inzicht en samenhang processen, informatie en ICT• Verbinden dienstverlening, organisatie en ICT• Plaatsen en prioriteren ontwikkelingen binnen architectuur• Samenhang in bouwen en sturen• Standaardisatie• Verbetering (doorontwikkeling)• Aansluiten op …. (ketenpartners, LV)Dezelfde voordelen samenwerkingsverband Parkstad• Basis voor samenwerking 5
 6. 6. Enterprise architectuur 6
 7. 7. 2. Totstandkoming Architectuur 7
 8. 8. ArchitectuurvisieTotstandkoming o.b..v architectuurvisieBepaal vooraf:• Stakeholders (betrekken in/externe partijen)• Missie en Visie• Strategie (organisatie, keten, klanten, dienstverlening)• Organisatiedoelen (lastenverlichting, efficiency, optimale dienstverlening, gegevens delen, HNW)• Architectuurprincipes (NORA en GEMMA als uitgangspunt)• De belangrijkste thema’s 8
 9. 9. Een continu procesWerken onder architectuur = continu proces 9
 10. 10. Thema’sDe belangrijkste thema’s kunnen zijn:• De gemeente als poort voor de Overheid (Antwoord)• KCC centrale rol en regie op dienstverlening• Aansluiten op landelijke projecten (NUP)• Klantgericht en vraaggestuurd werken• Zaak- en procesgericht werken• Koppelen, kantelen en generiek maken• Ontsluiten en gebruiken van basisgegevens• Ketensamenwerking• Samenwerkingsverbanden (Kompas, ISD-BOL, GBRD, SSC, RUD, …)• Groeipad naar serviceoriëntatie 10
 11. 11. Thema’sThema’s bepalend voor architectuur:• Horizontaal denken o Van buiten naar binnen (de klant centraal) o Kanaalonafhankelijke dienstverlening o Gemeentebreed KCC (1 ASP) o Efficiënter en slimmer werken o Kwaliteit verbeteren (PDCA)• Zaak- en procesgericht werken o Klantgericht, resultaatgericht o Aanvraag als zaak registreren, behandelen, bewaken en beheren o Continu inzicht in proces en voortgang (Status) o Maatwerk door standaardisatie processen en informatie• Multichannel dienstverlening 11
 12. 12. Architectuur 12
 13. 13. 3. Aanpak en architectuur gemeente Nuth 13
 14. 14. KCC 1. Organisatie 2. Producten en kanalen 3. Processen DVCOrganisatiefilosofie Grofstructuur Gewenst: Huidige situatie 5 stappen & knip Fijnstructuur Werkstromen & menskracht Informatiestromen Inzet kanalen Klantstromen Competenties Functies 4. Huisvesting 5. ICT: visie en architectuur Balies/Werkplekken Systemen Telefonie Website Post Formatie Opleidingen Borging/Beheer Kwaliteitsmanagement Kwaliteitshandvest
 15. 15. GEMMA Procesmodel 15
 16. 16. Functies gemeente Besturen (en sturen)Klantcontacten: KBurgers, L Strategie ontwikkelen Beleid ontwikkelen Sturen & organiserenBedrijven, A Besluiten Verantwoorden Beleid Planning & projecten Planning & control OndersteunenInstellingen maken Bestuurders N T E Primaire functies (waarde toevoegen) N OVER: Persoonlijke Documenten Burgerzaken, reizen, welzijn, milieu, afval, bouwen, openbare ruimte, verkeer, vervoer, belastingen, bedrijven, Vergunningen werk & inkomen, veiligheid,… Voorzieningen V Subsidies Informeren Toetsen plannen R Adviseren Bezwaar & beroep Uitkeringen A G Belastingen Toewijzen Verlenen vergunningen E Meldingen Handhaven Verlenen subsidies N Klachten Kopen & Verkopen Onderhouden openbare ruimte Bezwaar & Beroep Z A Secundaire functies (ondersteunen, beheren) K Communica Personeel, Facilitaire Inkoop/aan Huisvesting ICT Financiën …… E tie organisatie zaken besteding N 16
 17. 17. GEMMAGeneriek procesmodel dienstverlening 17
 18. 18. Gemma basisplaat procesarchitectuur dienstverlening 18
 19. 19. ProcesarchitectuurVarianten voor ontwerp procesarchitectuurEenvoudige variant• Processtappen op hoofdniveau• Generieke processen op uniforme wijze beschrijven• Koppelen documenten en statussen aan processtappen• Voordelen: eenvoudig, sneller te implementeren, doorgroei naar uitgebreide variant mogelijkUitgebreide variant• Gedetailleerde procesmodellen met workflow• Activiteiten en beslissingen• Optimalisatie gehele klant-tot-klant proces• Invoering B.P.M.• Invoering kost meer tijd 19
 20. 20. Generiek proces & Knip1. Intake Knip bepalen tussen 1e, 2e en 3e lijn afhankelijk van de complexiteit en- Vraagverheldering betrokkenen- Advisering (informatieverstrekking) Processenhandboek (IST en SOLL situatie)2. Toetsen- Toetsing (ontvankelijk) • Dienstverlenende processen • Ondersteunende processen • Beleidsmatige processen3. Behandelen • Bestuurlijke processen- Nader onderzoek Processenhuis4. Besluiten- Bestuurlijk/ambtelijk, in- e/o extern5. Afhandelen- Verstrekken (en betaling) product/dienst- Eindregistratie 20
 21. 21. GEMMA - Rollen 21
 22. 22. Processenhuis 22
 23. 23. Schema & parameters 23
 24. 24. Procesbeschrijving 24
 25. 25. Vijf stappen 25
 26. 26. Processen - - - ICTVan processen naar Informatievoorziening en ICT• Procesbeschrijvingen inclusief parameters, rollen en systemen• Huidige systemen in kaart gebracht• Op architectuurplaat GEMMA gelegd• Ontbrekende onderdelen aangeven• Geleid tot : ICT Architectuurplaat Nuth• Afwegingen en keuzes maken voor ontbrekende onderdelen• Delen in Parkstad 26
 27. 27. 27
 28. 28. 4. Mogelijke aanpak Parkstad LimburgUitgangspunten (basisdocumenten)• Visiedocument Parkstad Limburg• Gemeentelijk verbindend fundament• Zenc 28
 29. 29. KCC Parkstadvisie Beleid / regie / Beleid / regie / Beleid / regie / Beleid / regie / 8X P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. Contr.mgt Contr.mgt Contr.mgt Contr.mgt Handhaven Handhaven Handhaven HandhavenPSL Back Office Bouwen Bouwen Bouwen Bouwen GBRD Soc. Zaken Soc. Zaken Soc. Zaken Soc. Zaken … Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken 8X … … … Back Office Back Office Back Office Back Office Mid Office 8X KCC +(PSL) KCC 1e lijn KCC 1e lijn KCC 1e lijn KCC 1e lijn 8X Regie functie KCC 2e lijn KCC 2e lijn KCC 2e lijn KCC 2e lijn 1e lijn: producten burgerzaken 2e lijn: WWB, WMO etc 29
 30. 30. Eindplaatje Parkstadvisie PSL SoZaPSL Handhaven PSL PuZa PSL GBRD PSL P&O PSL ICT PSL BoWo Beleid / regie / Beleid / regie / Beleid / regie / Beleid / regie / P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. P&C / Best.ond. 8X Contr.mgt Contr.mgt Contr.mgt Contr.mgt Mid Office KCC + Digitaal KCC + Tel: 014045 KCC + KCC KCC KCC KCC Regiefunctie 8X Post / Balie Post / Balie Post / Balie Post / Balie 30
 31. 31. Verbindend fundamentAanpak volgens gemeentelijk verbindend fundament• Benoem gemeentelijke thema’s• Koppel deze thema’s aan deelgebieden GEMMA• Onderken afhankelijkheden over en weer• Stel voorlopige architectuur vast• Onderscheid drie niveaus (bedrijfs, informatie, technisch niveau)Let op: het proces is nu gestart, richt hier de organisatie op in.Conclusie: het generiek proces verbindt de deelgebieden 31
 32. 32. Gemeentelijke thema’s gekoppeld deelgebieden DienstverleningTransactie/ Verbinden en Eenmalig Diensten/ Meest nabije Efficiënt Interactie overheid van informatie werken gegevens Producten voorzien uitvragen Thema’s Bouwen aan klantcontact en Bouwen aan Bouwen aan bijbehorende Bouwen aan gemeen- efficiënt processen (koppelingen schappelijke inzetten van waarbij alle tussen) de processen en mensen en kanalen basisregistraties voorzieningen middelen worden bediend Stelsel van Frontoffice Midoffice Backoffice Basisregistraties Deelgebieden Efficiënte inzet van techniek Bouwen van de technische architectuur 32 Technische architectuur
 33. 33. Afhankelijkheden tussen deelgebieden Generiek procesmodel dienstverleningInteractie/ Informeren Be- Be- Be- Leveren Behandelen Besluiten Producten&Diensten transactie & Intake sturen waken heren Verbinden en Eenmalig Meest nabije Efficiënt van informatie gegevens overheid werken voorzien uitvragen Bouwen aan klantcontact en Bouwen aan Bouwen aan Bouwen aan bijbehorende gemeen- efficiënt (koppelingen processen schappelijke inzetten van tussen) de waarbij alle processen en mensen en basisregistraties kanalen worden voorzieningen middelen bediend Stelsel van Frontoffice Midoffice Backoffice Basisregistraties Efficiënte inzet van techniek Bouwen van de technische architectuur Technische 33 architectuur
 34. 34. Stuur in samenhang op realiseren fundament Hulpstructuur om de thema’s te bouwen en te sturen Regiegroep Regisseren (het doel bereiken en samenhang bewaken) Thema Thema Thema Thema Thema Verbinden en van Meest nabije overheid Efficiënt werken Eenmalig gegevens uitvragen Efficiënte inzet van informatie voorzien techniekStuurgroepen Sturen op Sturen op Sturen op efficiënt Sturen op (koppelen Sturen op technische klantcontacten en gemeenschappelijke inzetten van mensen van) de architectuur bijbehorende processen en en middelen basisregistraties processen waarbij alle voorzieningen kanalen worden bediend Technische Frontoffice Midoffice Backoffice Basisregistraties architectuur Afstemmen (om thema overschrijdende issues af te stemmen) 34 Afstemmingsgroep
 35. 35. Verschillende niveaus, deelgebieden en generiek dienstverleningsproces op elkaar aangesloten Balie Post Telefoon SMS Internet E-mail Communicatie Generiek dienstverleningsproces Midoffice Bedrijfsniveau Besturen Bewaken Beheren Informeren Producten & Diensten Interactie/transactie Behandelen Besluiten Leveren & Intake Frontoffice Backoffice Frontoffice Gemeentelijke informatiefuncties •Vraaggeleiden •Verbinden Vakspecifiek behandelen •Vastleggen gegevens •Identificeren, •Zaken beherenInformatieniveau en besluiten over aan de bron Authenticeren, •Relaties beheren Burgerzaken •Gebruik gegevens als Autoriseren •Content beheren Belastingen afnemer •Interacties/transacties •Document beheren Bouwen met burger en bedrijven •Archief beheren Sociale dienst •Kanalen integreren •Processen sturen Zorg Onderwijs •Publiceren •Gegevens ontsluiten Openbare werken Parkeren Stelsel van Frontoffice Midoffice Backoffice basisregistraties Technisch •Koppelen van systemen Technische ICT voorzieningen niveau •Voorzieningen voor uitwisseling van gegevens 35 Technische architectuur
 36. 36. Frontoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen Burgers: Dienstverleningsproces Producten Bedrijfniveau Persoonsgebonden informatie Infor- Publieke informatie Interactie/transactie Intake Leveren Product Medewerkers: meren Bestuurlijke informatie Klantinformatie Werkvoorraad informatie Frontoffice Functies en voorzieningen Antwoord© Publicatie Identificeren, Authenthiseren, Autoriseren Leveren Digid (Doelgroepen: klant, balie, backoffice, Informatieniveau handhaver, beleidsmedewerker, politiek- Vraag en antwoord combinaties bestuurlijk) Balie Vraaggeleiden E-herkenning Klantcontact Kanaalintegratie Samenwerkende Gemeentelijke meren bedrijven Infor- Post catalogi website Telefoon SMS Centrale Voorziening Mijn Internet Decentrale Regelgeving overheid.nl E-mail Intake machtigen Antwoord Digid Webrichtlijnen Bekend- voor makingen bedrijven BSN NUP 36 voorziening
 37. 37. Midoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen Bestuurlijke gegevens Dienstverleningsproces Bedrijfniveau Statusgegevens Klantgegevens Be- Be- Be- Management informatie gegevens Interacties/transacties sturen waken heren Product Termijnbewaking (procesvoortgang) Verantwoording afleggen Stelsel afspraken (stelsel handboek) Midoffice Functies en voorzieningen Relatiebeheer Processturing Zakenbeheer CRM Zaaksysteem Informatieniveau Contentbeheer Zakenmagazijn WFM Servicecatalogus Formulieren Zaaktypencatalogus BPM CMS PDC generator RSGB Documentenbeheer Gegevensontsluiting Verbinden DMS Dossierbeheer GOB Digilevering Archief beheer Gegevens Broker magazijn RMA Basisregistraties Kernregistraties 37 NUP voorziening
 38. 38. Backoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen Bedrijfniveau Dienstverleningsproces Behandelen Besluiten Adviezen en besluiten Interacties/transacties Product Backoffice Functies en voorzieningen Informatieniveau Leveren vakspecifiek informatie Beheer authentieke basisgegevens als bronhouder Burgerzaken GBA WOZ Belastingen BAG Bouwen Grootschalige topgrafie Sociale dienst Zorg Beheer niet-authentieke basisgegevens Onderwijs Openbare werken Kern- Parkeren registraties NUP 38 voorziening
 39. 39. Technische architectuur ondersteunend aan deelgebieden Technische architectuur Technische Gegevensopslag Netwerk componenten Landelijk Digikoppeling Landelijk Digipoort Gemeente Landelijk Bestandsstructuren Diginetwerk Opslagformaten STUF Gemeente Kaartenbakken PC’s, dunne clients Databasesystemen Gemeente Servers Back-up recovery en Netwerken (intern, Randapparaten restore extern) Telefoons, pda’s Transactielogging Netwerkbesturing Besturingssysteem Bekabeling Actieve componenten Tele- en datacommunicatie Standaarden NUP voorziening 39
 40. 40. Processen, informatiefuncties, applicaties en landelijke voorzieningen 40
 41. 41. Basisplaat Informatiearchitectuur:Applicatielandschap met mogelijke oplossingen 41
 42. 42. 5. Afwegingen Parkstad Limburg 42
 43. 43. MogelijkhedenUitgaande van Parkstadvisie, uitkomsten onderzoeken, GVF …Welke mogelijkheden zien wij…• … om tot een architectuurafstemming te komen?• … voor samenwerking op bepaalde onderdelen?Stand van zaken andere gemeenten qua architectuur…• … welke keuzes zijn gemaakt, moeten nog gemaakt worden?• … wat zijn onze gezamenlijke kansen? 43
 44. 44. Vragen• Ideeën?• Opmerkingen?• Vragen?• Afspraken ! 44

×