Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TERHAD                   1                  23/2
                 ...
TERHAD                    2                     23/2

ARAHAN KEPADA CALON

Calon h...
TERHAD                    3                   23/2

TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULA

C...
TERHAD                     4                23/2

PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

AMALAN...
TERHAD                     5                    23/2

BIL.         ASPEK ...
TERHAD                     6                23/2

BIL.         ASPEK     ...
TERHAD                     7                    23/2

BIL.         ASPEK ...
TERHAD                     8                 23/2


BIL.         ASPEK   ...
TERHAD                     9                     23/2

 BIL.         ASPEK...
TERHAD                     10                  23/2

 BIL.         ASPEK  ...
TERHAD                     11                    23/2

BIL.         ASPEK ...
TERHAD                     12                23/2

BIL.         ASPEK    ...
TERHAD                   13                     23/2

    PANDUAN PENSKORAN TUGA...
TERHAD                     14                 23/2

 BIL.         ASPEK    ...
TERHAD                     15                   23/2

 BIL.         ASPEK  ...
TERHAD                     16                23/2

BIL.         ASPEK    ...
TERHAD                     17                    23/2

BIL.         ASPEK...
TERHAD                     18                23/2

 BIL.         ASPEK    ...
TERHAD                     19                   23/2

BIL.         ASPEK ...
TERHAD                     20               23/2


 BIL.         ASPEK     ...
TERHAD                     21                   23/2

BIL.         ASPEK ...
TERHAD                     22                 23/2

 BIL.         ASPEK    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kerja Kursus Geografi PMR 2010

16,036 views

Published on

 • - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kerja Kursus Geografi PMR 2010

 1. 1. TERHAD 1 23/2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 23/2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari – Julai 1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2. 2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran. 3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2. 4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan. Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 2. 2. TERHAD 2 23/2 ARAHAN KEPADA CALON Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja Kursus Geografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini. 1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. 2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari Februari hingga Julai berpandukan senarai semak. 3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi. 4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum. 5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta geografi. 6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. 7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan. 8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer / foto dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan. 9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. 11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul. 12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. 13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 3. 3. TERHAD 3 23/2 TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULA Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • Konsep kitar semula • Jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula • Kepentingan kitar semula • Masalah / halangan amalan kitar semula • Langkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian ATAU TUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUK Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • Konsep migrasi dalaman penduduk • Pola migrasi dalaman penduduk • Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk • Kesan migrasi dalaman penduduk • Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 4. 4. TERHAD 4 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1 AMALAN KITAR SEMULA BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk • Amalan Kitar Semula Menulis tajuk lengkap 1 1 di Kawasan Kajian dengan menyatakan lokasi secara tepat Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri 2 Senarai kandungan • Perkara / butiran Menyenaraikan enam 1 1 • Halaman atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman Nota: Halaman 1 bermula / muka surat dari aspek penghargaan 3 Penghargaan • Pengetua Menyatakan penghargaan 1 • Guru mata pelajaran kepada tiga pihak • Ibu bapa / penjaga • Rakan-rakan 2 • Pihak luar / Menyata dan 2 responden menghuraikan penghargaan kepada tiga Nota: Nyatakan nama pihak atau lebih pihak yang dihargai 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk Menamakan tajuk kajian 1 kajian dan menghuraikan satu • Sebab-sebab aspek pendahuluan sahaja pemilihan kawasan kajian 2 • Tempoh masa kajian Menamakan tajuk kajian 2 dijalankan dan menghuraikan dua aspek pendahuluan atau Nota: Sebab-sebab lebih pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 5. 5. TERHAD 5 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian • Konsep kitar semula Menyatakan semua 2 2 • Jenis-jenis bahan dan objektif kajian amalan kitar semula • Kepentingan amalan kitar semula • Masalah / halangan amalan kitar semula • Langkah /cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: Objektif mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 6 Kawasan kajian Menamakan kawasan 1 Nama kawasan kajian kajian dan menghuraikan • Latar belakang / dua aspek sejarah kawasan kajian • Lokasi kawasan 2 kajian • Pandang darat fizikal Menamakan kawasan 2 kawasan kajian kajian dan menghuraikan • Jarak dari bandar / tiga aspek atau lebih pekan terdekat • Peta: Menyediakan satu peta 2 - Peta daerah / daerah / zon / bahagian zon / bahagian yang lengkap dengan: - tajuk dan bingkai (1m) - nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) Nota: Tandakan kawasan kajian [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 6. 6. TERHAD 6 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM - Peta kawasan Melukis peta lakar kajian kawasan yang tepat dan lengkap dengan - tajuk dan bingkai (1m) 4 6 - arah mata angin dan petunjuk (1m) - simbol piawai (1m) - kekemasan dan kesempurnaan peta (1m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian Menghuraikan satu 1 • Pemerhatian kaedah sahaja • Temu bual • Soal selidik 2 • Rujukan Menghuraikan dua 2 kaedah atau lebih Nota 1: Mana-mana kaedah yang munasabah diterima Nota 2: Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan Nota 3: Bilangan responden: • Temu bual – minimum 3 orang • Soal selidik – minimum 20 orang 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 7. 7. TERHAD 7 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian Mentakrifkan konsep 1 8.1 Konsep kitar semula kitar semula dengan ringkas 2 Menghuraikan konsep 2 kitar semula dengan lengkap berserta contoh yang relevan Menyatakan tiga jenis 8.2 Jenis bahan dan bahan atau lebih amalan kitar semula • Jenis bahan: ATAU 1 - kertas - kaca Menyatakan tiga amalan - mineral kitar semula atau lebih - getah - plastik - tekstil Menyatakan jenis bahan 2 - sisa makanan dan menghuraikan satu - kayu amalan kitar semula - air Nota : Jenis bahan lain Menyatakan jenis bahan 3 yang sesuai diterima dan menghuraikan dua amalan kitar semula • Amalan kitar 6 semula: - menjual/ Menyatakan jenis bahan 4 membeli dan menghuraikan tiga - mengguna amalan kitar semula semula - memberi sumbangan Menyatakan jenis bahan 5 kepada pihak dan menghuraikan empat lain atau lebih amalan kitar - menghasilkan semula bahan baru Menyatakan jenis bahan 6 Nota: Mana-mana amalan dan menghuraikan empat kitar semula yang atau lebih amalan kitar munasabah diterima semula serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 8. 8. TERHAD 8 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Kepentingan kitar Menghuraikan satu 1 semula kepentingan kitar semula • Menjimatkan di kawasan kajian penggunaan sumber • Menambah pendapatan Menghuraikan dua 2 • Peluang pekerjaan kepentingan kitar semula • Mengurangkan di kawasan kajian pencemaran • Memupuk kesedaran pentingnya kitar Menghuraikan tiga 3 5 semula kepentingan kitar semula • Memupuk sikap di kawasan kajian berjimat cermat • Menceriakan persekitaran Menghuraikan empat 4 • Menggalakkan daya kepentingan kitar semula kreativiti dan inovasi di kawasan kajian • Mengurangkan penggunaan sumber Menghuraikan empat 5 Nota: Mana-mana atau lebih kepentingan kepentingan yang kitar semula di kawasan munasabah diterima kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 9. 9. TERHAD 9 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Masalah / halangan Menghuraikan satu 1 amalan kitar semula: masalah / halangan amalan • Sikap kitar semula di kawasan • Kurang pengetahuan kajian • Kurang galakan • Kurang kemudahan Menghuraikan dua 2 • Harga terlalu rendah masalah / halangan amalan • Kecurian kitar semula • Kurang pusat di kawasan kajian pengumpulan • Kurang kerjasama Menghuraikan tiga 3 • Masalah pengurusan masalah / halangan amalan 4 kitar semula di kawasan Nota: Mana-mana kajian masalah yang berkaitan dan munasabah diterima Menghuraikan tiga atau 4 lebih masalah / halangan amalan kitar semula di kawasan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 8.5 Langkah / cadangan Menghuraikan satu 1 untuk mengatasi langkah untuk mengatasi masalah dalam masalah dalam melaksanakan kitar melaksanakan kitar semula semula: di kawasan kajian • Kempen • Pendidikan Menghuraikan dua 2 • Kursus / bengkel / langkah untuk mengatasi latihan masalah dalam • Menyediakan melaksanakan kitar semula kemudahan / pusat di kawasan kajian pengumpulan 4 • Kerjasama dengan Menghuraikan tiga 3 pihak berkuasa / langkah atau lebih untuk komuniti mengatasi masalah dalam • Gotong-royong melaksanakan kitar semula • Menubuhkan Kelab di kawasan kajian Pencinta Alam Sekitar Menghuraikan tiga 4 langkah atau lebih untuk mengatasi masalah dalam Nota: Mana-mana langkah melaksanakan kitar semula yang munasabah diterima di kawasan kajian serta tetapi hendaklah berkaitan penerapan nilai atau unsur dengan masalah patriotisme di kawasan kajian [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 10. 10. TERHAD 10 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan grafik Jadual : - tajuk dan sumber 2 • Jadual (1m) • Graf - data (1m) • Carta pai • Peta minda Graf: • Carta aliran - tajuk - petunjuk Nota: - label paksi X dan 2 (a) Bina dua bahan paksi Y grafik yang berlainan - skala (b) Graf atau carta pai - plotan mesti disertakan dengan jadual Nota: markah (c) Bahan grafik maksimum 2m dipersembahkan 4 dalam mana-mana Carta pai: aspek dapatan kajian - tajuk dan petunjuk 2 (d) Bahan grafik mesti (1m) berkaitan dengan - ketepatan sudut dan kaedah kajian peratus (1m) Peta minda : - tajuk dan idea utama 2 (1m) - maklumat (1m) Rajah aliran: - tajuk dan idea utama 2 (1m) - maklumat (1m) 9 Rumusan • Rumusan Rumusan keseluruhan 1 keseluruhan tentang tentang dapatan kajian dapatan kajian 2 • Penerapan nilai atau Rumusan keseluruhan 2 unsur patriotisme tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 11. 11. TERHAD 11 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 10 Lampiran Menyertakan tiga bahan 1 • Surat pengenalan diri lampiran murid 2 • Surat kebenaran membuat kajian Menyertakan empat atau 2 • Surat makluman lebih bahan lampiran kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber – majalah, akhbar, internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 12. 12. TERHAD 12 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan Dua rujukan dengan 1 • Buku teks format penulisan yang • Atlas betul • Buku rujukan 2 • Internet Tiga rujukan atau lebih 2 • Artikel dengan format penulisan • Majalah yang betul • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber Nota 1: Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi halaman 17 Nota 2: Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, 1 1 kemas dan teliti JUMLAH MARKAH 50 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 13. 13. TERHAD 13 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2 MIGRASI DALAMAN PENDUDUK BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk • Migrasi Dalaman Menulis tajuk lengkap 1 1 Penduduk di dengan menyatakan Kawasan Kajian lokasi secara tepat Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri 2 Senarai kandungan • Perkara / butiran Menyenaraikan enam 1 1 • Halaman atau lebih isi kandungan berserta Nota: Halaman 1 nombor halaman / bermula dari aspek muka surat penghargaan 3 Penghargaan • Pengetua Menyatakan 1 • Guru mata penghargaan kepada pelajaran tiga pihak • Ibu bapa / penjaga 2 • Rakan-rakan • Pihak luar / Menyata dan 2 responden menghuraikan penghargaan kepada Nota: Nyatakan nama tiga pihak atau lebih pihak yang dihargai 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk Menamakan tajuk 1 kajian kajian dan • Sebab-sebab menghuraikan satu pemilihan kawasan aspek pendahuluan • Tempoh masa sahaja kajian dijalankan 2 Nota: Sebab-sebab Menamakan tajuk 2 pemilihan kawasan kajian dan kajian perlu berkaitan menghuraikan dua dengan tajuk aspek pendahuluan atau lebih [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 14. 14. TERHAD 14 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian • Konsep migrasi Menyatakan semua 2 2 penduduk objektif kajian • Pola migrasi penduduk • Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk • Kesan migrasi dalaman penduduk • Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: Objektif mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 6 Kawasan kajian Nama kawasan kajian Menamakan kawasan 1 • Latar belakang / kajian dan menghuraikan sejarah kawasan dua aspek kajian 2 • Lokasi kawasan kajian Menamakan kawasan 2 • Pandang darat fizikal kajian dan menghuraikan kawasan kajian tiga aspek atau lebih • Jarak dari bandar / pekan terdekat • Peta: Menyediakan satu peta 2 - Peta daerah / daerah / zon / bahagian zon / bahagian yang lengkap dengan: - tajuk dan bingkai (1m) - nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) Nota: Tandakan kawasan kajian 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 15. 15. TERHAD 15 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM - Peta kawasan Melukis peta lakar kajian kawasan yang tepat dan lengkap dengan - tajuk dan bingkai (1m) - arah mata angin dan petunjuk (1m) - simbol piawai (1m) 4 6 - kekemasan dan kesempurnaan peta (1m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian Menghuraikan satu kaedah 1 • Temu bual sahaja • Soal selidik • Rujukan 2 Menghuraikan dua kaedah 2 Nota 1: Mana-mana atau lebih kaedah yang munasabah diterima Nota 2: Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan Nota 3: Bilangan responden: • Temu bual – minimum 3 orang • Soal selidik – minimum 20 orang [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 16. 16. TERHAD 16 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian Mendefinisikan konsep 1 8.1 Konsep migrasi migrasi penduduk dengan penduduk ringkas 2 Menghuraikan konsep 2 migrasi penduduk dengan lengkap berserta contoh yang relevan 8.2 Pola migrasi Menyatakan pola migrasi 1 penduduk di penduduk di kawasan kawasan kajian kajian • Luar bandar ke luar bandar Menyata dan 2 3 • Luar bandar ke menghuraikan satu pola bandar migrasi penduduk • Bandar ke luar berserta dengan contoh bandar di kawasan kajian • Bandar ke bandar Menyata dan 3 Nota: Berikan pola migrasi menghuraikan dua pola yang terdapat di kawasan migrasi penduduk kajian sahaja berserta dengan contoh di kawasan kajian 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 17. 17. TERHAD 17 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Faktor yang Menyatakan tiga faktor 1 mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian Menyata dan 2 • Arahan majikan menghuraikan satu • Ikut keluarga faktor • Melanjutkan pelajaran • Peluang pekerjaan • Bersara Menyata dan 3 • Perkahwinan menghuraikan dua • Bencana alam faktor • Governan • Kemudahan asas • Kadar upah Menyata dan 4 6 • Petempatan baru menghuraikan tiga • Meningkatkan taraf faktor hidup • Darjah ketersampaian Menyata dan 5 menghuraikan empat Nota: Mana-mana faktor faktor yang munasabah diterima Menyata dan 6 menghuraikan empat atau lebih faktor serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 18. 18. TERHAD 18 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Kesan migrasi Menghuraikan satu kesan 1 dalaman penduduk migrasi dalaman di kawasan kajian di kawasan kajian 8.4.1 Kesan positif • Penduduk bertambah Menghuraikan dua kesan 2 • Buruh bertambah migrasi dalaman • Masyarakat majmuk di kawasan kajian • Struktur penduduk berubah • Komposisi penduduk Menghuraikan tiga kesan 3 berubah migrasi dalaman • Pasaran bertambah di kawasan kajian • Taraf hidup 6 meningkat • Hasil pertanian Menghuraikan empat 4 bertambah kesan migrasi dalaman di kawasan kajian 8.4.2 Kesan negatif • Masalah sosial Menghuraikan lima kesan 5 • Pengangguran migrasi dalaman • Persaingan pekerjaan di kawasan kajian dengan penduduk tempatan • Masalah perumahan / Menghuraikan lima kesan 6 setinggan migrasi dalaman • Struktur penduduk di kawasan kajian serta berubah menerapkan nilai atau • Komposisi penduduk unsur patriotisme berubah • Tanah terbiar • Hasil pertanian merosot • Pasaran bertambah / berkurang Nota: Berikan sekurang- kurangnya tiga kesan negatif 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 19. 19. TERHAD 19 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.5 Cadangan mengatasi Menghuraikan satu 1 kesan migrasi dalaman cadangan mengatasi kesan penduduk migrasi dalaman • Wujudkan Rukun di kawasan kajian Tetangga • Kuat kuasa undang- undang Menghuraikan dua 2 • Wujudkan peluang cadangan mengatasi pekerjaan kesan migrasi dalaman • Membina rumah kos di kawasan kajian rendah / percuma / 4 PPRT • Meningkat kemudahan Menghuraikan tiga 3 kesihatan cadangan mengatasi kesan • Penyatuan tanah migrasi dalaman • Memberi insentif di kawasan kajian modal • Mewujudkan pusat pemasaran Menghuraikan tiga 4 cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman di kawasan kajian serta menerapkan nilai atau Nota : Cadangan mesti unsur patriotisme berkaitan dengan kesan negatif yang dinyatakan [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 20. 20. TERHAD 20 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan grafik Jadual : - tajuk dan sumber 2 • Jadual (1m) • Graf - data (1 m) • Carta pai • Peta minda • Carta aliran Graf: - tajuk Nota : - petunjuk (a) Bina dua bahan grafik - label paksi X dan 2 yang berlainan paksi Y (b) Graf atau carta pai - skala mesti disertakan - plotan dengan jadual (c) Bahan grafik Nota : markah dipersembahkan maksimum 2m dalam mana-mana aspek dapatan kajian (d) Bahan grafik mesti Carta pai: berkaitan dengan - tajuk dan petunjuk kaedah kajian (1m) 2 4 - ketepatan sudut dan peratus (1m) Peta minda : - tajuk dan idea utama (1m) 2 - maklumat (1m) Rajah aliran: - tajuk dan idea 2 utama (1m) - maklumat (1m) 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 21. 21. TERHAD 21 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 9 Rumusan • Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan 1 tentang dapatan tentang dapatan kajian kajian • Penerapan nilai atau 2 unsur patriotisme Rumusan keseluruhan 2 tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 10 Lampiran • Surat pengenalan diri Menyertakan tiga bahan 1 murid lampiran • Surat kebenaran 2 membuat kajian • Surat makluman Menyertakan empat atau 2 kepada ibu bapa/ lebih bahan lampiran penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber – majalah, akhbar, internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 22. 22. TERHAD 22 23/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan • Buku teks Dua rujukan dengan 1 • Atlas format penulisan yang • Buku rujukan betul • Internet • Majalah 2 • Jurnal Tiga rujukan atau lebih 2 • Surat khabar dengan format penulisan • Buletin yang betul • Orang sumber Nota 1: Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi halaman 17 Nota 2: Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, 1 1 kemas dan teliti JUMLAH MARKAH 50 PANDUAN PENSKORAN TAMAT 23/2 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

×