Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure kokurikulum SMKJK 2013

2,282 views

Published on

Maklumat mengenai unit Kokurikulum SMK Jalan Kebun sesi 2013.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brochure kokurikulum SMKJK 2013

  1. 1. Dasar ini mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Ia menyokong perlaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Ia juga selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui strategi sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Matlamatnya adalah untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan dan gaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah. Unit Kokurikulum SMK JALAN KEBUN Kokurikulum Pemangkin Kecemerlangan Insan SUKAN UNTUK SEMUA Waktu Aktiviti Kokurikulum SETIAP HARI RABU Murid Sesi Petang : 8.00 –11.00 pagi Murid Sesi Pagi : 2.00 – 5.00 petang (sila rujuk jadual yang akan diedarkan kepada semua murid) SENARAI PENCAPAIAN SMKJK 2010-2012 TAHUN 2010 1. Tempat Kedua Pertandingan Poster Alam Sekitar sempena Hari Puteri Islam D.Klang 2010 2. Tempat Kedua pertandingan Penulisan Kreatif (Fenomena Alam) sempena Hari Puteri Islam D.Klang 2010 3. Tempat Kedua Tilawah Al-Quran sempena Hari Puteri Islam D.Klang 2010 4. Kejohanan Olahraga MSSD Klang 2010  Naib Johan Lari Berpagar 110m L18  Naib Johan Lontar Peluru P18  Tempat Ketiga Lompat Jauh L15 5. Syarikat Usahawan Muda Terbaik Peringkat Negeri Selangor 2010 (akan mewakili Negeri Selangor ke Konvensyen Usahawan Muda Kebangsaan pada bulan Julai 2010) 6. Naib Johan Pertandingan Puisidra Sains D.Klang 2010 7. Terpilih di antara 8 sekolah terbaik dalam Pertandindingan Demonstrasi Sains anjuran Petronas 8. Mengetuai Kontingen Bola Tampar Daerah Klang ke Kejohanan Bola Tampar MSS Selangor. Pasukan Klang telah mendapat Johan 9. Johan Bola Sepak Bwh 14 Tahun (Olimpik Muda) Daerah Klang 10. Tempat Keempat (kategori berpasukan) Pertandingan Kawad Kaki Kor Kadet Polis Daerah Shah Alam 11. Tempat Kedua (kategori individu) Pertandingan Kawad Kaki Kor Kadet Polis Daerah Shah Alam 12. Tempat KetigaPertandingan Menembak (revolver) Kor Kadet Polis Daerah Shah Alam 13. Tempat Ketiga Pertandingan Menembak (M-16) Kor Kadet Polis Daerah Shah Alam 14. Kejohanan Silat Daerah Klang Johan Silat Olahraga (kategori Putera 1) Johan Seni Tari Silat (Putera) Naib Johan Tempur Puteri Naib Johan Silat Tempur Putera Tempat Ketiga Jurus Wajib 15. Naib Johan Kuiz Kerjaya Sekolah-sekolah Daerah Klang 16. Johan Eksplorace Sastera Daerah Klang 17. Naib Johan Coral Speaking Bahasa Arab TAHUN 2011 1. Johan Pertandingan Bahas Ala Parlimen Peringkat Daerah Klang 2. Naib Johan Pertandingan Bahas Ala Parlimen Peringkat Negeri Selangor 3. Johan Syarikat Usahawan Muda Terbaik Peringkat Negeri Selangor 4. Naib Johan Bola Baling L15 Daerah Klang 5. Tempat Ketiga Bola Sepak L18 Daerah Klang 6. Johan 4 x 100m L18 Kejohanan Olahraga MSSD Klang 7. Naib Johan 100m L18 Kejohanan Olahraga MSSD Klang 8. Tempat kelima Jalan Kaki 10 km Kejohanan Olahraga MSSD Klang 9. Naib Johan Silat ..................... Pertandingan Silat Daerah Klang 10. Tempat Ketiga ...................... Pertandingan Silat Daerah Klang 11. Naib Johan Silat Tempur Putera Pertandingan Silat Daerah Klang 12. Tempat Ketiga Jurus Wajib Pertandingan Silat Daerah Klang 13. Johan Kalam Jama’i Karnival Bahasa Arab Daerah Klang 14. Tempat ketiga Kalimah As-sobah Karnival Bahasa Arab Daerah Klang 15. Tempat ketiga Pertandingan Tasawwur Islam Daerah Klang 16. Tempat Ketiga Bola Sepak Bwh 16 Tahun Daerah Klang 17. Tempat Ketiga Ragbi Olimpik Muda (bwh 14 thn) Daerah Klang TAHUN 2012 1. Naib Johan pertandingan Orienteering Peringkat Kebangsaan 2. Tempat ketiga Kejohanan Ragbi MSSD Bwh 15 thn 3. Naib Johan Kejohanan Bola Sepak MSSD Bwh 18 Thn 4. Naib Johan Bola Sepak Olimpik Muda (bwh 14 thn) 5. Tempat Ketiga Kejohanan B.Jaring MSSD Bwh 15 Thn 6. Tempat Ketiga Kejohanan B.Jaring MSSD Bwh 18 Thn 7. Kejohanan Silat MSSD Olahraga Tanding  Johan Kategori C  Johan Kategori E  Naib Johan Kategori F  Tempat Ketiga Kategori D  Tempat Ketiga Kategori H Olahraga Seni  Tempat Ketiga Jurus Tunggal  Johan Ganda 8. Naib Johan Pertandingan Syarikat Usahawan Muda Negeri Selangor 9. Naib Johan Pertandingan Membina BBM 3d Biologi Peringkat Daerah Klang.
  2. 2. 1. KONSEP 1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu; 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid. 2. MATLAMAT Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 2.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid-murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak Semua aktiviti kokurikulum dapat:  memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri, berdisiplin, memupuk minat dan bakat serta membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan  meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.  memberi pengetahuan dan kemahiran, di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental.  memberi asas kerjaya kepada murid. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. 10 % MARKAH KOKURIKULUM UNTUK KE IPTA  Murid wajib terlibat dalam semua bidang kokurikulum (3+1) : a. pasukan badan beruniform b. kelab/persatuan c. sukan/permainan d. program latihan khidmat negara  Pengiraan berasaskan kepada prestasi dalam 2 bidang terbaik: KONSEP PENILAIAN DAN LAPORAN  berterusan dalam tempoh persekolahan (T1 – T5) PEMARKAHAN  Perkara asas yang diberi penilaian a. kehadiran - 50 % b. jawatan yang disandang - 10 % c. penglibatan - 20 % d. pencapaian - 20 % e. Bonus - 10% (aktiviti perkhidmatan atau anugerah agensi. Cth: Pengawas) Markah keseluruhan = Asas + Bonus BILANGAN KEHADIRAN (minimum) Berasaskan kepada pertemuan setahun ditetapkan 42 x, iaitu:  Pasukan Badan Beruniform - 18 x  Kelab/Persatuan - 12 x  Sukan/Permainan - 12 x PERUNTUKAN MASA AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Tingkatan 1 – 3 180 minit Sastera 180 minit Sains 140 minit 4 & 5 Teknik 100 minit MPV 140 minit Kemanusiaan 180 minit ERT 180 minit SENARAI AKTIVITI KOKURIKULUM DI SMKJK BIL PERSATUAN AKADEMIK 1 BAHASA MELAYU 2 BAHASA INGGERIS 3 MATEMATIK 4 SAINS 5 SEJARAH 6 KEMAHIRAN HIDUP 7 PENDIDIKAN ISLAM 8 PENDIDIKAN SENI VISUAL 9 GEOGRAFI 10 BAHASA ARAB 11 PENDIDIKAN MORAL/B.TAMIL 12 TASAWWUR ISLAM 13 SAINS TULEN/ REKACIPTA 14 MPV (HAIWAN REKREASI) 15 EKONOMI RUMAH TANGGA BIL PERSATUAN BUKAN AKADEMIK 1 PERMAINAN RAKYAT & INDOOR GAMES 2 KEBAJIKAN 3 SENI KEBUDAYAAN 4 SETIA/ RUKUNEGARA 5 ALAM SEKITAR & LANDSKAP 6 KELAB KOMPUTER 7 USAHAWAN MUDA 8 PENERBITAN/ FOTOGRAFI 9 PIDATO/BAHAS 10 PENGGUNA 11 KESELAMATAN JALAN RAYA (KEJARA) 12 PENCINTA ALAM 13 PERTANIAN BIL KELAB SUKAN/PERMAINAN 1 BOLA SEPAK 2 BOLA JARING 3 BOLA TAMPAR 4 BOLA BALING (P) 5 SEPAK TAKRAW 6 BADMINTON 7 RAGBI (L) 8 HOKI (P) 9 PETANQ 10 PEMBANGUNAN ATLIT 11 BOLA KERANJANG 12 PING PONG 13 KRIKET 14 PERMAINAN RAKYAT/INDOOR GAMES BIL KELAB PERKHIDMATAN/PENGURUSAN 1 SLAD 2 PENGAWAS SEKOLAH (PENC. JENAYAH) 3 PENGAWAS PUSAT SUMBER 4 AHLI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 5 AHLI LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH 6 MAJLIS KETUA TINGKATAN 7 PEMBIMBING RAKAN SEBAYA, KERJAYA & PROSTAR 8 QUARTER MASTER BIL RUMAH SUKAN 1 DATO’ BAHAMAN (MERAH) 2 DATO’ KELANA (KUNING) 3 DATO’ SAGOR (BIRU) 4 MAT KILAU (HIJAU) 5 DOL SAID (UNGU) BIL BADAN BERUNIFORM 1 PERSATUAN BULAN SABIT MERAH (PBSM) 2 KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 3 SILAT 4 KADET PERTAHANAN AWAM 5 PUTERI ISLAM 6 KADET BOMBA 7 KADET POLIS 8 PENGAKAP 9 PANDU PUTERI

×