Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposal

574 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proposal

 1. 1. PROPOSAL AKMAL FARHA BT ADENAN M20091000587 SITI ZAHARAH BT MUHAMAD M20092001244
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>Model ID merupakan proses sistematik bagi membangunkan dan menyampaikan arahan. </li></ul><ul><li>Tujuan utama model sistematik atau rangka kerja adalah untuk memastikan kualiti dan keberkesanan proses instruksional, dan output yang terhasil adalah keberkesanan dan kejayaan proses pembelajaran. </li></ul><ul><li>Model yang dicipta untuk membantu tenaga pengajar dalam memikirkan strategi pelaksanaan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Kesimpulannya, model ID merupakan salah satu pendekatan bagi merancang dan menyampaikan arahan yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media dalam proses pembelajaran. </li></ul>
 3. 3. TUJUAN PROPOSAL <ul><li>Untuk mengadakan kelas dengan mengaplikasikan Facebook. </li></ul><ul><li>Subjek yang dipilih : Subjek Biologi bagi tajuk Anatomi & Fisiologi . </li></ul>
 4. 4. OBJEKTIF <ul><li>Melihat sejauh manakah keberkesanan penggunaan aplikasi web terhadap pemahaman pelajar bagi tajuk Anatomi dan Fisiologi. </li></ul><ul><li>Mengenalpasti samada kaedah pengajaran dengan memanfaatkan aplikasi web dapat meningkatkan kefahaman pelajar mengenai tajuk Anatomi dan Fisiologi. </li></ul><ul><li>Menentukan samada adakah wujud perbezaan dari segi pemahaman pelajar mengenai tajuk Anatomi dan Fisiologi yang menggunakan kaedah aplikasi web dengan pemahaman pelajar yang menggunakan buku teks sepenuhnya. </li></ul><ul><li>Menentukan adakah wujudnya hubungan pemahaman pelajar mengenai tajuk Anatomi dan Fisiologi menggunakan kaedah aplikasi web dan menggunakan kaedah buku teks. </li></ul>
 5. 5. REQUIREMENT ANALYSIS Unit pembelajaran ini akan dijalankan bagi satu kelas pelajar tingkatan lima untuk subjek Biologi bagi tajuk Anatomi dan Fisiologi yang akan diadakan di makmal komputer. Guru mengenalpasti dan menetapkan bilangan pelajar adalah seramai 30 orang pelajar Tidak seorang pun pelajar dalam kelas ini mengalami masalah pembelajaran dan kesemua mereka terdiri daripada pelbagai budaya. Secara umumnya, pelajar diharapkan berkelakuan baik ketika kelas dijalankan dengan guru mengintegrasikan aktiviti interaktif yang berfokus pada topik yang dipilih.
 6. 6. SPECIFICATION DESIGN
 7. 7. CODING
 8. 8. TEST INTEGRATION
 9. 9. INSTALLATION MAINTENANCE
 10. 10. <ul><li>SEKIAN </li></ul><ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>

×