Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anjakan isu #126 April 2013ISU #1, 26 APR 2013Dalam isu ini:1. Sekapur sirih: Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud2. Memahami kan...
Anjakan isu #126 April 2013Memahami kandungan Pelan PembangunanPendidikan Malaysia: Aspirasi SistemPendidikan berkualiti m...
Anjakan isu #126 April 2013100 Hari Pertama Pelaksanaan Pelan PembangunanPendidikan10 April adalah hari ke-100 perjalanan ...
Anjakan isu #126 April 2013Bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anjakan: Buletin Bulanan Transformasi Kementerian Pelajaran Malaysia Isu #1

1,596 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anjakan: Buletin Bulanan Transformasi Kementerian Pelajaran Malaysia Isu #1

  1. 1. Anjakan isu #126 April 2013ISU #1, 26 APR 2013Dalam isu ini:1. Sekapur sirih: Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud2. Memahami kandungan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia:Aspirasi Sistem3. 100 Hari Pertama Pelaksanaan Pelan Pembangunan PendidikanSekapur sirih: Tan Sri Abd Ghafar bin MahmudSaya berbesar hati memperkenalkan Anjakan, buletin bulananuntuk memastikan semua warga pendidik mendapat maklumatstatus terkini pencapaian Pelan Pembangunan PendidikanMalaysia (PPPM). Saya berharap Buletin ini sedikit sebanyakdapat dijadikan wadah kepada warga Kementerian untuk memahami danmenilai tahap kemajuan masing-masing dalam pelaksanaan inisiatif.PPPM adalah perjalanan 13 tahun (dari tahun 2013-2025) dalam usaha untukmembangunkan sistem yang memberi akses universal kepada pendidikanyang berkualiti, berekuiti, lagi menggalakkan perpaduan dengan cekap.Perjalanan sepanjang 13 tahun ini memerlukan momentum yang besar dankejayaan kita dalam masa 100 hari pertama pelaksanaan sejak Januari 2013telah menyuntik semangat bagi mencapai kejayaan yang lebih besar.Sejak permulaan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, sayatelah mengunjungi banyak sekolah dan daerah, khususnya di Sabah danKedah yang merintis Program Transformasi Daerah. Saya beriltizam untukmeneruskan lawatan turun padang di masa hadapan, dan berharap dapatmengunjungi daerah dan sekolah anda. Semasa kunjungan, saya akanmenitikberatkan dua perkara yang penting, iaitu kepentingan turun padang;dan gabungan sokongan dengan akauntabiliti.Selepas lawatan, saya semakin yakin bahawa kita akan berjaya melaksanakanPPPM dengan baik. PPD yang turun padang dengan kerap untuk memahamiisu dan menyokong sekolah telah menunjukkan kejayaan yang menakjubkan.Saya bertekad untuk menyokong PPD dengan membekalkan data yangdiperlukan, jurulatih sekolah khususnya untuk setiap daerah, dan sebagainya.Tetapi, jika kita masih gagal meningkatkan keberhasilan murid, maka kitasemua haruslah bertanggung jawab.Oleh itu, saya menyeru semua pihak supaya memberikan sokongan kepadaguru untuk meningkatkan keberhasilan murid kita. Semoga segala yangdiusahakan demi bangsa dan negara ini akan diberkati Allah s.w.t. Sekian,terima kasih.KPM dalam berita100 hari Pelan PembangunanPendidikan Malaysia membanggakanUtusan Malaysia, April 2013Timbalan Perdana Menteri, Tan SriMuhyiddin Yassin hari ini mengumumkanpelaksanaan 100 hari PelanPembangunan Pendidikan Malaysiamembuahkan hasil yang dapatdibanggakan.Beliau berkongsi enam inisiatif awaldaripada 100 inisiatif yang menjadikeutamaan untuk dilaksanakan padatahun ini.1. Pelancaran 1Agenda KPM2. Penubuhan PADU3. Pelancaran dan pengagihan saranaibu bapa4. Pengujian guru bahasa Inggerismelalui Cambridge Placement Test.5. Pelaksanaan program rintis programtransformasi daerah6. Penyediaan video e-guruBuletin Bulanan Transformasi Kementerian Pelajaran Malaysia
  2. 2. Anjakan isu #126 April 2013Memahami kandungan Pelan PembangunanPendidikan Malaysia: Aspirasi SistemPendidikan berkualiti masih merupakansatu jaminan terbaik untuk berjaya dimasa hadapan. Kajian telahmenunjukkan bahawa pendidikanberkualiti di peringkat awal kehidupanmembawa kepada pendapatan yangtinggi dan meningkatkan mobiliti sosio-ekonomi, membolehkan kita untukmemenuhi wawasan menjadi negaraberpendapatan tinggi.Sejak negara mencapai kemerdekaan,komitmen kerajaan dalam penyediaanpendidikan tidak pernah surut.Kerajaan sentiasa meletakkan agenda pendidikan sebagai agenda utamanegara. Malaysia telah membelanjakan sebanyak 3.8% daripada KeluaranDalam Negara Kasar ke atas pendidikan, satu jumlah yang besar berbandingdengan purata negara OECD sebanyak 3.4%.Dengan pelaburan yang besar, negara kita telah mencapai akses kepadapendidikan yang hampir menyeluruh. Namun begitu, kita masih ketinggalandari segi kualiti berdasarkan pentaksiran antarabangsa PISA dan TIMSS.Sebagai contoh, prestasi murid berusia 15 tahun di Singapura, Korea Selatan,dan Hong Kong adalah tiga tahun terkehadapan berbanding dengan prestasimurid di sekolah kita.Oleh itu transformasi pendidikan ini amat penting selari dengan hasrat untukmenjadikan negara kita sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang2020. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah disediakan untukmencapai 5 aspirasi iaitu:1. 100% enrolmen daripada prasekolah hingga Tingkatan 5 menjelang2020;2. Negara dalam kelompok sepertiga teratas sistem pendidikan terbaikdunia dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA dalam 15tahun;3. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar-luar bandar,sosio-ekonomi dan gender menjelang 2020;4. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dannilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian; dan5. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikutperuntukan sedia ada.Pelan Pembangunan boleh dimuatturun di:http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-Eng.pdfSarana ibu bapa, sekolah dilancarBerita Harian, Feb 24Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolahperingkat kebangsaan dilancar hari inisebagai inisiatif untuk menyatukan setiappihak berkepentingan termasuk ibu bapadan masyarakat bagi melahirkan modalinsan yang berkualiti global melaluisekolah.Sarana Ibu bapa mengandungi empatelemen iaitu penyediaan suasanapembelajaran di rumah, interaksi sosialdengan anak, komunikasi dengan anakdan sokongan terhadap kecemerlangananak.Sarana Sekolah pula mempunyai enamelemen iaitu iklim sekolah, komunikasiberkesan, sokongan terhadap kejayaanmurid, tanggungjawab bersama,keputusan bersama, kerjasama dengankomuniti dan kumpulan sokongan ibubapa.Diperhatikan di sekolahPaparan dashboardmenonjol membolehkanperbincangan prestasidilakukan serta merta - SMK Mahsuri,Langkawi, KedahSudut membaca berhawa dinginmenggalakkan murid untuk membaca -SMK Merpati, Sandakan, SabahRuang bermain di dalamkelas menggalakkan muriduntuk bermain danmembaca pada masalapang mereka - SMK Padang Sanai,Padang Terap, Kedah1Impian 1Agenda PeribadikuDatuk Dr. Amin bin SeninTimbalan Ketua PengarahPelajaran MalaysiaSaya terasa amat kagumsemasa lawatan kerja saya bersama TanSri KPPM ke Sabah. PPD di Sabahsedang menggunakan data yangterperinci dan relevan untukmengenalpasti punca isu yang merekahadapi, lalu membina pelan tindakanuntuk menanganinya. Tahniah!Emelkan 1Impian 1Agenda peribadianda dan kami akan menerbitkan yangterbaik setiap bulan.
  3. 3. Anjakan isu #126 April 2013100 Hari Pertama Pelaksanaan Pelan PembangunanPendidikan10 April adalah hari ke-100 perjalanan 13 tahun transformasi sistempendidikan di Malaysia. Pada hari tersebut, Timbalan Perdana Menterimerangkap Menteri Pendidikan Malaysia, YAB Tan Sri Muhyiddin MohdYassin merasmikan sambutan 100 hari pertama di SMK Jalan Empat, BangiKemajuan yang kukuh pada 100 hari pertama adalah penting untuk membinakeyakinan dan momentum, serta membuktikan keupayaan sistem untukmelaksanakan transformasi pendidikan. Pada 100 hari pertama, Kerajaantelah memperoleh 6 pencapaian berikut:1. Pelancaran 1Agenda yang menyatukan inisiatif-inisiatif Kementerianuntuk mencapai aspirasi di dalam PPPM 2013-2025;2. Penubuhan PADU sebagai unit pelaksanaan untuk 1Agenda;3. Pelancaran dan pengedaran sarana ibubapa dan sekolah;4. Pengujian kemahiran semua Guru Bahasa Inggeris dan memulakanlatihan peningkatan kemahiran bagi mereka yang memerlukan;5. Rintis Program Transformasi Daerah di Sabah dan Kedah; dan6. Pelancaran perpustakaan video e-Guru untuk membolehkan aksesuniversal kepada teknik pengajaran terbaik di dalam kelas.Langkah terus dilakukan untuk memastikan kejayaan pelaksanaan selama 13tahun ini.Inisiatif Bulan Ini – e-GuruInisiatif e-Guru menyediakan aksesuniversal kepada perpustakaan videoteknik pengajaran terbaik. Perpustakaanvideo ini akan merangkumi 12 aspek SKPMmerentasi 4 subjek teras. 5 video pertamatelah dimuatnaik dan akan berkembangkepada 50 menjelang akhir tahun.3 langkah mudah untuk menonton videodi e-GuruLangkah 1: layari EduwebTV(http://eduwebtv.com/v2/home) dan klikpautan e-GuruLangkah 2: pilih kategori video yang andaberminatLangkah 3: pilih video yang anda ingintontonLayarilah portal e-Guru dan rujukanlahguru yang anda minat untuk difilemkan.Sembang pendidikTPM merasmikan Majlis Pencapaian 100 HariPelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
  4. 4. Anjakan isu #126 April 2013Bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita memerlukan 11 anjakan utamaCetakan ini diterbitkan oleh PADU, unit prestasi pelaksanaan pendidikan kepada KPM yang bersifat praktikal danberorientasikan tindakan. Peranan PADU adalah untuk merancang, memantau, menyelesaikan masalah danmenyelaras penyampaian inisiatif 1Agenda, sementara bahagian-bahagian lain di Kementerian bertanggungjawabuntuk melaksanakannya. PADU ialah unit kecil terdiri daripada individu yang mempunyai latar belakang kukuhdalam pengurusan projek dan penyampaian hasil. Individu-individu ini mempunyai latar belakang berbeza yangmengandungi unsur pengurusan dan profesional, dari dalam dan luar Kementerian.Sila hubungi kami jika ada sebarang komen atau maklum balas mengenai Pelan Pembagunan Pendidikan Malaysia,pelaksanaan Pelan, atau cetakan ini.Emel: padu.maklumbalas@moe.gov.myTelefon: +6 03 8872 1604 / +6 03 8872 1605

×