Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict on-society

160 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ict on-society

  1. 1. ICT DEFINISI HARTA INTELEKTUAL Harta Intelek merujuk pada karyakarya yang dibuat oleh penulis, seniman dll. Karya-karya ini adalah unik dan mempunyai nilai di pasaran. I - Maklumat merujuk pada pengetahuan yang diperolehi dari bacaan, kajian penyiasatan, atau penyelidikan. - Kita memerlukan maklumat untuk membuat keputusan dan untuk persediaan masa depan. Sebagai contoh, saintis dapat mengesan pembentukan tsunami. - Maklumat adalah pengetahuan dan membantu kita untuk memenuhi tugastugas sehari-hari. Sebagai contoh, ramalan bursa saham. C - Komunikasi adalah suatu tindakan menghantar mesej. Ini adalah proses di mana maklumat ditukarkan antara individu menggunakan simbol-simbol, tanda atau interaksi verbal T - Teknologi adalah penggunaan sains, pengalaman, pengetahuan dan sumber daya untuk mencipta proses dan produk yang memenuhi keperluan manusia. ICT adalah teknologi yang diperlukan untuk memproses maklumat, khususnya, penggunaan komputer elektronik, peranti komunikasi dan aplikasi perisian untuk menukar, menyimpan, melindungi, proses, menghantar dan mengambil maklumat dari mana saja, bila-bila masa INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDANG-UNDANG HARTA INTELEKTUAL undang-undang Harta Intelek melindungi idea-idea, penemuan, nama yang unik, model perniagaan, proses industri, kod program komputer dan banyak lagi. Bagaimana membangun dan melindungi harta intelektual. Ini termasuk: -Tanda Dagang - Perkhidmatan tanda - Perdagangan / nama syarikat - Nama Domain - Hak Cipta - Paten

×